Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN INVATAMANT ANUL I 2016-2017

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MEDICINA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA
FACULTATEA DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza STUDIILOR
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)-14
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE satamani proces de invatamant si 3
saptamani sesiune de examene
Anul I Nr. ore curs si ECST Sist de ev ETCS
Sem. I
Sem. II Ore curs + LP/Seminarii ECTS
Nr. Cod Denumirea 14
Tip disc 14 saptamani
crt. disc disciplinei saptamani Ex. Colocv Sem I Sem II

C Lp C Lp Curs LP/S Total Total


DF I 1S1M Anatomie si
1 D.Obligatorie 2 6 2 4 56 140 196 14 E1E2 - 7 7
DF I 1S2M embriologie
2 DF I 2M D.Obligatorie Biofizica 2 3 - - 28 42 70 4 E1 - 4 -

DF I 3S1M Biochimie generala


3 D.Obligatorie 2 3 3 3 70 84 154 10 E1E2 - 5 5
DFI 3S2M si medicala

4 DFI 4M D.Obligatorie Genetica 2 3 - - 28 42 70 5 E1 - 5 -

5 DFI 5M D.Obligatorie Biologie celulara - - 2 3 28 42 70 7 E2 - - 7

6 DF I 6M D.Obligatorie Fiziologie 3 3 - - 42 42 84 7 E2 - 7 -

Psihologia sanatatii
7 DC I 7M D.Obligatorie si comunicarea cu - - 1 2 14 28 42 3 E1 - - 3
bolnavul
Marketing si th.
8 DC I 8M D.Obligatorie - - 1 1 14 14 28 2 - C2 - 2
medicala
9 DC M I 9M D.Obligatorie Limba Romana - 2 - 2 - 56 56 3 - C2 - 3

10 DC I1 0M D.Obligatorie Educatie fizica - 2 - 2 - 56 56 3 - C2 - 3


11 M I11 D.OPT OPT Disciplina 1 - - - 14 - 14 2 - C 2 -
12 optionala/aNTROPO
Total 28 - - - 30 30
LOGIE
ETCS/ore/saptama
13 Total Ore/ETCS/an - - - - 294 546 840 60 - - 60
na
C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala DC disciplina
complementara D.OPT disciplina optionala
DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,
Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu
PLAN INVATAMANT ANUL II 2016-2017
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MEDICINA
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)-14
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE satamani proces de invatamant si 3 saptamani
sesiune de examene
Sist de ev
Anul II Nr. ore curs si ECST ETCS

Sem. I Sem. II
Nr. Cod 14 14 Ore curs + LP/Seminarii ECTS
disc Tip disciplina Denumirea disciplinei
crt. saptamani saptamani Sem
Ev. Colocv. Sem II
I
Total
C Lp C Lp Curs Lp/S Total

DF II 1s3M D.Obligatorie
1 Anatomie si embriologie 2 4 2 2 56 84 140 12 E3E4 - 7 5
DF II 1s4M
DF II 2s3M D.Obligatorie
2 Histologie 2 3 2 3 56 84 140 12 E3 E4 - 6 6
DF II 2s4M
DF II 3s3M D.Obligatorie
3 Fiziologie 3 3 3 3 56 84 140 12 E3,E4 - 6 6
DF II 3s4M
DF II 4s3M D.Obligatorie
4 Bacteriologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E3E4 - 4 4
DF II 4s4M
D.Obligatorie Informatica medicala si
5 DC II5M 1 2 - - 14 28 42 3 E3 - 3 -
biostatistica
D.Obligatorie Stiintele
6 DC II6M - - 1 2 14 28 42 3 - C3 3 -
comportamentului uman
D.Obligatorie
7 DC II7M Limba Romana - 2 - 2 - 56 56 3 - C4 - 3
D.Obligatorie
8 DC II8M Educatie fizica - 2 - 2 - 56 56 3 - C4 - 3
D.OPT
9 D II9M Disciplina optionala* - - - 1 14 - 14 2 - C4 - 2

D.Obligatorie
Stagiu de pregatire 2
10 DII10 - - - - - 90 90 2 - C4 -
medicala
11 Total ECTS/sem/sapt 27,5 - - - - 29 31
12 Total ore/ECTS/ an 266 566 832 60 - - 60
C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina
complementara / D.OPT disciplina optionala* anexa 1

DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,


Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu
PLAN INVATAMANT AN III 2016-2017
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MEDICINA
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)-14
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE satamani proces de invatamant si 3
saptamani sesiune de examene pe sem
Sist de ev
Anul III Nr. ore curs si ECST ETCS
Sem. I Sem. II
Nr. Tip disc Cod 14 14 Ore curs + LP/Seminarii ECTS
Denumirea disciplinei
crt disc saptamani saptamani Sem I Sem II
Ev. Colocv.
C Lp C Lp C Lp/S Total Total

DS III 1S5M D.Obligatorie


1 DS III 1S6M Semiologie medicala 2 4 2 4 56 112 168 16 E5E6 - 8 8

2 DF III2 M D.Obligatorie Farmacologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E6 - - 8

3 DF III3M D.Obligatorie Fiziopatologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E5E6 - 4 4


D.Obligatorie
4 DF III4 S5M Imunologie 2 - 2 - 56 56 3 E6 - - 3

DF III5 S5M D.Obligatorie


5 Morfopatologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E5E6 - 4 4
DF III 5S6M
6 DC III6 M D.Obligatorie Igiena 2 2 - - 28 28 56 4 E6 - 4 -

7 DF III7M D.Obligatorie Parazitologie 1 1 - - 14 14 28 2 E5 - 2 -


D.Obligatorie
8 DF III8M Virusologie 2 2 - - 28 28 56 4 E5 - 4 -

D.Obligatorie
Etica medicala ,
13
9 DC III9M Elemente de 2 - - - 13 13 26 2 E5
saptX2h
2 -
deontologie si Bioetica

10 D III10 M D.OPT Disciplina optionala 1 - - - 14 - 14 2 - - 2 -


Stagiu de pregatire
11 D III11 medicala
- - - - - 90 90 3 - C - 3

Total ore/sapt/ETCS 30,5 ore 30 30

Total ore /sapt/ ETCS/sem/an 377 453 830 60 - - 60


C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina complementara/ DS
disciplina de specialitate /D.OPT disciplina optionala*- anexa 1
DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,
Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu
PLAN INVATAMANT AN IV 2016-2017
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MEDICINA
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL) ) evaluare 30
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
zile ( 6 saptamani)
Sist de
Cod Nr. ore curs si ECST ev Nr.saptamani
Anul IV
disc
AN MODULAR
Nr. Tip Ore curs + LP/Stagii ECTS din care:
Denumirea disciplinei
crt. disciplina la stagiile >de 1
saptamana 2 zile de
C Total Ev
C S/lp Lp/S Total evaluare la stagiile de 1
sapatama 1 zi de evaluare
D.Obligatorie 8 saptamani (din care 1
1 DSIV1M Cardiolgie 2 4 76 152 228 11 E
sapt ccv)
D.Obligatorie 7 saptamani ( din care 1
Pneumologie si boli profesionale/ ch saptamana ftiziologie,1
2 DSIV2M 2 4 66 132 198 10 E
toracica( 4 ore curs 8 ore lp) saptamana boli
profesionale )
D.Obligatorie
3 DSIV3M Digestiv 2 4 46 92 138 7 E 5 saptamani
D.Obligatorie 8 saptamani ( 1 zi ch.
4 DSIV4M Chirurgie generala 2 4 76 152 228 11 E
Oncologica- 8 ore)
D.Obligatorie
5 DSIV5M Ortopedie si traumatologie 2 4 36 72 108 5 E 4 saptamani
D.Obligatorie Chirurgie pediatrica si ortopedie
6 DSIV6M 2 3 26 39 65 3 E 3 saptamani
pediatrica
D.Obligatorie
7 DSIV7M Oncologie 2 4 8 16 24 2 E 1 saptamana
D.Obligatorie 14 saptamani (4 ore pe
8 DSIV8M Radiologie 2 2 28 28 56 3 E
sapt.dupa amiaza)
D.Obligatorie 10 saptamani(2 ore pe
9 DSIV9M Metodologia cercetarii stiintifice 1 1 10 10 20 2 E
saptamana dupa amiaza)
D.Obligatorie
10 DSIV10M Farmacologie clinica 1 - 12 12 24 2 E (dupa amiaza)

D.OPT 7 saptamani (2 ore pe


11 DIV11M Disciplina optionala 2 - 14 - 14 2 C
saptamana dupa amiaza)
12 DIV12M D.Obligatorie Stagiu de pregatire medicala - - - 60 60 2 E 3 saptamani

Total ore / ETCS/an - - 398 765 1163 60


-
C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu /DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamental/ DC disciplina complementara / DS
disciplina de specialitate/ D.OPT disciplina optionala*- anexa 1

DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,


Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu
PLAN INVATAMANT AN V 2016-2017
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MEDICINA
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de
Cod Anul V Nr. ore curs si ECST ev Nr.saptamani
disc AN
Nr. Tip disciplina MODULAR Ore curs + LP/Seminar ECTS
Denumirea disciplinei din care:
crt
la stagiile >de 1 saptamana 2
Total Ev. zile de evaluare la stagiile de
C S/lp Curs Lp/S Total
1 sapatama 1 zi de evaluare
D. Obligatorie
1 DSV1M Reumatologie 2 4 36 72 108 6 E 4 saptamani
D. Obligatorie
2 DSV2M Nefrologie 2 3 36 54 90 5 E 4 saptamani

3 DSV3M D. Obligatorie Pediatrie din care : 2 4 76 152 228 12 E 8 saptamani


din care:
4 a) Pediatrie 2 4 66 132 198 -
7 saptamani Pediatrie
1 saptamana Puericultura
E
5 b) Puericultura 2 4 10 20 30 -

D. Obligatorie
7 DSV6M Chirurgie 2 4 56 112 168 9 E 6 saptamani
D. Obligatorie
8 DSV7M Neurologie din care: 2 3 64 96 160 8 E 7 saptamani din care:
5 saptamani neurologie din
a) Neurologie/neurochir
2 3 46 69 115 6 care -4 ore curs si 6 stagiu de
urgie
neurochirurgie
b) Neurologie pediatrica 2 3 18 27 45 2 2 saptamani Neuro.ped.
D. Obligatorie
9 DSV8M Urologie 2 3 26 39 65 4 E 3 saptamani
D. Obligatorie
10 DSV9M Endocrinologie 2 3 28 42 70 5 E 3 saptamani
D. Obligatorie
11 DSV10M Diabet 2 3 8 12 20 2 E 1 saptamana
D. Obligatorie 16 saptamani ( 4 ore pe
12 DSV11M Sanatate publica 2 2 32 32 64 3 E
saptamana dupa amiaza)
D. Obligatorie 8 saptamani ( 4 ore pe
13 DSV12M Toxicologie 2 2 16 16 32 2 E
saptamana dupa amiaza)
14 DOPTV13 D.OPT Disciplina optionala 2 - 7 7 14 2 C 7 saptamani dupa amiaza
15 DV14 DO Stagiu de pregatire medicala - - - 60 60 2 C 3 saptamani
-
Total ore/ETCS/AN - - 385 694 1079 60
C-curs/S stagiu practice Lp- Lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu /DS disciplina de specialitate/D.OPT disciplina optionala*- anexa 1

DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,


Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu
PLAN DE INVATAMANT AN UNIV 2016-2017 - AN VI
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MEDICINA
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
Program de licenta Limba Engleza
DOMENIUL DE STUDII SANATATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL) evaluare 30 zile ( 6
NIVELUL DE REGLEMENTARI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
saptamani)
Nr. Cod Tip disciplina Disciplina Anul VI Anul de studiu Sistem de ETCS Nr.saptamani
crt disciplina VI evluare
C LP Curs Lp/stagii Total Examen/ Sem Sem Total din care:
colocviu I II la stagiile >de 1 saptamana 2
zile de evaluare la stagiile de
1 sapatama 1 zi de evaluare
1 DSVI1M D. Obligatorie Boli infectioase 2 3 56 84 140 E - 8 8 6 saptamani

2 DSVI2M D. Obligatorie Epidemiologie 2 2 12 12 24 E - 2 2 4 sapt.dupa amiaza

3 DSVI3M D. Obligatorie Oftalmologie 2 3 16 24 40 E 3 - 3 2 saptamani

4 DSVI4M D. Obligatorie Psihiatrie 2 3 36 54 90 E 6 - 6 4 saptamani

5 DSVI5M D. Obligatorie ORL 2 3 26 39 65 E - 4 4 3 saptamani

6 DSVI6M D. Obligatorie Dermatologie 2 3 26 39 65 E 4 - 4 3 saptamani

7 DSVI7M D. Obligatorie Obstetrica Giecologie si 2 3 56 84 140 E 8 - 8 6 saptamani din care


Neonatologie neonatologie 6 ore curs si 12
ore lucrari practice
8 DSVI8M D. Obligatorie Medicina legala 2 3 16 24 40 E 3 - 3 2 saptamani

9 DSVI9M D. Obligatorie Medicina de familie 2 3 26 39 65 E - 4 4 3saptamani

10 DSVI10M D. Obligatorie Hematologie 2 3 26 39 65 E - 4 4 3 saptamani

11 DSVI11M D. Obligatorie Recuperare medicala , 2 2 14 14 28 E - 2 2 7 sapt dupa amiaza


mdicina fizica si balneologie
12 DSVI12M D. Obligatorie Medicina de Urgenta si prim
ajutor
13 Urgente medicale si prim 2 2 20 20 40 E 3 - 3 10 sapt dupa amiaza
ajutor
14 ATI 2 2 12 12 24 C - 2 2 6 sapt dupa amiaza
15 DSVI13M D. Obligatorie Chirurgie plastic,estetica 2 3 16 24 40 E 3 - 3 2 saptamani
semiochirurgie reconstructiva
16 DOSVI14M D. Optionala Disciplina optionala 1 1 7 7 14 C - 2 2 7 saptamani dupa amiaza

17 Pregatire lucrare licenta - - - 40 40 C - 2 2 -pregatirea lucrarii de


diploma pe tot parcursul
anului
18 TOTAL 365 555 920 13 E 3C 60 credite
Ore/ECTS/Examene

DECAN, SECRETAR SEF FACULTATE,


Prof.univ.dr.Florin Ctlin Crstoiu Daniela Grecu