Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt 15 ore BIOCHIMIE CLINICA

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C) Ob 25 Numrul de credite Total ore pe semestru

E 2 40

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Total ore din planul de nvmnt Titularul disciplinei 15 Total ore de studiu individual

Conf. Dr. Didona Ungureanu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Total C** S Facultatea Departamentul Profilul Specializarea Medicina tine Morfofuncionale Medicina Medicina ** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice 15 6

P 9

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri practice biochimie, fiziologie i fiziopatologie, semiologie medical, semiologie chirurgical, imunologie, genetica

Obiectivele disciplinei 1. nsuirea tehnicilor de recoltare, prelucrare, manipulare a materialelor biologice pentru analize biochimice precum i distrugerea deeurilor. 2. corelarea datelor clinice cu parametrii biochimici studiati scopul orientarii diagnosticului Programa analitic a cursului 1. Biomarkeri de evaluare a aterosclerozei. Patochimia bolilor cardiovasculare 2. Mecanismul de aciune al insulinei. Patochimia diabetului zaharat 3. Patochimia bolilor hepatice. Patochimia bolilor renale

Nr. ore 2 2 2

Programa analitic lucrri practice/stagii Factorii biologici de cuantificare a aterosclerozei.Biochimia muschiului cardiac. Factorii biologici de evaluare a bolilor cardisculare Factorii biologici de cuantificare a diabetului zaharat Factorii biologici de cuantificare a bolilor hepatice Factorii biologici de cuantificare a bolilor renale

3 2 2 2

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului Interpretarea unui buletin de analiz medical

La stabilirea notei finale se iau n considerare - rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) : colocviu

Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%)


80

10

10

Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.) - examen practic oral - lucrare scris descriptiv Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 1 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 8. Pregtire prezentri orale 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 1 10 9. Pregtire examinare final 10. Consultaii 10

4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control

11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 1 13. Alte activiti .... 14. Alte activiti .... 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =25

Bibliografie obligatorie : 1. Dobreanu M - Biochimie clinica. Implicatii practice. Ed a IIa, Editura Medical, 2010 2. Cucuianu M, CrisnicI, Plesca Manea L, - Biochimie clinica fundamentare fiziopatologica, Ed Dacia, Cluj Napoca 1998 Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice 1.Kaplan L.A., Pesce A.J. Clinical Chemistry - theory, analysis, and correlation. 5th ed. Mosby Co, 2010 2. Burtis C.A., Ashwood E.R. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999 3. Gaw A., Murphy M.J., Cowan R.A., OReilly D.St.J., Stewart M.J., Shepherd J. Clinical Biochemistry an illustrated colour text. 3rd ed. Churchill Livingstone, 2004

Data completrii: 2012

Semntura coordonatorului de activitate didactic Conf.Dr. Didona Ungureanu