Sunteți pe pagina 1din 5

DUMINICA SAMARINENCII

Condac, glas 8 T, Podobie: Ca o prg a firii...


HrC 3
N
D s

C !n
u 11C
cre din 0
11' !fn
ve nind la ! 1' !!!1O!A
t n Sa ma ri nean camTe-a
V !0 v

1
zut 1q
pe Ti !
ne 1
a !
' pa!nI'
e !
e!le `
ep O'
ciu N !
u!u1
} nii a nC @
din 11
ca re

1@11a
bnd din des tul CmV cea
!01`1
n ve eci vred !
'ni !01@1a
c de la u d mV #
a

1110000a
mo te nit m p r i #
a `O'
a cea N !
de!e 1
} sus. k nC

www.stavropoleos.ro
Duminica 5 a Samarinencei, Slav... i acum... la Litie
Glas 3 T de diacon Virgil Nanu
eN_V g

S 3C
1se 2'
bu !u)\0!S
cu u\0!S
u u0re a OS
a !as!A
t1 }s!
zi!)
cuUstr S!

1a
lu N1
ci a1i }s!i `0a
i re ,<V 2
ce '!
rul!`PS
i i i !i _`PS
p m \0!S
n

0a
tul ,<V 3
c 32' ! !+ a!O'
Hris tos S-a r tat V!
ca!Q!os
a o o o1
om PS
\3y
n tru

US
p ! P
S du !
n S u u\
S 0!:
se evV 4
ca N2
s qz
scoa!t)s1
din a q<1
bles a\1!S
te e1
e

qz
e '!
emSP
pe S!e_1}
A a s!a0a
dam,?PS
% di V!
im!A
preUu S!
u!`PP
n cu tot

!
nea!S
}; a\0\3!:
a mu ulvV 3C
i 3
ve 1'
ni !i!i !
ind!`1a
n Sa \3!:
ma aS!riA\3!:
a acC

5n
S-a 2
f 0q
cu !S
}; uqu !S
u ut0
cu aU
no S!
os1<
cut ,<
a V1
K pre 2q
tu ti !S
}; in\3!S
de eO
eni S]

US
pri !
in_1}
mi i s!i0a
nuni ,<V 05
i N0
a q)
stat ! 1qz
na in \!S
tea a1a O'
u !u

!u!ne !S
}; ei\0!S
fe e1
e O'
me V!e!
ei!A
cePS
r P
nd S]!a !S
}; a\0\0!:
a p vV

rC
Cel!
ce11'
m bra 0!a!A
c1'
no !o!!!`1a
o o ri ii cu \0!:
a aS!aA\0!:
pe e cC 4
Pe a

1}
e s!e!)
enUtru S!u1a
a NO
ceas 0a
ta ,<V 2'
to V!
oiUS
cre !e!A
dinUS
cio !o!`P
i ii s

PUS
ne !
nP
S chi !
S i i\
S 0!: vV 5'
n m Ce 0!
lui!A
ce\!
a a` O\!\0
s r ci

!:itvV 4
pen N2
tru 01
noi a@
de aq
bu !S
}; uO
u S!u_`PS
n vo \0!S
o o0ie ,<
a V0
prin <xk

001`qz
ho t r '!S\0a
rea )as1a }s!a0a
Sa ,<V 0
pli 5Noi s@
n 0PS
de

!n!du!S
}; u 1
ra 1'
a )a s!a1k
re nN

www.stavropoleos.ro
1
Penticostar, Duminica 5, a Samarinencei
Slav la Stihoavn, glas 8 T
HrC g
din Idiomelar, vol.3, de Suceveanu, p.230

C q ! 011a@aOS! 10e!0a\!S1
nd Te-ai a r tat pe p mnt Hris toa se Dum ne e e

O'
ze !u!!A
u le bB 0!102'
pri in rn du ia !
la!
n !O'
tru p !!!o1~0a
ri ii cea ne

YS
gr \0!s\0a
i )i s1i !
s" i 0a
t cC4
a 02'
u zind!
sa !A
ma!ri: }!sw!!s
i nea a an

01O@`0a
ca cu vn tu ul Tum<C0
Iu w0
bi 2'
to !
ru!`PS
le e e ] !_`PS
e e de e oa

\0!s
a a0
meniasm<C @!q)s
i-a l sa at1
va a=
a s!a!US
a su !u_`1a
ul la a pu cC4a
i

OS
a !a0o
+ a a ";!s\0a
a le )
e s1
e s"!
er0a
gat m<C @!o
spu n s'! !!o1
nd ce e lor

1a
din Y
ce S\0!s
e e \0a
ta )as1
a !
s" a0a
te:cC0
Ve 3`p]
ni i i !i !s
ii0
de aO
ve S

!1a
e dei m<C !
Cu111'
nos c to !
rul!Ai 1
i "s!i !!A
i niU
mi S!i 1a
lor bB t
nu z!
cu !
um!
va

q!0Q z)s: 1a
es te A ce es ta O
Hri S!
is 1a
tos m<C 0P0'
pe Ca re !e \!!1o
l a a

OS
a \!A
te)es1
e s"!
ep0a
tm m<C q!PS
Cel ce a !a!A
re\0!s
ma a PS
a ]@
re aO
mi '!i !i

\0!K
l cC

www.stavropoleos.ro
1
Sptmna Samarinencii, Smbt la Fericiri, din Cntarea 9, glas 4 leghetos Bv
Anastasimatar, Macarie, p.188

T
F 0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v
T
0000
vor pri go ni 0
s i 1
vor 1'
zi ! !!
ce tot cu 111a
vn tul ru 0
m 0
po

q !O
tri va voas @01' !pen
tr min i ind !!truO@a
Mi ne bB
S stm acum toi cete duhovniceti i s strigm: Domnul a nviat, s se bucure
pmntul, s se veseleasc cerul, norii s pice ploile dreptii nou celor ce prz-
nuim luminat i ludm pe Hristos.

T T
B d0
u 0
cu 0
ra 0
i 00
v i 0000
v ve se li i 0
s c q
pla

!
ta 0os
voa as 0 q!1'
tr mul t e !
es !!O@a
te n ce ruri bB
Vieaa celor ce vieuiesc, izvorul buntilor, Domnul, Cel ce izvorte din destul
apa nvturilor, a strigat ctre femeie: D-Mi ap s beau, ca s-i dau i Eu apa
ceea ce usuc izvoarele pcatelor tale.

S 00q!0110!1qz ! ! !A bB
la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh
Lumin una nedesprit este Unimea cea ntreit strlucitoare, Tatl cel fr de n-
ceput, Fiul i Duhul, dumnezeire una, via i fctor al tuturor; pe Acesta s-L
ludm credincioii mpreun cu cei fr de trupuri, cu cntri ntreit sfinte,
slvindu-L cu sfinenie.

0
i 1
a 101
cum i pu @1
ru rea a0
i 01
n ve @
cii 1
ve ' !
ci !
lor !+
A

1a
min bB
Ceea ce ai fost lca luminii, Curat, lumineaz vederile sufletului meu cele n-
tunecate prin multe meteugirile vrjmaului i m nvrednicete s vd luminat
cu inim curat, lumina ceea ce a strlucit din tine mai presus de gnd.

www.stavropoleos.ro