Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale ORGANISMUL INTERMEDIAR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007 – 2013 2007 – 2013 REGIONAL PENTRU POSDRU
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV
AMPOSDRU

Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

ANUNŢ PUBLICITAR
procedura competitivă

pentru achiziţia publică de „Servicii de publicitate, informare şi promovare”


în cadrul proiectului POSDRU ID 48196:
„Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România”

1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie


În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 –
„Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România”, Uniunea Naţională a
Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR", Partener în proiect, doreşte achiziţionarea de Servicii de
publicitate, informare şi promovare.
Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31 mai 2012 aproximativ.
2. Denumire Achizitor
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR, Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60,
sector 4, Bucureşti, Cod poştal 040157, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail: office@untrr.ro
3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică
Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.
Sursa de finanţare: Fondul Social European şi bugetul naţional - 98%, contribuţia proprie a Beneficiarului - 2%.
4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 420.000 RON fără TVA.
5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
6. Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru
Ofertanţi, care este publicată pe site-ul UNTRR, secţiunea Achiziţii publice http://www.untrr.ro/index.php
Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci
acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.
7. Informaţii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana:
doamna Ciorzan Ioana, Expert comunicare şi informare UNTRR, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail:
office@untrr.ro; ioana.ciorzan@untrr.ro
8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele, data şi ora limită
Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60, sector 4, Bucureşti, Cod poştal 040157,
Data limită: 23 august 2010
Ora limită: ora 10:00

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE Uniunea Naţională a Transportatorilor


ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE Rutieri din România