Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Str. Universităţii nr.16

NOTĂ DE LICHIDARE

Rămâne la unitate

Numele

prenumele

,

student la

Motivul întocmirii notei de lichidare 1

1 Se inscrie motivul lichidării: absolvent/transfer, retragere de la studii, exmatriculare (se menţionează Hotărârea Consiliului de Administratie)

Nr.crt

Natura debitului

Suma datorată

Semnătura responsabilului

1

Biblioteca U.M.F. Iaşi-împrumuturi,acces la baze de date

   

2

Biblioteca Centrala Universitara ”M.Eminescu” Iasi

   

3

Serviciul Facilitati studenti-pentru cazare,alte debite

   

4

Decanat - contracte,obligatii administrative, documente de studiu

   

5

Centrul de Comunicaţii – acces aplicaţii interne

   

6

Cartele de acces

   

7

Serviciul Imigrări Iaşi-numai pentru studenţii străini

   

8

Serviciul Contabilitate U.M.F. Iaşi

   

Secretar Facultate:

Nume-prenume

Semnătura

Am primit următoarele documente la plecare:

Data

Semnătura studentului