Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN INVATAMANT ANUL I 2015-2016

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA

FACULTATEA DE MEDICINA

DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA


STUDIILOR
DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul I
Nr.
crt.

Tip
disc

Cod disc

Denumirea
disciplinei

Nr. ore curs si ECST

6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)

Sist de ev

Sem. I
14
saptamani

Sem. II
14 saptamani

Lp

Lp

Curs

LP/S

Total

Total

Ore curs + LP/Seminarii

DOCTOR MEDIC

ECTS

ETCS

Ex.

Colocv

Sem I

Sem II

DF I 1S1M
DF I 1S2M

D.Obligatorie

Anatomie si
embriologie

56

140

196

14

E1E2

DF I 2M

D.Obligatorie

Biofizica

28

42

70

E1

DF I 3S1M
DFI 3S2M

D.Obligatorie

Biochimie generala
si medicala

70

84

154

10

E1E2

DFI 4M

D.Obligatorie

Genetica

28

42

70

E1

DFI 5M

D.Obligatorie

Biologie celulara

28

42

70

E2

DF I 6M

D.Obligatorie

Fiziologie

42

42

84

E2

DC I 7M

D.Obligatorie

14

28

42

E1

DC I 8M

D.Obligatorie

14

14

28

C2

DC M I 9M

D.Obligatorie

Limbi moderne

56

56

C2

10

DC I1 0M

D.Obligatorie

Educatie fizica

56

56

C2

11
12
13

M I11

D.OPT OPT

Disciplina
optionala/aNTROPO
Total
ETCS/ore/saptama
Total Ore/ETCS/an

2
30

30

Psihologia sanatatii
si comunicarea cu
bolnavul
Marketing si th.
medicala

14
14
2
C
30
294
546
840
60
C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala DC disciplina
complementara
D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca
PLAN INVATAMANT ANUL II 2015-2016

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

60

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul II
Nr.
crt.

1
2
3
4

Cod
disc

DF II 1s3M
DF II 1s4M
DF II 2s3M
DF II 2s4M
DF II 3s3M
DF II 3s4M
DF II 4s3M
DF II 4s4M

DC II5M

DC II6M

DC II7M

DC II8M

D II9M

10

DII10

Tip disciplina

D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.OPT
D.Obligatorie

Denumirea disciplinei

Sem. I
14
saptamani

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)

Sist de ev

Nr. ore curs si ECST

Sem. II
14
saptamani

Ore curs + LP/Seminarii

ECTS

ETCS

Ev.

Colocv.

Sem
I

Sem II

Total

Lp

Lp

Curs

Lp/S

Total

Anatomie si embriologie

56

84

140

12

E3E4

Histologie

56

84

140

12

E3 E4

Fiziologie

84

84

168

12

E3,E4

Bacteriologie

56

56

112

E3E4

14

28

42

E3

14

28

42

C3

Limbi moderne

56

56

C4

Educatie fizica

56

56

C4

Disciplina optionala

14

14

90

Atestat

29

60

Informatica medicala si
biostatistica
Stiintele
comportamentului uman

11

Stagiu de pregatire
medicala
Total ECTS/sem/sapt

12

Total ore/ECTS/ an

27,5

90

294

566

860

C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina
complementara /
D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca
PLAN INVATAMANT AN III 2015-2016

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

2
31
60

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul III
Nr.
crt

Tip disc

Cod
disc

Nr. ore curs si ECST

Sem. I
14
saptamani

Sem. II
14
saptamani

Lp

Lp

Lp/S

Total

Total

Semiologie medicala

84

168

252

Denumirea disciplinei

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de ev
ETCS

Ore curs + LP/Seminarii

ECTS
Sem I

Sem II

10

10

Ev.

Colocv.

20

E5E6

DS III 1S5M
DS III 1S6M

D.Obligatorie

1
2

DF III2 M

D.Obligatorie

Farmacologie

56

56

112

E6

DF III3M

D.Obligatorie

Fiziopatologie

56

56

112

E5E6

DF III4 S5M

Imunologie

56

56

E6

DF III5 S5M
DF III 5S6M

D.Obligatorie

Morfopatologie

56

56

112

E5E6

DC III6 M

D.Obligatorie

Igiena

28

28

56

E6

DF III7M

D.Obligatorie

Parazitologie

14

14

28

E5

DF III8M

Virusologie

28

28

56

E5

Etica medicala ,
Elemente de
deontologie si Bioetica

13

13

26

E5

13
saptX2h

Disciplina optionala

14

14

Stagiu de pregatire
medicala

90

90

30

30

D.Obligatorie

D.Obligatorie
D.Obligatorie

DC III9M

10

D III10 M

11

D III11

D.OPT

Total ore/sapt/ETCS
Total ore /sapt/ ETCS/sem/an
C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu

30,5 ore
405

509

914

60

DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina complementara/ DS

disciplina de specialitate /D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN INVATAMANT AN IV 2015-2016

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI

60

FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

Nr.
crt.

Cod
disc

Tip
disciplina

DSIV1M

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
Nr. ore curs si ECST

Anul IV
AN MODULAR

Denumirea disciplinei

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de
ev
ETCS

Ore curs + LP/Stagii

ECTS
Total

Ev

240

11

140

210

10

50

100

150

5 saptamani

64

184

248

11

8 saptamani ( 1 zi ch.
Oncologica- 8 ore)

24

76

100

4 saptamani

Chirurgie pediatrica si ortopedie


pediatrica

20

40

60

3 saptamani

Oncologie

10

15

25

1 saptamana

Radiologie

28

28

56

Metodologia cercetarii stiintifice

10

10

20

Farmacologie clinica

12

12

24

(dupa amiaza)

Disciplina optionala

14

14

7 saptamani (2 ore pe
saptamana dupa amiaza)

Stagiu de pregatire medicala

90

90

3 saptamani

Total ore / ETCS/an

382

855

1237

60

S/lp

Cardiolgie

Pneumologie si boli profesionale/ ch


toracica( 4 ore curs 8 ore lp)

Digestiv

Lp/S

Total

80

160

70

Chirurgie generala

Ortopedie si traumatologie

D.Obligatorie
D.Obligatorie

D.Obligatorie
D.Obligatorie

DSIV2M

DSIV3M

DSIV4M

DSIV5M

DSIV6M

DSIV7M

DSIV8M

DSIV9M

10

DSIV10M

11

DIV11M

12

DIV12M

D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie

D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.Obligatorie
D.OPT
D.Obligatorie

C-curs/lp lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu

Nr.saptamani
8 saptamani (din care 1
sapt ccv)
7 saptamani ( din care 1
saptamana ftiziologie,1
saptamana boli
profesionale )

14 saptamani (4 ore pe
sapt.dupa amiaza)
10 saptamani(2 ore pe
saptamana dupa amiaza)

/DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamental/ DC disciplina complementara / DS

disciplina de specialitate/ D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN INVATAMANT AN V 2015-2016


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA

FACULTATEA DE MEDICINA

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR

DOCTOR MEDIC

DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

Nr.
crt

Cod
disc

Tip disciplina

SANATATE
SECTORIAL

Denumirea disciplinei

DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
Nr. ore curs si ECST

Anul V
AN
MODULAR

Ore curs + LP/Seminar

ECTS
Total

Ev.

Nr.saptamani

120

4 saptamani

60

100

4 saptamani

100

190

290

14

70

150

220

20

28

10 saptamani
din care:
7 saptamani Pediatrie
1 saptamana Puericultura
2 saptamani Neuro.ped.

12

30

42

Chirurgie

40

140

180

6 saptamani

Neurologie/Neurochirurgie

50

75

125

5 saptamani ( din care o sapt


neuroch)

Urologie

30

45

75

3 saptamani

Endocrinologie

25

50

75

3 saptamani

Diabet

10

15

25

1 saptamana

Sanatate publica

32

32

64

Toxicologie

16

16

32

S/lp

Curs

Lp/S

Total

Reumatologie

40

80

Nefrologie

40

Pediatrie din care :

11

a) Pediatrie

b) Puericultura

DSV1M

DSV2M

DSV3M

D. Obligatorie
D. Obligatorie
D. Obligatorie

c) Neurologie pediatrica
D. Obligatorie

6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de
ev
ETCS

DSV6M

DSV7M

DSV8M

10

DSV9M

11

DSV10M

12

DSV11M

13

DSV12M

14

DOPTV13

D.OPT

Disciplina optionala

14

7 saptamani dupa amiaza

DV14

DO

Stagiu de pregatire medicala

90

90

atestat

3 saptamani

Total ore/ETCS/AN

390

800

1190

60

15

D. Obligatorie
D. Obligatorie
D. Obligatorie
D. Obligatorie
D. Obligatorie
D. Obligatorie

16 saptamani ( 4 ore pe
saptamana dupa amiaza)
8 saptamani ( 4 ore pe
saptamana dupa amiaza)

C-curs/S stagiu practice Lp- Lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu / DS disciplina de specialitate/D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN DE INVATAMANT AN UNIV 2015-2016 - AN VI


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR

DOCTOR MEDIC
6 ANI

NIVELUL DE REGLEMENTARI

Nr.
crt

Cod
Tip disciplina
disciplina

SECTORIAL

Disciplina

CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul VI
C

LP

Anul de studiu
VI
Curs

Lp/stagi
i

Total

60(OBLIGATORII +OPTIONAL)

Sistem
ETCS
de
evluare
Examen/ Se
Se
colocviu m I m
II

Observatii
Total

DSVI1M

D. Obligatorie

Boli infectioase

60

90

150

6 saptamani

DSVI2M

D. Obligatorie

Epidemiologie

12

12

24

4 sapt.dupa amiaza

DSVI3M

D. Obligatorie

Oftalmologie

20

30

50

2 saptamani

DSVI4M

D. Obligatorie

Psihiatrie

40

60

100

4 saptamani

DSVI5M

D. Obligatorie

ORL

30

45

75

3 saptamani

DSVI6M

D. Obligatorie

Dermatologie

30

45

75

3 saptamani

DSVI7M

D. Obligatorie

Obstetrica Giecologie

60

90

150

6 saptamani

DSVI8M

D. Obligatorie

Medicina legala

20

30

50

2 saptamani

DSVI9M

D. Obligatorie

Medicina de familie

30

45

75

3saptamani

10

DSVI10M

D. Obligatorie

Hematologie

30

45

75

3 saptamani

11

DSVI11M

D. Obligatorie

Reabilitare medicala

14

14

28

7 sapt dupa amiaza

12

DSVI12M

D. Obligatorie

Urgente medicale
Urgente medicale
ATI
Chirurgie plastic,estetica
semiochirurgie
reconstructiva
Disciplina optionala

2
2
2

2
2
3

20
12
20

20
12
30

40
24
50

E
C
E

3
3

2
-

3
2
3

10 sapt dupa amiaza


6 sapt dupa amiaza
2 saptamani

14

7 saptamani dupa amiaza

Pregatire lucrare licenta

80

80

-dupa fin. sesiunii de restante


din sem II cf struct. anuale

405

655

1060

13 E 3C

13
14
15

DSVI13M

D. Obligatorie

16

DOSVI14M

D. Optionala

17
18

TOTAL
Ore/ECTS/Examene

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

60 credite

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

Anul IV 2015-2016
Radiologie = 14s 4h / saptamana=56 h

rdiologie = 8s 5z 6 h =240h
irurgie generala = 248h
Chirurgie generala = 8s 5z 6h = 240h
Chirurgie oncologica = 1z x 8h (4ore stagiu /4 ore curs)

Ortopedie si
traumatologie
4s 5z 5h =100h

Metodologia cercetarii stiintifice = 10s 2h/sapt = 20h


CARDIOLOGIE = 8s 5z 6h = 240 h
dicala = 214 h din care: 72 h curs
142 h stagiu
irurgie cardiovasculara (1s) = 26 h din care: 8 h curs
18 h stagiu

FARMACOLOGIE CLINICA - 24 h curs


Cardiovascular - 8 h din care: 4 h curs
4 h lp
Pneumologie - 10 h din care: 5 h curs
5 h lp
Digestiv - 6 h din care: 3 h curs
3 h lp

ADIOLOGIE = 14 s x 1z x 4h = 56 h din care: 28 h curs


28 h stagiu

CHIRURGIE GENERALA = 8s x 5z x 6h =248h


Chirurgie generala din care: 60 h curs
180 h stagiu
Chuirurgie oncologica 8 ore din care: 4 ore curs
4 ore stagiu

RTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE = 4s 5z 5h = 100 h din care 24 h curs

76 h stagiu

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

Oncologie
1s x 5z x5 h =25 h

Farmacologie clinica = 12s x 2h/sapt = 24h


Disciplina optionala 7s x2h/sapt =14h
DIGESTIV = 5s 5z 6h = 150h din care: 50 h curs
100 h stagiu

EUMOLOGIE SI BOLI PROFESIONALE 7s 5z 6h = 210h


dicala = 148 h din care: 46 h curs
102 h stagiu
ziologie = 25 h din care: 10 h curs
15 h stagiu
li profesionale = 25 h din care: 10 h curs
15 h stagiu
irurgie toracica = 12 h din care: 4 h curs
8 h stagiu

HIRURGIE PEDIATRICA SI ORTOPEDIE PEDIATRICA


3s 5z 4h= 60 h din care: 20 h curs
40 h stagiu

Pneumologie si boli profesionale = 7s 5z 6h=210h


Chirurgie pediatrica si ortopedie
Digestiv
3s 5z 4h=60h
5s 5z 6h=150h

ONCOLOGIE = 1s 5z x 5 h = 25 h din care 10 h curs


15 h stagiu
MET CERCET STIINTIFICE = 10s x 1z x 2h =20h din care 10 curs /10 l.p
DISCIPLINA OPTIONALA 7s x 1 z x 2h =14 h

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

Anul V 2015-2016
Sanatate publica 16 saptamani
Pediatrie si puericultura+ neurologie pediatrica = 10 saptamani/6 ore/zi = 290h
Neurologie = 5 saptamani/5 ore/zi = 125h

Endocrinologie
= 3 saptamani/ 5 ore/zi=75h

Toxicologie =8 saptamani
Reumatologie
4 saptamani/6 ore/zi=120h

Nefrologie
4 sapt./5 ore/zi=100h

REUMATOLOGIE = 4s 5z 6h = 120 h din care: 40 h curs


80 h stagiu
CHIRURGIE = 6s x 5z x 6h = 180h din care : 40 h curs
140 h stagiu

NEFROLOGIE = 4s 5z 5h = 100 h din care : 40 h curs


60 h stagiu

Chirurgie
6 saptamani/6h/zi=180h

Urologie
3 saptamani/ 5 ore/zi =75h

Diabet
1s/5ore/zi=25
h

NEUROLOGIE= 5s 5z 5h = 125 h
Neurologie= 115 h din care: 46 h curs
69 h stagiu
Neurochirurgie = 10h din care: 4 h curs
6 h stagiu
TOXICOLOGIE = 8s x 1z x 4h =32 din care: 16 h curs
16 h stagiu
ENDOCRINOLOGIE = 3s 5z 5h = 75 h din care: 25 h curs
50 h stagiu

UROLOGIE = 3s 5z 5h = 75 ; din care: 30 h curs


45 h stagiu

DIABET = 1s x 5z x 5h = 25h din care : 10h curs


15 h stagiu
SANAT. PUBL.MANAG. = 16s 1z 4h = 64 h din care: 32 h curs
32 h l.p.
PEDIATRIE SI PUERICULTURA = 10s x 5z x 6h = 290h
Pediatrie: 7s x 5z x 6, 28 h =220 din care : 70 h curs
150 h stagiu
Puericultura 2s x 5z x 4h =40 din care: 8 h curs
20 h stagiu
Neurologie pediatrica: 1s x 5z x 6 h = 30 h din care: 12 h curs
30 h stagiu

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DISCIPLINA OPTIONALA 14 ore curs/lp

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

DESFASURATOR PLAN MODULAR AN VI 2015-2016


Nr.
crt.

Disciplina

Nr ore curs/lp/stagiu

Total ore

Boli infectioase = 6 saptamani x 5 zile = 30 zile

150

Epidemiologie = 6 saptamani x 1 zi = 6 zile

Oftalmologie = 2 saptamani x 5 zile = 10 zile

Psihiatrie = 4 saptamani x 5 zile = 20 zile

ORL = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

Dermatologie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

Obstetrica Ginecologie = 6 saptamani x 5 zile = 30 zile

Medicina legala = 2 saptamani x 5 zile =10 zile

Medicina de familie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

10

Hematologie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

11

Recuperare medicala = 7 saptamani x 1 zi = 7 zile

12

Urgente medicale = 10 saptamani x 1 zi = 10 zile

13

ATI = 6 saptamani x 1 zi = 6 zile

14

Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva


2 saptamani x 5 zile = 10 zile
Disciplina optionala = 7 saptamani x 1 zi = 7 zile

6 saptamani
6 s x 5 z x 2 ore = 60 ore curs
6 s x 5 z x 3 ore = 90 ore stagiu
6 saptamani
6 zile x 2 ore = 12 ore curs
6 zile x 2 ore = 12 ore lp
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore stagiu
4 s x 5 z x 2 ore = 40 ore curs
4 s x 5 z x 3 ore = 60 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
6 s x 5 z x 2 ore = 60 ore curs
6 s x 5 z x 3 ore = 90 ore stagiu
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore lp
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
7 saptamani
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore curs
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore stagiu
10 saptamani
10 s x 1 z x 2 ore = 20 ore curs
10 s x 1 z x 2 ore = 20 ore lp
6 saptamani
6 s x 1 z x 2 ore = 12 ore curs
6 s x 1 z x 2 ore = 12 ore stagiu
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore stagiu
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore curs/ lp

15

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleca

24
50
100
75
75
150
50
75
75
28
40
24
50
14

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

DESFASURATOR PLAN MODULAR AN VI 2015-2016


Nr.
crt.

Disciplina

Nr ore curs/lp/stagiu

Total ore

Boli infectioase = 6 saptamani x 5 zile = 30 zile

150

Epidemiologie = 6 saptamani x 1 zi = 6 zile

Oftalmologie = 2 saptamani x 5 zile = 10 zile

Psihiatrie = 4 saptamani x 5 zile = 20 zile

ORL = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

Dermatologie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

Obstetrica Ginecologie = 6 saptamani x 5 zile = 30 zile

Medicina legala = 2 saptamani x 5 zile =10 zile

Medicina de familie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

10

Hematologie = 3 saptamani x 5 zile = 15 zile

11

Recuperare medicala = 7 saptamani x 1 zi = 7 zile

12

Urgente medicale = 10 saptamani x 1 zi = 10 zile

13

ATI = 6 saptamani x 1 zi = 6 zile

14

Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva


2 saptamani x 5 zile = 10 zile
Disciplina optionala = 7 saptamani x 1 zi = 7 zile

6 saptamani
6 s x 5 z x 2 ore = 60 ore curs
6 s x 5 z x 3 ore = 90 ore stagiu
6 saptamani
6 zile x 2 ore = 12 ore curs
6 zile x 2 ore = 12 ore lp
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore stagiu
4 s x 5 z x 2 ore = 40 ore curs
4 s x 5 z x 3 ore = 60 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
6 s x 5 z x 2 ore = 60 ore curs
6 s x 5 z x 3 ore = 90 ore stagiu
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore lp
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
3 s x 5 z x 2 ore = 30 ore curs
3 s x 5 z x 3 ore = 45 ore stagiu
7 saptamani
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore curs
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore stagiu
10 saptamani
10 s x 1 z x 2 ore = 20 ore curs
10 s x 1 z x 2 ore = 20 ore lp
6 saptamani
6 s x 1 z x 2 ore = 12 ore curs
6 s x 1 z x 2 ore = 12 ore stagiu
2 s x 5 z x 2 ore = 20 ore curs
2 s x 5 z x 3 ore = 30 ore stagiu
7 s x 1 z x 2 ore = 14 ore curs/ lp

15

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleca

24
50
100
75
75
150
50
75
75
28
40
24
50
14

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

Anul VI 2013/2014 forma in lichidare


Epidemiologie = 6s / 1z / 4h =24
Boli infecioase
6s / 5z / 5h =150h

Oftalmologie

2s / 5z / 5h=50
Obstetrica - ginecologie

6s / 5z / 6h =150h

Recuperare medicala = 8s / 1z / 4h =32h


O.R.L.
Dermatologie
3s / 5z / 5h = 75h
Medicina legal
2s / 5z/ 5h =50h

Urgene medicale 10s / 1z / 4h = 40h

3s / 5z / 5h = 75h
Hematologie
3s/ 5z/ 5h =75h

Psihiatrie
4s / 5z / 5h =100h
Chirurgie plastica Medicina de familie
3s / 5z / 5h=75h
2s/5z/5h=50h
A.T.I. = 6s / 1z / 4h=24h

BOLI INFECIOASE + EPIDEMIOLOGIE


Infecioase = 6s 5z 5h = 150 h din care: 60 h curs/90 h stagiu
Epidemiologie = 6s 1z 4h = 24 h din care: 12 h curs/ 12 h stagiu
OFTALMOLOGIE = 2s 5z 5h = 50 h din care: 20 h curs
30 h stagiu
PSIHIATRIE = 4s 5z 5h = 100 h din care: 40 h curs
60 h stagiu
O. R. L. = 3s 5z 5h = 75h din care: 30 h curs
45 h stagiu
DERMATOLOGIE = 3s 5z 5h = 75 h din care 30h curs
45 h stagiu
OBSTETRICA-GINECOLOGIE = 6s 5z 5h = 150 h
Obstetrica-Ginecologie = 150 h din care : 60 h curs
90 h stagiu
Anat. pat. = 6 h curs- in afara programei si a numaruui de ore total
Oncologie = 4 h curs - in afara programei si a numaruui de ore total

MEDICINA LEGALA = 2s 5z 5h = 50 h din care 20 h curs


30 h l.p.
MEDICINA DE FAMILIE = 3s 5z 5h = 75 h din care: 30 h curs
45 h stagiu
REABILITARE MEDICALA = 7s 1z 4h = 28 h din care: 14 curs/14 h stagiu
URGENE MEDICALE + A.T.I. = 64 h
Urgene medicale = 10s 1z 4h = 20 h curs / 20 h stagiu
A. T. I. = 6s 1z 4h = 24 h din care: 12 h curs/12 h stagiu
HEMATOLOGIE = 3s x 5z x 5h=75h din care: 30h curs
45h stagiu
CHIRURGIE PLASTICA = 2s 5z 5h = 50 h din care: 20h curs
30h stagiu

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu