Sunteți pe pagina 1din 41

DRAFT 23.10.

09
Lista indicatorilor de evaluare i monitorizare a e-dezvoltrii n Republica Moldova

Responsabil de colect/prelucr

Grad de disponibilitate

colectare&diseminarePeriodicitate de

Modalitate /surse de colectare


Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar)

Grad de prioritate
Cadrul normativ/ regulatoriu
N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire
o

ICT Sectorul TIC


1. ICT1 Procentul salariailor sectorului TIC -//- ICT1.1 Numrul salariailor n economie BNS UNSC/ 0 0 ST
n totalul salariailor n economie ICT1
I2010/
S8.1b

-//- ICT1.2 Numrul salariailor n sectorul TIC BNS 2 0 ST


2. ICT2 Procentul sectorului TIC n PIB -//- ICT2.1 Produsul intern brut BNS UNSC/ 0 0 ST
ICT2
I2010/
S8.1a

-//- ICT5.1 BNS 2 0 ST


3. ICT3 Procentul importului de bunuri TIC n -//- ICT3.1 Total importuri BNS UNSC/ 0 0 ST
totalul importurilor ICT3
-//- ICT3.2 Importul de bunuri TIC BNS 1 0 ST
4. ICT4 Procentul exportului de bunuri TIC n -//- ICT4.1 Total exporturi BNS UNSC 0 0 ST
totalul exporturilor /ICT4
-//- ICT4.2 Exportul de bunuri TIC BNS 1 0 ST
5. ICT5 Venituri din vnzri(cifra de afaceri)) -//- ICT5.1 Venitul din vnzri(cifra de afaceri) BNS 2 ST
a sectorului TIC (a sectorului TIC
6. ICT6 Venitul din vnzri (cifra de afaceri) a -//- ICT1.2 BNS 2 ST
sectorului TIC pe un salariat
7. ICT8 Procentul investiiilor n TIC fa de -//- ICT8.1 Investiii n capital fix BNS i2010/ 2 ST
total investiii n economie capital fix S16 0
-//- ICT8.2 Investiii n TIC BNS 2 ST
8. ICT9 Salariul mediu al unui angajat TIC -//- ICT9.1 Salariul mediu al unui angajat TIC BNS 2 ST
A Infrastructura i acces TIC
9. A1 Numrul de abonai la telefonia fix Raportul dintre numrul total de abonai la A1.1 Numrul populaiei BNS UNSC/ 0 0 ST
la 100 de locuitori telefonia fix i numrul total de locuitori, A1
nmulit cu 100 IDI/1
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
IOI/1.a
A1.2 Numrul de abonai la telefonia fix ANRCETI 0 0
10. A2 Numrul de abonai la telefonia Raportul dintre numrul total de abonai la A2.1 Numrul de abonai la telefonia ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
mobil la 100 de locuitori telefonia mobil i numrul total de mobil A2
locuitori, nmulit cu 100 IDI/2
BNS
Numrul populaiei DOI/7
IOI/1.b
11. A3 Numrul de abonai Internet la puncte Raportul dintre numrul total de abonai A3.1 Numrul de abonai Internet la ANRCETI UNSC/ 0 0 HS
fixe la 100 de locuitori Internet la puncte fixe i numrul total de puncte fixe A3
locuitori, nmulit cu 100
BNS
Numrul populaiei
12. A4 Numrul de abonai Internet la puncte Raportul dintre numrul total de abonai A4.1 Numrul de abonai Internet la ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
fixe n band larg la 100 de locuitori Internet la puncte fixe n band larg i puncte fixe n band larg A4
numrul total de locuitori, nmulit cu 100 IDI/7
BNS
Numrul populaiei 2/10a
13. A5 Numrul de abonai Internet prin Raportul dintre numrul total de abonai A5.1 Numrul de abonai Internet prin ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
conexiuni mobile n band larg la Internet prin conexiuni mobile n band conexiuni mobile n band larg A5
100 de locuitori larg i numrul total de locuitori, nmulit IDI/8
BNS
la 100 Numrul populaiei 2/11a
14. A6 Limea de band Internet Raportul dintre limea de band Internet A6.1 Limea de band Internet ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
internaional per locuitor internaional (bps) i numrul total de internaional (bps) A6
(bps/locuitor) locuitori (bps/locuitor) IDI/3
IOI/1.c
15. A7 Procentul de acoperire a populaiei cu Raportul dintre suprafaa teritoriului cu A7.1 Numrul de locuitori acoperii cu ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
telefonia mobil acces la telefonia mobila i suprafaa telefonia mobil A7
total a republicii, nmulit cu 100 DOI/1
16. A8 Tariful lunar de acces la Internet n Raportul dintre tariful lunar (preul A8.1 Venitul mediu lunar per locuitor, n ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
band larg, n USD ca procent din mediu) de acces la Internet n band larg, USD A8
venitul mediu lunar per capita n USD i venitul lunar per capita, nmulit
cu 100
A8.2 Tariful lunar de acces la Internet n ANRCETI 0 0
band larg, n USD
17. A9 Tariful lunar la telefonia mobil, n Raportul dintre tariful lunar (preul A9.1 Tariful lunar de acces la Internet n ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
USD, ca procent din venitul lunar per mediu) de convorbiri telefonice mobile, n band larg, n USD A9
capita USD i venitul lunar per capita, nmulit DOI/3
cu 100 Venitul mediu lunar per locuitor, n
USD
18. A10 Procentul localitilor cu centre de Raportul dintre numrul de localiti cu A10.1 Numrul localitilor urbane cu ANRCETI UNSC/ 0 0 ST
acces public la Internet (CAPI), total centre de acces public la Internet i centre de acces public la Internet A10
i dezagregat: rural, urban numrul total de localiti, nmulit cu 100, (CAPI)
total i dezagregat: rural, urban

2
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
A10.2 Numrul localitilor rurale cu centre ANRCETI 0 0
de acces public la Internet (CAPI)
19. A12 Numrul de abonai Internet prin Raportul dintre numrul total de abonai A12.1 Numrul de abonai Internet prin ANRCETI DOI/8 0 0 HS
conexiuni mobile la 100 de locuitori Internet prin conexiuni mobile i numrul conexiuni mobile
total de locuitori, nmulit cu 100 Numrul populaiei BNS
20. A13 Numrul de utilizatori Internet la 100 Raportul dintre numrul total de utilizatori A13.1 Numrul de utilizatori Internet MTIC IDI/6 1 0 anu HS
de locuitori Internet i numrul total de locuitori, Numrul populaiei BNS DOI/9 al
nmulit cu 100 IOI/3.a
21. A14 Numrul de abonai Internet n band Raportul dintre numrul total de abonai A14.1 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI RM200 0 0 ST
larg la 100 de locuitori Internet n band larg i numrul total de larg 5/18
locuitori, nmulit cu 100 DOI/10
.b, 11b
IOI/4.a
22. A15 Procentul de abonai Internet n band Raportul dintre numrul total de abonai A15.1 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI i2010/S 0 0 ST
larg, detaliat pe tipuri de acces Internet n band larg, detaliat pe tipuri larg de tip DSL 2.1
(DSL, cablu, fibr, 3G, conexiuni fr de acces (xDSL, cablu, fibr, 3-3,5G,
fir) conexiuni fr fir) i numrul total de
abonai Internet n band larg, nmulit cu
100
A15.2 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI 0 0
larg prin cablu
A15.3 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI 0 0
larg prin fibr
A15.4 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI 0 0
larg de tip 3G
A15.5 Numrul de abonai Internet n band ANRCETI 0 0
larg prin conexiuni fr fir
23. A16 Tariful lunar de acces la Internet Raportul dintre tariful lunar (preul A16.1 Tariful lunar de acces la Internet ANRCETI RM200 0 0 ST
(pentru 20,30,40 ore), n USD ca mediu) de acces la Internet pentru (pentru 20,30,40 ore), n USD 5/4
procent din venitul lunar per capita (20,30,40 ore), n USD i venitul lunar per EU200
capita, nmulit la 100 5/C1
DOI/2
A8.1 ANRCETI 0 0 ST
24. A17 Traficul telefonic internaional Raportul dintre numrul total de minute de A17.1 Traficul telefonic internaional ANRCETI IOI/4.b 0 0 ST
(minute) per locuitor convorbiri telefonice internaionale i (minute)
numrul de locuitori Numrul populaiei BNS 0 0
L tiina de carte, abiliti i
securitatea TIC
25. L1 Rata adulilor cu tiine de carte , 1. Raportul dintre numrul populaiei L1.1 Numrul adulilor BNS IDI/9 0 0 ST,
de 15 ani i peste, care tie s scrie i s IOI/2.a ME
citeasc i numrul total de populaie n T

3
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
vrst de 15 ani i peste, nmulit cu 100
Sursa: Recensmntul populaiei
2. Raportul dintre numrul populaiei de
15 ani i peste, absolvent a unei forme de
nvmnt de nivel educaional de vel
puin primar la numrul total de populaie
n vrst de 15 ani i peste, nmulit cu 100
Sursa: Ancheta forei de munc
26. Rata brut de cuprindere n Raportul dintre numrul total al elevilor Numrul total al elevilor cuprini n BNS 0 0 anu ST
nvmntul primar (cl.I-IV) cuprini n nvmntul primar indiferent nvmntul primar al
de vrst i numrul populaiei de vrsta Numrul populaiei n vrst de 7-10
corespunztoare nivelului primar (7-10 ani
ani).,nmulit cu 100
27. Rata brut de cuprindere n Raportul dintre numrul total al elevilor Numrul total al elevilor cuprini n BNS 0 0 anu ST
nvmntul gimnazial (cl. V-IX) cuprini n nvmntul gimnazial nvmntul gimnazial al
indiferent de vrst i numrul populaiei Numrul populaiei n vrst de 11-
de vrsta corespunztoare nivelului 15 ani
gimnazial (11-15 ani, nmulit cu 100
28. L4 Proporia persoanelor ncadrate n Raportul dintre numrul total de studeni L4.1 Numrul total al elevilor cuprini n BNS IDI/11 1 0 anu ST,
nvmntul superior (teriar) cuprini n nvmntul superior/teriar nvmntul superior/teriar IOI/2.b al
indiferent de vrst i numrul populaiei Numrul populaiei n vrst de 19- 3
de vrsta corespunztoare nivelului dat 23 ani
(19-23 ani), nmulit cu 100
L4.2 Numrul persoanelor ncadrate n ME 0
formarea universitar
29. L5 Procentul angajailor cu abiliti TIC: Raportul dintre numrul angajailor cu BS
abiliti TIC i numrul total de angajai,
nmulit cu 100, detaliat pe nivelele 1-3:
1) abiliti utilizator de baz TIC L5.1 Numrul angajailor cu abiliti de MTIC i2010/S 2
definiie utilizator de baz TIC vezi p. 1.2
baz TIC 18.1a
2) abiliti utilizator avansat TIC L5.2 Numrul angajailor cu abiliti de MTIC i2010/S 2
definiie utilizator avansat TIC vezi p. 1.2
utilizator avansat TIC 18.1b
3) abiliti specialist TIC L5.3 Numrul angajailor cu abiliti de MTIC i2010/S 2
definiie specialist TIC vezi p. 1.2
specialist TIC 18.2
30. L6 Experiena utilizatorilor Internet n Caracterizarea general a experienei L6.1 Numrul utilizatorilor Internet cu MTIC RM200 2 AS
domeniul securitii TIC utilizatorilor Internet n domeniul experien n domeniul securitii 5/15
securitii TIC TIC EU200
5/I
i2010/S
15.4
HH Acces i folosire TIC de ctre

4
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
gospodriile casnice i persoane
particulare
31. HH1 Procentul gospodriilor cu aparate Raportul dintre numrul total de HH1.1 Numrul total de gospodrii BNS UNSC/ 0 0 Anu ST
radio gospodrii casnice cu aparate radio si HH1 al HS
numrul total de gospodarii, nmulit cu
100
HH1.2 Numrul gospodriilor cu aparate BNS 0 0 Anu
radio al
32. HH2 Procentul gospodriilor cu aparate TV Raportul dintre numrul total de HH2.1 Numrul gospodriilor cu aparate BNS UNSC/ 0 0 Anu ST
gospodrii casnice cu aparate TV si TV HH2 al HS
numrul total de gospodarii, nmulit la IOI/3.b
100
HH1.1 BNS 0 0
33. HH3 Procentul gospodriilor cu telefon: Raportul dintre numrul total de HH1.1 BNS UNSC/ 0 0 Anu ST
gospodrii casnice cu telefon si numrul HH3 al HS
total de gospodarii, nmulit cu 100, total DOI/4
i detaliat pe tipuri de conexiuni:
1) doar cu telefon fix HH3.1 Numrul gospodriilor cu telefon fix BNS 0 0 Anu ST
al HS
2) doar cu telefon celular mobil HH3.2 Numrul gospodriilor cu telefon BNS 0 0 Anu ST
celular mobil al HS
3) cu telefoane fixe si celulare HH3.1 BNS 0 0 anu ST
mobile al HS
HH3.2 BNS 0 0
34. HH4 Procentul gospodriilor cu Raportul dintre numrul total de HH4.1 Numrul gospodriilor cu BNS UNSC/ 0 0 anu ST
calculatoare gospodrii casnice cu calculatoare i calculatoare HH4 al HS
numrul total de gospodrii, nmulit cu Numrul total de gospodrii IDI/4
100 DOI/5
HH5 Procentul persoanelor care au utilizat Raportul dintre numrul total de persoane HH5.1 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC UNSC/ 2 0 Anu ST
calculatorul (la orice locaie) n care au utilizat calculatorul (la orice calculatorul (la orice locaie) n HH5 al HS
ultimele 12 luni locaie) in ultimele 12 luni i numrul total ultimele 12 luni
de locuitori, nmulit cu 100
A1.1 BNS 0 0
35. HH6 Procentul gospodriilor cu acces Raportul dintre numrul total de HH6.1 Numrul gospodriilor cu acces ANRCETI/ UNSC/ 2 anu HS
Internet (ABONAMENT) gospodrii cu acces Internet la domiciliu Internet HH6 al
si numrul total de gospodarii, nmulit cu EU200
BNS
100 Numrul total de gospodrii 5/eA1
i2010/S
2.A1
IDI/5
DOI/6

5
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
36. HH7 Procentul persoanelor care au utilizat Raportul dintre numrul total de persoane HH7.1 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC RM200 1 HS
Internet-ul (de la orice locaie) n care au utilizat Internet-ul (de la orice Internet-ul (de la orice locaie) n 5/2
ultimele 12 luni locaie) n ultimele 12 luni i numrul total ultimele 12 luni UNSC/
de locuitori, nmulit cu 100 HH7
EU200
Numrul populaiei BNS 5/eA2
i2010/S
6.A2+
37. HH8 Locaia de utilizare a Internet-ului de Raportul dintre numrul total de persoane HH7.1 MTIC UNSC/ 1 HH
ctre persoane particulare in ultimele care au utilizat Internet-ul (de la orice HH8 8
12 luni (procentul): locaie) in ultimele 12 luni i numrul total EU200
de utilizatori Internet, nmulit cu 100 5/eA4

1) la domiciliu HH8.1 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC RM200 1


Internet-ul la domiciliu n ultimele 5/1
12 luni EU200
5/eA1
i2010/S
2A1
2) la locul de munc Dac locul de munc este la domiciliu, HH8.2 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
atunci se va rspunde da doar la Internet-ul la locul de munc n
categoria (1) la domiciliu ultimele 12 luni
3) la locul de studii HH8.3 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
Internet-ul la locul de studii n
ultimele 12 luni
4) la domiciliul altei persoane HH8.4 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
Internet-ul la domiciliul altei
persoane n ultimele 12 luni
5) la o facilitate comunitar de acces Faciliti comunitare de acces la Internet HH8.5 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
la Internet pot fi: biblioteci publice, chiocuri Internet Internet-ul la o facilitate comunitar
organizate de autoriti publice, telecentre de acces la Internet n ultimele 12
necomerciale, oficii potale, centre luni
comunitare publice, agenii
guvernamentale, care ofer, de obicei,
accesul gratis la Internet
6) la o facilitate comercial de acces Faciliti comunitare de acces la Internet HH8.6 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
la Internet pot fi: saloane Internet, hoteluri, Internet-ul la o facilitate comercial
aeroporturi, etc, care ofer, de obicei, de acces la Internet n ultimele 12
accesul la Internet cu plat luni
7) la orice locaie prin telefon celular Accesare Internet n orice locaie prin HH8.7 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
mobil telefon celular mobil sau alte dispozitive Internet-ul la orice locaie prin
cu funcionaliti de telefon mobil telefon celular mobil n ultimele 12
6
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
luni
8) la orice locaie prin alt echipament Accesare Internet n orice locaie prin alte HH8.8 Numrul persoanelor care au utilizat MTIC 1
mobil de acces la Internet dispozitive mobile (de exemplu laptop cu Internet-ul la orice locaie prin alt
funcionaliti WiFi sau laptop conectat la echipament mobil de acces la
o reea de telefonie mobil ) Internet n ultimele 12 luni
38. HH9 Activiti Internet ntreprinse de ctre Raportul dintre numrul de utilizatori A13.1 MTIC UNSC/ 0/ HS
persoane particulare n ultimele 12 Internet care au ntreprins activiti HH9 1
luni (de la orice locaie): Internet (la orice locaie) n scopuri EU200
particulare (nu de serviciu) n ultimele 12 5/eA5
luni si numrul total de utilizatori Internet, i2010/S
detaliat pe categorii de activiti. 6.A5+
Accesul la Internet poate fi realizat prin
calculator, ci si prin telefon mobil, PDA,
TV numeric,etc.
1) Obinerea de informaii despre HH9.1 Numrul de utilizatori Internet care MTIC 1
bunuri si servicii au obinut informaii despre bunuri
si servicii n scopuri personale n
ultimele 12 luni
2) Obinerea de informaii Includ informaii despre boli, remedii, HH9.2 Numrul de utilizatori Internet care MTIC RM200 1
referitoare la sntate sau servicii tratamente, nutriie, posibiliti de au obinut informaii referitoare la 5/9
medicale mbuntire a sntii sntate sau servicii medicale n EU200
scopuri personale n ultimele 12 luni 5/F1

3) Obinerea de informaii de la Definiia organizaiilor guvernamentale HH9.3 Numrul de utilizatori Internet care MTIC 1
autoriti publice / organizaii vezi p. 1.2 au obinut informaii de la autoriti
guvernamentale publice / organizaii guvernamentale
n scopuri personale n ultimele 12
luni
4) Interacionarea cu autoriti Include completarea i expedierea on-line HH9.4 Numrul de utilizatori Internet care MTIC EU200 1
publice / organizaii guvernamentale a unor formulare predefinite, plai on-line au interacionat cu autoriti publice/ 5/D2
i procurri de la autoriti publice / organizaii guvernamentale n i2010/S
organizaii guvernamentale. Exclude scopuri personale n ultimele 12 luni 22.D2
obinerea informaiilor.
5) Transmiterea sau primirea de HH9.5 Numrul de utilizatori Internet care MTIC 1
mesaje e-mail au transmis sau primit mesaje e-mail
n scopuri personale n ultimele 12
luni
6) Convorbiri telefonice prin Telefonia prin Internet/VoIP cu utilizarea HH9.6 Numrul de utilizatori Internet care MTIC 1
Internet/VoIP Skype, ITalk, etc., inclusiv apeluri video au convorbiri telefonice prin
(prin webcam) Internet/VoIP n scopuri personale n
ultimele 12 luni

7
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
7) Plasarea informaiilor sau Plasarea mesajelor pe locaii Internet de HH9.7 Numrul de persoane care au plasat MTIC 1
mesageria instantanee prin Internet tip forumuri, bloguri, sau utilizarea informaii sau au folosit mesageria
mesageriei instantanee instantanee prin Internet n scopuri
personale n ultimele 12 luni
8) Procurarea sau comandarea Se refer la plasarea comenzilor prin HH9.8 Numrul de persoane care au MTIC EU200 1
bunurilor sau serviciilor prin Internet Internet, indiferent dac plata a fost procurat sau comandat bunuri sau 5/G2
efectuat on-line sau nu. Include servicii prin Internet n scopuri
procurarea sau comandarea bunurilor de personale n ultimele 12 luni
tip muzic, produse program sau
serviciilor hoteliere i de turism prin
Internet
9) Internet banking Include tranzacii electronice cu banca HH9.9 Numrul de persoane care au folosit MTIC 1
pentru pli, transferuri etc. sau accesul Internet banking n scopuri personale
prin Internet la contul personal bancar. n ultimele 12 luni
Exclude tranzaciile electronice pentru
servicii financiare, cum ar fi procurarea de
aciuni, alte servicii financiare i de
asigurri
10) Activiti de instruire i educaie Autoinstruire prin Internet sau instruire la HH9.10 Numrul de persoane care au folosit MTIC EU200 1
distan prin activiti on-line Internet-ul pentru instruire i 5/E2
educaie n scopuri personale n
ultimele 12 luni
11) Jocuri on-line sau descrcarea de Include descrcarea fiierelor cu jocuri de HH9.11 Numrul de persoane care au folosit MTIC 1
jocuri video calculator i jocuri on-line Internet-ul pentru jocuri on-line sau
descrcarea de jocuri video n
scopuri personale n ultimele 12 luni
12) Descrcarea filmelor, imaginilor, Include descrcarea fiierelor si utilizarea HH9.12 Numrul de persoane care au folosit MTIC 1
muzicii, vizionarea TV sau video, site-urilor de tip Web TV, Radio Internet-ul pentru descrcarea
audierea staiilor radio sau a muzicii filmelor, imaginilor, muzicii,
vizionarea TV sau video, audierea
staiilor radio sau a muzicii n
scopuri personale n ultimele 12 luni
13) Descrcarea de produse program HH9.13 Numrul de persoane care au folosit MTIC 1
Internet-ul pentru descrcarea
filmelor, imaginilor, muzicii,
vizionarea TV sau video, audierea
staiilor radio sau a muzicii n
scopuri personale n ultimele 12 luni

8
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
14) Citirea sau descrcarea on-line a HH9.14 Numrul de persoane care au folosit MTIC 1
noutilor, ziarelor, revistelor, crilor Internet-ul pentru citirea sau
electronice descrcarea on-line a noutilor,
ziarelor, revistelor, crilor
electronice n scopuri personale n
ultimele 12 luni
39. HH10 Procentul persoanelor particulare care Raportul dintre numrul de persoane care A1.1 ANRCETI/ UNSC/ 0 0 HS
utilizeaz telefoane celulare mobile utilizeaz telefoane celulare mobile i HH10
numrul total de persoane particulare.
Utilizarea telefonului celular mobil nu
nseamn c telefonul aparine sau
convorbirea este pltit de persoana n
cauz (abonamentul poate fi pltit de ctre
angajator, membrul familiei, etc.). Este
exclus cazul utilizrii ocazionale, ca, de
exemplu, mprumutarea telefonului
pentru a efectua un apel telefonic
A2.1 ANRCETI 0 0
40. HH11 Proporia gospodriilor casnice cu Raportul dintre numrul gospodriilor HH1.1 MTIC RM200 1 0 HS
acces la Internet, detaliat pe tipuri de casnice cu acces la Internet pe tipuri de 5/19,21
acces: acces (de band ngust, de band larg) i UNSC/
numrul total de gospodrii casnice HH11
EU200
5/eA1J
2
i2010/S
2J2
1) band ngust Definiia band ngust (vezi p. 1.2) HH11.1 Numrul gospodriilor casnice cu MTIC 1
acces la Internet de band ngust
2) band larg conexiune fix Definiiile band larg i conexiune HH11.2 Numrul gospodriilor casnice cu MTIC 1
fix (vezi p. 1.2) acces la Internet de band larg
conexiune fix
3) band larg conexiune mobil Definiiile band larg i conexiune HH11.3 Numrul gospodriilor casnice cu MTIC 1
mobil (vezi p. 1.2) acces la Internet de band larg
conexiune mobil
4) band larg 2Mbps HH11.4 Numrul gospodriilor casnice cu MTIC 1
acces la Internet de band larg MTIC 1
2Mbps
5) total n band ngust sau band HH11.1- HH11.3 MTIC 1
larg
41. HH12 Frecventa utilizrii Internet-ului de Raportul dintre numrul de utilizatori A13.1 MTIC UNSC/ 1 HS
ctre persoane particulare n ultimele Internet, care acceseaz Internetul cu HH12
9
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
12 luni (de la orice locaie): frecvena specificat, i numrul total de
utilizatori Internet, nmulit cu 100
1) cel puin o dat pe zi HH12.1 Numrul de utilizatori Internet, care MTIC 1
acceseaz Internetul cel puin o dat
pe zi
2) cel puin o dat pe sptmn, dar HH12.2 Numrul de utilizatori Internet, care MTIC 1
nu n fiecare zi acceseaz Internetul cel puin o dat
pe sptmn, dar nu n fiecare zi
3) mai puin de o dat pe sptmn HH12.1, HH12.2 MTIC 1
B Folosirea TIC n mediul de afaceri
42. B1 Procentul ntreprinderilor ce dispun Raportul dintre numrul de ntreprinderi B1.1 Numrul total de ntreprinderi BNS UNSC/ 0 0 ST
de calculatoare ce folosesc calculatoare ctre numrul B1
total de ntreprinderi, nmulit cu 100
B1.2 Numrul de ntreprinderi ce dispun BNS 0 0
de calculatoare
43. B2 Procentul salariailor ce folosesc Raportul dintre numrul salariailor ce ICT1.1 BNS UNSC/ 0 0 ST
calculatoare la locul de munc folosesc calculatoare la locul de munc B2
ctre numrul total al salariailor, nmulit EU200
cu 100 5/H.a4

B2.1 Numrul angajailor ce folosesc BNS 0 0


calculatoare
44. B3 Procentul ntreprinderilor ce folosesc Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce B3..1 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC UNSC/ 0 0 ST
Internet-ul folosesc Internet-ul ctre numrul total al Internet-ul B3
ntreprinderilor, nmulit cu 100 EU200
5/eB2
BNS
B1.1

45. B4 Procentul salariailor ce folosesc Raportul dintre numrul salariailor ce ICT1.1 MTIC RM200 0 0 BS
Internet-ul folosesc Internet-ul ctre numrul total al 5/3
salariailor, nmulit cu 100 UNSC/
B4
EU200
5/eB1
i2010/S
10.B1
B4.1 Numrul salariailor ce folosesc MTIC 0 0
Internet-ul
46. B5 Procentul ntreprinderilor cu prezen Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce B 5.1 Numrul ntreprinderilor cu prezen MTIC UNSC/ 0 0 ST

10
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
web dispun de locaie sau pagin web ctre web B5
numrul total de ntreprinderi, nmulit cu B 1.1 BNS EU200
100 5/eB3

47. B7 Procentul ntreprinderilor ce primesc Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce B7.1 Numrul ntreprinderilor ce primesc MTIC UNSC/ 1 0 BS
comenzi prin Internet primesc comenzi prin Internet ctre comenzi prin Internet B7
numrul total al ntreprinderilor, nmulit EU200
BNS
cu 100 B 1.1 5/G3
i2010/S
11.G3
48. B8 Procentul ntreprinderilor ce plaseaz Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce B8.1 Numrul ntreprinderilor ce plaseaz MTIC UNSC/ 1 0 BS
comenzi prin Internet plaseaz comenzi prin Internet ctre comenzi prin Internet B8
numrul total al ntreprinderilor, nmulit EU200
BNS
cu 100 B 1.1 5/G5
i2010/S
11.G5
49. B9 Procentul ntreprinderilor ce folosesc Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce MTIC RM200 1 0 BS
Internet-ul, detaliat pe tipuri de acces: folosesc Internet-ul ctre numrul total al 5/20
ntreprinderilor, nmulit cu 100, detaliat B1.1 UNSC/
BNS
pe tipuri de acces B9
EU200
5/J1
1) band ngust B9.1 Numrul ntreprinderilor cu acces de MTIC 1
band ngust la Internet
2) band larg conexiune fix B9.2 Numrul ntreprinderilor cu acces de MTIC 1
band larg conexiune fix la
Internet
3) band larg conexiune mobil B9.3 Numrul ntreprinderilor cu acces de MTIC 1
band larg conexiune mobil la
Internet
4) band larg 2Mbps B9.4 Numrul ntreprinderilor cu acces de MTIC 1
band larg 2Mbps la Internet
5) total n band ngust sau band B9.1- B9.3 MTIC 1
larg
50. B10 Procentul ntreprinderilor cu reea Raportul dintre numrul de ntreprinderi B10.1 Numrul de ntreprinderi cu reea BNS UNSC/ 1 0 ST
local de calculatoare( LAN) cu reea local de calculatoare ctre local de calculatoare B10
numrul total de ntreprinderi, nmulit cu EU200
100 5/eB4
i2010/S
10.B4
B1.1 BNS 1 0

11
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
51. B12 Procentul ntreprinderilor ce folosesc Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce MTIC UNSC/ 1 BS
Internet-ul, detaliat pe tipuri de folosesc Internet-ul ctre numrul total al B12
activiti: ntreprinderilor, nmulit cu 100, detaliat B1.1 BNS EU200
pe tipuri de activiti 5/eB4
i2010/S
10.B4
1) trimitere sau recepionare e-mail B12.1 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
Internet-ul pentru trimitere sau
recepionare e-mail
2) convorbiri telefonice prin Telefonia prin Internet/VoIP cu utilizarea B12.2 Numrul de ntreprinderil ce MTIC 1
Internet/VoIP Skype, ITalk, etc., inclusiv apeluri video folosesc Internet-ul pentru convorbiri
(prin webcam) telefonice prin Internet/VoIP
3) folosirea mesageriei instantanee, B12.3 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
forumuri Internet-ul pentru mesageria
instantanee, forumuri
4) obinerea de informaii despre B12.4 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
bunuri i servicii Internet-ul pentru obinerea de
informaii despre bunuri i servicii
5) obinerea de informaii de la Definiia de autoriti publice / organizaii B12.5 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
autoriti publice / organizaii guvernamentale vezi p. 1.2 din Cadrul Internet-ul pentru obinerea de
guvernamentale generale Metodologic informaii de la autoriti publice /
organizaii guvernamentale
6) interacionarea cu organizaii B12.6 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC EU200 1
generale guvernamentale Internet-ul pentru interacionarea cu 5/D3
autoriti publice / organizaii i2010/S
guvernamentale 22.D3
7) Internet banking Definiia Internet banking vezi p. 1.2 din B12.7 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC EU200 1
Cadrul Metodologic Internet banking 5/H.b5
8) accesarea altor servicii financiare B12.8 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
Internet-ul pentru accesarea altor
servicii financiare
9) furnizarea de servicii pentru B12.9 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC RM200 1
clieni Internet-ul pentru furnizarea de 5/12
servicii pentru clieni
10) livrarea de produse on-line B12.10 Numrul de ntreprinderilor ce MTIC RM200 1
folosesc Internet-ul pentru livrarea 5/12
de produse on-line EU200
5/G!
11) angajare intern sau extern B12.11 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC 1
Internet-ul pentru angajare intern
sau extern

12
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
12) instruire personal B12.11 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC EU200 1
Internet-ul pentru instruirea 5/E3
personalului
52. B13 Procentul ntreprinderilor ce folosesc Raportul dintre numrul ntreprinderilor ce B13.1 Numrul de ntreprinderi ce folosesc MTIC i2010/S 1 BS
sisteme de operare cu surs deschis folosesc sisteme de operare cu surs sisteme de operare cu surs deschis 10.4
deschis ctre numrul total al
BNS
ntreprinderilor, nmulit la 100 B 1.1

53. B14 Procentul comerului electronic n Raportul dintre volumul comerului B14.1 Volumul comerului total BNS RM200 0 BS
comerul total electronic ctre volumul total al 5/13
comerului, nmulit la 100 i2010/S
11.G1
B14.2 Volumul comerul electronic BNS 2
54. B15 Aplicarea calculatoarelor de ctre Se calculeaz prin nmulirea la 100 % a MTIC 1 BS
companii, inclusiv procentul rezultatului mpririi la numrul total de
companiilor ce folosesc aplicaii companii a numrului de companii ce B1.1 BNS
informatice: folosesc aplicaii informatice:
1) de eviden contabil B15.1 Numrul companiilor ce folosesc MTIC 1
1) pentru contabilitate aplicaii informatice de eviden
contabil
2) de eviden a personalului B15.2 Numrul companiilor ce folosesc MTIC 1
2) pentru evidena personalului aplicaii informatice de eviden a
personalului
3) de evidena i control al B15.3 Numrul companiilor ce folosesc MTIC 1
circulaiei documentelor i 3) pentru evidena i controlul circulaiei aplicaii informatice de eviden i
a executrii deciziilor documentelor i a executrii deciziilor control al circulaiei documentelor i
a executrii deciziilor
4) pentru activiti operaionale 4) pentru activiti operaionale (de B15.4 Numrul companiilor ce folosesc MTIC 1
(de luare a deciziilor, de aplicaii informatice pentru activiti
producie i similare)
luare a operaionale (de luare a deciziilor, de
deciziilor, de producie i similare) producie i similare)
5) altele (de specificat) B15.5 Numrul companiilor ce folosesc MTIC 1
4) altele (de specificat) aplicaii informatice pentru alte
activiti (de specificat)
EG eGuvernarea
55. EG1 Procentul angajailor instituiilor Raportul dintre numrul angajailor IAP ce EG1.1 Numrul angajailor instituiilor BNS UNSC/ 0 ST
administraiei publice ce folosesc folosesc calculatorul la locul de munc administraiei publice de nivel 1 aB2
calculatorul la locul de munc (total ctre numrul total al angajailor IAP EU200
i pe nivelele 1-3) (total i pe nivelele 1-3), nmulit cu 100 5/aH.a4
UNEC
A/EG1

13
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
EG1.2 Numrul angajailor instituiilor BNS 0
administraiei publice de nivel 2
EG1.3 Numrul angajailor instituiilor BNS 0
administraiei publice de nivel 3
EG1.1 Numrul angajailor instituiilor BNS 0
administraiei publice de nivel 1 ce
folosesc calculatorul la locul de
munc
EG1.2 Numrul angajailor instituiilor BNS 0
administraiei publice de nivel 2 ce
folosesc calculatorul la locul de
munc
EG1.3 Numrul angajailor instituiilor BNS 0
administraiei publice de nivel 3 ce
folosesc calculatorul la locul de
munc
56. EG2 Procentul angajailor instituiilor Raportul dintre numrul angajailor IAP ce EG1.1- EG1.3 MTIC UNSC/ 1 ST
administraiei publice (total i pe folosesc Internet-ul la locul de munc aB4
nivelele 1-3) ce folosesc Internet-ul la ctre numrul total al angajailor IAP, EU200
locul de munc nmulit cu 100 5/aB1
UNEC
A/EG2
EG2.1 Numrul angajailor instituiilor MTIC 1
administraiei publice de nivel 1 ce
folosesc Internet-ul la locul de
munc
EG2.2 Numrul angajailor instituiilor MTIC 1
administraiei publice de nivel 2 ce
folosesc Internet-ul la locul de
munc
EG2.3 Numrul angajailor instituiilor MTIC 1
administraiei publice de nivel 3 ce
folosesc Internet-ul la locul de
munc
57. EG3 Procentul instituiilor administraiei Raportul dintre numrul IAP ce dispun de EG3.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC UNSC/ 1 ST
publice (total i pe nivelele 1-3) ce locaie web ctre numrul total al IAP, publice de nivel 1 aB5
dispun de locaie web nmulit cu 100 EU200
5/aH.a2
UNEC
A/EG3
EG3.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1

14
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
publice de nivel 2
EG3.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3
EG3.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce dispun de
locaie web
EG3.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce dispun de
locaie web
EG3.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce dispun de
locaie web
58. EG4 Procentul instituiilor administraiei Raportul dintre numrul IAP ce dispun de EG3.1- EG3.3 MTIC UNSC/ 1 ST
publice (total i pe nivelele 1-3) ce reea intranet ctre numrul total al IAP, aB6
dispun de reea intranet nmulit cu 100 UNEC
A/EG4
EG4.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC / 1
publice de nivel 1 ce dispun de reea MAI ?
intranet
EG4.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC / 1
publice de nivel 2 ce dispun de reea MAI ?
intranet
EG4.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC / 1
publice de nivel 3 ce dispun de reea MAI ?
intranet
59. EG5 Numrul i procentul instituiilor Numrul IAP ce ofer servicii accesibile EG3.1- EG3.3 MTIC UNEC 1 ST
administraiei publice (total i pe n baza tehnologiei telefoniei mobile. A/EG5
nivelele 1-3) ce ofer servicii, Raportul dintre numrul IAP ce ofer
accesibile n baza tehnologiei servicii accesibile n baza tehnologiei
telefoniei mobile telefoniei mobile ctre numrul total al
IAP nmulit cu 100.
EG5.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii,
accesibile n baza tehnologiei
telefoniei mobile
EG5.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 2 ce ofer servicii,
accesibile n baza tehnologiei
telefoniei mobile
EG5.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 3 ce ofer servicii,

15
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
accesibile n baza tehnologiei
telefoniei mobile
60. EG6 Procentul angajailor de profesie TIC, Raportul dintre numrul angajailor de EG1.1- EG1.3 MTIC UNEC 2 ST
total i detaliat pe genuri (brbai, profesie TIC n IAP ctre numrul total al A/EG6
femei), din instituiile administraiei angajailor n IAP nmulit cu 100.
publice (total i pe nivelele 1-3) Suplimentar, detaliatpe genuri (brbai,
femei)
EG6.1 Numrul angajailor-brbai de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 1
EG6.2 Numrul angajailor-femei de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 1
EG6.3 Numrul angajailor-brbai de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 2
EG6.4 Numrul angajailor-femei de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 2
EG6.5 Numrul angajailor-brbai de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 3
EG6.6 Numrul angajailor-femei de MTIC 2
profesie TIC din instituiile
administraiei publice de nivel 3
61. EG8 Numrul i procentul mesajelor spam Numrul mesajelor spam din totalul EG8.1 Numrul de mesaje e-mail MTIC UNEC 2 ST
din cantitatea total de mesaje e-mail mesajelor e-mail recepionate n perioada recepionate A/EG8
recepionate de raport.
Raportul dintre numrul mesajelor spam
ctre numrul total de mesaje e-mail
recepionate n perioada de raport, nmulit
cu 100.
EG8.2 Numrul mesajelor spam e-mail MTIC 2
recepionate
62. EG9 Procentul de cheltuieli n TIC din Raportul dintre volumul de cheltuieli n EG9.1 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF UNEC 2 ST
totalul cheltuielilor instituiilor TIC ctre volumul total de cheltuieli ale administraiei publice de nivel 1 A/EG9
administraiei publice (total i IAP n perioada de raport, nmulit cu 100.
detaliat pe nivelele 1-3)
EG9.2 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF 2
administraiei publice de nivel 2
EG9.3 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF 2

16
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
administraiei publice de nivel 3
EG9.4 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF 2
administraiei publice de nivel 1 n
TIC
EG9.5 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF 2
administraiei publice de nivel 2 n
TIC
EG9.6 Volumul cheltuielilor instituiilor MTIC/MF 2
administraiei publice de nivel 3 n
TIC
63. EG10 Tipul produselor program i procentul Numrul instalrilor (licenelor) de EG10.1 Numrul de instalri (licene) de MTIC EU200 2 ST
produselor program cu surs deschis produse program cu surs deschis n IAP. produse program n instituiile 5/D6
Numrul instalrilor (licenelor) de administraiei publice UNEC
produse program proprietar n IAP. A/EG1
Raportul dintre numrul instalrilor de 0
produse program cu surs deschis ctre
numrul total de instalri de produse
program, nmulit cu 100.
EG10.2 Numrul instalrilor (licenelor) de MTIC 2
produse program cu surs deschis
n instituiile administraiei publice
64. EG12 Procentul instituiilor administraiei Raportul dintre numrul IAP ce ofer EG3.1-EG3.3 MTIC UNEC ST,
publice (total i detaliat pe nivelele 1- servicii on-line ctre numrul total al IAP, A/EG1 GS
3) ce ofer servicii on-line i tipul nmulit cu 100. Sub aspectul tipului 2
serviciilor; de exemplu: descrcarea serviciului: descrcarea i imprimarea
i imprimarea formularelor on-line, formularelor on-line, utilizarea
utilizarea formularelor interactive on- formularelor interactive on-line, oferte on-
line, oferte on-line, achitarea plilor, line, achitarea plilor, aplicaii de
aplicaii de completare a taxelor, completare a taxelor, nregistrarea
nregistrarea companiilor, companiilor, nregistrarea autovehiculelor,
nregistrarea autovehiculelor, votare, votare, sisteme publice de nregistrare
sisteme publice de nregistrare plngeri, reacie (legtur invers) on-line
plngeri, legtur invers on-line
EG12.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line
EG12.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de descrcare i imprimare a
formularelor on-line
EG12.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2

17
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de utilizare a formularelor
interactive on-line
EG12.4 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de oferte on-line
EG12.5 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de achitare a plilor
EG12.6 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de nregistrare a companiilor
EG12.7 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de nregistrarea
autovehiculelor
EG12.8 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de votare
EG12.9 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de sisteme publice de
nregistrare a plngerilor
EG12.10 Numrul instituiilor administraiei MTIC 2
publice de nivel 1 ce ofer servicii
on-line de legtur invers on-line
65. EG14 Performana prestrii serviciilor Numrul de servicii prestate on-line de EG14.1 Numrul de servicii prestate on-line MTIC UNEC 1 ST,
instituiilor administraiei publice ctre IAP n perioada de raportare. de ctre instituiile administraiei A/EG1 GS
(total i detaliat pe nivelele 1-3) Numrul persoanelor fizice ce au publice de nivel 1 n perioada de 4
beneficiat de servicii on-line n perioada raportare
de raportare. Numrul persoanelor juridice
ce au beneficiat de servicii on-line n
perioada de raportare.
EG14.2 Numrul persoanelor fizice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 1 n perioada de raportare
EG14.3 Numrul persoanelor juridice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 1 n perioada de raportare

18
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
EG14.4 Numrul de servicii prestate on-line MTIC 1
de ctre instituiile administraiei
publice de nivel 2 n perioada de
raportare
EG14.5 Numrul persoanelor fizice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 2 n perioada de raportare
EG14.6 Numrul persoanelor juridice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 12 n perioada de raportare
EG14.7 Numrul de servicii prestate on-line MTIC 1
de ctre instituiile administraiei
publice de nivel 3 n perioada de
raportare
EG14.8 Numrul persoanelor fizice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 3 n perioada de raportare
EG14.9 Numrul persoanelor juridice ce au MTIC 1
beneficiat de servicii on-line ale
instituiilor administraiei publice de
nivel 3 n perioada de raportare
66. EG15 Productivitatea i eficiena angajailor Numrul de servicii prestate on-line de EG1.1- EG1.3, EG14.1- EG14.9 MTIC UNEC 1 ST,
instituiilor administraiei publice ctre IAP n perioada de raport, per A/EG1 GS
(total i detaliat pe nivelele 1-3) angajat IAP. Numrul persoanelor fizice 5
ce au beneficiat de servicii on-line n
perioada de raport, per angajat IAP.
Numrul persoanelor juridice ce au
beneficiat de servicii on-line n perioada
de raportare, per angajat IAP
67. EG16 Procentul instituiilor administraiei Raportul dintre numrul IAP dotate cu EG3.1- EG3.3 MTIC 1 ST
publice ce folosesc calculatore (total calculatoare ctre numrul total al IAP,
i detaliat pe nivelele 1-3: (1) central; nmulit cu 100
(2) municipal i raional; (3) ora i
sat)
EG16.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
calculatoare
EG16.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce folosesc
19
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
calculatoare
EG16.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce folosesc
calculatoare
68. EG17 Procentul instituiilor administraiei Raportul dintre numrul IAP ce au acces EG3.1- EG3.3 MTIC RM200 1 ST
publice (total i detaliat pe nivelele 1- la Internet ctre numrul total al IAP, total 5/22
3) ce au acces la Internet, detaliat pe i detaliat pe tipuri de acces, nmulit cu EU200
tipul accesului: 100 5/J3
i2010/S
2.J3
1) band ngust EG17.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce au acces la
Internet de band ngust
EG17.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce au acces la
Internet de band ngust
EG17.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce au acces la
Internet de band ngust
2) band larg conexiune fix EG17.4 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
fix
EG17.5 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
fix
EG17.6 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
fix
3) band larg conexiune mobil EG17.7 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
mobil
EG17.8 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
mobil

20
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
EG17.9 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce au acces la
Internet de band larg conexiune
mobil
4) band larg 2Mbps EG16.10 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce au acces la
Internet de band larg 2Mbps
EG16.11 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 2 ce au acces la
Internet de band larg 2Mbps
EG16.12 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 3 ce au acces la
Internet de band larg 2Mbps
5) total n band ngust sau band EG16.1- EG16.9 MTIC 1
larg
69. EG18 Numrul i procentul serviciilor de Numrul serviciilor de baz accesibile EG18.1 Numrul serviciilor de baz ale MTIC RM200 1 ST,
baz accesibile complet on-line complet on-line (din cele 12 pentru instituiilor administraiei publice de 5/5 GS
(pentru gospodriile casnice i ceteni i cele 8 pentru mediul de nivel 1 accesibile complet on-line EU200
ntreprinderi) afaceri). pentru gospodriile casnice 5/D1
Raportul dintre numrul serviciilor de i2010/S
baz accesibile complet on-line i 20, 22.D1
nmulit cu 100.
Calculele se efectueaz aparte pentru
gospodriile casnice i ntreprinderi i, de
asemenea, integral pentru tot sistemul
administraiei publice i pe nivelele 1-3.
EG18.2 Numrul serviciilor de baz ale MTIC 1
instituiilor administraiei publice de
nivel 2 accesibile complet on-line
pentru gospodriile casnice
EG18.3 Numrul serviciilor de baz ale MTIC 1
instituiilor administraiei publice de
nivel 3 accesibile complet on-line
pentru gospodriile casnice
EG18.4 Numrul serviciilor de baz ale MTIC 1
instituiilor administraiei publice de
nivel 1 accesibile complet on-line
pentru ntreprinderi
EG18.5 Numrul serviciilor de baz ale MTIC 1
instituiilor administraiei publice de
nivel 2 accesibile complet on-line
pentru ntreprinderi
21
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
EG18.6 Numrul serviciilor de baz ale MTIC 1
instituiilor administraiei publice de
nivel 3 accesibile complet on-line
pentru ntreprinderi
70. EG20 Aplicarea calculatoarelor de ctre Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a EG3.1-EG3.3 MTIC 1 ST,
instituiile administraiei publice rezultatului mpririi la numrul total de GS
(total i detaliat pe nivelele 1-3), instituii ale administraiei publice a
inclusiv procentul companiilor ce numrului de instituii ce folosesc aplicaii
folosesc aplicaii informatice: informatice (total i detaliat pe nivelele 1-
3):
1) de eviden contabil; 1) pentru contabilitate EG20.1 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
EG20.2 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
EG20.3 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
2) de eviden a personalului; 2) pentru evidena personalului EG20.4 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
EG20.5 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
EG20.6 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
3) de evidena i control al 3) pentru evidena i controlul circulaiei EG20.7 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
circulaiei documentelor i al documentelor i a executrii deciziilor publice de nivel 1 ce folosesc
executrii deciziilor; aplicaii informatice de eviden i
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor
EG20.8 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden i
22
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor
EG20.9 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice de eviden i
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor
4) pentru activiti operaionale 4) pentru activiti operaionale (de EG20.10 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
(de luare a deciziilor i luare a deciziilor i publice de nivel 1 ce folosesc
similare) similare) aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor i
similare)
EG20.11 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor i
similare)
EG20.12 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor i
similare)
5) altele (de specificat). 5) altele (de specificat) EG20.13 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
EG20.14 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
EG20.15 Numrul instituiilor administraiei MTIC 1
publice de nivel 1 ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
ED eEducaia
71. ED1 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli ce folosesc ED1.1 Numrul instituiilor de nvmnt ME UNSC/ 2 ST,
ce folosesc radioul n scop radioul n scop educaional ctre numrul de nivel 1-3 ISCED ED1 ES
educaional (total i detaliat pe total de coli, nmulit cu 100
nivelele 1-5 ISCED)
ED1.2 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED

23
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED1.3 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED
ED1.6 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
radioul n scop educaional
ED1.7 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc radioul
n scop educaional
ED1.8 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc radioul
n scop educaional
72. ED2 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli ce folosesc ED2.1 Numrul instituiilor de nvmnt ME UNSC/ 2 ST,
ce folosesc televiziunea n scop televiziunea n scop educaional ctre de nivel 1-3 ISCED ce folosesc ED2 ES
educaional (total i detaliat pe numrul total de coli, nmulit cu 100 televiziunea n scop educaional
nivelele 1-5 ISCED)
ED2.2 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
televiziunea n scop educaional
ED2.3 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
televiziunea n scop educaional
73. ED3 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli dotate cu ED3.1 Numrul instituiilor de nvmnt ME UNSC/ 2 ST,
dotate cu mijloace de comunicaii mijloace de comunicaii telefonice ctre de nivel 1-3 ISCED cu mijloace de ED3 ES
telefonice (total i detaliat pe nivelele numrul total de coli, nmulit cu 100 comunicaii telefonice
1-5 ISCED)
ED3.2 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED cu mijloace de
comunicaii telefonice
ED3.3 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED cu mijloace de
comunicaii telefonice
74. ED4 Numrul de elevi/studeni la un Raportul dintre numrul de elevi/studeni ED4.1 Numrul de elevi/studeni de nivel 1- BNS RM200 2 anu ST,
calculator (total i detaliat pe nivelele i numrul de calculatoare utilizate n 3 5/7 al ES
1-5 ISCED) procesul de studii UNSC/
ED4
ED4.2 Numrul de elevi/studeni de nivel 4 BNS 2 anu ST,
al ES
ED4.3 Numrul de elevi/studeni de nivel 5 BNS 2 Anu ST,
al ES
ED4.6 Numrul de calculatoare utilizate n BNS 2 Anu ST,
procesul de studii n instituiile de al ES

24
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
nvmnt de nivel 1-3
ED4.7 Numrul de calculatoare utilizate n BNS 2 Anu ST,
procesul de studii n instituiile de al ES
nvmnt de nivel 4
ED4.8 Numrul de calculatoare utilizate n BNS 2 Anu ST,
procesul de studii n instituiile de al ES
nvmnt de nivel 5
75. ED5 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de instituii (total i ED1.1- ED1.5 ME 0 ST,
(total i detaliat pe nivelele 1-5 detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) cu acces ES
ISCED) cu acces la Internet: la Internet ctre numrul total de coli,
nmulit cu 100
1) band ngust Definiia band ngust (vezi p. 1.2) in ED5.1 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
Cadrul metodologic de nivel 1-3 ISCED cu acces la 2
Internet de band ngust
ED5.2 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 4 ISCED cu acces la 2
Internet de band ngust
ED5.3 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 5 ISCED cu acces la 2
Internet de band ngust
2) band larg conexiune fix Definiiile band larg i conexiune ED5.6 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
fix (vezi p. 1.2) in Cadrul de nivel 1-3 ISCED cu acces la 2
metodologic Internet de band larg conexiune
fix
ED5.7 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 4 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg conexiune
fix
ED5.8 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 5 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg conexiune
fix
3) band larg conexiune mobil Definiiile band larg i conexiune ED5.11 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
mobil (vezi p. 1.2) in Cadrul de nivel 1-3 ISCED cu acces la 2
metodologic Internet de band larg conexiune
mobil
ED5.12 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 4 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg conexiune
mobil

25
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED5.13 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 5 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg conexiune
mobil
4) band larg 2Mbps ED5.16 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 1-3 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg 2Mbps
ED5.17 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 4 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg 2Mbps
ED5.18 Numrul instituiilor de nvmnt ME 1/
de nivel 5 ISCED cu acces la 2
Internet de band larg 2Mbps
5) total n band ngust sau band ED1.1- ED1.5, ED5.1-ED5.15 ME 1/
larg 2
76. ED6 Procentul elevilor/studenilor ce au Raportul dintre numrul de elevi/studeni ED4.1- ED4.5 ME UNSC/ 0 0 ST,
acces la Internet n instituiile de ce au acces la Internet n coal ctre ED6 ES
nvmnt (n ansamblu i detaliat pe numrul total al elevilor/studenilor,
nivelele 1-5 ISCED): nmulit cu 100
ED6.1 Numrul de elevi/studeni ce au ME 1/
acces la Internet n instituiile de 2
nvmnt de nivel 1-3 ISCED
ED6.2 Numrul de elevi/studeni ce au ME 1/
acces la Internet n instituiile de 2
nvmnt de nivel 4 ISCED
ED6.3 Numrul de elevi/studeni ce au ME 1/
acces la Internet n instituiile de 2
nvmnt de nivel 5 ISCED
77. ED7 Procentul studenilor, n ansamblu i Raportul dintre numrul de studeni, n ED4.1- ED4.5 BNS UNSC/ 1 0 Anu ST,
dezagregat pe genuri (brbai, femei), ansamblu i detaliat pe genuri (brbai, ED7 al
la specializri TIC (n ansamblu i femei), nrolai la specializri TIC ctre
detaliat pe nivelele 5 i 6 ISCED) numrul total de studeni, nmulit cu 100
{Actualmente nu exista un ED7.1 Numrul studenilor-brbai n BNS 1 0 Anu ST
clasificator al specialiatatilor care se instituiile de nvmnt de nivel 5 al
atribuie la TIC} ISCED
ED7.2 Numrul studenilor-brbai n BNS 1 0 Anu ST
instituiile de nvmnt de nivel 6 al
ISCED
ED7.3 Numrul studenilor-brbai la BNS 1 0 Anu ST
specializri TIC n instituiile de al
nvmnt de nivel 5 ISCED

26
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED7.4 Numrul studenilor-brbai la BNS 1 0 anu ST
specializri TIC n instituiile de al
nvmnt de nivel 6 ISCED
78. ED8 Procentul profesorilor din instituiile Raportul dintre numrul de profesori cu ED8.1 Numrul profesorilor din instituiile BNS UNSC/ 0 0 ST
de nvmnt, ce au calificare calificri TIC (pregatire in domeniul TIC) de nvmnt de nivel 1-3 ED8 anu
(pregatire) n domeniul TIC (total i ctre numrul total de profesori n colile al
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) primare i secundare
ED8.2 Numrul profesorilor din instituiile BNS 0 0 ST,
de nvmnt de nivel 4 anu
al
ED8.3 Numrul profesorilor din instituiile BNS 0 0 ST,
de nvmnt de nivel 5 anu
al
ED8.6 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 ST,
de nvmnt de nivel 1-3 ce au anu
calificare n domeniul TIC al
ED8.7 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 ST,
de nvmnt de nivel 4 ce au anu
calificare n domeniul TIC al
ED8.8 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 Anu ST,
de nvmnt de nivel 5 ce au al
calificare n domeniul TIC
79. ED9 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli dotate cu sli ED1.1-ED1.5 BNS 0 0 Anu ST,
dotate cu sli de calculatoare (total i de calculatoare ctre numrul total de al
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) coli, nmulit cu 100
ED9.1 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 0 anu ST
de nivel 1-3 ISCED dotate cu sli de al
calculatoare
ED9.2 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 0 anu ST
de nivel 4 ISCED dotate cu sli de al
calculatoare
ED9.3 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 0 anu ST
de nivel 5 ISCED dotate cu sli de al
calculatoare
80. ED10 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli dotate cu ED1.1-ED1.5 BNS 1 0 anu ST
ce sunt dotate cu reele locale de reele locale de calculatoare ctre numrul al
calculatoare LAN (total i detaliat total de coli, nmulit cu 100
pe nivelele 1-5 ISCED)
ED10.1 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 1 anu ST
de nivel 1-3 ISCED dotate cu reele al
de calculatoare

27
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED10.2 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 1 anu ST
de nivel 4 ISCED dotate cu reele de al
calculatoare
ED10.3 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 1 anu ST
de nivel 5 ISCED dotate cu reele de al
calculatoare
81. ED11 Numrul de elevi/studeni (total i Raportul numrului de elevi i studeni ED4.1- ED4.5 BNS RM200 2 0 anu ST,
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) la un ctre numrul de calculatore cu acces la 5/6,8 al
calculator cu acces la Internet Internet EU200
5/E1
ED11.1 Numrul de elevi/studeni la un BNS 2 anu ST
calculator cu acces la Internet n al
instituiile de nvmnt de nivel 1-3
ISCED
ED11.2 Numrul de elevi/studeni la un BNS 2 anu ST
calculator cu acces la Internet n al
instituiile de nvmnt de nivel 4
ISCED
ED11.3 Numrul de elevi/studeni la un BNS 2 anu ST
calculator cu acces la Internet n al
instituiile de nvmnt de nivel 5
ISCED
82. ED12 Procentul instituiilor de nvmnt Raportul numrului de coli ce dispun de ED1.1- ED1.5 BNS 2 0 anu ST,
(total i detaliat pe nivelele 1-5 locaie web proprie ctre numrul total de al
ISCED), ce dispun de locaie web coli, nmulit cu 100
proprie
ED12.1 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 2 anu ST
de nivel 1-3 ISCED ce dispun de al
locaie web proprie
ED12.2 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 2 anu ST
de nivel 4 ISCED ce dispun de al
locaie web proprie
ED12.3 Numrul instituiilor de nvmnt BNS 2 anu ST
de nivel 5 ISCED ce dispun de al
locaie web proprie
83. ED13 Procentul profesorilor ce folosesc Raportul dintre numrul de profesori ce ED8.1- ED8.5 BNS 0 anu ST,
calculatorul n procesul predrii i/sau folosesc calculatorul (n procesul predrii al
n procesul pregtirii leciilor (total i i/sau n procesul pregtirii leciilor) i
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) numrul total de profesori, nmulit cu 100
ED13.1 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 Anu St
de nvmnt de nivel 1-3 ce al

28
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
folosesc calculatorul n procesul
predrii i/sau n procesul pregtirii
leciilor
ED13.2 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 Anu ST
de nvmnt de nivel 4 ce folosesc al
calculatorul n procesul predrii
i/sau n procesul pregtirii leciilor
ED13.3 Numrul profesorilor din instituiile BNS 2 Anu ST
de nvmnt de nivel 5 ce folosesc al
calculatorul n procesul predrii
i/sau n procesul pregtirii leciilor
84. ED14 Procentul profesorilor ce folosesc Raportul dintre numrul de profesori ce ED8.1- ED8.5 BNS 0 0 anu ST,
Internet-ul (la serviciu/acas) n folosesc Internet-ul (la serviciu/acas) n al
procesul pregtirii leciilor (total i procesul pregtirii leciilor i numrul
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED) total de profesori, nmulit cu 100
ED14.1 Numrul profesorilor din instituiile ME 2 Anu ST
de nvmnt de nivel 1-3 ce al
folosesc Internet-ul (la
serviciu/acas) n procesul pregtirii
leciilor
ED14.2 Numrul profesorilor din instituiile ME 2 Anu ST
de nvmnt de nivel 4 ce folosesc al
Internet-ul (la serviciu/acas) n
procesul pregtirii leciilor
ED14.3 Numrul profesorilor din instituiile ME 2 Anu ST
de nvmnt de nivel 5 ce folosesc al
Internet-ul (la serviciu/acas) n
procesul pregtirii leciilor
85. ED15 Procentul cheltuielilor instituiilor de Raportul investiiilor n ICT/PIB pentru ED1.1- ED1.5 ME 0 0 ST,
nvmnt n TIC fa de totalul educaie ce revin pe cap de locuitor n ES
cheltuielilor instituiilor de perioada de raportare
nvmnt (total i detaliat pe
Nota AN de revzut definiia
nivelele 1-5 ISCED)
ED15.1 Cheltuielile instituiilor de ME/MF 2 0
nvmnt de nivel 1-3 ISCED
ED15.2 Cheltuielile instituiilor de ME/MF 2 0
nvmnt de nivel 4 ISCED
ED15.3 Cheltuielile instituiilor de ME/MF 2 0
nvmnt de nivel 5 ISCED
ED15.1 Cheltuielile n TIC a instituiilor de ME 2
nvmnt de nivel 1-3 ISCED

29
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED15.2 Numrul n TIC a instituiilor de ME 2
nvmnt de nivel 4 ISCED
ED15.3 Numrul n TIC a instituiilor de ME 2
nvmnt de nivel 5 ISCED
86. ED16 Aplicarea calculatoarelor de ctre Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a ME ST,
instituiile de nvmnt (total i rezultatului mpririi numrului de ES
detaliat pe nivelele 1-5 ISCED), instituii de nvmnt ce folosesc
inclusiv procentul instituiilor de aplicaii informatice (total i pe
nvmnt ce folosesc aplicaii
informatice:
nivelele 1-5 ISCED)ctre numrul
total de instituii de nvmnt
1) de eviden contabil; 1) pentru contabilitate ED16.1 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
ED16.2 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
ED16.3 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden
contabil
2) de eviden a personalului; 2) pentru evidena personalului ED16.6 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
ED16.7 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
ED16.8 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden a
personalului
3) de evidena i control al 3) pentru evidena i controlul circulaiei ED16.11 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
circulaiei documentelor i al documentelor i a executrii deciziilor de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
executrii deciziilor; aplicaii informatice de eviden i
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor

30
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
ED16.12 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden i
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor
ED16.13 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice de eviden i
control al circulaiei documentelor i
al executrii deciziilor
4) pentru activiti operaionale 4) pentru activiti operaionale (de luare ED16.16 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
(de luare a deciziilor, instruire a deciziilor, de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
i similare) instruire i similare) aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor,
instruire i similare)
ED16.17 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor,
instruire i similare)
ED16.18 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor,
instruire i similare)
87. 5) altele (de specificat). 5) altele (de specificat) ED16.21 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 1-3 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
ED16.22 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 4 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
ED16.23 Numrul instituiilor de nvmnt ME 2
de nivel 5 ISCED ce folosesc
aplicaii informatice pentru alte
activiti
SC etiina
88. SC1 Procentul instituiilor din sfera tiinei Raportul dintre numrul de instituii din SC1.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii ce folosesc calculatoare sfera tiinei i inovrii ce folosesc i inovrii AS
calculatoare i numrul total de instituii
din sfera tiinei i inovrii, nmulit cu
31
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
100
SC1.2 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii ce folosesc calculatoare
89. SC2 Procentul angajailor din sfera tiinei Raportul dintre numrul angajailor din SC2.1 Numrul angajailor din sfera tiinei CSDT 0 ST,
(IDSI)
i inovrii care folosesc calculatoarele sfera tiinei i inovrii, ce folosesc i inovrii AS
n activitile de serviciu calculatoare n activitile de serviciu, i
numrul total de angajai n instituiile din
sfera tiinei i inovrii, nmulit cu 100
SC2.2 Numrul angajailor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii care folosesc
calculatoarele n activitile de
serviciu
90. SC3 Procentul instituiilor din sfera tiinei Raportul dintre numrul de instituii din SC1.1 CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii ce folosesc Internet-ul sfera tiinei i inovrii ce folosesc AS
Internet-ul i numrul total de instituii din
sfera tiinei i inovrii, nmulit cu 100
SC3.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii ce folosesc Internet-ul
91. SC4 Procentul angajailor din sfera tiinei Raportul dintre numrul de angajai n SC2.1 CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii care folosesc calculatoare instituiile din sfera tiinei i inovrii ce AS
conectate la Internet n activitile de folosesc calculatoare conectate la Internet
serviciu n activitile de serviciu i numrul total
de angajai n instituiile din sfera tiinei
i inovrii, nmulit cu 100
SC4.1 Numrul angajailor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii care folosesc
calculatoarele n activitile de
serviciu
92. SC5 Procentul instituiilor din sfera tiinei Raportul dintre numrul de instituii din SC1.1 CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii cu reea local de sfera tiinei i inovrii cu reea de AS
calculatoare -LAN calculatoare local i numrul total de
instituii din sfera tiinei i inovrii,
nmulit cu 100
SC5.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii cu reea de calculatoare
local
93. SC6 Procentul instituiilor din sfera tiinei Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a SC1.1 CSDT 0 ST,
(IDSI)
i inovrii ce folosesc Internet-ul pe rezultatului mpririi la numrul total de AS
tipuri de acces: instituii din sfera tiinei i inovrii a
numrului de instituii din sfera tiinei i
inovrii ce folosesc Internet-ul cu acces

32
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
1) band ngust; Definiia band ngust (vezi p. 1.2) in SC6.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
Cadrul metodologic i inovrii cu acces de band ngust
la Internet
2) band larg conexiune fix; Definiiile band larg i conexiune SC6.2 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
fix (vezi p. 1.2) in Cadrul i inovrii cu acces de band larg
metodologic conexiune fix la Internet
3) band larg conexiune mobil; Definiiile band larg i conexiune SC6.3 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
mobil (vezi p. 1.2) in Cadrul i inovrii cu acces de band larg
metodologic conexiune mobil la Internet
4) band larg 2Mbps; SC6.4 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii cu acces de band larg
2Mbps la Internet
5) total n band ngust sau SC6.1- SC6.3 CSDT 2
(IDSI)
band larg.
94. SC7 Procentul instituiilor din sfera tiinei Raportul dintre numrul de instituii din SC1.1 CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii cu locaie Web proprie sfera tiinei i inovrii ce dispun de AS
locaie Web i numrul total de instituii
din sfera tiinei i inovrii, nmulit cu
100
SC7.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii cu locaie Web proprie
95. SC8 Procentul bibliotecilor din sfera Raportul dintre numrul bibliotecilor din SC8.1 Numrul bibliotecilor din sfera CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
tiinei i inovrii care public on-line sfera tiinei i inovrii care public on- tiinei i inovrii AS
cataloagele lor electronice line cataloagele lor electronice i numrul
bibliotecilor din sfera tiinei i inovrii ,
nmulit cu 100
SC8.2 Numrul bibliotecilor din sfera CSDT 2
(IDSI)
tiinei i inovrii care public on-
line cataloagele lor electronice
Procentul bibliotecilor din sfera Raportul dintre numrul de instituii din Numrul bibliotecilor din sfera CSDT 2
(IDSI)
tiinei i inovrii cu acces Internet sfera tiinei i inovrii care au biblioteci tiinei i inovrii
pentru cititori cu acces Internet pentru cititori i numrul
total de instituii din sfera tiinei i Numrul bibliotecilor din sfera
inovrii, nmulit cu 100 tiinei i inovrii cu acces Internet
pentru cititori
96. SC9 Procentul doctoranzilor la specializri Raportul dintre numrul de doctoranzi de SC9.1 Numrul doctoranzilor CSDT 0 ST,
(IDSI)
TIC n totalul doctoranzilor specializri TIC i numrul total de AS
BNS
doctoranzi, nmulit cu 100
SC9.2 Numrul doctoranzilor la specializri CSDT 2
(IDSI)
TIC

33
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
97. SC10 Procentul alocaiilor de la bugetul de SC10.1 Volumul alocaiilor de la bugetul de CSDT 0 0 ST,
(IDSI) & MF
stat pentru cercetri tiinifice n TIC stat pentru cercetri tiinifice AS
fa de totalul alocaiilor pentru
cercetri tiinifice de la bugetul de
stat i, de asemenea, fa de PIB
SC10.2 Volumul alocaiilor de la bugetul de CSDT 1
(IDSI) & MF
stat pentru cercetri tiinifice n TIC
ICT2.1 BNS 0 0
98. SC11 Procentul cheltuielilor instituiilor din SC11.1 Volumul cheltuielilor instituiilor din CSDT 1 ST,
(IDSI) & MF)
sfera tiinei i inovrii n TIC fa de sfera tiinei i inovrii AS
totalul cheltuielilor instituiilor din
sfera tiinei i inovrii
SC11.2 Volumul cheltuielilor n TIC CSDT 2
(IDSI)
instituiilor din sfera tiinei i
inovrii
99. SC12 Procentul instituiilor din sfera tiinei Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a SC1.1 CSDT 0 0 ST,
(IDSI)
i inovrii ce folosesc aplicaii rezultatului mpririi la numrul total de AS
informatice: instituii din sfera tiinei i inovrii a
numrului de instituii din sfera tiinei i
inovrii ce folosesc aplicaii informatice:
1) de eviden contabil; 1) pentru gestiunea cercetrilor tiinifice; SC12.1 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii ce folosesc aplicaii
informatice de eviden contabil
2) de eviden a personalului; 2) pentru contabilitate; SC12.2 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii ce folosesc aplicaii
informatice de eviden a
personalului
3) de eviden i control a 3) pentru evidena personalului; SC12.3 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
circulaiei documentelor i a i inovrii ce folosesc aplicaii
executrii deciziilor; informatice de eviden i control a
circulaiei documentelor i a
executrii deciziilor
4) pentru activiti operaionale 4) pentru evidena i controlul circulaiei SC12.4 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
(de luare a deciziilor, de documentelor i a executrii deciziilor; i inovrii ce folosesc aplicaii
cercetri tiinifice i similare) informatice pentru activiti
operaionale (de luare a deciziilor, de
cercetri tiinifice i similare)
5) altele (de specificat). 5) altele (de specificat). SC12.5 Numrul instituiilor din sfera tiinei CSDT 2
(IDSI)
i inovrii ce folosesc aplicaii
informatice pentru alte activiti
C eCultura

34
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
100. C1 Procentul instituiilor culturale ce Raportul dintre numrul de instituii C1.1 Numrul instituiilor culturale MC 0 0 ST
folosesc calculatoare culturale ce folosesc calculatoare i
numrul total de instituii culturale,
nmulit cu 100
C1.2 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
folosesc calculatoarele
101. C2 Procentul angajailor sectorului Raportul dintre numrul angajailor C2.1 Numrul angajailor sectorului MC 0 0 ST,
cultural ce folosesc calculatoare n sectorului cultural, ce folosesc cultural AS
activitile de serviciou calculatoare n activitile de serviciu, i
numrul total de angajai n instituiile
culturale, nmulit cu 100
C2.2 Numrul angajailor sectorului MC 2
cultural ce folosesc calculatoarele n
activitile de serviciu
102. C3 Procentul instituiilor culturale ce Raportul dintre numrul de instituii C3.1 Numrul instituiilor culturale ce MC 2 ST
folosesc Internet-ul culturale ce folosesc Internet-ul i numrul folosesc Internet-ul
total de instituii culturale, nmulit cu 100
C1.1 MC 0 0
103. C4 Procentul angajailor sectorului Raportul dintre numrul de angajai n C4.1 Numrul angajailor sectorului MC 2 0 ST,
cultural ce folosesc calculatoare instituiile culturale ce folosesc cultural ce folosesc calculatoare AS
conectate la Internet n activitile de calculatoare conectate la Internet n conectate la Internet n activitile de
serviciu activitile de serviciu i numrul total de serviciu
angajai n instituiile culturale, nmulit cu
100
C2.1 MC 0
104. C5 Procentul instituiilor culturale cu Raportul dintre numrul de instituii C5.1 Numrul instituiilor culturale cu MC 2 0 ST
reea local de calculatoare culturale cu reea local de calculatoare i reea local de calculatoare
numrul total de instituii culturale,
nmulit cu 100
C1.1 MC 0 0
105. C6 Procentul instituiilor culturale ce Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a C1.1 MC 0 0 ST,
folosesc Internet-ul pe tipuri e acces: rezultatului mpririi la numrul total de AS
instituii culturale a numrului de instituii
culturale ce folosesc Internet-ul cu acces
1) band ngust Definiia band ngust (vezi p. 1.2) in C6.1 Numrul instituiilor culturale cu MC 2
Cadrul metodologic acces de band ngust la Internet
2) band larg conexiune fix Definiiile band larg i conexiune C6.2 Numrul instituiilor culturale cu MC 2
fix (vezi p. 1.2) in Cadrul acces de band larg conexiune fix
metodologic la Internet

35
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
3) band larg conexiune mobil Definiiile band larg i conexiune C6.3 Numrul instituiilor culturale cu MC 2
mobil (vezi p. 1.2) in Cadrul acces de band larg conexiune
metodologic mobil la Internet
4) band larg 2Mbps C6.4 Numrul instituiilor culturale cu MC 2
acces de band larg 2Mbps la
Internet
5) total n band ngust sau band C6.1- C6.3 MC 2
larg
106. C7 Procentul instituiilor culturale cu Raportul dintre numrul de instituii C7.1 Numrul instituiilor culturale cu MC 2 0 ST
locaie Web culturale ce dispun de locaie Web i locaie Web
numrul total de instituii culturale,
nmulit cu 100
C1.1 MC 0
107. C8 Procentul instituiilor culturale Raportul dintre numrul de instituii C8.1 Procentul instituiilor culturale MC 2 ST,
(biblioteci, muzee, etc.) ce ofer culturale ce ofer locuri de lucru pentru (biblioteci, muzee, etc.) ce ofer CS
locuri de lucru pentru acces la acces la Internet i numrul total de locuri de lucru pentru acces la
Internet instituii culturale, nmulit cu 100 Internet
C1.1 MC 0 0
108. C9 Procentul instituiilor culturale Raportul dintre numrul de instituii C9.1 Numrul instituiilor culturale MC 2 ST,
(biblioteci, muzee, etc.) care culturale ce public on-line cataloagele lor (biblioteci, muzee, etc.) care CS,
public on-line cataloagele lor electronice i numrul total de instituii public on-line cataloagele lor AS
electronice culturale care dispun de cataloage ale electronice
lucrrilor n domeniu, nmulit cu 100
C1.1 MC 0 0
109. C10 Procentul cetenilor (16-74 ani) ce Raportul dintre numrul de ceteni (16-74 C10.1 Numrul cetenilor (16-74 ani) BNS 0 ST,
folosesc Internet-ul pentru obinerea ani) ce folosesc Internet-ul pentru CS,
de informaii n domeniul culturii obinerea de informaii n domeniul AS
culturii i numrul total de ceteni,
nmulit cu 100
C10.2 Numrul cetenilor (16-74 ani) ce MTIC 2 HS
folosesc Internet-ul pentru obinerea
de informaii n domeniul culturii
110. C11 Procentul instituiilor culturale ce Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a C1.1 MC 0 0 ST,
folosesc aplicaii informatice: rezultatului mpririi la numrul total de CS,
instituii culturale a numrului de instituii AS
culturale ce folosesc aplicaii informatice:
1) de eviden contabil; 1) pentru contabilitate C11.1 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
folosesc aplicaii informatice de
eviden contabil

36
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
2) de eviden a personalului; C11.2 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
2) pentru evidena personalului folosesc aplicaii informatice de
eviden a personalului
3) de evidena i control al C11.3 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
circulaiei documentelor i al folosesc aplicaii informatice de
3) pentru evidena i controlul circulaiei
executrii deciziilor; evidena i control al circulaiei
documentelor i a executrii deciziilor
documentelor i al executrii
deciziilor
4) pentru activiti operaionale C11.4 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
(de luare a deciziilor, de 4) pentru activiti operaionale (de luare folosesc aplicaii informatice pentru
producie i similare) a deciziilor, de producie i similare) activiti operaionale (de luare a
deciziilor, de producie i similare)
5) altele (de specificat) C11.5 Numrul instituiilor culturale ce MC 2
5) altele (de specificat) folosesc aplicaii informatice pentru
alte activiti
H eSntatea
111. H1 Procentul spitalelor i clinicilor ce Raportul dintre numrul de spitale i H1.1 Numrul spitalelor i clinicilor MS 0 ST
folosesc calculatoare clinici ce folosesc calculatoare i numrul
total de spitale i clinici, nmulit cu 100
H1.2 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
folosesc calculatoare
112. H2 Procentul specialitilor din domeniul Raportul dintre numrul de specialiti din H2.1 Numrul specialitilor din domeniul MS & RM200 0 ST,
sntii i asistenei sociale care domeniul sntii i asistenei sociale, sntii i asistenei sociale MMPSF 5/11 AS
utilizeaz calculatoare la locul de care folosesc calculatoare la locul de
munc munc, i numrul total de specialiti din
domeniul sntii i asistenei sociale,
nmulit cu 100
H2.2 Numrul specialitilor din domeniul MS
sntii i asistenei sociale care 2
utilizeaz calculatoare la locul de
munc
113. H3 Procentul medicilor care folosesc Raportul dintre numrul de medici ce H3.1 Numrul medicilor MS RM200 0 ST,
nregistrri electronice privind folosesc nregistrri electronice privind 5/10 AS
pacienii (fia de anamnez) pacienii i numrul total de medici, EU200
nmulit cu 100 5/F2
H3.2 Numrul medicilor care folosesc MS 2
nregistrri electronice privind fiele
de anamnez ale pacienilor
114. H4 Procentul spitalelor i clinicilor ce Raportul dintre numrul de spitale i H4.1 Numrul spitalelor i clinicilor MS 0 ST
folosesc Internet-ul clinici ce folosesc Internet-ul i numrul
total de spitale i clinici, nmulit cu 100

37
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
H4.2 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
folosesc Internet-ul
115. H5 Procentul medicilor care folosesc Raportul dintre numrul de medici ce H4.1 Numrul medicilor care folosesc MS 2 ST,
calculatoare conectate la Internet n folosesc calculatoare conectate la Internet calculatoare conectate la Internet n AS
activitile de serviciu n activitile de serviciu i numrul total activitile de serviciu
de medici, nmulit cu 100
H3.1 MS 0
116. H6 Procentul spitalelor i clinicilor cu Raportul dintre numrul de spitale i H6.1 Numrul spitalelor i clinicilor cu MS 2 ST
reea local de calculatoare clinici cu reea de calculatoare local la reea de calculatoare local
numrul total de spitale i clinici, nmulit
cu 100
117. H7 Procentul spitalelor i clinicilor ce Se calculeaz prin nmulirea la 100 a H1.1 MS 0 ST,
folosesc Internet-ul pe tipuri de acces: rezultatului mpririi la numrul total de AS
spitale i clinici a numrului de spitale i
clinici ce folosesc Internet-ul pe tipuri de
acces
1) band ngust Definiia band ngust (vezi p. 1.2) in H7.1 Numrul spitalelor i clinicilor cu MS 2
Cadrul metodologic acces de band ngust la Internet
2) band larg conexiune fix Definiiile band larg i conexiune H7.2 Numrul spitalelor i clinicilor cu MS 2
fix (vezi p. 1.2) in Cadrul acces de band larg conexiune fix
metodologic la Internet
3) band larg conexiune mobil Definiiile band larg i conexiune H7.3 Numrul spitalelor i clinicilor cu MS 2
mobil (vezi p. 1.2) in Cadrul acces de band larg conexiune
metodologic mobil la Internet
4) band larg 2Mbps H7.4 Numrul spitalelor i clinicilor cu MS 2
acces de band larg 2Mbps la
Internet
5) total n band ngust sau band H7.1- H7.3 MS 2
larg
118. H8 Procentul spitalelor i clinicilor ce Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a H1.1 MS 0 ST,
dispun de locaie Web: rezultatului mpririi la numrul total de AS
spitale i clinici a numrului de spitale i
clinici ce dispun de locaie Web n:
1) spitale H8.1 Numrul spitalelor ce dispun de MS 2
1) spitale
locaie Web
2) clinici H8.2 Numrul clinicilor ce dispun de MS 2
2) clinici
locaie Web
3) spitale i clinici 3) spitale i clinici H8.1, H8.2 MS 2
119. H9 Procentul persoanelor (16-74 ani) ce Raportul dintre numrul de ceteni (16-74 H9.1 Numrul persoanelor (16-74 ani) ce MTIC RM200 2 HS
folosesc Internet-ul pentru obinerea ani) ce folosesc Internet-ul pentru folosesc Internet-ul pentru obinerea 5/9
de informaii n domeniul sntii obinerea de informaii n domeniul de informaii n domeniul sntii EU200

38
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
sntii i numrul total de ceteni, 5/F1
nmulit cu 100
C10.1
120. H10 Procentul spitalelor i clinicilor ce Se calculeaz prin nmulirea la 100 a H1.1 MS 2 ST,
folosesc aplicaii informatice: rezultatului mpririi la numrul total de AS
spitale i clinici a numrului de spitale i
clinici ce folosesc aplicaii informatice
respective
1) pentru nregistrri electronice Definiia nregistrri electronice privind H10.1 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
privind pacienii; pacienii (vezi p. 1.2) in Cadrul folosesc aplicaii informatice pentru
metodologic, cu detalierea fiei de nregistrri electronice privind
anamnez i tratament pacienii
2) de eviden contabil; H10.2 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
folosesc aplicaii informatice de
eviden contabil
3) de eviden a personalului; H10.3 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
folosesc aplicaii informatice de
eviden a personalului
4) de evidena i control al circulaiei H10.4 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
documentelor i al executrii folosesc aplicaii informatice de
deciziilor; evidena i control al circulaiei
documentelor i al executrii
deciziilor
5) pentru activiti operaionale (de cu detalierea fiei de anamnez i H10.5 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
luare a deciziilor, n suportul tratament folosesc aplicaii informatice pentru
diagnosticrii i lecuirii pacienilor, activiti operaionale (de luare a
de producie i similare); deciziilor, n suportul diagnosticrii
i lecuirii pacienilor, de producie i
similare)
6) altele (de specificat) H10.6 Numrul spitalelor i clinicilor ce MS 2
folosesc aplicaii informatice pentru
alte activiti
121. H11 Procentul populaiei care folosete Se calculeaz prin nmulirea cu 100 a H10.7 Numarul de pacieni care folosiesc MTIC 2 ST,
Internetul pentru programarea la rezultatului mpririi numrului de Internetul pentru programare la ES
medic pacieni care folosesc Internetul pentru medic
{ Este necesar de concretizat programare la medic la numrul total al
categoria de virsta a persoanelor, ar populaiei Numarul total al populaiei
fi logic 16-74 ani, precum in
indicatorii precedenti }
ACRONIME:

39
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
Institutiile responsabile de colectare/prelucrare/diseminare de date
TIC Tehnologii Informaionale i de Comunicaie
MTIC Ministerul Tehnologii Informaionale i Comunicaii
BNS Biroul Naional de Statistic
ANRCETI Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei
ME Ministerul Educaiei
CSDT Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic
IDSI Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
MC Ministerul Culturii
MS Ministerul Sntii

Cadru normativ/regulatoriu (Program international, strategie nationala, metodologia, indice)


RM2005 ...va fi completat
UNSC ...
EU2005 ...
i2010 ...
IDI ...
DOI ...
IOI ...
UNECA ...

Gradul de disponibilitate
0 Datele snt disponibile = datele pentru care exist i funcioneaz mecanisme de colectare i prelucrare
1 Date pentru colectarea/prelucrarea crora snt necesare eforturi minime de ajustare a mecanismul de colectare a datelor, sau a procesului de producere a
datelor agregate.
2 Date pentru colectarea/prelucrarea crora snt necesare activiti ample /substaniale de ajustare (sau acoperite din punct de vedere financiar) a
mecanismului de colectare a datelor, sau a procesului de producere a datelor agregate.

Grad de prioritate
0 Date necesare pentru raportri la UE, Banca Mondial, , Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare, UIT, alte
1 Date necesare pentru fundamentarea strategiilor i pregtirea aderrii la UE
2 Date n pregtire: lista i definiiile urmeaz a fi actualizate n funcie de evoluiile pe plan internaional
Periodicitatea colectarii/diseminarii
A anual
2-3 odata la 2-3 ani
3+ Mai rar dect odat la 3 ani

Modalitate / sursa de colectare


ST Statistica Oficial date statistice oficiale. Datele vor fi colectate de BNS, ageniile de stat din diferite rapoarte oficiale i comerciale

40
Indicatori Indicatori primari (linii de chestionar) Resp. colect/ Cadru norm/ DisponPriorit Periodic. Mod.
preluc regulat colect& /sursa
disem colect

N/ Cod Denumire Definiie, modalitate d ecalcul Cod Denumire


o
HS Home Statistics sondaje la locul de trai. Datele vor fi colectate prin anchetarea populaiei
BS Business Statistics sondaje la locul de munc n ntreprinderi. Datele vor fi colectate prin anchetare la ntreprinderi
GS Govern Statistics sondaje la locul de munc n cadrul IAP. Datele vor fi colectate prin anchetare la IAP
ES Education Statistics sondaje n coli. Datele vor fi colectate prin anchetare n coli
CS Culture Statistics sondaje n instituiile de cultur
AS Analize Statistice studii analitice

41