Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICII MOLDOVA

DIRECIA RAIONAL NVMNT, TINERET i SPORT UNGHENI

IP LT Ion Creang, or. Ungheni


(instituia)

APROBAT ______________, directorul liceului COORDONAT ___________, diretor adjunct

____________________________2014 ________________________2014

Proiect didactic de lung durat


La Geografie , clasa a VII-a A,
Anul de studii 2014-2015
Professor: Beschieru Vadim
Semestrul I Semestrul II Anual
Numrul de ore 16 19 35
Evaluri 1 2 3
Aplicaii practice 1 1 2

Proiectul este elaborate conform Curriculum-ului modernizat, 2010


Material de baz: Natalia Odoleanu,Vitalie Sochirc, Larisa Ungurean, Camelia Marian Geografia continentelor i oceanelor clasa a VII-a, Ed.ARC,2012

Discutat i aprobat la edina catedrei


Proces-verbal nr._ din__ septembrie 2014
ef de catedr_____________________

1
Standarde la geografie
Domeniu: Limbaj geografic
Nr Standardul nvmnt Gimnazial
1. Elevul: Elevul:
Cunoaterea i utilizarea noiunilor 1.1. Definete principalele noiuni geografice (50 de noiuni);
geografice. 1.2. Recunoate termenii geografici n textele din manual i din alte surse de informare;
1.3. Utilizeaz termenii specifici n comunicrile geografice orale i scrise;
1.4. Utilizeaz 3-4 noiuni geografice n diverse situaii de comunicare cu colegii i membrii comunitii;
1.5. Evalueaz particularitile fenomenelor i proceselor din natur i societate, utiliznd 6-8 termeni geografici specifici.
2. Analiza i explicarea caracteristicilor 2.1. Descrie unele obiecte, procese, fenomene geografice, utiliznd limbajul geografic adecvat;
componentelor naturale i umane ale 2.2. Selecteaz elementele naturale i umane dintr-o list de caracteristici;
nveliului geografic, utiliznd limbajul 2.3. Aplic informaii din 2-3 surse, inclusiv utiliznd tehnologiile informaionale, pentru analiza i compararea componentelor
geografic. naturale i umane;
2.4. Argumenteaz fenomenele i procesele specifice mediului geografic la nivel local, regional i global.
2.5. Deduce consecinele unor procese i fenomene geografice;
Domeniul: Sistematizarea i interpretarea organizatorilor statistici, grafici i cartografici
3 Elaborarea i interpretarea materialelor 3.1. Citete elementele organizatorilor grafici i cartografici;
statistice, grafice i 3.2. Utilizeaz elementele matematice ale hrii n rezolvarea exerciiilor;
cartografice. 3.3. Localizeaz corect pe hart obiectele, procesele i fenomenele geografice;
3.4. Realizeaz reprezentri grafice i cartografice simple, pe baza unor date oferite;
3.5. Utilizeaz diverse mijloace pentru orientarea n spaiu;
3.6. Evalueaz o situaie geografic pornind de la un suport statistic, grafic sau cartografic.
4 Sistematizarea i aplicarea n activitatea 4.1. Selecteaz informaii geografice din diferite surse de informare;
cotidian a diferitor surse de informare 4.2. Utilizeaz tabele, hri, modele, scheme, desene i alte materiale grafice n descrierea unor componente ale mediului
geografice (texte, suporturi grafice i geografic;
cartografice, materiale statistice, modele) 4.3. Analizeaz organizatori statistici, grafici i cartografici pentru explicarea proceselor i fenomenelor din natur i societate.
Domeniul: Relaii cauzale dintre componentele mediului geografic
5. Argumentarea relaiilor cauzale dintre 5.1. Recunoate relaiile cauzale dintre componentele naturale i umane ale mediului geografic;
diferite componente, procese i fenomene 5.2. Demonstreaz legtura cauzal dintre elementele naturale i umane;
naturale i umane sub aspect spaial. 5.3. Argumenteaz relaiile cauz-efect dintre componentele mediului geografic;
5.4. Sintetizeaz, prin intermediul tehnologiilor informaionale, cauzele i efectele proceselor i fenomenelor geografice.
Domeniul: Atitudine i comportament privind mediul geografic
6. Demonstrarea i analiza proble- 6.1. Identific principalele probleme ale mediului geografic la etapa actual;
melor mediului geografic i apli- 6.2. Realizeaz un portofoliu n care sunt structurate materialele ce reflect problemele mediului geografic;
carea cunotinelor geografice n 6.3. Demonstreaz capaciti de autoinstruire i de autoperfecionare n rezolvarea problemelor mediului geografic la nivel local;
proiectarea msurilor de solui- 6.4. Realizeaz observaii privind componentele, procesele i fenomenele geografice;
onare la nivel local, regional i 6.5. Implic, individual sau n grup, n aciuni de protecie a patrimoniului natural i uman din localitate;
global. 6.6. Manifest o atitudine responsabil fa de valorificarea i protecia naturii;
6.7. Manifest dragoste fa de batin, respect pentru simbolurile naionale, a toleranei, a interesului i respectului pentru alte
etnii i culturi din spaiul naional i din lume

2
Competenele specifice ale disciplinei Geografie:
1. Utilizarea termenilor specifici n prezentarea i explicarea informaiei geografice;
2. Formarea abilitilor de comunicare corect, constructiv n limba matern;
3. Utilizarea corect a termenilor geografici, a numelor proprii geografice n limbi strine;
4. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului la nivel local, regional i global;
5. Identificarea relaiilor dintre componente, fenomene i procese naturale. Formarea comportamentului n raport cu
natura pe baza cunoaterii relaiei cauz efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematic, tiine, tehnologie n studierea mediilor locale, regionale i globale, n
rezolvarea unor probleme i situaii din cotidian;
7. Raportarea coninuturilor geografice la un suport cartografic i grafic. Citirea i interpretarea hrii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice i culturale ale spaiului geografic la nivel local, regional i mondial;
9. Obinerea unor tehnici i deprinderi de nvare pentru pregtirea sistematic, pentru autoformare;
10. Accesarea informaiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de baz
Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp
Clasa Temele Nr. de ore
1. Caracterizarea continentelor. 29
- America de Nord. - 11
VII - Eurasia. - 18
5
2. Caracterizarea oceanelor (Arctic, Atlantic,
1 ore
Pacific).. profesorului

3
Nr. Subiectul leciei Subcompetene Metode/mijloace de instruire i evaluare Ealonarea Observaii
Eleva/elevul va fi capabil/capabil: n timp
Nr. de Spt-
ore mna

Capitolul I Caracterizarea continentelor. (29 ore)


1. America de Nord. s caracterizeze poziia fizico geografic a Utilizarea algoritmului la caracterizarea 1.
Poziia fizico-geografic. Din continentelor conform unui algoritm; poziiei fizico-geografice a continentului;
istoria cunoaterii i s explice relaia cauzal dintre poziia Completarea tabelului Particulariti,
explotrii continentului. geografic i condiiile naturale ale consecine; Tehnica Haicul; Tabelul Avantaje-
continentelor; dezavantaje; Tabelul comparativ.
2. Evaluare iniiala s compare poziia geografic a continentelor. 1.
3. Structura scoarei terestre, s selecteze informaii geografice noi din Compararea hrilor tematice la stabilirea 1.
diferite surse de literatur, din internet
substanele minerale utile relaiilor cauzale dintre unitile structurale
pentru caracterizarea componentelor naturii;
4. Relieful. tectonice unitile mari de relief i substanele 2
5 Lucrare practic nr.1
s caracterizeze particularitile
minerale utile; Citirea i interpretarea hrii
componentelor naturii;
Descrierea unei uniti de fizice n identificarea
s compare particularitile componentelor
particularitilor fizice ale reliefului; Utilizarea
relief. naturii;
s citeasc /interpreteze hrile tematice,
tabelelor, schemelor, organizatorilor grafici la
materialele grafice i imaginile din manual i caracterizarea reliefului;
6. Caracterizarea general a din alte surse;. Utilizarea hrii tematice la identificarea 1.
climei. s exprime corect denumirile geografice, particularitilor climatice; Analiza
7. Zonele climatice. numele proprii; climogramelor,materialelor grafice, deducerea 1.
s arate corect pe harta mural denumirile concluziilor de rigoare; Utilizarea algoritmului
geografice; la caracterizarea unei zone climatice;
s caracterizeze zonele climatice; Compararea a dou regiuni climatice;
8. Apele de suprafa. s compare dou regiuni climatice; Utilizarea hrii fizice la descrierea 1.
s descrie zonele naturale conform particularitilor reelei hidrografice.
algoritmului; Completarea schemelor, tabelelor;
s utilizeze posterul i alte metode complexe Reprezentarea grafic i explicarea
la caracterizarea dependenei rurilor de relief i clim;
9 Zonele naturale. s explice procesele, fenomenele naturii, Explicaia relaiilor cauzale; Descrierea 1
relaiile cauz-efect; componentelor zonei naturale conform unui
s exploreze informaii tiinifice noi pentru algoritm;Demonstrarea imaginilor, care
completarea portofoliului; reflect peisaje din diferite zone naturale.
10 Populaia i statele. sa aprecieze rolul componentelor naturii Examinarea hrii tematice, a materialelor 2.
pentru natur i viaa omului.
grafice la caracterizarea populaiei;
s caracterizeze populaia continentelor;
Interpretarea hrii populaiei; Compararea
s diferenieze statele continentelor dup hrilor tematice n explicarea factorilor
regiunile geografice;
repartiiei spaiale a populaiei; Demonstrarea

4
s aprecieze aspectele sociale, civice i imaginilor cu obiceiuri, tradiii ale popoarelor;
11 Evaluare sumativ culturale ale spaiilor geografice ale Utilizarea hrii politice la diferenierea 1.
. continentelor; statelor conform regiunilor geografice.
s numeasc cele mai dezvoltate state din
punct de vedere economic ale continentelor i
capitalele lor;
s selecteze informaii din diferite surse
despre tradiiile, obiceiurile popoarelor.
12 Eurasia s caracterizeze poziia fizico geografic a Utilizarea algoritmului la caracterizarea 1.
Poziia fizico-geografic . continentelor conform unui algoritm; poziiei fizico-geografice a continentului;
13 Evoluia cunoaterii s explice relaia cauzal dintre poziia Completarea tabelului Particulariti, 1
continentului. geografic i condiiile naturale ale consecine; Tehnica Haicul; Tabelul Avantaje-
continentelor; dezavantaje; Tabelul comparativ.
14 Structura scoarei terestre i s compare poziia geografic a continentelor. Compararea hrilor tematice la stabilirea 1.
evoluia geologic a s selecteze informaii geografice noi din relaiilor cauzale dintre unitile structurale
teritoriului Eurasiei. diferite surse de literatur, din internet tectonice unitile mari de relief i substanele
pentru caracterizarea componentelor naturii; minerale utile; Citirea i interpretarea hrii
s caracterizeze particularitile fizice n identificarea
componentelor naturii;
particularitilor fizice ale reliefului; Utilizarea
s compare particularitile componentelor tabelelor, schemelor, organizatorilor grafici la
naturii;
caracterizarea reliefului
15. Relieful
s citeasc /interpreteze hrile tematice,
Completarea schemei radiare Particularitile 2.
materialele grafice i imaginile din manual i
16. din alte surse;. reliefului; Utilizarea algoritmului la
s exprime corect denumirile geografice,
descrierea formelor de relief;
numele proprii; Interpretarea imaginilor din manual, din alte
s arate corect pe harta mural denumirile surse de literatur;Utilizarea calculatorului;
17 Clima. Zonele climatice. geografice; Utilizarea hrii tematice la identificarea 4.
/ Lucrare practic nr.2 s caracterizeze zonele climatice; particularitilor climatice; Analiza
20 Descrierea unei zone s compare dou regiuni climatice; climogramelor,materialelor grafice, deducerea
climatice s descrie zonele naturale conform concluziilor de rigoare; Utilizarea algoritmului
algoritmului; la caracterizarea unei zone climatice;
s utilizeze posterul i alte metode complexe Compararea a dou regiuni climatice.
la caracterizarea
21 Rurile i lacurile Europei. s explice procesele, fenomenele naturii, Utilizarea hrii fizice la descrierea 2.
22 relaiile cauz-efect; particularitilor reelei hidrografice.
s exploreze informaii tiinifice noi pentru Completarea schemelor, tabelelor;
completarea portofoliului; Reprezentarea grafic i explicarea
dependenei rurilor de relief i clim;

5
23 Zonele naturale ale Europei. sa aprecieze rolul componentelor naturii Explicaia relaiilor cauzale; 3
/ pentru natur i viaa omului. Descrierea componentelor zonei naturale
25 s identifice pe hart fizic repartiia conform unui algoritm;
substanelor minerale utile; Demonstrarea imaginilor, care reflect peisaje
din diferite zone naturale.
26 Populaia s caracterizeze populaia continentelor; Examinarea hrii tematice, a materialelor 1.
s diferenieze statele continentelor dup grafice la caracterizarea populaiei;
regiunile geografice; Interpretarea hrii populaiei; Compararea
s aprecieze aspectele sociale, civice i hrilor tematice n explicarea factorilor
culturale ale spaiilor geografice ale repartiiei spaiale a populaiei;
27 Statele i activitile continentelor; Utilizarea hrii politice la diferenierea 1.
populaiei. s numeasc cele mai dezvoltate state din statelor conform regiunilor geografice.
28 Recapitulare punct de vedere economic ale continentelor i Utilizarea hrii politice la diferenierea 1.
capitalele lor; statelor conform regiunilor geografice.
Evaluare sumativ 1
29 s selecteze informaii din diferite surse Demonstrarea imaginilor cu obiceiuri, tradiii
despre tradiiile, obiceiurile popoarelor.
ale popoarelor;
Evaluarea n form scris
Capitolul II Caracterizarea oceanelor
30 Oceanul Artic s descrie poziia fizico-geografic a Utilizarea tabelului simbolic la caracterizarea 1.
31 Oceanul Atlantic oceanelor; oceanelor; Completarea portofoliului. 1.
32. Oceanul Pacific Haicul; La evaluare poate fi utilizat hexagonul, 1.
33 Evaluare sumativ s caracterizeze componentele naturii portofoliul.Utilizarea tabelului simbolic la 1.
34 Importana economic i oceanelor; caracterizarea oceanelor; Descrierea 1.
problemele ecologice ale condiiilor naturale ale oceanelor; Completarea
oceanelor. portofoliului. Haicul; La evaluare poate fi
s aplice suportul cartografic al hrii la utilizat hexagonul, portofoliul.Utilizarea
msurarea distanelor, ladeterminarea
tabelului simbolic la caracterizarea oceanelor;
coordonatelor geografice;
Descrierea condiiilor naturale ale oceanelor;
Completarea portofoliului. La evaluare poate fi
s aprecieze resursele naturale ale oceanelor.
utilizat hexagonul, portofoliul.
Evaluarea n form scris
35 Lectie de asimilare a 1
cunotinelor

6
7