Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA GIMNAZIAL SLOBOZIA BRADULUI

PROFESOR DIRIGINTE: ANDREEA SMBOTIN


AN COLAR 2014-2015

PLANIFICAREA ACTIVITII N CADRUL OREI DE DIRIGENIE

OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii positive fata de sine
2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare in contexte variate
3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de invatare
4. Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
5. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

1
CONSILIERE SI ORIENTARE
AN SCOLAR 2014-2015
CLASA a V-a

PLANIFICARE ANUALA

Nr. Modulul Numar de ore


crt. Semestrul Semestrul Anual
I al II-lea
1 Autocunoastere si dezvoltare personala 3 5 8

2 Comunicare si abilitati sociale 3 4 8

3 Managementul informatiilor si al invatarii 3 4 7

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viata 3 4 7


6 Total 14 21 35

Structura anului scolar: Semestrul I =18saptamani


Semestrul al II-lea =18 saptamani(din care saptamana 6-10 aprilie intitulata
,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun)
Nr. de ore: Semestrul I = 18
Semestrul al II-lea = 18
Total = 36 ore ( de dirigentie)

2
CONSILIERE SI ORIENTARE

PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
CLASA a V-a
Anul scolar 2014-2015

Modulul tematic Continuturi Obiective de Tema Data Strategii de lucru


referinta
1.1 Autocunoastere 1.1 sa identifice S 13 -studiu de caz;
1.AUTOCUNOASTERE Stima de sine: ce este stima situatii in care se 1.Stima de sine si propriul -lucru in echipa: ce este stima de
SI DEZVOLTARE manifesta stima de corp sine, definitii personale
de sine si in ce situatii se sine;
PERSONALA manifesta. 2.Cine sunt eu. S5 -centre de interes si
Atitudinea pozitiva fata de expozitii( fotografii personale);
propria persoana. -lucru frontal,joc de rol
1.2 Schimbare,crestere, 1.2 sa exemplifice
caracteristici S2 - lucru individual(localizare
dezvoltare specifice 3.EU la inceputul clasei a V-a in ,,arborele devenirii);
Caracteristicile preadolescentei;
preadolescentei:schimbarile
fizice,dezvoltarea
personalitatii,relatiile cu
colegii,asteptari
2.1 Managementul emotiilor 2.1 sa exerseze 1.Imi stapanesc emotiile? S6 -lucru in diade( corespondenta
Relatia dintre exprimarea imagine-stare sufleteasca
2.COMUNICARE SI adecvata a sugerata);
ABILITATI SOCIALE evenimente,ganduri si emotiilor; -joc de rol in perechi;
emotiile generate.
Cum facem fata emotional S8 -masa rotunda;
situatiilor dificile? 2.Prima teza - dezbatere cu invitati
2.2 Abilitati sociale ( profesorii de limba romana si
de matematica);

3
Importanta contributiei 2.2 sa exerseze 3.De la calificativ la nota S7 -studiu de caz, lucru pe grupe;
fiecarui membru al unui comportamente de . -dezbatere pe tema ,,Elevul
cooperare in grup; mediocre/bun/slab
grup la activitatea grupului. -prezentarea de informatii despre
Avantajele cooperarii in notele de la evaluarea nationala
grup.
Solidaritate.
3.1 Managementul 3.1 sa acceseze 1.EU si informatiile S3 -,,tehnica ciorchinelui,lucru
informatiilor diferite surse de individual;
3. MANAGEMENTUL
informatii cu rol in -exercitii concrete de cautare a
INFORMATIILOR SI AL Modalitati de identificare a adaptarea scolara; informatiilor;
INVATARII informatiilor. S 10 -lucru individual: ,,Televizorul in
Rolul informatiilor in 2. Televizorul prieten sau viata mea
procesul de cunoastere, 3.2 sa analizeze dusman? -lucru in echipe:dezbatere-
invatare, acomodare. factorii favorizanti televizorul=prieten/dusman/al
ai invatarii ai treilea parinte
3.2 Invatare eficienta invatarii eficiente; S9 -brainstorming
Factorii favorizanti/ 3.Cum invat? ( euinvat)=cat mai multe
frenatori ai invatarii intrebari;
eficiente -exercitii de descoperire a
stilurilor de invatare
( auditiv,visual,kinesthetic)
4.1 Explorarea carierei 4.1 sa prezinte 1.Orarul.Rolul lui in S4 -exercitii de completare a
4.PLANIFICAREA Caracteristicile unei sarcinile si planificarea activitatii. orarului pentru scoala/ pentru
CARIEREI responsabilitatile acasa
activitati asumate in -sfatul psihologului;
sarcini,responsabilitati, activitatea -chestionare;
mediu de lucru, preferata; S 14 -lucru individual( cautarea in
echipamente, orar. 4.2 sa identifice 2.Explorarea carierei DEX a termenilor:
Evolutia ocupatiilor schimbari ale cariera,ocupatie,meserie,profesie
diferitelor activitati ,functie,slujba/job);
umane,aparute in -lucru in diade ( realizarea unui
timp; istoric al ocupatiilor omenesti);

Calitatea relatiilor sociale


1.2 5.1 sa analizeze 1.Organizarea si distribuirea S1 -expunere cu lamurirea
5.CALITATEA Apartenenta la grup. rolul grupului in responsabilitatilor in grup notiunilor mai putin
formularea si in cunoscute,dialogul,chestionarul;
STILULUI DE VIATA Rolul grupului in formularea realizarea -stabilirea,delimitarea si
si in realizarea optiunilor optiunilor clarificarea obligatiilor si a
personale. personale; drepturilor elevilor;
-chestionar;

4
1.2 Calitatea vietii personale 5.2 sa identifice 2.Cum ti-ai dori sa fie,ce crezi S 11 -comunicarea,dialogul;
Alegerea alternativei optime alternativa optima ca ar trebui sa faca grupul tau -test de
de solutionare a scolar? autoapreciere,autoevaluare;
( centura de siguranta, unei probleme
respectarea regulilor de personale,pornind
circulatie, a normelor de de la resursele si S 12 -lucru in diade: reguli pe care
prevenire a incendiilor, a interesele proprii. 3.Cum respect regulile de elevii le respecta ca pietoni;
normelor de prim ajutor) circulatie. -joc de recunoastere a unor
semen de circulatie;
-dezbatere:,,A fi sau nu
ROLLER;

5
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL II
CLASA a V-a
Anul scolar 2014-2015

Modulul tematic Continuturi Obiective de Tema Data Strategii de lucru


referinta
1.5 Autocunoastere 1.1 sa identifice S15 -realizarea unei liste cu
1.AUTOCUNOASTERE Stima de sine: ce este stima de situatii in care se 1.Cum sunt eu. trasaturile morale cunoscute;
SI DEZVOLTARE manifesta stima de -lucru in grupuri(fiecare
sine si in ce situatii se sine; membru al grupului se
PERSONALA manifesta. prezinta);
Atitudinea pozitiva fata de 2. Vreau sa imi sporesc S 20 -chestionare;
propria persoana. increderea in mine -lucru in diade: ,,fulgul de
1.6 Schimbare,crestere, 1.2 sa exemplifice nea
caracteristici
dezvoltare specifice 3. Suntem diferiti,sa S 33 -joc de rol;
Caracteristicile preadolescentei; invatam unii despre altii -prezentare powerpoint;
preadolescentei:schimbarile -discutii libere;
fizice,dezvoltarea
personalitatii,relatiile cu 4.EU-copil / EU (ACUM) S 22 -realizarea unui colaj cu
colegii,asteptari preadolescent fotografii,decupaje,desene,
timbre,autocolante;
-folosirea DEX pentru
termenii: schimbare,
crestere,dezvoltare

S 26 -lucru in grup: colegii


5.Cum ma vad ceilalti. completeaza imagini
(petalele unei flori) folosind
cuvinte care sa-i
caracterizeze in diferite
situatii;
-joc de rol ,,acvariul

6
2.1 Managementul emotiilor 2.1 sa exerseze 1.Prima impresie conteaza S 16 -lucru individual(chestionar)
Relatia dintre exprimarea -lucru in diade
2.COMUNICARE SI adecvata a S 21 - joc ,,telefonul fara fir
ABILITATI SOCIALE evenimente,ganduri si emotiile emotiilor; 2.Comunic asertiv -lucru in diade
generate. -lucru individual
Cum facem fata emotional ( construirea unui dialog
situatiilor dificile? potrivit ilustratiei date)
2.2 Abilitati sociale 2.2 sa exerseze 3.Clasa/grupul/gasca S 28 -lucru frontal: cautarea in
comportamente de DEX a termenilor:
Importanta contributiei cooperare in grup; colectiv,clasa,grup,gasca,
fiecarui membru al unui grup banda;
la activitatea grupului. -lucru in diade: clasa de
Avantajele cooperarii in grup. elevi/gasca=avantaje/
Solidaritate. dezavantaje
4.Cooperarea si S 29 -studiu de caz (pe un text-
solidaritatea in grup suport)
-simulare/joc de rol;

3.1 Managementul informatiilor 3.1 sa acceseze 1.De unde iau informatiile S 30 -prezentarea surselor de
Modalitati de identificare a diferite surse de de care am nevoie? informare de catre grupuri
3. MANAGEMENTUL
informatii cu rol in de elevi;
INFORMATIILOR SI AL informatiilor. adaptarea scolara; -discutii libere;
INVATARII Rolul informatiilor in procesul 2. Monumente UNESCO S 23 -concurs/realizarea unui
de cunoastere, invatare, din judetul meu colaj cuprinzand
acomodare. 3.2 sa analizeze imagini/informatii despre
3.2 Invatare eficienta factorii favorizanti monumentele judetului;
ai invatarii ai S 31 -dezbatere pe cazuri
Factorii favorizanti/ frenatori invatarii eficiente; concrete;
ai invatarii eficiente 3.Barierele invatarii

S 18 -lucru individual: observarea


sistemului CORNELL;
4.Cum iau notite? -lucru in diade: comentarea
Cat /cum studiez? proverbului:,,Invata la
tinerete ca sa stii la
batranete;

4.1 Explorarea carierei 4.1 sa prezinte 1.Responsabilitatile mele S 32 -prezentari ;


sarcinile si -discutii libere;

7
4.PLANIFICAREA Caracteristicile unei activitati responsabilitatile S 25 -lucru individual;
CARIEREI sarcini,responsabilitati, asumate in 2.Hobby-urile mele -lucru pe
activitatea echipe:dezbatere ,,Timpul
mediu de lucru, echipamente, preferata; liber trebuie pierdut sau
orar. 4.2 sa identifice castigat?
Evolutia ocupatiilor schimbari ale S 17 -studiu individual: DEX;
diferitelor activitati 3.De la hobby la viitoarea -reprezentare grafica a
umane,aparute in cariera notiunilor;
timp; -proverbe;
S 34
4.Cum imi aleg meseria - navigare pe site-ul
www.go.ise.ro

5.2 Calitatea relatiilor sociale 5.1 sa analizeze 1.Salutul semn al omului S 19 -role-play,studiu de caz
5.CALITATEA Apartenenta la grup. rolul grupului in educat
formularea si in
STILULUI DE VIATA Rolul grupului in formularea realizarea 2.EU la sfarsitul clasei S 36 -chestionar :
si in realizarea optiunilor optiunilor a V-a Situatia scolara,ce am
personale. personale; invatat,ce am gresit,cum ma
5.3 Calitatea vietii personale voi pregati pentru clasa a
Alegerea alternativei optime 5.2 sa identifice VI-a,planuri pentru vacanta
_lternative optima mare.
( centura de siguranta, de solutionare a S 24 -conversatia,dialogul;
respectarea regulilor de circulatie, unei probleme -dezbatere cu
a normelor de prevenire a personale,pornind 3.Sanatatea si igiena invitati(medicul de
incendiilor, a normelor de prim de la resursele si individuala familie/stomatologul)
ajutor) interesele proprii.
4.Sportul pentru sanatatea S 35 -ilustrarea
mea subiectului,,Sportul si eu;
-discutii libere,experiente
din excursii,drumetii si
plimbari in aer liber.