Sunteți pe pagina 1din 1

Sediul: Suncuius, str. Crisana nr.

2 judeul Bihor, ROMNIA


Tel: 0040 264 412102, Fax: 0040 264 413 030, E-mail: office@eeg.ro; www.eeg.ro

Certificat de Calitate

Prin prezenta certificam ca lucrarile: Lucrari specifice de


remediere/decontaminare a solului contaminat cu hidrocarburi
conform Proiectului Tehnic de executie care fac obiectul contractului
3178 /A din data 23.06.2015 la care se refera aceasta declaratie sunt in
conformitate cu urmatoarele cerinte legale si standarde:

1. OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea


poluarii mediului;
2. HG 1043/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre au fost afectate
3. HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de
descrcare n mediul acvatic a apelor uzate

Prezentul act intocmit in conformitate cu Sistemul de management al


calitatii si mediului certificat ISO9001:2008 si ISO14001:2005, atesta ca
serviciile prestate corespund scopului pentru care au fost realizate si se
incadreaza in parametrii de calitate prevazuti.

Mentiuni: ..................................................................... / Nu sunt.

Anexa la Factura 0025166 din 28.12.2015

Data: Semnatura si stampila:

28.12.2015 .................................

Email: office@eeg.ro
Adres web: www.eeg.ro

S-ar putea să vă placă și