Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

LIMBA ENGLEZA PENTRU DOMENIUL ASISTENTEI MEDICALE

Anul de studiu

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
39
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

C
2

Op

Numrul de credite

25

Total ore pe semestru

14

Prof. Dr. Anca Colibaba

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicina

Departament

Medicina preventiva si
interdisciplinaritate

Profilul

Medicina

Specializarea

Asistenta Medicala
Generala

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
14

C**

14

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
Consolidarea i mbogirea cunotinelor i deprinderilor dobndite n anul I privind utilizarea
limbii engleze la un nivel independent. Dezvoltarea competenelor privind utilizarea unei limbi
strine n comunicarea cu specific medical.
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Coninutul cursului - programa analitic
1. (Auto-)Evaluare iniial. Negocierea cu studenii a obiectivelor i coninuturilor specifice
pe baza experienei din anul I. Demararea activitatii. 2 ore
2. Vocabular medical i exerciii pe tematica nominalizat de studeni la primul seminar. 2
ore
3. Strategii de ascultare a interlocutorului ntr-o limb strin. Luarea de notie i alte tehnici
de memorare. 2 ore
4. Strategii de citire a unui text cu coninut medical ntr-o limb strin. Tehnici de lucru cu
dicionarul i citirea rapid. 2 ore
5. Strategii lingvistice n comunicarea cu doctorul i pacientul ntr-o limb strin. Formule
pentru a ntreba, reformula, clarifica nelesuri. 2 ore
6. Utilizarea limbii strine ntr-o manier integrat: ascultare, citire, vorbire i scriere n
activitatea de asistent medical. 2 ore
7. (Auto-)Evaluare finala, corectarea celor mai frecvente greeli de limb, recapitulare. 2 ore
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
-

Bibliografie
Dictionare medicale recente.
Resurse multimedia i online.
Alte publicaii internaionale de profil disponibile la sediul Disciplinei (inclusiv scanate i
ncrcate pe platforma de e-learning a UMF Iai).
Competene
La finalul acestui curs practic, studenii:
Vor avea un nivel de limb englez general functional
Vor cunoate terminologie medical i strategii n comunicarea specific asistenei medicale
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
100%
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
5
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
5
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
12. Documentare pe Internet
5
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
10
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....


TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
25 ore

Data completrii: 2012

Semntura titularului: Prof. Dr. Anca Colibaba

S-ar putea să vă placă și