Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL LECIILOR PENTRU APROB

STUDENII ANULUI II FACULTATEA RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU,


MEDICIN NR. 1 PROFESOR UNIVERSITAR, DR. HAB. T. MED.,
SEMESTRUL DE TOAMN ANUL ACADEMICIAN AL AM
UNIVERSITAR 2017-2018 ION ABABII
Data 25.08.2017

SERIA A

Z
I
ORELE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L
E
8.00-9.40 8.00-10.15 10.45
L ANAT O M I E T O PO G RAF I C F I Z I O L O G I E
9.50-11.30 BIOSTATISTIC PSIHOLOGIE
U 11.00 13.30
N 12.30-14.10 P S I H O L O G I E ANAT O M I E T O PO G RAF I C
I 14.20-16.00 16.00 B I O S T A T I S T I C P.Galechi (1)

M 8.00-9.40 F I Z I O L O G I E
8.00-10.15
ANAT O M I E T O PO G RAF I C
A 9.50-11.30
R 12.30-14.10 10.30
F I Z I O L O G I E P S I H O L O G I E

14.20-16.00
I
M F I Z I O L O G I E 4
I 8.00-9.40
E 9.50-11.30 B I O C H I M I E 4
R
C 12.30-14.10 B I O C H I M I E
I G I E N 13.45 15.00
BIOST.
BIOSTATISTIC
U 14.20-16.00
R
I
8.00-9.40 8.00 8.00 8.00-10.15
J 9.50-11.30 BIOSTATISTIC IGIEN P S I H O L O G I E BIOST. IGIEN B I O C H I M I E
O 12.30-14.10 A N A T O M I E T O P O G R A F I C P.Galechi (1)
I 14.20-16.00 I G I E N / P S I H O L O G I E P.Galechi (1)

V 8.00-9.40 I G I E N 8.00
BIOSTATISTI
I 9.50-11.30 C B I O C H I M I E I G I E N
N
E 12.30-14.10 IGIEN
14.20-16.00 BIOSTATISTIC
R
I

NOT: BIOST. - BIOSTATISTIC

EF DEPARTAMENT DIDACTIC, DECAN FACULTATEA MEDICIN NR. 1,


DR. T. MED., CONF. UNIV. DR. T. MED. CONF. UNIV.

S. STRATULAT GH. PLCINT