Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI


Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008 Galai, Romnia E-mail: rectorat@ugal.ro Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

FACULTATEA DE MEDICINA SPECIALIZAREA MEDICINA

Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei MEDICINA DE FAMILIE Anul de studiu VI Semestrul II Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V) E Ob Nr. de 6 credite Total ore din planul de nvmnt 84 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice (grad didactic i tiinific, S.L. Dr. Voinescu Doina Carina S.L. Dr. Voinescu Doina Carina nume, prenume) Departamentul Stiinte Functionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 84 28

S 0

LP 56

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei medicina de familie - Cunoaterea principiilor si metodelor de prevenire a bolilor - Cunoasterea i explicarea principalelor mecanisme patogenice ale bolilor frecvente in practica medicinii de familie - Explicarea si interpretarea continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de medicina de familie intr-o abordare interdisciplinara cu alte specialiti: medicin intern, pediatrie, epidemiologie, chirurgie, ORL, oftalmologie, medicina de urgenta, boli infectioase, oncologie, Competene genetica, imagistic, farmacologie specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative -Examinarea clinic a pacientului cu boli ale aparatului respirator. -Examinarea clinic a pacientului cu boli ale aparatului cardio-vascular. -Examinarea clinic a pacientului cu patologie digestiva: abdomenul dureros si dispepsia. -Examinarea clinic a pacientului cu icter si hepato-splenomegalie. -Examinarea clinic a pacientului cu adenomegalie. -Examinarea clinic a pacientului cu sindrom metabolic. -Examinarea clinic a pacientului cu sindromul (sub) febril prelungit. -Examinarea clinic a pacientului cu manifestari alergice. -Examinarea clinic a pacientului neoplazic. -Examinarea clinic a copilului. -Examinarea clinic a pacientului varstnic. -Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI


Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008 Galai, Romnia E-mail: rectorat@ugal.ro Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

FACULTATEA DE MEDICINA SPECIALIZAREA MEDICINA

Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro

3. Atitudinale - Responsabilizarea pentru aplicarea i promovarea precauiunilor universale - Responsabilizarea pentru utilizarea raional a antibioticelor - Formarea vigilenei pentru recunoatere precoce i raportarea bolilor transmisibile si netransmisibile - Formarea atitudinii morale, etice i empatice fa de pacieni - Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu - Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective - Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente - Dezvoltarea profesional proprie - Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice Coninutul disciplinei Tematic curs 1. Definitia medicinii de familie: principiile si domeniile de activitate; Rolul medicului de familie n promovarea starii de sanatate. Atributiile medicului de familie si a echipei de lucru / 2 ore 2. Asistenta medicala integrativa; Asistenta medicala continua. Serviciile medicale primare; Rolul medicului de medicina de familie n familie si n comunitate. / 2 ore 3. Particularitatile consultatiei, diagnosticului si tratamentului in medicina de familie. Sinteze diagnostice si terapeutice. / 2 ore 4. Managementul bolilor respiratorii in medicina de familie / 2 ore 5. Managementul bolilor cardio-vasculare in medicina de familie / 2 ore 6. Managementul bolilor aparatului digestiv in medicina de familie / 2 ore 7. Diagnosticul etio-patogenic si tratamentul pacientilor cu icter. Diagnosticul etio-patogenic si tratamentul pacientilor cu anemie si adenomegalie. / 2 ore 8. Managementul bolilor aparatului renal. Diagnosticul pozitiv, diferential si terapia sindromului edematos. / 2 ore 9. Abordarea pacientului cu patologie metabolica si tulburari ale echilibrului ponderal. / 2 ore 10. Diagnosticul si tratamentul in sindromul (sub) febril prelungit. Probleme de screening si despensarizare a bolnavului oncologic. / 2 ore 11. Pacientul cu manifestari alergice. Diagnosticul si tratamentul cefaleei. / 2 ore

Tematic general

Tematic seminar / lucrri practice 1. Aparatul respirator: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice) / 4 ore 2. Aparatul respirator: interpretarea unei probe ventilatorii si a unei radiografii / 4 ore 3. Aparatul cardiovascular: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice) / 4 ore 4. Aparatul cardiovascular: interpretarea unei electrocardiograme; interpretarea unei ecocardiografii / 4 ore 5. Aparatul digestiv: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice); interpretarea analizelor / 4 ore 6. Aparatul digestiv: ecografia abdominala; probe endoscopice / 4 ore 7. Aparatul renal: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice); interpretarea analizelor / 4 ore 8. Patologia hematologica: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice); interpretarea analizelor / 4 ore 9. Patologia metabolica: diagnostic, tratament, dispensarizare (cazuri clinice); interpretarea analizelor / 4 ore 10. Patologia alergologica: diagnostic, tratament, dispensarizare in unele afectiuni alergice (cazuri clinice); interpretarea analizelor / 4 ore 11. Vaccinologie; managementul cabinetului medicului de familie; intocmirea de acte medicale / 4 ore

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI


Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008 Galai, Romnia E-mail: rectorat@ugal.ro Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

FACULTATEA DE MEDICINA SPECIALIZAREA MEDICINA

Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro

Tematic general

Coninutul disciplinei Tematic curs 12. Patologia copilului si a adolescentului. Asistenta medicala a femeii gravide. Metode de contraceptie. / 2 ore 13. Vrstnicul si patologia senescentei: Dementa senila; Anorexia; Caderile; Durerea; Factori alimentari preventivi / 2 ore 14. Sociopatiile si medicul de familie: drogurile, alcoolul, tutunul; stresul. Complianta terapeutica si medicul de familie. Patologia iatrogena. / 2 ore

Tematic seminar / lucrri practice 12. Patologia varstnicului: adaptari la cazuri clinice; interpretarea analizelor / 4 ore 13. Regimuri alimentare in principalele afectiuni adaptare la cazuri clinice / 4 ore 14. Patologia iatrogena / 4 ore

Bibliografie selectiv 1. Ancar V., Ionescu C., 1997, Obstetrica , Ed. National, Bucuresti 2. Bogdan C., 1992, Elemente geriatrie practica, Ed. Medicala, Bucuresti 3. Ciurea T., 1995, Bolile aparatului respirator, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 4. Ciocalteu A., 1998, Nefrologie clinica, Ed. Infomedica 5. Collins R.D., 1995, Algorithmic diagnosis of symptoms and sings, Williams & Wilkins 6. Dumitrascu D.L., Pascu O., 1998, Dispepsia functionala, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 7. Enachesu V., Parvulescu V., Bezna S., Florea L., Puiu I., 2006, Medicina de Familie, Ed. Med Univ, Craiova 8. Georgescu M., 1998, Semiologie medicala, ed. a 2-a, Ed. Didactica si Pedagogica 9. Gherasim L., 1999, Mica enciclopedie de boli interne, Ed. Medicala, Bucuresti 10. Harrison - Principii de Medicina Interna, editia a 14-a, Ed.Teora, Bucuresti 11. Restian A., 2002-2203, Bazele Medicinei de Familie, vol I, II,III, Editura Medicala 12. Suteanu St., Proca E., Stamatoiu I., Dumitrescu I., 1998, Practica Medicinei Interne n ambulatoriu, Ed.Med., Bucuresti 13. Voiculescu M., 1990, Medicina generala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1990 La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru studii de caz clinic, interpretare buletin de analize Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota examinare teoretica finala test grila Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5): -promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timpul semestrului -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in context in mod adecvat -cunoaterea criteriilor de diagnostic pentru principalele boli interne Ponderea exprimat n % {total = 100%} 30% 10% 60%

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timplu semestrului -nsusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in mod adecvat -cunoaterea criteriilor de diagnostic pentru principalele boli interne - cunoaterea criteriilor de dispensarizare a principalele boli cronice - cunoasterea i explicarea principalelor mecanisme patogenice ale bolilor medico-chirurgicale - explicarea si interpretarea continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de medicina de familie intr-o abordare interdisciplina-ra cu alte specialiti: medicin intern, pediatrie, epidemiologie, chirurgie, imunologie, imagistic, farmacologie

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI


Strada Domneasc nr. 47, cod potal 800008 Galai, Romnia E-mail: rectorat@ugal.ro Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

FACULTATEA DE MEDICINA SPECIALIZAREA MEDICINA

Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 0 8. pregtire prezentri orale 0 2. studiu dup manual, suport de curs 10 9. pregtire examinare final 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. consultaii 5 4. documentare suplimentar n bibliotec 5 11. documentare pe net 5 5. activitate specific de pregtire pt. seminar/lucrri practice 5 12. alte activiti 0 6. realizare referate, proiecte, studii de caz. 5 13. alte activiti 0 7. pregtire teste periodice sau pariale 0 14. alte activiti 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 ore

Data ntocmirii: 13.10.2011 Titular curs: S.L. Dr. Voinescu Doina Carina Semntura:

Titular lucrri practice: S.L. Dr. Voinescu Doina Carina Semntura:

Director departament Prof. dr. Carmina Liana Muat