Sunteți pe pagina 1din 1

Şi depărtezi de mâna ta fărădelegea ei şi nu rabzi să locuiască nedreptatea în corturile tale,

(Iov 11:14)
Ia seama, nu te duce la nedreptate, căci ea este adevărata cauză a suferinţei. (Iov 36:21)
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea
mea calea Ta. (Psalmii 5:8)
Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl
urăşte sufletul Său. (Psalmii 10:5)
Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima
de ea. (Psalmii 61:10)
Nu sunt de nici un folos comorile dobândite prin fărădelege; numai dreptatea scapă de la
moarte. (Pildele lui Solomon 10:2)
Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte. (Pildele lui
Solomon 11:19)
Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe îl
dispreţuieşte. (Pildele lui Solomon 14:2)
Cel ce seamănă nedreptatea seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el. (Pildele
lui Solomon 22:8)