Sunteți pe pagina 1din 3

Drept administrativ

Dupa natura atributiilor identificam

Functii publice generale


Functii publice specifice

Dupa nivelul studiilor se identifica 3 clase

Clasa a I-a: Functii publice cu studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta
Clasa a II-a: functii publice cu studii superioare de scurta durata
Clasa a III-a: functii publice cu studii superioare medii, liceale, absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta

In ceea ce priveste categoriile identificarea acestora se realizeaza in functie de nivelul atributiilor


existand categoria inaltilor functionari public, categoria functionarilor publici de conducere si
categoria functionarilor publici de executie.

Categoria inaltilor functionari publici: secretarii generali si secretarii adjuncti ai guvernului,


ministerelor si altor organe de specialitate al admin publice centrale, consilierii de stat, secretarii
generali ai prefecturilor, judetelor si mun. Bucuresti, prefectii si subprefectii precum si directorii
generali din ministere si alte organe centrale de specialitate ale admin publice centrale.

Categoria functionarilor publici de conducere: secretarii din unitatile admin teritoriale( altele decat
judetele si mun. Bucuresti), directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti din ministere si
alte organe centrale de specialitate din admin publica centrala, directorii executivi si adjuncti ai
acestora din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale precum
si din aparatul propriu al autoriatilor admin publice locale, sefii de serviciu si de birou.

Categoria functionarilor publici de executie este structurata pe 3 clase

Clasa I: functiile publice de expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor


Clasa a II-a: functia de referend de specialitate
Clasa a III-a: functia de referend

In ceea ce priveste gradele exista 4 grade profesionale in ordine descrescatoare si anume:

Superior
Principal
Asistent
Debutant

Recrutarea functionarilor publici. Legea prevede ca ocuparea functiilor vacante de poate face prin
promovare, transfer, redistribuire si concurs.

Potrivit legii, concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor
profesionale si competentei precum si al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare
cetatean care indeplineste conditiile legale. Dupa verificarea conditiilor generale si a celor speciale de
acces la functia publica uremaza nvestitura prin procedura numirii.
Numirea este un act administrativ unilateral emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice
fiind o manifestare de vointa exclusiva si unilaterala provenita de la acea parte a raportului juridic
care incredinteaza functia spre exercitare. In toate cazurile actul administrativ de numire are forma
scrisa si trebuie sa contina termenul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei
publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale precum si locul de
desfasurare a activitatii.

La intarea in corpul functionarilor publici, acesta depune juramantul de credinta in termen de 3 zile
de la emiterea actului de numire in functia publica respectiva. Refuzul depunerii juramantului se
consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functie.

Dupa intrarea in corpul functionarilor publici fiecaruia dintre acestia i se intocmeste un dosar
profesional.

Statutul general al functionarilor publici cuprinde si modalitatile de promovare a functionarilor


publici si de evaluare ale performantelor profesionale ale acestora.

In ceea ce priveste promovarea, a fost instituit prin legea 161 din 2003 principiul potrivit caruia
promovarea intr-o functie publica superioara, vacanta se face prin concurs sau examen.

Evaluarea performantelor profesioanle individuale ale functionarilor publici se face anual iar in urma
evaluarii functionarului public i se poate acorda unul din urmatoarele calificative:

Exceptional
Foarte bun
Bun
Satisfacator
Nesatisfacator

Pentru gestionarea optima a functiei publice a fost infiintata Agentia Nationala a Functionarilor
Publici, organ de specialitate al admin publice centrale cu personalitate juridica aflat in subordinea
Ministerlui Administratiei si Internelor. ANFP este condusa de un presedinte cu rang de secretar de
stat numit de catre primul ministu la propunerea minstrului de resort.

Modificarea raportului de functie publica

Se poate face prin delegare, detasare, transfer si mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii
sau institutiei publice.

Delegarea se face in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul
public pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an prin posibila prelungire a acestei
perioade pana la cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an numai cu acordul scris al functionarului
public.

Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau al institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea pe o perioada de cel mult 6 luni iar detasarea peste cele 6 luni se poate face
numai cu acordul scris al functionarului public.

Transferul poate avea loc intre autoriatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza: in interesul
serviciului si la cererea functionarului public.
Suspendarea raportului de serviciu.

Acesta se poate suspenda de drept sau la cererea functionarului public. In prima situatie
suspendarea intervine cand functionarul este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, este
incadrat la cabinetul unui demnitar, in cazul arestarii preventive.

Suspendarea la solicitarea functionarului public pentru cresterea copilului minor in varsta de pana la
2 ani, participarea la campania electorala, la greva.

Incetarea raportului de serviciu

Are loc in urmatoarele conditii: de drept la data decesului functionarului public, la data ramanerii
definitive si irevocabile a unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii functionarului public, de la
data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditatea functionarului public.
Prin acordul partilor consemnat in scris, prin eliberarea din functie, masura ce nu presupune culpa
functionarului public si prin destituire (culpa functionarului) si prin demisie.