Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN INVATAMANT ANUL 2014-2015

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA

FACULTATEA DE MEDICINA

DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA


STUDIILOR
DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul I
Nr.
crt.

Tip
disc

Cod disc

Nr. ore curs si ECST

Sem. II
14 saptamani

Lp

Lp

Curs

LP/S

Total

Total

Anatomie si embriologie

56

140

196

Biofizic

28

42

Biochimie generala si
medicala

70

Ore curs + LP/Seminarii

6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)

Sist de ev

Sem. I
14
saptamani

Denumirea disciplinei

DOCTOR MEDIC

ETCS

ECTS
Ex.

Colocv

Sem I

Sem II

14

E1E2

70

E1

84

154

10

E1E2

DO

DF I 1S1M
DF I 1S2M

DO

DF I 2M

D0

DF I 3S1M
DFI 3S2M

DO

DFI 4M

Genetica

28

42

70

E1

DO

DFI 5M

Biologie celulara

28

42

70

E2

DO

DF I 6M

Fiziologie

42

42

84

E2

DO

DC I 7M

Psihologia sanatatii si
comunicarea cu bolnavul

14

28

42

E1

DO

DC I 8M

Marketing si th. medicala

14

14

28

C2

DO

DC M I 9M

Limbi moderne

56

56

C2

10

DO

DC I1 0M

Educatie fizica

56

56

C2

D.OPT M I11
Disciplina
11
1
14
14
2
C
2
OPT
optionala/aNTROPOLOG
Total
12
30
30
ETCS/ore/saptamana
13
Total Ore/ETCS/an
294
546
840
60
C-curs/lp lucrri practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala DC disciplina complementara
D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

30
60

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu
1

PLAN INVATAMANT ANUL II 2014-2015


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul II
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cod
disc

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
D.OPT
DO

DF II 1s3M
DF II 1s4M
DF II 2s3M
DF II 2s4M
DF II 3s3M
DF II 3s4M
DF II 4s3M
DF II 4s4M
DC II5M
DC II6M

Denumirea disciplinei

Sem. I
14
saptamani

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)

Sist de ev

Nr. ore curs si ECST

Sem. II
14
saptamani

Ore curs + LP/Seminarii

ETCS

ECTS
Ev.

Colocv.

Sem
I

Sem II

Total

Lp

Lp

Curs

Lp/S

Total

Anatomie si embriologie

56

84

140

12

E3E4

Histologie

56

84

140

12

E3 E4

Fiziologie

84

84

168

12

E3,E4

Bacteriologie

56

56

112

E3E4

14

28

42

E3

14

28

42

C3

Informatica medicala si
biostatistica
Stiintele comportamentului
uman

DC II7M

Limbi moderne

56

56

C4

DC II8M

Educatie fizica

56

56

C4

D II9M

Disciplina optionala

14

14

DII10

Stagiu de pregatire medicala

90

Atestat

29

60

11

Total ECTS/sem/sapt

12

Total ore/ECTS/ an

27,5

90

294

566

860

2
31
60

C-curs/lp lucrri practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina complementara /
D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN INVATAMANT AN III 2014-2015


2

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

Anul III
Nr.
crt

Tip
disc

DO
1

Cod
disc

DS III 1 S5 M
DS III 1S6 M

Nr. ore curs si ECST

Sem. I
14
saptamani

Sem. II
14
saptamani

Lp

Lp

Lp/S

Total

Total

Semiologie medicala

84

168

252

Denumirea disciplinei

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de ev
ETCS

Ore curs + LP/Seminarii

ECTS
Sem I

Sem II

10

10

Ev.

Colocv.

20

E5E6

DO

DF III2 M

Farmacologie

56

56

112

E6

DO

DF III3M

Fiziopatologie

56

56

112

E5E6

DF III4 S5M

Imunologie

56

56

E6

DO

DF III5 S5M
DF III 5 S6 M

Morfopatologie

56

56

112

E5E6

DO

DC III6 M

Igiena

28

28

56

E6

DO

DF III7M

Parazitologie

14

14

28

E5

DF III8M

Virusologie

28

28

56

E5

DC III9M

Etica medicala , Elemente de


deontologie si Bioetica

13

13

26

E5

13
saptX2h

D III10 M

Disciplina optionala

14

14

Stagiu de pregatire medicala

90

90

30

30

DO
4
5

DO
DO

10
11

D.OP
T

D III11

Total ore/sapt/ETCS
Total ore /sapt/ ETCS/sem/an
C-curs/lp lucrri practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu

30,5 ore
405

509

914

60

60

DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamentala /DC disciplina complementara/ DS disciplina de

specialitate /D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN INVATAMANT AN IV 2014-2015

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI


FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

Nr.
crt.

Tip
disc

DO

Cod
disc

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
Nr. ore curs si ECST

Anul IV
AN MODULAR

Denumirea disciplinei

S/lp

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de
ev
ETCS

Ore curs + LP/Stagii


C

ECTS

Lp/S

Total

Total

Ev

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
D.OP
T
DO

8 saptamani (din care 1 sapt


ccv)
7 saptamani ( din care 1
saptamana ftiziologie,1
saptamana boli profesionale)

DSIV1M

Cardiolgie

80

160

240

11

DSIV2M

Pneumologie si boli profesionale

75

135

210

10

DSIV3M

Digestiv

50

100

150

5 sptmni

DSIV4M

Chirurgie generala

64

184

248

11

8 sptmni ( 1 zi ch.
Oncologic- 8 ore)

DSIV5M

Ortopedie si traumatologie

24

76

100

4 sptmni

DSIV6M

Chirurgie pediatrica si ortopedie pediatrica

20

40

60

3 sptmni

DSIV7M

Oncologie

10

15

25

1 sptmn

DSIV8M

Radiologie

28

28

56

DSIV9M

Metodologia cercetarii stiintifice

10

10

20

DSIV10M

Farmacologie clinica

12

12

24

(dupa amiaza)

DIV11M

Disciplina optionala

14

14

7 sptmni (2 ore pe sptamn


dup amiaz)

DIV12M

Stagiu de pregatire medical

90

90

3 sptmni

Total ore / ETCS/an

477

760

1237

60

DO
2

Nr.sptmni

C-curs/lp lucrri practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu

14 sptmni (4 ore pe
spt.dup amiaz)
10 sptmni(2 ore pe
sptmn dup amiaz)

/DO disciplina obligatorie/ DF disciplina fundamental/ DC disciplina complementara / DS disciplina de

specialitate/ D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu

PLAN INVATAMANT AN V 2014-2015


UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
FACULTATEA
DOMENIUL DE STUDII
NIVELUL DE REGLEMENTARI

Nr.
crt

1
2
3

Cod
disc

DO
DO
DO

Denumirea disciplinei

7
8
9
10
11
12
13
14

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
D.OP
T
DO

TITLUL CONFERIT DUPA FINALIZAREA STUDIILOR


DURATA STUDIILOR
CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE

DOCTOR MEDIC
6 ANI
60(OBLIGATORII +OPTIONAL)
Sist de
ev
ETCS

Nr. ore curs si ECST

Anul V
AN
MODULAR

Ore curs + LP/Seminar

ECTS

S/lp

Curs

Lp/S

Total

Total

Ev.

Nr.sptmni

DSV1M

Reumatologie

40

80

120

4 sptmni

DSV2M

Nefrologie

40

60

100

4 sptmni

DSV3M

Pediatrie din care :

11

90

200

290

14

a) Pediatrie

70

150

220

b) Puericultura

20

28

10 saptamani
din care:
7 saptamani Pediatrie
1 saptamana Puericultura
2 sptmna Neuro.ped.

c) Neurologie pediatrica

12

30

42

FACULTATEA DE MEDICINA
SANATATE
SECTORIAL

DSV6M

Chirurgie

40

140

180

6 sptmni

DSV7M

Neurologie/Neurochirurgie

50

75

125

5 sptmni ( din care o sapt


neuroch)

DSV8M

Urologie

30

45

75

3 sptmni

DSV9M

Endocrinologie

25

50

75

3 sptmni

DSV10M

Diabet

10

15

25

1 saptamn

DSV11M

Sntate publica

32

32

64

DSV12M

Toxicologie

16

16

32

DOPTV13

Disciplina optionala

14

7 sptmni dupa amiaza

DV14

Stagiu de pregatire medical

90

90

atestat

3 sptmni

Total ore/ETCS/AN

380

810

1190

60

16 saptmni ( 2 ore pe
sptmn dup amiaza)
8 saptmni ( 4 ore pe
sptmn dup amiaza)

C-curs/S stagiu practice Lp- Lucrari practice/F- frontal/I- individual/Ex examen/Colocv.-colocviu / DS disciplina de specialitate/D.OPT disciplina optionala

RECTOR,
Acad. Ioanel Sinescu

DECAN,
Prof.dr. Doina Anca Pleca

SECRETAR SEF FACULTATE,


Daniela Grecu
5

ANUL VI 2014-2015 forma in lichidare


Nr.
crt.

Denumirea
disciplinei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Boli Infecioase
Oftalmologie
O.R.L.
Dermatologie
Psihiatrie
Epidemiologie
Recuperare medical
Obstetric-ginecologie i Neonatologie
Medicin Legal
Hematologie
Chirurgie plastic
Medicin de familie i asistena primar a
strii de sntii
13 Medicin de urgen i ATI
a) Urgene medicale
b) A.T.I.

Total ore / sptmn


Total examene / semestru

Semestrul
XI
Semestrul XII
18
sptmni
18 Sptmni
Curs L.P. Stagii Curs L.P. Stagii
2.22
6.11
0.88
1.88
1.66
2.50
1.66
2.50
2.22
3.33
0.66 0.66
0.88
0.88
4
9.88
1.66 1.66
1.11
3.05
1.11
1.66
2.22
3.33

Forme
de
verif.
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E12
E12
E12
E12
E12

Numr de ore
Total din
Curs
150
40
50
16
75
30
75
30
100
40
24
12
32
16
250
72
60
30
75
20
50
20
100
40

pe disciplin
care:
L.P. Stagii
110
34
45
45
60
12
16
178
30
55
30
60

E12
2.22
0.88

0.44

10.18 0.66 17.20 13.20 1.66 18.36


28.04
33.22
7E
6 E 1V

40
24

1105

40
16

422

Credite
8
3
4
4
5
1
2
16
3
4
2
5

3
2
1

50

Total
633
60

Examenul de licen:
septembrie - susinerea examenului de licen i a lucrrii de diplom.
Pregtirea examenului de licen se face n afara orelor de curs i stagiu.
RECTOR,
DECAN,
SECRETAR SEF FACULTATE,
Acad. Ioanel Sinescu
Prof.dr. Doina Anca Pleca
Daniela Grecu