Sunteți pe pagina 1din 1
CONCURSUL Ş COLAR NA Ţ IONAL DE COMPETEN ŢĂ Ş I PERFORMAN ŢĂ COMPER EDI
CONCURSUL Ş COLAR NA Ţ IONAL DE COMPETEN ŢĂ Ş I PERFORMAN ŢĂ COMPER EDI
CONCURSUL Ş COLAR NA Ţ IONAL DE COMPETEN ŢĂ Ş I PERFORMAN ŢĂ COMPER EDI

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ, 29 MAI 2017 COMPER – MATEMATICĂ, CLASA I

BAREM DE CORECTARE:

ITEM

RĂSPUNS

PUNCTAJ

1

a

5

2

c

5

3

b

5

4

b

5

5

d

5

6

b

5

7

a

5

8

c

5

9

a

5

10

d

5

11

c

5

12

b

5

13

c

5

14

b

5

15

a

5

16

b

5

17

d

10

18

c

10

ComPer – Matematică, Etapa Naţională – 2016-2017, Clasa I

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare. Total: 100 de puncte.

1 /1