Sunteți pe pagina 1din 2

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul DREPT
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 1 an
Master profesional

PLAN DE ÎNVAŢĂMÂNT
Anul univ. 2020/2021

PROGRAMUL: DREPTUL AFACERILOR

Nr. Disciplina Tip Sem. I Sem. II Forma de


crt. 14 săptămâni 14* săptămâni verificare
C. S. Cr. C. S. Cr.
1. Funcționarea și modificarea DAP 2 2 8 - - - E1
societăţilor comerciale
2. Negocierea contractelor DSI 2 2 8 - - - E1
3. Arbitraj comercial DAP 2 2 8 - - - E1
4. Proprietate industrială DAP 1 1 5 - - - E1
5. Etică şi integritate academică DAP 1 - 4 - - - C1
Admis/
Respins
6. Mecanisme de plată şi garanţie DSI - - - 1 2 7 E2
7. Dreptul anti-monopol și dreptul DAP - - - 2 1 7 E2
concurenței neloiale
8. Drept comercial transnațional DSI - - - 2 1 7 E2
9. Proceduri de insolvenţă DAP - - - 2 2 8 E2
10. Practică de specialitate - - - - 6 4 C2
Admis/
Respins
11. Concursuri studențești (curs - - - - 1 4 C2
facultativ) Admis/
Respins
12. Elaborarea lucrării de disertaţie 2 săpt. x - -
20 ore
8 7 7 12
15 33 19 33
4E1 1C1 4E2 1C2
1
13. Susținerea lucrării de disertaţie - - - - - 10 -
Total credite program - - - - - 76

Notă:
DAP discipline de aprofundare (pot constitui trunchi comun definit la nivel de facultate)
DSI discipline de sinteză
*) includ 2 săptămâni elaborarea lucrării de disertație (12 săptămâni predare + 2 săptămâni
elaborarea lucrării de disertație)

RECTOR,

Prof. univ. dr. Marian Preda


DECAN,

Prof. univ. dr. Răzvan Dincă

S-ar putea să vă placă și