Sunteți pe pagina 1din 31

LEGE nr.

335 din 10 decembrie 2013(*actualizat*)


privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013
Data intrarii in vigoare : 12 martie 2014

Forma actualizata valabila la data de : 28 aprilie 2017


Prezenta forma actualizata este valabila de la 30 iunie 2014 pana la data
selectata

---------
*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 28 aprilie 2017
este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i
completrilor aduse de ctre ORDONANA DE URGEN nr. 49 din 26 iunie 2014.

Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul


Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAP. I
Dispoziii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz modalitatea de efectuare a stagiului pentru
absolvenii de nvmnt superior, n scopul:
a) asigurrii tranziiei absolvenilor de nvmnt superior de la sistemul
de educaie la piaa muncii;
b) consolidrii competenelor i abilitilor profesionale pentru adaptarea
la cerinele practice i exigenele locului de munc n vederea integrrii n
munc;
c) dobndirii de experien i vechime n munc;
d) dobndirii de vechime n specialitate, dup caz.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepia profesiilor pentru
care exist reglementri speciale.
(3) Angajatorii care opteaz pentru organizarea de stagii pentru absolvenii
de nvmnt superior sunt obligai s respecte prevederile prezentei legi.
---------
Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 49 din 26
iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

ART. 2
n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) stagiar - debutantul n profesie, angajat cu contract individual de munc,
cu excepia celor care dovedesc c au desfurat, potrivit legii, activitate
profesional n acelai domeniu, anterior absolvirii;
b) contractul de stagiu - un contract ncheiat ntre angajator i stagiar,
anex la contractul individual de munc;
c) angajator - persoana care se regsete n situaiile prevzute la art. 14
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
1
d) mentor - persoana desemnat de angajator care coordoneaz stagiarul pe
durata stagiului i care particip la activitatea de evaluare;
e) evaluarea - procedura prin care se finalizeaz stagiul i care se afl n
responsabilitatea comisiei de evaluare;
f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprins ntre data angajrii i
data finalizrii stagiului i care se ncheie cu eliberarea unui certificat/unei
adeverine semnat/semnate de angajator;
g) comisia de evaluare - comisia ai crei membri sunt desemnai conform
deciziei angajatorului i care la sfritul perioadei de stagiu evalueaz i
elibereaz fiecrui stagiar un referat de evaluare.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
CAP. I
Dispoziii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice, denumite n continuare norme,
reglementeaz punerea n aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, denumit n
continuare lege.
(2) Beneficiarii legii sunt absolvenii de nvmnt superior care au
diplom de licen sau echivalent i, la debutul n profesie, se angajeaz cu
contract individual de munc pe un post conform specializrii absolvite.
ART. 2
(1) Efectuarea stagiului se realizeaz de ctre absolvenii de nvmnt
superior prevzui la art. 1 alin. (2), n baza contractului de stagiu, anex la
contractul individual de munc, denumii n continuare stagiari.
(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu menionat la alin. (1) este
prevzut n anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Fac excepie de la prevederile art. 2 alin. (1) absolvenii de nvmnt
superior:
a) care dovedesc c anterior absolvirii au desfurat, potrivit legii, pe o
perioad de 6 luni, activitate profesional n acelai domeniu ocupaional pentru
care se efectueaz stagiul;
b) pentru care exercitarea profesiei este reglementat prin legi speciale.
(2) ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) lit. a) se demonstreaz
prin acte/adeverine sau, dup caz, alte documente eliberate de ctre angajator,
care atest c absolventul de nvmnt superior a desfurat activitate
profesional n domeniul specializrii absolvite.
ART. 4
Stagiul se organizeaz de ctre angajatorii prevzui la art. 2 lit. c) din
lege, denumii n continuare angajatori.
ART. 5
(1) Angajatorii au obligaia s comunice ageniilor pentru ocuparea forei de
munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, n a cror raz i au sediul,
locurile de munc vacante care pot fi ocupate de ctre absolvenii de nvmnt
superior prevzui la art. 1 alin. (2).
(2) Comunicarea prevzut la alin. (1) se face prin completarea de ctre
angajator a formularului prevzut n anexa nr. 1 A la Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
174/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu meniunea c la rubrica
"Observaii" se adaug i termenul "stagiu";
2
(3) Formularul prevzut la alin. (2) se comunic n termenul i n condiiile
prevzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare,
i de normele de punere n aplicare a acesteia.
ART. 6
Angajatorul care comunic locurile de munc vacante, reglementate prin legi
speciale, are obligaia de a transmite la agenia pentru ocuparea forei de munc
judeean, respectiv a municipiului Bucureti toate condiiile speciale de acces
pentru ocuparea acestor locuri de munc.
ART. 7
Ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului
Bucureti au obligaia de a comunica separat pe site-ul instituiei locurile de
munc vacante pentru absolvenii de nvmnt superior prevzui la art. 1 alin.
(2).
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 1
-------
la normele metodologice
-----------------------

Modelul-cadru al contractului de stagiu

Contract de stagiu,
anex la Contractul individual de munc
nr. ............ din ..............

A. Prile contractante:
1. Angajatorul ...........(denumirea)................, cu sediul
n .................................., str. ....................... nr. ......,
bl. ........, sc. ........, ap. ........,
judeul/sectorul ...................................., nregistrat la registrul
comerului/autoritile administraiei publice locale
din ............................... sub nr. ......................, codul de
identificare fiscal (C.I.F.) .................................................,
telefon ................................., reprezentat legal prin
doamna/domnul ............................................................., n
calitate de ......................................................., avnd
obiectul de activitate*1) ............................................., cod
CAEN ...................................,
i
2. Domnul/Doamna ....................................., n calitate de
stagiar, domiciliat() n
localitatea ................................................,
str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. .......,
sectorul/judeul ......................................., posesor/posesoare al/a
BI/CI/paaport seria ....... nr. .................., eliberat()
de .......................... la data de ...................,
CNP .............................., autorizaie de munc/permis de edere n scop
de munc seria .......... nr. ...... din data de ...................,
am ncheiat prezentul contract de stagiu, anex la contractual individual de
munc nr. ....../......................, n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit.

B. Obiectul contractului

3
Obiectul contractului l reprezint efectuarea perioadei de stagiu de ctre
stagiar, pe baza unui program de activiti aprobat de angajator, n conformitate
cu prevederile art. 3 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenii de nvmnt superior.

C. Durata contractului de stagiu


C.1. Prezentul contract de stagiu se ncheie pe o perioad de ......... luni,
cuprins ntre data de ......... i data de ............................
C.2. Suspendarea contractului individual de munc i cea a concediului
medical mai mare de 30 de zile nu se iau n considerare la calculul perioadei de
stagiu.

D. Locul de efectuare a perioadei de stagiu


D.1. Perioada de stagiu se desfoar la locul/locurile de
munc .......(secia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.)....... din
sediul social/punctul de lucru/alt loc de munc organizat al
angajatorului ...........(denumirea acestuia)...........
D.2. Mentorul:
1. Numele i prenumele: ..................................................
2. Calificarea: ..........................................

E. Evaluarea activitii stagiarului se realizeaz n conformitate cu


prevederile art. 12-15 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenii de nvmnt superior i a normelor metodologice de punere n
aplicare a Legii nr. 335/2013.

F. Alte clauze
.............................................................................
...............................................................................

G. Drepturi i obligaii generale ale prilor


1. Stagiarul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul de a i se stabili un program de activiti, n vederea
consolidrii competenelor i dobndirii deprinderilor practice;
b) dreptul de a beneficia de coordonarea i sprijinul unui mentor;
c) dreptul de a participa la formele de pregtire profesional organizate
pentru stagiari;
d) dreptul de a i se asigura timpul necesar pregtirii individuale, n
vederea consolidrii competenelor i dobndirii deprinderilor practice;
e) dreptul de a i se comunica referatul de evaluare, elaborat de comisia de
evaluare sau, dup caz, comisia de soluionare a contestaiilor;
f) dreptul de a contesta referatul de evaluare n situaia n care nu este de
acord cu unele dintre informaiile cuprinse n el;
g) dreptul de a solicita orice document referitor la activitatea desfurat
pe perioada efecturii stagiului;
h) dreptul de a beneficia de evaluare obiectiv;
i) dreptul de a primi certificatul/adeverina de finalizare a stagiului.
2. Stagiarul are, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza activitile stabilite n programul de activiti
aprobat de angajator;
b) obligaia de a avea o eviden proprie a activitilor pe care le
efectueaz;
c) obligaia de a se pregti profesional n domeniul n care efectueaz
stagiul;
d) obligaia de a respecta indicaiile mentorului;
4
e) obligaia de a participa la procesul de evaluare;
f) obligaia de a consulta mentorul pentru realizarea lucrrilor repartizate
de conductorul compartimentului.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul de a exercita controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor
de serviciu pe durata efecturii stagiului;
b) dreptul de a constata svrirea abaterilor disciplinare i de a aplica
sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc
aplicabil i regulamentului intern;
c) dreptul de a stabili obiectivele de performan individual ale
stagiarului i criteriile de evaluare;
4. Angajatorul are, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a asigura stagiarului un mentor;
b) obligaia de a asigura verificarea periodic a modului n care se
desfoar activitatea stagiarului;
c) obligaia de a asigura toate condiiile necesare astfel nct mentorul s
i ndeplineasc sarcinile n ceea ce privete coordonarea stagiarului pe durata
stagiului;
d) obligaia de a nu folosi stagiarul la prestarea altor activiti i/sau
exercitarea altor atribuii n afara celor prevzute n fia postului i n
prezentul contract;
e) obligaia de a desemna prin decizie comisia de evaluare i comisia de
soluionare a contestaiilor;
f) obligaia de a asigura toate condiiile necesare pentru evaluarea
stagiarului;
g) obligaia de a elibera stagiarului certificatul sau adeverina de
finalizare a stagiului*2);
h) obligaia de a elibera, la cerere, orice document referitor la activitatea
desfurat de stagiar pe perioada efecturii stagiului;
i) obligaia de a stabili stagiarului un program de activiti n domeniul n
care se realizeaz stagiul.

H. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract de stagiu se completeaz cu dispoziiile:
a) Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de
nvmnt superior;
b) contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/sectoarelor de activitate, nregistrat sub
nr. ......./...................... la Inspectoratul Teritorial de Munc al
Judeului ........................../Municipiului Bucureti/Ministerul Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n conformitate cu
prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicat, cu modificrile
ulterioare;
c) regulamentului intern.

I. Programul de activiti aprobat de angajator se anexeaz la prezentul


contract.
Prezentul contract de stagiu se ncheie n dou exemplare originale, cte
unul pentru fiecare parte, iar o copie a contractului de stagiu se depune la
inspectoratul teritorial de munc n termen de 10 zile dup nregistrarea
contractului individual de munc n Registrul general de eviden a salariailor
i transmiterea acestuia potrivit legii.

*T*
Numele i prenumele stagiarului Angajatorul .................,
5
............................. Reprezentant legal*3),
.............................
Semntura
Semntura (L.S.)
Data .......................... Data ..........................
*ST*

---------
*1) Se va specifica numai obiectul de activitate care are legtur cu
contractul de stagiu.
*2) Angajatorul va elibera, dup caz, certificatul sau adeverina, n
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) i (3) din Legea nr. 335/2013.
*3) Se completeaz n clar numele i prenumele reprezentantului legal al
angajatorului.

CAP. II
Organizarea perioadei de stagiu

ART. 3
(1) Perioada de stagiu se desfoar pe baza unui program de activiti
aprobat de angajator, la propunerea conductorului compartimentului n care i
desfoar activitatea stagiarul.
(2) Programul de activiti pe perioada stagiului cuprinde:
a) obiectivele i indicatorii de performan cuantificabili pe baza crora se
realizeaz evaluarea;
b) planificarea activitilor ce urmeaz s fie desfurate, n funcie de
nivelul competenelor i deprinderilor practice vizate a fi dobndite pe
parcursul perioadei de stagiu.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014

ART. 8
Conductorul compartimentului n care i desfoar activitatea stagiarul
elaboreaz i supune spre aprobare angajatorului programul de activiti al
stagiarului, prevzut la art. 3 din lege, n baza cruia se desfoar i se
realizeaz evaluarea activitii stagiarului, n conformitate cu specificul
activitii n care se efectueaz stagiul.

ART. 4
(1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se oblig s presteze munc pentru i
sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei
remuneraii denumite salariu, n baza unui contract individual de munc i a
contractului de stagiu.
(2) Este interzis utilizarea stagiarilor la prestarea altor activiti
i/sau exercitarea altor atribuii n afara celor prevzute n fia postului i
n contractul de stagiu.
ART. 5
(1) La propunerea conductorului compartimentului n care i desfoar
activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaii
calificai, cu o experien profesional de cel puin 2 ani n domeniul n care
urmeaz s se realizeze stagiul.
6
(2) Un mentor poate s coordoneze i s supravegheze, n acelai timp, cel
mult 3 stagiari.
(3) Desfurarea activitii de coordonare a mentorului se include n
programul normal de lucru al acestuia.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 10
(1) n vederea efecturii stagiului, angajatorul desemneaz, n condiiile
prevzute la art. 5 din lege, un mentor care coordoneaz stagiarul pe durata
stagiului i care particip la activitatea de evaluare a acestuia.
(2) n situaia ncetrii/modificrii contractului individual de munc al
mentorului, angajatorul are obligaia desemnrii unui alt mentor, cu respectarea
prevederilor art. 5 din lege.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic i n cazul sancionrii disciplinare a
mentorului cu una dintre sanciunile prevzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d)
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.

ART. 6
Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancionat cu una
dintre sanciunile prevzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr.
53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, iar sanciunea
disciplinar nu a fost radiat, n condiiile legii.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 12
(1) Poate avea calitatea de mentor salariatul ce ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:
a) este calificat pentru practicarea ocupaiei pentru care se efectueaz
stagiul;
b) practic ocupaia pentru care se efectueaz stagiul i are o experien n
domeniul n care se organizeaz stagiul de cel puin 2 ani;
c) nu are cazier judiciar;
d) este apt din punct de vedere fizic i psihic.
(2) ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) lit. a) se demonstreaz
prin acte care atest pregtirea de specialitate dobndit prin
discipline/module/cursuri/stagii de pregtire pentru ocupaia pentru care se
efectueaz stagiul.
(3) ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) lit. b) se atest prin
curriculum vitae al persoanelor respective, adeverine eliberate de angajator sau,
dup caz, alte documente specifice din care rezult experiena profesional
pentru domeniul ocupaional pentru care se efectueaz stagiul.

ART. 7
Mentorul are urmtoarele obligaii:
a) coordoneaz activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;
b) propune modaliti de rezolvare a lucrrilor repartizate stagiarului;
c) supravegheaz modul de ndeplinire a atribuiilor corespunztoare postului
ocupat de stagiar;
d) este membru n comisia de evaluare.

7
Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 13
(1) Obligaiile mentorului sunt cele prevzute la art. 7 din lege.
(2) n ndeplinirea obligaiilor prevzute la art. 7 din lege, mentorul poate
propune conductorului compartimentului urmtoarele:
a) modificarea programului de activiti prevzut la art. 8;
b) acordarea de stimulente sau sancionarea stagiarului, n condiiile legii.
(3) n ndeplinirea atribuiilor ce i revin, mentorul poate:
a) s comunice n scris angajatorului orice aspect de natur s influeneze
negativ activitatea stagiarului;
b) s solicite angajatorului o copie a contractului de stagiu.

ART. 8
(1) Comisia de evaluare ntocmete, cu 5 zile lucrtoare nainte de
terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde urmtoarele
elemente:
a) descrierea activitii desfurate de stagiar;
b) gradul de realizare a obiectivelor i a indicatorilor de performan
stabilii n programul de activiti desfurat n perioada de stagiu;
c) competenele i deprinderile pe care le-a dobndit stagiarul, modul de
ndeplinire a atribuiilor corespunztoare postului ocupat i clauzelor
contractului de stagiu;
d) conduita i gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
e) concluzii privind desfurarea perioadei de stagiu;
f) alte meniuni.
(2) Modelul referatului de evaluare prevzut la alin. (1) se stabilete prin
normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Pe baza referatului de evaluare ntocmit de ctre comisia de evaluare,
angajatorul elibereaz un certificat/o adeverin de finalizare a stagiului.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 14
(1) n vederea evalurii stagiarului, comisia de evaluare ntocmete, n
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din lege, referatul de evaluare.
(2) Modelul referatului de evaluare menionat la alin. (1) este prevzut n
anexa nr. 2.
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------

Comisia de evaluare/Comisia de soluionare a contestaiilor


ai cror membri sunt desemnai conform Deciziei nr. ....../..............

REFERAT DE EVALUARE*1)

Numele i prenumele salariatului


stagiar .........................................................................
...................
Ocupaia .......................................................
Compartimentul ...........................................................
8
Perioada de stagiu: de la data ................................. la
data .................................
Data completrii referatului .................................
1. Descrierea activitii desfurate de stagiar:
.............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................
2. Gradul de realizare a obiectivelor i a indicatorilor de performan
stabilii n programul de activiti desfurat n perioada de stagiu
*T*

Criteriile de evaluare a activitii stagiarului*2) Nota obinut

...........................................................................
...........................................................................
.................. ..........

Nota final*3): ..................

Calificativul*4) obinut: ..................................................

*ST*

3. Competenele i deprinderile practice pe care le-a dobndit stagiarul:


.............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
4. Modul de ndeplinire a atribuiilor corespunztoare postului ocupat i
clauzelor contractului de stagiu:
.............................................................................
.................................................................................
.........................................
5. Conduita i gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:
.............................................................................
.................................................................................
.........................................
6. Concluzii privind desfurarea perioadei de stagiu:
.............................................................................
.................................................................................
.........................................
7. Alte meniuni:
.............................................................................
.................................................................................
.........................................

Avnd n vedere raportul de stagiu ntocmit de stagiar, raportul ntocmit de


mentor*5) (n situaia prevzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior,
calificativul de evaluare stabilit n urma notrii criteriilor de evaluare a
activitii stagiarului, precum i prezentul referat,

9
Comisia decide c doamna/domnul ...................................... a
promovat/nu a promovat*6) evaluarea i ca urmare propune angajatorului eliberarea
certificatului/adeverinei*7) de finalizare a stagiului.

Membrii Comisiei de evaluare/de soluionare a contestaiilor*8):

*T*
Numele i prenumele Funcia/ocupaia Semntura
Preedinte - .................... ................. ................
Membru - .................... ................. ................
Membru - .................... ................. ................

Numele i prenumele salariatului stagiar .................................


Data lurii la cunotin*9): ...........................
*ST*

-------
*1) Se completeaz de comisia de evaluare potrivit prevederilor art. 8 alin.
(1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de
nvmnt superior.
*2) Se vor nota criteriile de evaluare stabilite de angajator, conform
prevederilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 473/2014.
*3) Se completeaz n conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. b) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 473/2014.
*4) Se completeaz, dup caz, corespunztor sau necorespunztor.
*5) Se completeaz, dup caz, numai n situaia prevzut la art. 9 alin. (1)
din Legea nr. 335/2013.
*6) Se completeaz, dup caz, a promovat sau nu a promovat evaluarea.
*7) Se completeaz, dup caz, certificatul sau adeverina conform art. 14
alin. (2) i (3) din Legea nr. 335/2013.
*8) Se completeaz, dup caz, Comisia de evaluare sau Comisia de soluionare
a contestaiilor.
*9) Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 335/2013.

ART. 9
(1) n cazul ncetrii/modificrii contractului individual de munc al
mentorului ce are impact asupra derulrii stagiului, mentorul are obligaia de a
efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar pn n acel
moment.
(2) Raportul ntocmit n condiiile alin. (1) se nainteaz conductorului
compartimentului n care i desfoar activitatea stagiarul i este avut n
vedere de comisia de evaluare final a stagiarului.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), angajatorul, la propunerea
conductorului compartimentului n care i desfoar activitatea stagiarul,
numete, n condiiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rmas
neefectuat.
ART. 10
Prevederile art. 9 se aplic n mod corespunztor i n situaia sancionrii
disciplinare a mentorului cu una dintre sanciunile prevzute la art. 248 alin.

10
(1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
ART. 11
(1) Cu 10 zile lucrtoare nainte de terminarea perioadei de stagiu,
stagiarul ntocmete raportul de stagiu.
(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activiti
desfurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu i este avut n vedere de
ctre comisia de evaluare, la evaluarea final a stagiarului.
(3) Modelul raportului de stagiu prevzut la alin. (1) se stabilete prin
normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
(4) Raportul de stagiu se nainteaz de ctre stagiar conductorului
compartimentului n care acesta i desfoar activitatea.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 15
(1) n vederea evalurii, stagiarul ntocmete, n conformitate cu
prevederile art. 11 din lege, raportul de stagiu, pe care l nainteaz
conductorului compartimentului n care i desfoar activitatea.
(2) Modelul raportului de stagiu menionat la alin. (1) este prevzut n
anexa nr. 3.
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 3
-------
la normele metodologice
-----------------------

RAPORTUL DE STAGIU*1)

Numele i prenumele salariatului


stagiar ....................................................................
Ocupaia ..................................
Compartimentul ...........................................................
Perioada de stagiu: de la data ................................. la
data .................................
*T*

Atribuiile postului ocupat*2) pe perioada stagiului:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
............................................................................
............................................................................


Activitile desfurate efectiv pe parcursul perioadei de stagiu:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
............................................................................
............................................................................


11
Dificulti ntmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
............................................................................
............................................................................


Cursuri de specializare/perfecionare urmate pe parcursul perioadei de
stagiu:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
............................................................................
............................................................................

*ST*

Alte meniuni:
.............................................................................
.....................................

Semntura salariatului
stagiar .......................................................
Data completrii raportului .................................

Conductorul compartimentului n care i desfoar activitatea stagiarul:


Numele i prenume: .......................................................
Semntura: .................................
Data lurii la cunotin*3): .................................
------
*1) Se completeaz de stagiar potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt
superior.
*2) Conform fiei postului.
*3) Conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 335/2013.

CAP. III
Procedura de evaluare a stagiarului

ART. 12
Evaluarea activitii stagiarului se realizeaz pe baza:
a) analizei gradului de realizare a obiectivelor i indicatorilor de
performan stabilii;
b) aprecierii nivelului de consolidare a competenelor i de dobndire a
deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaii din domeniul n
care acesta a efectuat stagiul;
c) raportului de stagiu prevzut la art. 11.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
12
CAP. III
Procedura de evaluare a stagiarului

ART. 16
Evaluarea activitii stagiarului se face cu 5 zile lucrtoare nainte de
terminarea perioadei de stagiu de ctre comisia de evaluare, denumit n
continuare comisie, n condiiile legii.
ART. 17
Pentru completarea referatului de evaluare prevzut la art. 8 alin. (1) din
lege, comisia:
a) analizeaz raportul de stagiu ntocmit de stagiar i, dup caz, raportul
ntocmit de mentor n situaia prevzut la art. 9 alin. (1) din lege;
b) noteaz criteriile de evaluare a activitii stagiarului stabilite de
angajator potrivit art. 9;
c) stabilete calificativul de evaluare;
d) hotrte dac stagiarul a promovat sau nu evaluarea;
e) face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinei de
finalizare a stagiului.
ART. 18
(1) Notarea criteriilor de evaluare a activitii stagiarului se face pe baza
analizei gradului de realizare a obiectivelor i a indicatorilor de performan
stabilii n programul de activiti al stagiarului.
(2) Stabilirea calificativului de evaluare se face dup cum urmeaz:
a) fiecare criteriu de evaluare se noteaz de la 1 la 10, nota 1 fiind cea
mai mic, iar nota 10 fiind cea mai mare;
b) se face media aritmetic a notelor acordate pentru fiecare criteriu de
evaluare i se obine o not final;
c) calificativul de evaluare se acord n funcie de nota final obinut,
dup cum urmeaz: ntre 1,00-4,99 se acord calificativul "necorespunztor", iar
ntre 5,00-10,00 se acord calificativul "corespunztor".
(3) Semnificaia calificativelor de evaluare este urmtoarea:
a) "necorespunztor" - stagiarul nu a fcut dovada consolidrii competenelor
i abilitilor profesionale necesare exercitrii profesiei/ocupaiei pentru care
se efectueaz stagiul;
b) "corespunztor" - stagiarul a fcut dovada consolidrii competenelor i
abilitilor profesionale necesare exercitrii profesiei/ocupaiei pentru care se
efectueaz stagiul.
(4) Nota exprim aprecierea ndeplinirii fiecrui criteriu de evaluare
stabilit de angajator.
ART. 19
(1) Referatul de evaluare se ntocmete n 3 exemplare, dup cum urmeaz:
a) un exemplar pentru comisie;
b) un exemplar pentru stagiar;
c) un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.
(2) La data completrii referatului prevzut la alin. (1), secretarul
comisiei de evaluare nmneaz un exemplar reprezentantului legal al
angajatorului i un exemplar stagiarului.
ART. 20
La propunerea comisiei de evaluare sau, dup caz, a comisiei de soluionare a
contestaiilor, angajatorul elibereaz beneficiarului stagiului un certificat sau,
dup caz, o adeverin de finalizare a stagiului.
ART. 21
(1) n situaia prevzut la art. 14 alin. (4) din lege, reprezentantul legal
al angajatorului solicit comisiei de soluionare a contestaiilor reluarea

13
procedurii de evaluare a stagiarului, care se realizeaz n conformitate cu
prevederile art. 12-15 din lege i ale prezentelor norme.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), secretarul comisiei de soluionare a
contestaiilor aplic n mod corespunztor prevederile art. 19.
ART. 22
n situaia prevzut la art. 22 alin. (2) din lege, procedura de evaluare a
stagiarului pentru perioada pn la care a ncetat contractul de stagiu se
realizeaz n conformitate cu prevederile art. 12-15 din lege i ale prezentelor
norme.
ART. 23
(1) n termenul prevzut la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul are
obligaia de a elibera stagiarului certificatul/adeverina de finalizare a
stagiului, vizat/vizat de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz
teritorial i are sediul angajatorul.
(2) Obligaia de a solicita vizarea certificatului/adeverinei de finalizare
a stagiului, la inspectoratul teritorial de munc, revine angajatorului.
(3) n vederea ndeplinirii obligaiei de la alin. (2) angajatorul depune la
inspectoratul teritorial de munc n a crui raz teritorial i are sediul o
cerere prin care solicit vizarea certificatului/adeverinei, la care anexeaz o
copie a contractului de stagiu, precum i certificatul/adeverina, dup caz.
(4) Vizarea certificatului/adeverinei se face gratuit de inspectoratul
teritorial de munc n a crui raz teritorial i are sediul angajatorul, n
termen de dou zile de la data solicitrii.
(5) Inspecia muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc, ine evidena
certificatelor i adeverinelor de finalizare a stagiului vizate, prevzute la
art. 15 alin. (2) din lege.
(6) Modelul certificatului de finalizare a stagiului menionat la alin. (1)
este prevzut n anexa nr. 4.
(7) Modelul adeverinei de finalizare a stagiului menionat la alin. (1) este
prevzut n anexa nr. 5.
ART. 24
La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este
obligat s elibereze orice document referitor la activitatea desfurat de
stagiar pe perioada efecturii stagiului.

ART. 13
Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabilete prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
CAP. IV
Constituirea comisiei de evaluare/de soluionare a contestaiilor

ART. 25
(1) Comisia de evaluare/de soluionare a contestaiilor se constituie prin
decizie a angajatorului, cu cel puin 20 de zile lucrtoare naintea desfurrii
evalurii.
(2) Comisia de evaluare, respectiv comisia de soluionare a contestaiilor
este compus din 3 membri i are un secretar, numii prin actul prevzut la alin.
(1).
(3) Secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de
soluionare a contestaiilor poate fi ales sau numit dintre salariaii

14
angajatorului din cadrul compartimentului de resurse umane sau de ctre
salariaii cu atribuii n acest domeniu, prevzute n fia postului.
(4) n situaia n care angajatorul i-a externalizat activitatea de resurse
umane, secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de
soluionare a contestaiilor poate fi ales sau numit dintre oricare salariai ai
respectivului angajator.

ART. 26
Comisia de evaluare este compus din 3 membri, dup cum urmeaz:
a) conductorul compartimentului n care stagiarul efectueaz perioada de
stagiu - preedinte;
b) mentorul - membru;
c) un reprezentant al sindicatului sau, dup caz, un reprezentant al
salariailor, dac angajaii nu sunt organizai n sindicat - membru.
ART. 27
Comisia de soluionare a contestaiilor este compus din 3 membri, dup cum
urmeaz:
a) conductorul unui compartiment al angajatorului, altul dect cel prevzut
la art. 26 lit. a) - preedinte;
b) un reprezentant din cadrul compartimentului n care stagiarul efectueaz
stagiul - membru;
c) un reprezentant al sindicatului, altul dect cel prevzut la art. 26 lit.
c) sau, dup caz, un reprezentant al salariailor, altul dect cel prevzut la
art. 26 lit. c), dac angajaii nu sunt organizai n sindicat - membru.
ART. 28
(1) Pentru a fi desemnai n comisia de soluionare a contestaiilor,
salariaii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie calificai pentru practicarea ocupaiei pentru care se efectueaz
stagiul;
b) s aib o experien de munc n domeniul ocupaional pentru care se
efectueaz stagiul;
c) s aib probitate moral recunoscut;
d) s nu fie rud pn la gradul II sau afin cu stagiarul.
(2) Condiiile prevzute la alin. (1) trebuie s le ndeplineasc i persoana
prevzut la art. 26 lit. c).

ART. 14
(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la
cunotina stagiarului la data completrii sale de ctre comisia de evaluare.
(2) Promovarea evalurii se finalizeaz cu un certificat semnat de angajator.
n acest caz, perioada de stagiu constituie vechime n specialitate.
(3) Nepromovarea evalurii se finalizeaz cu eliberarea unei adeverine prin
care se recunoate finalizarea stagiului.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de
evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai trziu n ziua
lucrtoare urmtoare datei lurii la cunotin.
(5) Angajatorul este obligat s soluioneze contestaia cel mai trziu n
ultima zi a stagiului.
(6) Dup primirea rspunsului la contestaie, stagiarul se poate adresa
instanei judectoreti competente n materia conflictelor de munc, n termen de
30 de zile de la primirea rspunsului la contestaie.
ART. 15

15
(1) n termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are
obligaia de a elibera stagiarului certificatul/adeverina de finalizare a
stagiului.
(2) Certificatul/adeverina sunt vizate de inspectoratul teritorial de munc
n a crui raz teritorial i are sediul angajatorul.
(3) Modelul certificatului/adeverinei prevzut/prevzute la alin. (1) se
stabilete prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 23
(1) n termenul prevzut la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul are
obligaia de a elibera stagiarului certificatul/adeverina de finalizare a
stagiului, vizat/vizat de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz
teritorial i are sediul angajatorul.
(2) Obligaia de a solicita vizarea certificatului/adeverinei de finalizare
a stagiului, la inspectoratul teritorial de munc, revine angajatorului.
(3) n vederea ndeplinirii obligaiei de la alin. (2) angajatorul depune la
inspectoratul teritorial de munc n a crui raz teritorial i are sediul o
cerere prin care solicit vizarea certificatului/adeverinei, la care anexeaz o
copie a contractului de stagiu, precum i certificatul/adeverina, dup caz.
(4) Vizarea certificatului/adeverinei se face gratuit de inspectoratul
teritorial de munc n a crui raz teritorial i are sediul angajatorul, n
termen de dou zile de la data solicitrii.
(5) Inspecia muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc, ine evidena
certificatelor i adeverinelor de finalizare a stagiului vizate, prevzute la
art. 15 alin. (2) din lege.
(6) Modelul certificatului de finalizare a stagiului menionat la alin. (1)
este prevzut n anexa nr. 4.
(7) Modelul adeverinei de finalizare a stagiului menionat la alin. (1) este
prevzut n anexa nr. 5.
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 4
-------
la normele metodologice
-----------------------

*T*
Angajatorul .................................. VIZAT*1)
Sediul/adresa ................................ Inspector-ef,
Judeul ...................................... .......... *2)
Contul/Banca .................................
Codul de nregistrare fiscal (CIF) .......... Inspectoratul Teritorial
Telefon/fax/e-mail ........................... de Munc ............
Nr. ....../data .......................
*ST*

CERTIFICAT
de finalizare a stagiului*3)

Nr. ....../..........

Prin prezentul certificat se atest faptul c


domnul/doamna ....................................................,
posesor/posesoare al/a CI seria ........ nr. .....................,
16
CNP ........................................, a finalizat stagiul*4) la
angajatorul ................................................, cu sediul
n .....................................................................,
judeul ......................., telefon ..................., cod de nregistrare
fiscal (CIF) ..............................., reprezentat prin
domnul/doamna ............................................, avnd funcia
de ................................... .

Perioada de stagiu s-a efectuat de la data ...................... la


data ......................, n baza contractului de stagiu, anex la Contractul
individual de munc nr. ............/......................., nregistrat n
registrul general de eviden a salariailor cu
nr. ............/......................., n
ocupaia ............................................., cod
COR ..................... *5).

Competenele i deprinderile practice dobndite pe perioada stagiului sunt:


.............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................
Alte meniuni:
.............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.....................................
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent
contractului individual de munc au fost solicitate studii superioare n
specialitatea ..................................................
Perioada de stagiu, n conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din
Legea nr. 335/2013, constituie vechime n specialitate.
Pe perioada executrii contractului de stagiu a intervenit
modificarea/suspendarea/ncetarea contractului individual de
munc: .................................... *6).

*T*

Nr. Modificarea/suspendarea/ncetarea Data*8)Ocupaia*9)Numrul, data
crt.contractului individual de munc*7) actului i
temeiul legal
*10)

0 1 2 3 4*ST*

Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii,


certificm c datele cuprinse n prezentul certificat sunt reale, exacte i
complete.
*T*
Data .................. Angajatorul ........................
17
Reprezentant legal*11),
....................................
Semntura ..........................
(LS)
*ST*
--------
*1) Se vizeaz de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz
teritorial i are sediul angajatorul.
*2) Se completeaz n clar numele i prenumele inspectorului-ef.
*3) Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completeaz de
angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e) din Legea nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior.
*4) n conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.
*5) Se completeaz codul din Nomenclatorul clasificrilor ocupaiilor din
Romnia.
*6) Se completeaz, dup caz, motivul modificrii/suspendrii/ncetrii
raporturilor de munc.
*7) Se completeaz, dup caz, cu modificarea, suspendarea sau ncetarea
contractului individual de munc.
*8) Se completeaz cu data de la care a avut loc modificarea relaiilor de
munc.
*9) Se completeaz cu ocupaia corespunztoare din Nomenclatorul
clasificrilor ocupaiilor din Romnia.
*10) Se completeaz cu numrul i data actului pe baza cruia se face
nscrierea i temeiul legal al modificrii relaiilor de munc.
*11) Se completeaz n clar numele i prenumele reprezentantului legal al
angajatorului.

ANEXA 5
-------
la normele metodologice
-----------------------

*T*
Angajatorul ................................... VIZAT*1)
Sediul/Adresa ................................. --------
Judeul ....................................... Inspector-ef,
Contul/Banca .................................. ............... *2)
Codul de nregistrare fiscal (CIF) ........... Inspectoratul teritorial
Telefon/fax/e-mail ............................ de munc ............
Nr. ....../data .......................
*ST*
-------

ADEVERIN
de finalizare a stagiului*3)

Nr. ....../.................

Prin prezenta adeverin se recunoate faptul c


doamna/domnul .......................................................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria ........ nr. ....................,
CNP .................................., a finalizat stagiul*4) la
angajatorul .....................................................................,
18
cu sediul n ....................................................,
judeul ................................., telefon ......................., cod
de nregistrare fiscal (CIF) ..............................., reprezentat prin
doamna/domnul .........................................., avnd funcia
de ..................................... .
Perioada de stagiu s-a efectuat de la data ....................... la
data ......................, n baza contractului de stagiu, anex la Contractul
individual de munc nr. ............/......................., nregistrat n
registrul general de eviden a salariailor cu
nr. ............/......................., n
ocupaia ............................................. cod
COR .....................*5).
Competenele i deprinderile practice dobndite pe perioada stagiului sunt:
.............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................
Alte meniuni:
.............................................................................
.................................................................................
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent
contractului individual de munc au fost solicitate studii superioare n
specialitatea ................................................. .
Pe perioada executrii contractului de stagiu a intervenit
modificarea/suspendarea/ncetarea contractului individual de
munc: ..........................................................................
.......... *6).
*T*

Nr. Modificarea/suspendarea/ncetarea Data*8)Ocupaia*9)Numrul, data
crt.contractului individual de munc*7) actului i
temeiul legal
*10)

0 1 2 3 4*ST*

Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii,


certificm c datele cuprinse n prezenta adeverin sunt reale, exacte i
complete.
*T*
Data .............. Angajatorul .......................
Reprezentant legal*11),
...................................
Semntura .........................
(LS)
*ST*

-----

19
*1) Se vizeaz de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz
teritorial i are sediul angajatorul.
*2) Se completeaz n clar numele i prenumele inspectorului-ef.
*3) Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completeaz de
angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e) din Legea nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior.
*4) n conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.
*5) Se completeaz codul din Nomenclatorul clasificrilor ocupaiilor din
Romnia.
*6) Se completeaz, dup caz, motivul modificrii/suspendrii/ncetrii
raporturilor de munc.
*7) Se completeaz, dup caz, cu modificarea, suspendarea sau ncetarea
contractului individual de munc.
*8) Se completeaz cu data de la care a avut loc modificarea relaiilor de
munc.
*9) Se completeaz cu ocupaia corespunztoare din Nomenclatorul
clasificrilor ocupaiilor din Romnia.
*10) Se completeaz cu numrul i data actului pe baza cruia se face
nscrierea i temeiul legal al modificrii relaiilor de munc.
*11) Se completeaz n clar numele i prenumele reprezentantului legal al
angajatorului.

CAP. IV
Contractul de stagiu

ART. 16
(1) Contractul de stagiu se ncheie odat cu ncheierea contractului
individual de munc, n condiiile prezentei legi.
(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepia situaiilor n
care prin legi speciale este prevzut o alt perioad de stagiu.
(3) Contractul de stagiu se ncheie obligatoriu n form scris, n limba
romn. Obligaia de ncheiere a contractului de stagiu n form scris revine
angajatorului.
ART. 17
(1) Drepturile i obligaiile prilor cu privire la efectuarea perioadei de
stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, n condiiile prezentei legi, i
se completeaz, dup caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de
munc aplicabil i din regulamentul intern.
(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabilete prin normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
ART. 18
Salariul de baz lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de
munc, este cel negociat de pri, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de
40 de ore n medie pe sptmn, n condiiile legii, ce se completeaz cu
prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munc aplicabil.
ART. 19
(1) Perioada de stagiu se suspend n cazul suspendrii contractului
individual de munc, n condiiile legii, sau dac stagiarul se afl n concediu
medical o perioad mai mare de 30 de zile.
(2) Durata suspendrii contractului individual de munc i cea a concediului
medical mai mare de 30 de zile nu se iau n considerare la calculul perioadei de
stagiu.

20
(3) Dup ncetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului
individual de munc, stagiarul i continu activitatea pn la acoperirea
integral a duratei prevzute la art. 16 alin. (2).
ART. 20
(1) La sfritul perioadei de stagiu, cnd evaluarea s-a finalizat fr
promovarea acesteia, contractul individual de munc poate nceta exclusiv printr-
o notificare scris, fr preaviz, la iniiativa oricreia dintre pri, fr a
fi necesar motivarea acesteia.
(2) Un angajator mai poate ncadra, o singur dat pe acelai post, un
absolvent de nvmnt superior care s efectueze stagiu n baza unui contract
de stagiu, anex la contractul individual de munc, n condiiile prezentei legi.
ART. 21
(1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesional finanat de
angajator, n condiiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, nu poate avea iniiativa ncetrii
contractului individual de munc pentru o perioad stabilit prin act adiional
la contractul individual de munc.
(2) Durata obligaiei stagiarului de a presta munc n favoarea angajatorului
care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional, precum i orice
alte aspecte n legtur cu obligaiile stagiarului, ulterioare formrii
profesionale, se stabilesc prin act adiional la contractul individual de munc.
(3) Nerespectarea de ctre stagiar a dispoziiei prevzute la alin. (1)
determin obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de
pregtirea sa profesional, proporional cu perioada nelucrat din perioada
stabilit conform actului adiional la contractul individual de munc.
ART. 22
(1) Contractul de stagiu poate nceta:
a) de drept;
b) prin acordul prilor, la data convenit de acestea;
c) prin voina unilateral a uneia dintre pri, n cazurile i n condiiile
limitativ prevzute de lege.
(2) n situaia n care contractul de stagiu nceteaz din motive
neimputabile stagiarului, acesta poate s continue efectuarea perioadei de stagiu,
dac, n termen de 60 de zile, se ncadreaz la alt angajator i ncheie cu
acesta un contract de stagiu pentru perioada rmas neefectuat.

CAP. V
Drepturile i obligaiile prilor

ART. 23
Stagiarul are urmtoarele drepturi:
a) s beneficieze de coordonarea i sprijinul mentorului;
b) s i se stabileasc un program de activiti corespunztor postului, al
crui nivel de dificultate i complexitate s creasc gradual pe parcursul
perioadei de stagiu;
c) s beneficieze de evaluare obiectiv;
d) s i se asigure timpul necesar pregtirii individuale, n scopul
consolidrii competenelor i dobndirii deprinderilor practice necesare
practicrii ocupaiei;
e) s i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare
utile perfecionrii sale i care s-i permit consolidarea cunotinelor;
f) s participe la formele de pregtire profesional organizate pentru
stagiari;
g) s primeasc raportul de evaluare i certificatul/adeverina de finalizare
a stagiului;
21
h) s conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dac este cazul.
ART. 24
Angajatorul are urmtoarele drepturi:
a) s-i stabileasc stagiarului, prin fia postului, atribuii n domeniul n
care se realizeaz stagiul;
b) s valorifice cunotinele teoretice i practice ale stagiarului n
procesul muncii;
c) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a atribuiilor
corespunztoare postului;
d) s aplice sanciunile corespunztoare abaterilor disciplinare.
ART. 25
Stagiarul are urmtoarele obligaii:
a) s se pregteasc profesional n domeniul pentru care efectueaz stagiul;
b) s i organizeze o eviden proprie a activitilor pe care le
efectueaz;
c) s respecte sarcinile date de mentor i de conductorul superior ierarhic
din cadrul structurii organizatorice unde efectueaz stagiul;
d) s consulte mentorul pentru realizarea lucrrilor repartizate de
conductorul compartimentului;
e) s respecte confidenialitatea n legtur cu toate aspectele privind
activitatea desfurat, n conformitate cu normele stabilite de angajator;
f) s nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activiti care
constituie concuren neloial angajatorului;
g) s participe la procesul de evaluare.
ART. 26
Angajatorul are urmtoarele obligaii:
a) s desemneze un mentor care s coordoneze i s sprijine stagiarul n
vederea atingerii obiectivelor i indicatorilor de performan stabilii n
programul de desfurare a perioadei de stagiu;
b) s stabileasc stagiarului un program de activiti n domeniul n care se
realizeaz stagiul;
c) s asigure o dotare corespunztoare - logistic, tehnic i tehnologic -
necesar valorificrii cunotinelor teoretice i practice primite de stagiar n
cadrul stagiului;
d) s evalueze cunotinele stagiarului la sfritul perioadei de stagiu;
e) s elibereze stagiarului certificatul/adeverina din care s reias
perioada n care acesta a desfurat activitatea n baza contractului de stagiu,
competenele i deprinderile practice dobndite i alte meniuni;
f) s nu foloseasc stagiarul pentru desfurarea altor activiti dect cele
prevzute n contract.

CAP. VI
Finanarea stagiului

ART. 27
Finanarea stagiului se poate realiza din urmtoarele surse:
a) bugetul propriu al angajatorului;
b) fondul social european;
c) bugetul asigurrilor pentru omaj;
d) sponsorizri ale persoanelor fizice i/sau juridice;
e) alte surse, potrivit legii.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
CAP. V
22
Finanarea stagiului

ART. 29
Finanarea stagiului se realizeaz n condiiile art. 27 din lege.
ART. 30
n situaia n care finanarea stagiului se realizeaz de ctre angajator,
acesta suport toate cheltuielile ocazionate de efectuarea stagiului.
ART. 31
(1) Finanarea stagiului din sponsorizri ale persoanelor fizice i/sau
juridice se face n condiiile respectrii Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Pentru finanarea stagiului n condiiile alin. (1) se ncheie un
contract de sponsorizare.
(3) Contractul de sponsorizare se anexeaz n copie la contractul individual
de munc al stagiarului.
ART. 32
Finanarea stagiului din fonduri structurale europene se realizeaz n
conformitate cu prevederile legale n vigoare privind eligibilitatea i
cheltuielile eligibile.
ART. 33
(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurrilor pentru omaj, prevzute
la art. 28 alin. (1) din lege, angajatorul ncheie cu agenia pentru ocuparea
forei de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, n termen de 30 de
zile lucrtoare de la data ncheierii contractului de stagiu, o convenie conform
modelului prevzut n anexa nr. 6.
(2) n situaia n care convenia nu se ncheie n termenul prevzut la alin.
(1), angajatorul nu mai beneficiaz de sumele alocate din bugetul asigurrilor
pentru omaj pentru acel contract de stagiu.
(3) Convenia prevzut la alin. (1) se ncheie de ctre ageniile judeene
pentru ocuparea forei de munc, respectiv a municipiului Bucureti, cu
respectarea condiiilor prevzute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) n vederea ncheierii conveniei prevzute la alin. (1), angajatorii
depun urmtoarele documente:
a) actul de identitate al stagiarului, n copie;
b) contractul individual de munc, n copie;
c) contractul de stagiu, n copie.
(5) Convenia prevzut la alin. (1) se ncheie pentru fiecare contract de
stagiu pentru care angajatorul solicit sumele prevzute la art. 28 alin. (1) din
lege.
ART. 34
(1) Sumele prevzute la art. 28 alin. (1) din lege se acord lunar, de la
data ncheierii contractului de stagiu.
(2) Suma lunar prevzut la alin. (1) se acord angajatorilor proporional
cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
(3) Prin valoarea indicatorului social de referin al asigurrilor pentru
omaj i stimulrii ocuprii forei de munc n vigoare, prevzut la art. 28
alin. (1) din lege, se nelege valoarea indicatorului social de referin al
asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc n vigoare n
luna n care se face plata.
ART. 35
(1) Verificarea i acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 28 alin. (1)
din lege se efectueaz n baza declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate, depus de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003
23
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i a
urmtoarelor documente care se depun la ageniile pentru ocuparea forei de munc
judeene, respectiv a municipiului Bucureti:
a) un tabel nominal ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 7;
b) fia de eviden zilnic a salariailor stagiari i statul de plat pentru
luna respectiv, n copie certificat de angajator.
(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevzute la
alin. (1) pn la expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea
declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, aferent lunii respective,
sau le completeaz altfel dect potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,
suma cuvenit lunar conform art. 28 alin. (1) din lege nu se acord.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), suma cuvenit potrivit art. 28
alin. (1) din lege se acord pentru luna pentru care documentele prevzute la
alin. (1) sunt corectate i depuse pn la expirarea termenului prevzut de lege
pentru depunerea declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate,
aferent lunii respective.
(4) Perioada pentru care nu se acord suma cuvenit potrivit art. 28 alin.
(1) din lege din motivele prevzute la alin. (2) face parte din perioada de
acordare a acestei sume.
(5) Stabilirea i ncetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma
cuvenit potrivit art. 28 alin. (1) din lege se fac n baza dispoziiilor emise
de directorul executiv al ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau a
municipiului Bucureti, n condiiile legii, i se comunic angajatorilor.
(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevzute la art. 28 alin. (1)
din lege se recupereaz potrivit prevederilor legale.
ART. 36
(1) Suma cuvenit conform art. 28 alin. (1) din lege se deduce de ctre
angajator din contribuia pe care acesta este obligat, conform legii, s o vireze
lunar n contul bugetului asigurrilor pentru omaj.
(2) n cazul n care suma cuvenit este mai mare, diferena se recupereaz
prin intermediul ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, din bugetul asigurrilor pentru omaj, n termen de 5
zile lucrtoare de la data de 1 a lunii urmtoare expirrii termenului prevzut
de lege pentru depunerea declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate, aferent lunii respective, prevzut n Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 37
(1) Pentru a beneficia de finanare n condiiile art. 28 alin. (1) din lege,
la ncheierea conveniei prevzute la art. 33 alin. (1) angajatorul declar pe
propria rspundere c anterior ncheierii contractului individual de munc nu a
avut cu persoana n cauz ncheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeai
specializare absolvit.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) constituie seciune distinct n
convenie.
ART. 38
Restituirea de ctre angajator a sumelor prevzute la art. 31 din lege se
face n situaia n care contractul individual de munc nceteaz la iniiativa
acestuia anterior datei prevzute n contractul de stagiu.
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 6
-------
la normele metodologice
24
-----------------------

CONVENIE
nr. ....../...............

Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a


Judeului ............................../a Municipiului Bucureti, reprezentat
prin doamna/domnul ........................................................,
avnd funcia de ..........................................., denumit n
continuare agenia, i
angajatorul .........................................................., cu sediul
n .......................................................,
judeul ................................, telefon ...........................,
cod de identificare fiscal (CIF) ........................................., cont
IBAN ......................................., deschis la
Banca .........................., reprezentat prin
doamna/domnul ............................................., avnd funcia
de ............................., denumit n continuare angajatorul, convin
urmtoarele:

1. Angajatorul se oblig:
a) s menin raporturile de munc ale persoanei pe perioada pentru care a
fost ncheiat contractul de stagiu, anex la contractul individual de munc;
b) s restituie n totalitate ageniei sumele ncasate de la bugetul
asigurrilor pentru omaj pentru stagiar plus dobnda de referin a Bncii
Naionale a Romniei n vigoare la data ncetrii contractului individual de
munc, n cazul n care contractul individual de munc prevzut la lit. a)
nceteaz anterior datei expirrii perioadei pentru care a fost ncheiat
contractul de stagiu, n temeiul art. 38 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii
de nvmnt superior, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 473/2014;
c) s deduc, n condiiile legii, din suma reprezentnd contribuia
angajatorului la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit art. 26 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei
de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, pe care acesta este obligat
s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj, sumele cuvenite potrivit
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013;
d) s depun la agenie, pentru verificarea i acordarea sumei cuvenite lunar
potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, pn la expirarea termenului
prevzut de lege pentru depunerea declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate aferente lunii respective, prevzut n Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele documente:
- tabelul nominal ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 7 la
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 473/2014;
- fia de eviden zilnic a salariailor i statul de plat pentru luna
respectiv, n copie certificat de angajator;
e) s depun declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferente lunii
respective, prevzut n Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, i documentele prevzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite,
pn la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraiei lunare;

25
f) s comunice ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la
ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea sumei prevzute
la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013;
g) s comunice ageniei orice modificare a datelor sale de identificare i a
contului deinut la banc, inclusiv modificrile care intervin n cazul
sediului/adresei i al datelor de contact.
2. Agenia se oblig:
a) s acorde suma cuvenit potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013
n conformitate cu prevederile legale, prin deducere de ctre angajator din suma
reprezentnd contribuia angajatorului la bugetul asigurrilor pentru omaj
potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, pe care acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor
pentru omaj;
b) s plteasc diferena sumei conform prevederilor art. 36 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 473/2014, n situaia n care sumele cuvenite potrivit art. 28
alin. (1) din Legea nr. 335/2013 sunt mai mari.
3. Agenia i exercit dreptul de control asupra:
a) ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii,
derularea acesteia i acordarea sumelor prevzute la art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 335/2013;
b) respectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta
convenie.
4. n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere
la ncheierea prezentei convenii, pe perioada derulrii acesteia i pentru
acordarea sumelor prevzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, precum
i a nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor sale, agenia va aplica
sanciunile prevzute de lege i va recupera debitele conform legii.
5. Angajatorul, prin prezenta convenie, declar pe propria rspundere, sub
sanciunea prevzut de Codul penal pentru fals n declaraii, urmtoarele:
a) doamna/domnul ..........................................................,
avnd CNP ............................., este ncadrat/ncadrat n munc conform
prevederilor legale, ncepnd cu data de ................., cu Contractul
individual de munc nr. ......................., ncheiat n data
de ............................, cu perioada de stagiu care expir la data
de ............................, durata contractului de stagiu fiind de la data
de ............................ la data de ............................;
b) anterior ncheierii contractului menionat la lit. a), angajatorul nu a
avut ncheiat cu persoana menionat la lit. a) un alt contract de stagiu pentru
aceeai specializare absolvit.
ntocmit n dou exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenia pentru
Ocuparea Forei de Munc a Judeului ..................../ a Municipiului
Bucureti i un exemplar pentru ....................................
*T*
Data ................

Agenia pentru Ocuparea Forei de Angajatorul


Munc a Judeului ............../ Reprezentant legal,
a Municipiului Bucureti ...................
(L.S.)
Director executiv,
................................
(L.S.)
*ST*
26
ANEXA 7
-------
la normele metodologice
-----------------------

Angajatorul .................................
Sediul/Adresa ...............................
Judeul .....................................
Contul/Banca ................................
Codul de nregistrare fiscal (CIF) .........
Telefon/fax/ ................................
Nr. ........./data ..........................

TABEL NOMINAL
cu salariaii care efectueaz stagiul conform prevederilor
Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, n vederea stabilirii
sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurrilor pentru omaj

luna ............... anul ..........


*T*

Nr. Numele i prenumeleCodul ConveniaNumrulSuma Observaii
crt. numeric nr. ..../orelor cuvenit
personal.........efectivpentru
lucratetimpul
efectiv
lucrat

0 1 2 3 4 5 6

1.

2.Total sume cuvenite:

*ST*

NOTE:
1. Coloana 1 se completeaz cu numele i prenumele stagiarului.
2. Coloana 2 se completeaz cu codul numeric personal al stagiarului.
3. Coloana 3 se completeaz cu numrul i data conveniei ncheiate pentru
acordarea sumelor prevzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior.
4. Coloana 4 se completeaz cu numrul orelor efectiv lucrate de stagiar.
5. Coloana 5 se completeaz cu suma total care se cuvine lunar pentru
stagiar.
6. Coloana 6 se completeaz, dup caz, cu: data i motivul
ncetrii/suspendrii/relurii dup suspendare a raporturilor de munc.

27
Angajatorul
Reprezentant legal,
...................
(L.S.)

ART. 28
(1) Angajatorii care ncheie un contract de stagiu n condiiile prezentei
legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurrilor pentru omaj, pe perioada
derulrii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sum egal cu de 1,5 ori
valoarea indicatorului social de referin al asigurrilor pentru omaj i
stimulrii ocuprii forei de munc n vigoare, prevzut de Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
cu modificrile i completrile ulterioare, n limita fondurilor alocate cu
aceast destinaie.
(2) Angajatorii nu pot primi dubl finanare pentru aceeai persoan.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplic pe perioada n care raporturile de
munc sunt suspendate, conform legii.
(4) Suma lunar prevzut la alin. (1) se acord angajatorilor proporional
cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
(5) n situaia n care, dup ncetarea contractului de stagiu, la iniiativa
angajatorului, nceteaz i contractul individual de munc, angajatorul nu mai
poate beneficia pentru acelai post de o alt msur de stimulare a ocuprii
forei de munc prevzut de lege.
(6) Suma prevzut la alin. (1) nu se acord angajatorilor instituii i
autoriti publice, aa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prin
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare.
ART. 29
Criteriile i modul de acordare a finanrii prevzute la art. 28 alin. (1)
din bugetul asigurrilor pentru omaj se stabilesc prin normele metodologice
pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

CAP. VII
Dispoziii finale

ART. 30
Angajatorii care beneficiaz de suma prevzut la art. 28 alin. (1) sunt
obligai s menin raporturile de munc ale stagiarilor pe perioada contractului
de stagiu ncheiat.
ART. 31
n situaia n care contractul individual de munc nceteaz la iniiativa
angajatorului, anterior datei prevzute n contractul de stagiu, acesta este
obligat s restituie ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv
a municipiului Bucureti, sumele ncasate de la bugetul asigurrilor pentru omaj
pentru respectivul stagiar, plus dobnda de referin a Bncii Naionale a
Romniei, n vigoare la data ncetrii raportului de munc.
ART. 32
(1) Controlul respectrii obligaiei meninerii contractului individual de
munc prevzute la art. 30 se efectueaz de ctre organele de control din cadrul
ageniilor pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului
Bucureti.

28
(2) Ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, au obligaia de a constitui o baz de date cu
beneficiarii prezentului act normativ.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
CAP. VI
Dispoziii finale

ART. 39
(1) Inspecia muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc, ine evidena
sanciunilor contravenionale aplicate angajatorilor la care se efectueaz
stagiul.
(2) Ageniile judeene pentru ocuparea forei de munc, respectiv a
municipiului Bucureti pot solicita, n condiiile legii, inspectoratelor
teritoriale de munc, respectiv al municipiului Bucureti, informaii cu privire
la:
a) sanciunile contravenionale aplicate angajatorilor la care se efectueaz
stagiul;
b) certificatele i adeverinele de finalizare a stagiului.
ART. 40
(1) Ageniile judeene pentru ocuparea forei de munc, respectiv a
municipiului Bucureti in evidena angajatorilor la care se efectueaz stagiul
i care i au sediul n raza lor teritorial.
(2) n aplicarea alin. (1), ageniile judeene pentru ocuparea forei de
munc, respectiv a municipiului Bucureti, nfiineaz i actualizeaz registrul
angajatorilor la care se efectueaz stagiul, al crui model este prevzut n
anexa nr. 8.
(3) Registrul angajatorilor la care se efectueaz stagiul prevzut la alin.
(2) se public i se actualizeaz lunar pe pagina de internet a ageniilor
judeene pentru ocuparea forei de munc, respectiv a municipiului Bucureti,
precum i pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice.
. NORMA 04/06/2014
ANEXA 8
-------
la normele metodologice
-----------------------

REGISTRUL
angajatorilor la care se efectueaz stagiul

Judeul ..............
*T*

Nr. Denumirea angajatoruluiDatele Forma de C.I.F.OcupaiaCod C.O.R.
crt. de organizare
contacta angaja-
torului

1 2 3 4 5 6 7*ST*
29
NOTE:
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai sus este urmtoarea:
1 - Nr. crt.: numrul curent.
2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului.
3 - Datele de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul.
4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, dup caz, cu: S.R.L.,
S.A., P.F.A. etc.
5 - C.I.F.: se va completa codul de identificare fiscal al angajatorului.
6 - Ocupaia: se va completa denumirea ocupaiei conform Nomenclatorului
clasificrilor ocupaiilor din Romnia.
7 - Codul C.O.R.: se va completa codul corespunztor ocupaiei conform
Nomenclatorului clasificrilor ocupaiilor din Romnia.

ART. 33
Inspectorii de munc au competena de a controla modul de ncheiere,
executare, modificare, suspendare i ncetare a contractului individual de munc
i a contractului de stagiu, n condiiile legii.
ART. 34
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice,
prin direcia de specialitate, monitorizeaz modul de realizare a stagiilor
pentru absolvenii de nvmnt superior i, n colaborare cu partenerii sociali,
propune msuri de mbuntire a acestora, precum i msuri de adaptare a
programelor de studii din nvmntul superior la cerinele pieei muncii.

Norma de aplicare
. NORMA 04/06/2014
ART. 41
(1) Monitorizarea desfurrii stagiului se realizeaz de ctre Ministerul
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, prin direcia de
specialitate.
(2) Metodologia monitorizrii modului de realizare a stagiilor se stabilete
prin ordin al ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor
vrstnice.
(3) Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice,
n colaborare cu partenerii sociali, n baza rezultatelor monitorizrilor, propun
msuri de mbuntire a modului de realizare a stagiilor, precum i msuri de
adaptare a programelor de studii din nvmntul superior la cerinele pieei
muncii.

ART. 35
(1) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
2.000 lei nclcarea dispoziiilor prevzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin.
(1) i (2), art. 8 alin. (1) i (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) i (2),
art. 16, art. 18 i art. 21 alin. (2).
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin.
(1) se fac de ctre inspectorii de munc i de ctre persoanele cu atribuii de
control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice.
(3) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
30
ART. 36
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) n termen de 90 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice elaboreaz i supune spre aprobare Guvernului normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Aceast lege a fost
adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art.
76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,


VIOREL HREBENCIUC

PREEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

Bucureti, 10 decembrie 2013.


Nr. 335.

---------

31