Sunteți pe pagina 1din 3

Calitatea

ISO 9000 reprezinta masura in care un anasamblui de


caracteristici intrinseci ale unui produs sau proces indeplinesc
cerintele clientilor si ale altor parti interesate.

-se exprima printr-un ansamblu de caracteristici, calitatea


exista numai in relatii cu necesitatile clientilor, calitatea este
o variabila continua

Ingineria Calitatii cuprinde un ansamblu de activitati tehnice


ingineresti si manageriale pentru planificarea, dezvoltarea si
asigurarea caracteristicilor de calitate ale produselor

Valoarea se defineste ca o apreciere a produsului de catre


utilizator, pe baza asteptarilor si motivatiilor sale

Caracteristicile calitatii reprezinta proprietatile pe baza


carora se realizeaza identificarea si diferentierea entitatilor.

Calitatea totala ansamblul de principii si metode reunite


intr-o strategie globala, pusa in aplicarea in orgnizatie pentru
a inbunatati calitatea produselor si serviciilor pe care le
realizeaza, precum si calitatea functionarii si obiectivelor sale,
la un cost cat mai mic

Obiectivele majore ale calitatii totale:

-zero defecte depistarea tuturor defectelor inaintea livrarii

-zero rebuturi actiuni preventive in productie

-zero opriri accidentale nivelul tehnic ridicat

-zero intarzieri livrarea produselor la timp

-zero stocuri limitarea stocurilor la strictul necesar

-zero hartii inutile reducerea formalitatilor

Managementul calitatii ansamblul calitatilor coordonate


pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce prezinta
calitatea

Managementul calitatii totale (TQM) reprezinta ansamblul


activitatilor coordonate pentru a orienta si centrala o
organizatie in ceea ce priveste calitatea, bazat pe participarea
tuturor membrilor sai, prin care se urmareste asigurarea
succesului pe termen lung prin satisfacerea cerintelor
clientilor si obtinerea de avantaje pentru toti membrii
organizatiei si pentru societate

T(otal)- complet, corespunzator referitor la oameni,


procese, produse, servicii

Q(ality)- caracteristici exprimate ale produselor si serviciilor


interne si externe

M(agement)- conducere participativ-motivationala printr-un


sistem coerent de obiective, implicare si creare increderii
personalului.
Sistemul de management reprezinta sistemul prin care se
orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste
calitatea. Cuprinde structuri organizatorice, proceduri,
procese si resusrse necesare pentru implementarea
managementului calitatii.

Vizeaza: identificarea tuturor sarcinilor legate de calitate,


distribuie responsabilitatile, stabileste relatiile decolaborare.

Orice sistem de management al calitatii trebuie sa fie


transparent.

Caracteristici definitorii:

-determina si implementeaza politica in domeniul calitatii

-managerul general ia masurile ce garanteaza politica in


domeniul calitatii

-managerii executivi se vor implica ferm in implementarea


controlata

Functiile managementului calitatii

1.Planificarea calitatii stabilirea obiectivelor caltatii si care


specifica procesele operationale si resursele aferente
necesare pentru indeplinirea obiectivelor calitatii

2.Controlul calitatii- indeplinirea cerintelor calitatii si


evaluarea rezultatelor in domeniul calitatii

3.Asigurarea calitatii- furnizarea increderii ca cerintele


referitoare la caltiate vor fi indeplinite, demonstrarea calitatii
si certificarea acesteia

4.Inbunatatirea calitatii- creste abilitatii de a indeplini cerinte


ale calitatii

Documentatia sistemului de management al calitatii

Documentatia trebuie sa includa, conform ISO 9000 si 90001,


urmatoarele:

-declaratii documentate ale politicii in domeiul calitatii

-manuale ale calitatii, planuri ale calitatii (descriu cu mse


aplica sist. de man), specificatii (stabilesc cerintele), ghiduri
(doc. ce stabilesc recomandari), proceduri, instructiuni de
lucru si desene (doc. ce prezinta modelul cumn se realizeaza
diferite activitati).

Procedura documentata reprezinta faptul ca procedura este


documentata, implementata si mentinuta

Manualul calitatii reprezinta imaginea scrisa in ceea ce


priveste politica calitatii

Se realizeaza pentru uzul intern al organizatiei, in relatia


client-furnizor si pentru utilizarea in vederea certificarii sist.
de man. al calitatii.
Standardizarea reprezinta, dupa ghidul ISO/CEI 2, activitatea
indicata pentru a stabili, in raport cu problemele reale sau
potenmtiale, dispozitii destinate unei utilizari obisnuite sau
repetate, care urmareste obtinerea unui nivel optim de ordine
intr-un context dat. Este fundamentata pe rezultate sigure,
obtinute de stiinta, de tehnica si de experienta.

Standardul- este un document stabilit prin consens si aprobat


de un organism recunoscut care stabileste reguli pentru
utilizari comune si repetate, prescriptii sau caracteristici in
scopul obtinerii unui grad optim de ordine.

Asociatia de Standardizare din Romania ASRO organismul


national de standardizare

Standardizare internationala ISO

Principalele 3 standarde:

1. SR EN ISO 9000 sisteme de management al calitatii.


Principii fundamentale si vocabular acesta specifica
terminologia
2. SR EN ISO 9001 sisteme de management al calitatii.
Cerinte acesta constituie baza de referinte pentru
utilizarea sistemului de man. al calitatii
3. SR EN ISO 9004 - Conducerea unei organizatii catre un
succes durabil. O abordare bazata pe managementul
calitatii. furnizeaza indrumari