Sunteți pe pagina 1din 19

Bisectoarea in triunghi

Proprietatea bisectoarei: Un punct din interiorul unui unghi propriu aparţine

bisectoarei unghiului dacă distanţele de la punct la laturile unghiului sunt

egale.

Teoremă: Într-un triunghi cele trei bisectoare sunt concurente (au un punct comun), acesta se numeste centrul cercului înscris şi se notează ” I ”

Bisectoarea in triunghi Proprietatea bisectoarei: Un punct din interiorul unui unghi propriu aparţine bisectoarei unghiului dacă

Centrul de greutate

În orice triunghi,centrul de greutate G este situat pe oricare dintre mediane la 2/3 faţă de vârf şi la 1/3 faţă de bază (latura corespunzatoare medianei).

Centrul de greutate În orice triunghi, centrul de greutate G este situat pe oricare dintre mediane

Congruenta triunghiurilor

Inaltimea in triunghi

Inaltimea in triunghi

Linia mijlocie in triunghi Definiţie: Într - un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi sunt mijloacele a

Linia mijlocie in triunghi

Definiţie: Într-un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi sunt mijloacele a două laturi se numeşte linie mijlocie a triunghiului.

Teorema liniei mijlocii: Într- un triunghi segmentul care uneşte mijloacele a două laturi (linia mijlocie) este

Teorema liniei mijlocii: Într-un triunghi segmentul care uneşte mijloacele a două laturi (linia mijlocie) este paralel cu cea de-a treia latură şi are lungimea egală cu jumătate din lungimea acesteia.

Linii importante in triunghi

Înălţimea, linii importante in triunghi

Linii importante in triunghi Înălţimea, li nii importante in triunghi Mediana, linii importante in triunghi

Mediana, linii importante in triunghi

Linii importante in triunghi Înălţimea, li nii importante in triunghi Mediana, linii importante in triunghi

Mediatotarea, linii importante in triunghi

Definiţie: Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe segment în mijlocul său. Proprietate: Un punct aparţine mediatoarei unui segment dacă şi numai dacă are distanţe egale faţă de extremităţile segmentului.

Teoremă: Într-un triunghi mediatoarele celor trei laturi sunt concurente iar punctul de intersecţie se numeşe centrul cercului circumscris triunghiului şi se notează ” O

Mediatotarea, linii importante in triunghi Definiţie: Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe segment în mijlocul

Bisectoarea, linii importante in triunghi

Proprietatea bisectoarei: Un punct din

interiorul unui unghi propriu aparţine bisectoarei unghiului dacă distanţele de la

punct la laturile unghiului sunt egale.

Teoremă: Într-un triunghi cele trei bisectoare sunt concurente (au un punct comun), acesta se numeste centrul

cercului înscris şi se notează “ I ”

Mediatotarea, linii importante in triunghi Definiţie: Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe segment în mijlocul

Linia mijlocie, linii importante in triunghi

Definiţie: Într-un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi sunt mijloacele a două laturi se numeşte linie mijlocie a triunghiului.

Linia mijlocie, linii importante in triunghi Definiţie: Într -un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi su nt

Mediana in triunghi

Teorema catetei

În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei şi lungimea proiecţiei acesteia pe ipotenuză.

Teorema catetei În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei şi
Teorema catetei În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei şi
Teorema catetei În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei şi
Teorema catetei În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei şi

Teorema fundamentala a asemanarii

O paralelă la o latură a unui triunghi formează cu celelalte două laturi un

triunghi asemenea cu triunghiul dat.

Teorema fundamentala a asemanarii O paralelă la o latură a unui triunghi formează cu celelalte două

Teorema inaltimii

În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică între lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză.

Teorema inaltimii În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică
Teorema inaltimii În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică
Teorema inaltimii În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică

Teorema lui Pitagora

În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor.

Teorema lui Pitagora În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor

Reciproca teoremei lui Pitagora:

Dacă într-un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egal cu suma pătratelor lungimilor celerlalte două laturi, atunci triunghiul este dreptunghic.

Reciproca teoremei lui Pitagora : Dacă într - un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egal
Reciproca teoremei lui Pitagora : Dacă într - un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egal

Teorema lui Thales

În orice triunghi, o paralelă la o latură, împarte celelalte două laturi în segmente proportionale.

Teorema lui Thales În orice triunghi, o paralelă la o latură , împarte celelalte două laturi
Teorema lui Thales În orice triunghi, o paralelă la o latură , împarte celelalte două laturi
Teorema lui Thales În orice triunghi, o paralelă la o latură , împarte celelalte două laturi

Teorema medianei

În orice triunghi dreptunghic lungimea medianei dusă din vârful unghiului drept este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Teorema medianei În orice triunghi dreptunghic lungimea medianei dusă din vârful unghiului drept este egală cu

Teorema reciprocă a teoremei medianei în triunghiul dreptunghic. Dacă într-un triunghi o mediană are lungimea egală cu jumătate din lungimea laturii corespunzătoare ei, atunci triunghiul este dreptunghic.

Teorema unghiului de 15 grade

Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 15 o atunci înălţimea din vârful unghiului drept are lungimea egală cu ¼ din lungimea ipotenuzei.

Teorema unghiului de 15 grade Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 15 atunci înălţimea

Teorema unghiului de 30 de grade

Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 30 o atunci lungimea catetei opuse acestuia este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Teorema unghiului de 15 grade Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 15 atunci înălţimea

Teorema unghiului exterior

Teoremă: Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este de 180 o .

Teoremă: Măsura unui unghi exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor celor două unghiuri ale triunghiului neadiacente cu el.

Teorema unghiului exterior Teoremă: Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este de 180 . Teoremă: Măsura unui
Teorema unghiului exterior Teoremă: Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este de 180 . Teoremă: Măsura unui

Triunghi echilateral

Un triunghi cu toate laturile congruente (egale) se numeste echilateral.

Triunghi echilateral Un triunghi cu toate laturile congruente (egale) se numeste echilateral. În triunghiul echilateral toate

În triunghiul echilateral toate unghiurile sunt congruente şi au măsura de 60 o . În triunghiul echilateral înaltimea , bisectoare, mediană, mediatoare şi axa de simetrie coincid. În triunghiul echilateral toate liniile mijocii sunt congruente.

Triunghi isoscel

Un triunghi cu două laturi congruente (egale) se numeşte isoscel, latura ramasă se numeşte bază.

Triunghi echilateral Un triunghi cu toate laturile congruente (egale) se numeste echilateral. În triunghiul echilateral toate

În orice triunghi isoscel înaltimea corespunzătoare bazei este bisectoare, mediană, mediatoare şi axă de simetrie.

În orice triunghi isoscel unghiurile alăturate bazei sunt congruente.

În orice triunghi isoscel liniile mijlocii paralele cu laturile congruente sunt congruente.