Sunteți pe pagina 1din 30

Cod curs: MRU

S pt mâna 1-7 Sem 1(2012/2013)

28 ore curs 14 ore aplica ii

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Rolul Dvs: Antreprenor, manager, manager resurse umane

Obiectivele Dvs:

-Dezvoltarea competen elor privind patrimoniul uman ca resurs -Definirea unui repertoriu de aptitudini pentru o gama larg de func iuni -Identificarea modelelor de competen e si modul de gestiune a lor -Dezvoltarea competen elor privind problemele evalu rii resurselo umane -Definirea rolului interven iei în sisteme de resurse umane diferite -Identificarea tendin elor pe plan mondial privind MRU -Evaluarea nivelului de descentralizare MRU

Con inut tematic:

- Forme de manifestare a culturii organiza ionale; -Patrimoniu uman i eficacitatea personalului; -Definirea competen ei manageriale; -Repertoriu de aptitudini; -Investi ia în resurse umane; -Identificarea înv rii cu schimbarea -Evaluarea resurselor umane i scheme de evaluare; -Evaluarea resurselor umane ca o raportare la standard; -Dinamica relevan ei competen elor;dilema recrut rii; -Sistemul de competen e func ional; -Sistemul de competen e Boyatis;

Aplica ii:

Elaborarea unei fi e de post folosind produsul UltimateEmployer Elaborarea unui raport de evaluare folosind produsul; UltimateEmployer; Elaborarea unui program de formare bazat pe evaluare.

Con inutul consultan ei/asisten ei:

-Planificarea carierei; -Scheme de evaluare i proceduri; -Planificarea carierei; -Scheme de evaluare -Dimensionarea necesarului de resurse umane; -Evaluarea motiva iei i metode de -Dimensionarea necesarului de resurse umane; -Evaluarea motiva iei i metode de cre tere a motiva iei; -Audit social;

Noi punem la dispozi ia Dvs:

-suport de curs; -structura necesar elabor rii aplica iei; -asisten i consultant (direct, prin participarea la orele de -structura necesar elabor rii aplica iei; -asisten i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de e-learning)

i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de
i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de
i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de
i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de
i consultant (direct, prin participarea la orele de curs i aplica ii, indirect prin platform de