Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICII MOLDOVA

DIRECIA RAIONAL NVMNT, TINERET i SPORT UNGHENI

IP LT Ion Creang, or. Ungheni


(instituia)

APROBAT COORDONAT
Vrabie Z.___________ directorul liceului __________, diretor adjunct

____________________________2014 ________________________2014

Proiect didactic de lung durat


La Geografie , clasa a VI-a A
Anul de studii 2014-2015
Professor: Beschieru Vadim

Semestrul I Semestrul II Anual


Numrul de ore 16 19 35
Evaluri 1 2 3
Aplicaii practice 1 1 2

Proiectul este elaborate conform Curriculum-ului modernizat, 2010


Material de baz: Natalia Odoleanu, Mariana Jioar, Larisa Ungurean, Raisa Calm Geografia continentelor i oceanelor clasa a VI-a, Ed.ARC,2011

Discutat i aprobat la edina catedrei


Proces-verbal nr._ din_ _ septembrie 2014
ef de catedr/ __________/____________

1
Standarde la geografie
Domeniu: Limbaj geografic
Nr Standardul nvmnt Gimnazial
1. Elevul: Elevul:
Cunoaterea i utilizarea noiunilor 1.1. Definete principalele noiuni geografice (50 de noiuni);
geografice. 1.2. Recunoate termenii geografici n textele din manual i din alte surse de informare;
1.3. Utilizeaz termenii specifici n comunicrile geografice orale i scrise;
1.4. Utilizeaz 3-4 noiuni geografice n diverse situaii de comunicare cu colegii i membrii comunitii;
1.5. Evalueaz particularitile fenomenelor i proceselor din natur i societate, utiliznd 6-8 termeni geografici specifici.
2. Analiza i explicarea caracteristicilor 2.1. Descrie unele obiecte, procese, fenomene geografice, utiliznd limbajul geografic adecvat;
componentelor naturale i umane ale 2.2. Selecteaz elementele naturale i umane dintr-o list de caracteristici;
nveliului geografic, utiliznd limbajul 2.3. Aplic informaii din 2-3 surse, inclusiv utiliznd tehnologiile informaionale, pentru analiza i compararea componentelor
geografic. naturale i umane;
2.4. Argumenteaz fenomenele i procesele specifice mediului geografic la nivel local, regional i global.
2.5. Deduce consecinele unor procese i fenomene geografice;
Domeniul: Sistematizarea i interpretarea organizatorilor statistici, grafici i cartografici
3 Elaborarea i interpretarea materialelor 3.1. Citete elementele organizatorilor grafici i cartografici;
statistice, grafice i 3.2. Utilizeaz elementele matematice ale hrii n rezolvarea exerciiilor;
cartografice. 3.3. Localizeaz corect pe hart obiectele, procesele i fenomenele geografice;
3.4. Realizeaz reprezentri grafice i cartografice simple, pe baza unor date oferite;
3.5. Utilizeaz diverse mijloace pentru orientarea n spaiu;
3.6. Evalueaz o situaie geografic pornind de la un suport statistic, grafic sau cartografic.
4 Sistematizarea i aplicarea n activitatea 4.1. Selecteaz informaii geografice din diferite surse de informare;
cotidian a diferitor surse de informare 4.2. Utilizeaz tabele, hri, modele, scheme, desene i alte materiale grafice n descrierea unor componente ale mediului
geografice (texte, suporturi grafice i geografic;
cartografice, materiale statistice, modele) 4.3. Analizeaz organizatori statistici, grafici i cartografici pentru explicarea proceselor i fenomenelor din natur i societate.
Domeniul: Relaii cauzale dintre componentele mediului geografic
5. Argumentarea relaiilor cauzale dintre 5.1. Recunoate relaiile cauzale dintre componentele naturale i umane ale mediului geografic;
diferite componente, procese i fenomene 5.2. Demonstreaz legtura cauzal dintre elementele naturale i umane;
naturale i umane sub aspect spaial. 5.3. Argumenteaz relaiile cauz-efect dintre componentele mediului geografic;
5.4. Sintetizeaz, prin intermediul tehnologiilor informaionale, cauzele i efectele proceselor i fenomenelor geografice.
Domeniul: Atitudine i comportament privind mediul geografic
6. Demonstrarea i analiza proble- 6.1. Identific principalele probleme ale mediului geografic la etapa actual;
melor mediului geografic i apli- 6.2. Realizeaz un portofoliu n care sunt structurate materialele ce reflect problemele mediului geografic;
carea cunotinelor geografice n 6.3. Demonstreaz capaciti de autoinstruire i de autoperfecionare n rezolvarea problemelor mediului geografic la nivel local;
proiectarea msurilor de solui- 6.4. Realizeaz observaii privind componentele, procesele i fenomenele geografice;
onare la nivel local, regional i 6.5. Implic, individual sau n grup, n aciuni de protecie a patrimoniului natural i uman din localitate;
2
global. 6.6. Manifest o atitudine responsabil fa de valorificarea i protecia naturii;
6.7. Manifest dragoste fa de batin, respect pentru simbolurile naionale, a toleranei, a interesului i respectului pentru alte
etnii i culturi din spaiul naional i din lume

Competenele specifice ale disciplinei Geografie:


1. Utilizarea termenilor specifici n prezentarea i explicarea informaiei geografice;
2. Formarea abilitilor de comunicare corect, constructiv n limba matern;
3. Utilizarea corect a termenilor geografici, a numelor proprii geografice n limbi strine;
4. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului la nivel local, regional i global;
5. Identificarea relaiilor dintre componente, fenomene i procese naturale. Formarea comportamentului n raport cu natura pe baza
cunoaterii relaiei cauz efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematic, tiine, tehnologie n studierea mediilor locale, regionale i globale, n rezolvarea unor
probleme i situaii din cotidian;
7. Raportarea coninuturilor geografice la un suport cartografic i grafic. Citirea i interpretarea hrii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice i culturale ale spaiului geografic la nivel local, regional i mondial;
9. Obinerea unor tehnici i deprinderi de nvare pentru pregtirea sistematic, pentru autoformare;
10. Accesarea informaiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de baz
Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp
Clasa Temele Nr. de ore
1. Continente i bazine oceanice. 7
2. Caracterizarea continentelor. 25
- Africa. -9
VI - America de Sud. -9
- Australia i Oceania. -5
- Antarctida. -3
3. Oceanul Indian. 2

3
Nr. Subiectul leciei Subcompetene Metode/mijloace de instruire i evaluare Ealona Observaii
Eleva/elevul va fi capabil/capabil: rea n
timp
Nr Data
or

Capitolul I Continente i bazine oceanice. (7 ore)


1. Originea continentelor s identifice termenii specifici n textele din manual i Analizarea materialelor cartografice despre evoluia 1
2. Cltoriile geografice din alte surse de literatur; configuraiei continentelor; 1
s defineasc termenii noi; Descrierea cltoriilor geografice. Deducerea
3 Evaluare iniial 1
s explice originea continentelor i oceanelor; concluziilor despre importana cltoriilor
4 Harta geografic S argumenteze importana cltoriilor geografice geografice pentru cunoaterea continentelor, 1
5 Reeaua de grade i pentru tiin. pentru dezvoltarea tiinei geografice, pentru 1
coordonate geografice. S caracterizeze hri geografice societate. Rezolvarea exerciiilor ce in de citirea
6 Lucrare practic nr.1: S utilizeze termenii reea de grade i coordonate elementelor geografice i matematice al hrii 1
Determinarea geografice fizice;Rezolvarea situaiilor probleme ce in de
coordonatelor geografice. determinarea coordonatelor geograficeRezolvarea
problemelor i situaii de problem.Evaluare n
form scris
Capitolul II Caracterizarea continentelor. (25 ore)
7. Poziia fizico-geografic a s descrie particularitile poziiei fizico-geografice ale Identificarea particularitilor poziiei fizico- 1
Africii. continentelor; geografice a continentelor pe harta fizic;
s explice relaia cauzal dintre poziia geografic i Descrierea poziiei fizico-geografice,utiliznd
condiiile naturale ale continentelor; algoritmul de caracterizare; Utilizarea Tabelului
8. Unitile structurale, s caracterizeze particularitile componentelor Particulariti consecine; Identificarea substanelor 1
evoluia geologic, naturii continentelor, utiliznd posterul i alte strategii minerale utile i localizarea lor pe harta-contur;;
substanele minerale utile. didactice complexe; Utilizarea algoritmului la descrierea formelor de
9. Relieful. s exprime corect numele proprii, termenii geografici; relief; Interpretarea imaginilor din manual, din alte 1
10 Clima . Factorii de formare s aprecieze rolul componentelor naturii n cadrul surse de literatur;Explicarea relaiilor dintre 1
a climei. mediului natural al continentelor. elementele climatice; Utilizarea algoritmului la
s explice relaiile dintre componentele naturii; descrierea unei zone climatice; Utilizarea hrii
11. Zonele climatice. s compare particularitile componentelor naturii fizice la descrierea particularitilor reelei
1
12. Rurile i lacurile. continentelor; hidrografice. Completarea schemelor, tabelelor; 1
13. Zonele naturale. s coreleze componentele zonelor climatice i naturale Reprezentarea grafic i explicarea dependenei 1
14. Populaia i statele Africii. ale continentelor; rurilor de relief i clim;Demonstrarea imaginilor, 1

4
15 Evaluare sumativ s citeasc /interpreteze hrile tematice; care reflect peisaje din diferite zone naturale; 1
s arate corect pe hart obiectele geografice; Utilizarea algoritmului la descrierea unei zone
s caracterizeze indicii populaiei continentelor; naturale; Compararea hrilor tematice; Citirea i
s aprecieze aspectele sociale, civice i culturale ale interpretarea hrii populaiei; Completarea
spaiilor geografice ale continentelor; tabelelor; Diferenierea statelor pe continente dup
gradul de dezvoltare economic, poziia geografic;
s numeasc cele mai dezvoltate state din punct de
vedere economic ale continentelor i capitalele lor.

16. America de sud. s descrie particularitile poziiei fizico-geografice ale Identificarea particularitilor poziiei fizico- 1
Poziia fizico-geografic. continentelor; geografice a continentelor pe harta fizic;
17. Unitile structurale, s explice relaia cauzal dintre poziia geografic i Descrierea poziiei fizico-geografice,utiliznd 1
condiiile naturale ale continentelor; algoritmul de caracterizare; Utilizarea Tabelului
evoluia geologic,
s compare poziia geografic a continentelor. Particulariti consecine; Tabelul Avantaje i
substanele minerale utile s caracterizeze particularitile componentelor dezavantaje;Citirea i interpretarea hrilor
18. Relieful. naturii continentelor, utiliznd posterul i alte strategii tectonice n descrierea evoluiei teritoriului; 1
19 Clima . Factorii de formare didactice complexe; Identificarea substanelor minerale utile i 1.
a climei. s explice relaiile dintre componentele naturii; localizarea lor pe harta-contur;Compararea hrilor
20. Zonele climatice s compare particularitile componentelor naturii tematice (harta fizic i harta tectonic); 1
21. Rurile i lacurile. continentelor; Compararea continentelor, privind gradul de 1
s coreleze componentele zonelor climatice i naturale asigurare cu substane minerale utile, completarea
22. Zonele naturale. 2.
ale continentelor; tabelului comparativCompletarea schemei radiare
23
s selecteze informaii geografice noi din diferite surse Particularitile reliefului; Utilizarea algoritmului
24. Populaia i statele Americi de literatur, din internet pentru caracterizarea la descrierea formelor de relief; Interpretarea 1
de sud. componentelor naturii; imaginilor din manual, din alte surse de literatur;
25 Evaluare sumativ s arate corect pe hart obiectele geografice; Utilizarea calculatorului; Identificarea pe hart a 1
s aprecieze asigurarea continentelor cu resurse zonelor climatice, Explicarea relaiilor dintre
naturale. elementele climatice; Utilizarea algoritmului la
s caracterizeze indicii populaiei continentelor; descrierea unei zone climatice;Utilizarea hrii
s exploreze informaii tiinifice noi despre populaia fizice la descrierea particularitilor reelei
continentelor, tradiiile, obiceiurile hidrografice. Reprezentarea grafic i explicarea
popoarelor; dependenei rurilor de relief i clim;
Diferenierea statelor pe continente dup gradul de
s aprecieze aspectele sociale, civice i culturale ale
dezvoltare economic, poziia geografic; Evaluarea
spaiilor geografice ale continentelor;
n form scris
26. Australia i oceania. s descrie particularitile poziiei fizico-geografice ale Identificarea particularitilor poziiei fizico- 1
Poziia fizico-geografic. continentelor; geografice a continentelor pe harta fizic;
27. Lucrare practic nr.2 s compare poziia geografic a continentelor. Descrierea poziiei fizico-geografice,utiliznd 1
s caracterizeze particularitile componentelor algoritmul de caracterizare;
Descrierea comparativ a
naturii continentelor, utiliznd posterul i alte strategii Utilizarea Tabelului Particulariti consecine;
poziiei fizico- didactice complexe; Tabelul Avantaje i dezavantaje;
geografice a continentelor s coreleze componentele zonelor climatice i naturale Citirea i interpretarea hrilor tectonice n
Australia i ale continentelor; descrierea evoluiei teritoriului;
Africa

5
28. Unitile structurale, s selecteze informaii geografice noi din diferite surse Identificarea substanelor minerale utile i 1
evoluia geologic, de literatur, din internet pentru caracterizarea localizarea lor pe harta-contur;
substanele minerale utile componentelor naturii; Lucru cu harta climatica a Australiei. Interpretarea
i relieful. sa aprecieze rolul componentelor naturii pentru imaginilor din manual, din alte surse de
natur i viaa omului; literatur;Utilizarea calculatorului
29. Clima , apele i lumea s aprecieze asigurarea continentelor cu resurse Tabelul Avantaje i dezavantaje;
1
organic. naturale. IdentificareaZonele climatice i zonele naturale i
30. Populaia Australiei. s caracterizeze indicii populaiei continentelor; localizarea lor pe harta-contur; 1
s exploreze informaii tiinifice noi despre populaia Completarea tabelului de caracteristici al indicilor
. continentelor, tradiiile, obiceiurile populaiei. Demonstrarea la calculator a tradiiilor
popoarelor; naionale ale popoarelor;
s aprecieze aspectele sociale, civice i culturale ale
spaiilor geografice ale continentelor;

31. Poziia fizico-geografic, s descrie particularitile poziiei fizico-geografice ale Identificarea particularitilor poziiei fizico- 2
32. evoluia geologic i relieful continentelor; geografice a continentelor pe harta fizic;
Antarctidei s compare poziia geografic a continentelor. Descrierea poziiei fizico-geografice,utiliznd
s caracterizeze particularitile componentelor algoritmul de caracterizare; Identificarea
naturii continentelor, utiliznd posterul i alte strategii substanelor minerale utile i localizarea lor pe
didactice complexe; harta-contur;
33. Clima i lumea organic. s selecteze informaii geografice noi din diferite surse Lucru cu harta climatica a Antarctidei. Interpretarea 1
de literatur, din internet pentru caracterizarea imaginilor din manual, din alte surse de
34 Evaluare sumativ componentelor naturii; literatur;Utilizarea calculatorului 1
sa aprecieze rolul componentelor naturii pentru
natur i viaa omului;
Capitolul III Oceanul Indian. (2 ore)
35. Oceanul Indian S descrie poziia fizico- geografic a oceanului Citirea i interpretarea hrii fizice, a Oceanului 1
Indian. Indian; Utilizarea tabelului simbolic; Completarea
S caracterizeze particularitile naturii oceanului. tabelului de caracteristici; Utilizarea calculatorului;
S argumenteze importana oceanului pentru Analizarea imaginilor din manual i din alte surse;
natur i om. Emiterea ideilor;
Evaluarea n form scris