Sunteți pe pagina 1din 110

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN SI FARMACIE / FACULTATEA DE STIINTE


SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
NOIUNI FUNDAMENTALE DE BIOCHIMIE I BIOFIZIC
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
6
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
124
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf. univ. dr. Tutunau Dana
Conf. univ. dr. Tutunau Dana
nume, prenume)
Prof. univ. dr. Praisler Mirela
Prof. univ. dr. Praisler Mirela
Catedra de specialitate

Dep. Stiinte Morfologice /Catedra de Fizic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoasterea, intelegerea si explicarea caracteristicilor biochimice ale constituentilor organismelor
vii necesare abordarii de catre un asistent medical a doua obiective majore ale stiitelor medicale.:
intelegerea si conservarea sanatatii;
intelegerea si tratarea eficienta a bolilor.
- Inelegerea principiilor i fenomenelor biofizice din organism uman;
- Explicarea principiilor pe care se bazeaz funcionarea aparaturii utilizate n practica medical cu
Competene scop de diagnoz i tratament
specifice
2. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice
disciplinei
-Utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare)
- Insusirea tehnicilor de analiza utilizate in laboratorul clinic in investigatii biochimice.
- Utilizarea unor aparate, tehnici i metode de msur care dezvolt aptitudini i deprinderi practice.
3. Atitudinale
- Implicarea in activitatile specifice de recoltare si evaluare a materialelor biologice in laboratorul
clinic.
- Valorificarea optim a propriului potenial prin dezvoltarea capacitii intelectuale ca rezultat al
studierii aprofundate a fenomenelor care au loc la diferite niveluri de organizare a materiei vii.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Tematic curs
-Proteinele Glucidele. Lipidele
-Biochimia enzimelor
-Biochimia vitaminelor.
- Metabolismul-Generaliti.
- Metabolismul glucidic
-Metabolismul lipic
-Metabolismul proteic
-Nucleoproteinele
-Elemente
de
biofizic
molecular
-Termodinamica
sistemelor
biologice
-Biofizic celular
-Noiuni de biomecanic
-Biofizica factorilor ambiani

Coninutul disciplinei
Tematic lucrri practice
-Protecia muncii.Prezentarea laboratorului de biochimie
clinic.Recoltarea probelor biologice i prelucrarea lor. Surse de
eroare.
-Explorarea biochimic a metabolismului proteic. Electroforeza
proteinelor. Proteina C reactiv- metoda dublei difuzii Ouchterlony;
metoda latex
-Determinarea activitii transaminazelor serice (TGO,TGP)
- Explorarea biochimic a metabolismului glucidic.Dozarea
enzimatica glicemiei.
-Explorarea biochimic a metabolismului lipidic. Dozarea
enzimatica a fraciunilor de colesterol
-Examenul biochimic al urinii:determinri calitative de proteine,
glucide, urobilinogen, pigmeni, corpi cetonici;sedimentul urinar
-Dozarea hemoglobinei Dozarea ureei,.creatininei i acidului uric.
-Determinarea concentraiilor soluiilor
-Determinarea vscozitii i a tensiunii superficiale a lichidelor
-Studiul unor aparate.: osciloscop, microscop, nregistrator,
-Determinarea distanei focale la lentilele divergente i convergente,
-Determinarea unor caracteristici ale radiaiilor nucleare

1.Tutunaru D. Biochimie clinic Edit. Europlus, 2006


2.Tutunaru D. Biochimie medical Note de curs Edit. Europlus, 2007
3. A. Nat: Biofizic medical, Ed. Cartea universitar, Bucureti, 2005
4. A. Nat, A. Ene, Indrumar de laborator de fizic, Ed. Cartea Universitar, Bucureti, 2006

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n % {total = 100%}
10 %
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
35 %
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 5 %
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50 %
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
materiei.
noiunilor.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
20
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
20
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
20
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
14
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 124

0
20
10
0
0
0
0

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Conf. univ. dr. Tutunau Dana
Prof. univ. dr. Praisler Mirela
Semntura:

Titular lucrri practice:

Conf. univ. dr. Tutunau Dana


Prof. univ. dr. Praisler Mirela

Semntura:

Decan.
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament
Conf. dr. Fulga Iuliu
Semnatur:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE /F.E.F.S.
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
EDUCAIE FIZIC
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

56

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Ob
Nr. de
2
credite
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular lucrri practice
Prof. univ.dr.Pacuraru Alexandru
Asist. univ. dr. Mereu Claudiu

Catedra de specialitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
56
-

S
-

LP
56

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- achiziia unor uniti informaionale;
- nelegerea propriului mediu nconjurtor;
- a nelege i a descoperi;
- ncurajarea gndirii independente;
- acumularea de experiene cognitive.
2. Instrumental-aplicative
Competene
- continuarea activitii sportive ntr-un program coerent i eficient;
specifice
- dezvoltaraea capacitii motrice generale;
disciplinei
- programe individuale;
- programe de mas (sportul pentru toi).
3. Atitudinale
- nvingerea prejudecilor;
- cultivarea respectului fa de cellalt;
- obinerea succesului de grup;
- cooperare;
- dezvoltarea trsturilor de personalitate

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general
Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic lucrri practice
- dezvoltarea fizic general
- dezvoltarea capacitii motrice generale
- dezvoltarea spiritului de echip i a celui competitive, n scopul integrrii sociale
- stimularea interesului pentru practicarea independent a exerciiilor fizice i sportului.
1. Bota, C., D'Jamo, O. Fiziologia general i fiziologia efortului fizic, Academia Naional
Educaie Fizic Sport, Bucureti, 1999
2. Firimi, M. Exerciiul fizic un valoros medicament natural, Editura Ceres, Bucureti, 1981
3. Ploeteanu, C. Etica sportiv i arta de a tri, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de jos,
Galai, 2006
4. Ploeteanu, C. Activiti de timp liber, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de jos, Galai,
2006
5. erban, M. Aprecierea calitilor n sport, Editura - Sport Turism,. Bucureti, 1987

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n % {total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
10%
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 30%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
60%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- prezen 90%
nota 5) :
Trecerea probelor fizice la nivelul baremelor
- conduit n spiritul fair-play-ului
minime
- atingerea maxim a baremelor probelor i normelor de control
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
- concursuri de mas/ performan
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular lucrri practice : Prof. univ.dr.Pacuraru Alexandru
Semntura:

Asist. univ. dr. Mereu Claudiu


Semntura:
Decan,
Prof. univ.dr. Aurel Nichita
Semnatura

Decan,
Prof. univ.dr.Pacuraru Alexandru
Semnatura

0
0
2
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE/ FEFS
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
EDUCAIE FIZIC
Anul de studiu
I
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

II

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
28
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular lucrri practice
Asist. univ. dr. Mereu Claudiu

Catedra de specialitate

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
28
-

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i nelegerea noiunii de regulament
- Cunoaterea i nelegerea elementelor tehnice de baz
- Cunoaterea i nelegerea tacticii
- Cunoaterea i nelegerea implicaiilor pe care le are starea corpului pentru viaa de zi cu zi

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- desfsurarea activitii sportive ntr-un program coerent si eficient;
- dezvoltaraea capacitii motrice generale si a celei specifice ramurilor de sport;
- programe individuale;
- programe de mas (sportul pentru toi)
3. Atitudinale
- nvingerea prejudecilor;
- cultivarea respectului fa de cellalt;
- obinerea succesului de grup
- dezvoltarea trsturilor de personalitate favorabile integrrii sociale;
- motivarea celor implicai, prin atragerea n participare, recompensare stimulativ;
- asigurarea coerenei ntre tradiional si nou, ntre obiective si realizri, ntre interese individuale, de
grup si organizaionale;

V
1

Coninutul disciplinei
Tematic lucrri practice
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1.
2.

Dezvoltarea fizic general


Dezvoltarea capacitii motrice generale a studenilor utile n viaa cotidian si necesare desfurrii activitilor
sportive
3. Educarea inutei corecte prin lecii de gimnastic aerobic
4. Dezvoltarea capacitii coordinative prin lecii de gimnastic aerobic
5. Prelucrarea selectiv si analitic a segmentelor corpului si tonifiera musculaturii prin exerciii de gimnastic
aerobic
6. Stimularea interesului pentru practicarea independent a exerciiilor fizice si sportului
7. Asimilarea procedeelor tehnice si a aciunilor tactice specifice practicrii diferitelor sporturi
1. Abadn A., Gimnastica ritmica sportv, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1983.
2. Liliana Nanu, D. Gogoncea, Gimnastic aerobic Caiet de lucrri practice, F.E.F.S. Galai, 2000.
3. G. Stoenescu, Gimnastica de ntreinere, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1987.
4. G. Stoenescu, Tineree, sntate, frumusee, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1990.
5. G. Stoenescu, Gimnastica aerobic si sportul aerobic, Bucuresti, 2000.
6. A. Visan, ndrumar dans, A.N.E.F.S.Bucuresti, 1997.
7. Grap,F.,Mrza,D - Volei n nvmnt Editura Plumb, Bacu, 1998.
8. Pcuraru, A., Clin, L, Prisecaru, G. Metodica Baschetului si voleiului scolar, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos,Galai, 2004.
9. Popescu M., Educaia Fizic si Sportul n pegtirea studenilor, Editura Didactic si Pedagogic
R.A.-Bucuresti, 1995.

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n %{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
20%
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 10%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
10%
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
60%
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5)
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
2
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2 ore
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular lucrri practice: Asist. univ. dr. Mereu Claudiu
Semntura:
Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita

Decan
Prof. univ.dr. Alexandru Pcuraru

Semnatur:

Semnatur:

0
0
0
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
HISTOLOGIE
Anul de studiu
I
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


E
Ob
Nr. de
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
28
Totalul ore studiu individual
92
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrri dr. Coman Berciu Malina
Sef lucrri dr. Coman Berciu Malina
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Morfologice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
28
14

S
-

LP
14

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-Capacitatea de a utiliza in mod adecvat si in context terminologia de specialitate
-Cunoasterea anatomiei microscopice a tesuturilor
-Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de histologie
intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
fiziologia
-Cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara abordarii problematicii patologiei umane si
facilitarii corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
-Dobandirea abilitatilor de utilizare a instrumentarului si a aparaturii specifice laboratorului de tehnica
histologica
-Dobandirea abilitatilor de recunoastere in microscopia optica a caracteristicilor morfologice ale
tesuturilor si organelor
- Dobandirea abilitatilor de recunoastere in microscopie optica a coloratiilor uzuale si specifice
3. Atitudinale
-Formarea unor atitudini si deprinderi privind utilizarea materialului didactic
-Dezvoltarea capacitatii de explorare si investigare in scopul cunoasterii structurii organelor,
aparatelor si sistemelor
-Dezvoltarea capacitatii de comunicare utilizand corect limbajul specific histologiei
-Participarea pro activa la manifestarile stiintifice in domeniu

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Histologie generala -Tisologie
-tesuturi epiteliale
-tesuturi conjunctive
-tesuturi musculare
-tesut nervos
Histologie speciala : Organe si sisteme
-sistem digestiv
-sistem nervos
-organe limfopoietice
-sistem uro-genital
-aparat respirator

1. Hincu Mihaela, Coman Malina, Onisor Cristian Histologie Lucrri practice Vol.I esuturi,
Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2006
2. Histologie : les tissus. J. Poirier, J.-L. Ribadeau Dumas, M. Catala... a 2-a: Paris : Masson,
2002. XIV, 207 p. ; 25 cm. (Abrgs. Cours + Exos). Glosar i index. ISBN 2-294-00814-6. III
17669 ; 611/H66.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice


Histologie generala -Tisologie
-tesuturi epiteliale
-tesuturi conjunctive
-tesuturi musculare
-tesut nervos
Histologie speciala
-sistem digestiv
-sistem nervos
-organe limfopoietice
-sistem uro-genital
-aparat respirator

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
20%
10%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
60%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
--promovarea testului de verificare a cunostintelor -promovarea testului de verificare a cunostintelor
teoretice din timplu semestrului (cate unul pe semestru)
teoretice din timplu semestrului (cate unul pe
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
semestru)
-refacerea obligatorie a absentelor
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in -refacerea obligatorie a absentelor
context in mod adecvat
insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
-insusirea caracteristicilor morfologice ale tesuturilor
in context in mod adecvat
-insusirea anatomiei microscopice a tesuturilor
-capacitatea de a explica si interpreta continuturilor
teoretice si practice ale disciplinei de histologie intro abordare interdisciplinara cu celelalte materii
biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
fiziologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
20
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
Total ore studiu individual =92
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Sef lucrri dr. Coman Berciu Malina
Semntura:

Titular lucrri practice: Sef lucrri dr. Coman Berciu Malina


Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament
Conf.univ.dr. Iuliu Fulga
Semntura:

0
0
12
5
5
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / FACULTATEA DE STIINTE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
INFORMATICA MEDICALA SI BIOSTATISTICA
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf. univ.dr.Baroni Mihaela
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
1

Catedra Matematic Informatic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoaterea i utilizarea adecvat a termenilor uzuali n informatic
- cunoaterea sistemului de calcul
- competene privind elemente de birotic
- competente privind informarea, documentarea i comunicarea prin mijloace informatice
- interpretarea corespondenei dintre experimentul aleator i realizarea unei selecii aleatoare , dintre
variabilele aleatoare i indicatorii de studiu ai unei colectiviti statistice
- gruparea datelor de selecie i realizarea de repartiii probabilistice empirice
2. Instrumental-aplicative
- editarea de documente
Competene - analiza i prelucrarea datelor structurate n tabele
specifice
- informarea i documentarea prin Internet
disciplinei
- utilizarea cunotinelor dobndite ca instrumente de modelare ale unor fenomene i procese simple
cu caracter aleator
3. Atitudinale
- ncurajarea utilizrii instrumentelor informatice n activiti de cabinet, de spital, n cercetare, n
integrarea prin mijloace informatice n comunitatea medical
- adoptarea unei atitudini inovative, receptive i deschise fa de schimbare i asigurarea calitii n
domeniul de activitate

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
- Sistem de calcul. Structur. Componente
- Sisteme de operare
- Editoare de texte: Edit, Notepad,
Wordpad, Word
- Reele de calculatoare. Reteaua Internet
- Variabile aleatoare: repartiii probabilistice discrete/continue; densitate/frecven de
probabilitate; grafice, histograme; momente iniiale/centrate; cuantile
- Analiza datelor statistice, teste statistice
1. G. Barbu, I. Vduva, M. Boloteanu, Bazele informaticii, Editura tehnic, Bucureti, 1997
2. S.A. Glantz, Primer of biostatistics (sixth edition), McGraw-Hill, Medical Publishing
Division, 2005
3. M. Gorunescu, F. Gorunescu, A. Prodan, Excel, Access i pagini WEB, Editura Albastr,
Cluj-Napoca, 2007
4. M. Iosifescu, C. Moineagu, V. Trebici, E. Ursianu, Mic enciclopedie de statistic, Editura
tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985
5. Peter Norton, Ghid complet pentru Windows, Editura Teora, Bucureti, 1998
6. S. Sagman, MICROSOFT OFFICE 2003 pentru Windows - Ghid de nvare rapid prin
imagini, Editura Corint, Bucureti, 2004
7. T. Spircu, Introducere n informatic, Editura Teora, Bucureti, 1993

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Nota acordat la examinarea final

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
50%
50%

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
4
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
2
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
2
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =16
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Conf. univ.dr.Baroni Mihaela
Semntura:

Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

0
4
2
2
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / FACULTATEA DE LITERE SI
TEOLOGIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
LIMBA ENGLEZA
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

56

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular seminar
Sef lucrari dr. Diana Popa

Catedra de specialitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
28
-

S
28

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale
aplicate si aplicabile limbajului de specialitate.
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
medical;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare: ghid de verbe neregulate, dictionare, etc.
- comunicarea orala pe teme uzuale si de specialitate;
- folosirea diverselor modaliti de comunicare adecvate unor poteniale situaii reale din domeniul
medical;
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a corespondentei de specialitate;
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a documentelor profesionale diverse (retete, foi de
observatie ale pacientilor, completrea registrului etc).
3. Atitudinale
-manifestarea unor atitudini pozitive fata de domeniul medical prin promovarea unui sistem de valori
culturale, morale si civice;
- incurajarea dezvoltarii profesionale prin incurajarea studiului individual asistat;
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile de specialitate.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic seminar
Introducere n studiul limbilor strine n scopuri profesionale / cu obiective specifice
-Terminologie de baz din domeniul medical. Polisemie i omonimie.
-Categorii verbale (timp, mod, aspect).
-Categorii nominale (predeterminani, substantiv, adjectiv, substitute).
-Elemente de lexicologie i vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea (trunchiere i siglare).
-Sintaxa frazei (completiva direct, circumstana). Constrngeri modale n subordonate.
-Introducere n corespondena general. Formule tip. Elemente de baz ale scrisorii oficiale.
Formularistic.
-Comunicare i prezentare oral. Funcii de limbaj / formule tip. Sinonimie, antonimie.
1. NEAGU, Mariana. Limba englez contemporan : lexicologie i semantic.. [Galai] :
Universitatea "Dunrea de Jos" din Galai, 2007.
2. Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. Oxford : Oxford University Press,
1998.
3. POPA, Diana-Elena. English in nursing. Diana-Elena Popa. Bucureti : Editura Didactic i
Pedagogic, 2003.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare:
ghid de verbe neregulate, dictionare, etc.
-capacitatea de a comunica pe teme uzuale si de specialitate
-capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de
specialitate si a structurilor gramaticale din limba engleza
pentru obiective specifice

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
15%
30%
15%
1%
29%
Cerine maxime de promovare (pentru nota
10) :
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele
auxiliare: ghid de verbe neregulate, dictionare,
etc.
-capacitatea de a comunica corect si coerent pe
teme uzuale si de specialitate
-capacitatea de a utiliza corect si de a recunoaste
terminologia de specialitate si a structurilor
gramaticale din limba engleza pentru obiective
specifice
- utilizarea tehnicilor de redactare si completare
a documentelor profesionale diverse (retete, foi
de observatie ale pacientilor, completrea
registrului etc).

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2 ore

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular seminar: Sef lucrari dr. Diana Popa
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

0
0
2
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / FACULTATEA DE LITERE SI
TEOLOGIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
LIMBA ENGLEZ
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

56

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular seminar
Sef lucrari dr. Diana Popa

V
1

Catedra de specialitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
28
-

S
28

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale
aplicate si aplicabile limbajului de specialitate.
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
medical;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- comunicarea orala pe teme de specialitate;
- folosirea diverselor modaliti de comunicare adecvate unor poteniale situaii reale din domeniul
medical;
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a corespondentei de specialitate
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a documentelor profesionale diverse (retete, foi de
observatie ale pacientilor, completrea registrului etc).
3. Atitudinale
-manifestarea unor atitudini pozitive fata de domeniul medical prin promovarea unui sistem de valori
culturale, morale si civice;
- incurajarea dezvoltarii profesionale prin incurajarea studiului individual asistat;
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile de specialitate.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic seminar / lucrri practice
Elemente de comunicare profesional: structuri lingvistice i vocabular
-Tipuri textuale (informativ, explicativ, descriptiv, narativ, argumentativ, directiv).
-Terminologie de specialitate. Derivarea.
-Terminologie de specialitate. Compunerea. Sintagme complexe. Colocaii.
-Tipuri verbale fundamentale.
-Modalitatea (verbe modale i moduri; aspect).
-Coresponden oficial i documente profesionale. (CV, scrisoare de intenie, scrisoare de
recomandare, cerere de informaii / ofert)
-Comunicare oral profesional: exprimarea datei, orei, cantitii.
1. NEAGU, Mariana. Limba englez contemporan : lexicologie i semantic.. [Galai] :
Universitatea "Dunrea de Jos" din Galai, 2007.
2. Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. Oxford : Oxford University Press,
1998.
3. POPA, Diana-Elena. English in nursing. Diana-Elena Popa. Bucureti : Editura Didactic i
Pedagogic, 2003.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare:
ghid de verbe neregulate, dictionare, etc.
-capacitatea de a comunica pe teme uzuale si de specialitate
-capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de
specialitate si a structurilor gramaticale din limba engleza
pentru obiective specifice

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
15%
30%
15%
1%
29%
Cerine maxime de promovare (pentru nota
10) :
-capacitatea de a comunica corect si coerent pe
de specialitate
-capacitatea de a utiliza corect si de a recunoaste
terminologia de specialitate si a structurilor
gramaticale din limba engleza pentru obiective
specifice
- utilizarea tehnicilor de redactare si completare
a documentelor profesionale diverse (retete, foi
de observatie ale pacientilor, completrea
registrului etc).

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2 ore

0
0
2
0
0
0
0

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular seminar: Sef lucrari dr. Diana Popa
Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / FACULTATEA DE LITERE SI
TEOLOGIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
LIMBA FRANCEZ
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

56

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Ob
Nr. de
1
credite
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular seminar / lucrri practice
Prof. univ.dr. Gt Anca

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
28
-

S
28

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale
aplicate si aplicabile limbajului de specialitate.
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
medical;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba franceza, in domeniul de specialitate.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- comunicarea orala pe teme uzuale si de specialitate;
- exprimarea unei opinii;
- folosirea diverselor modaliti de comunicare adecvate unor poteniale situaii reale din domeniul
medical;
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare: ghid de verbe neregulate, dictionare, etc.
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a documentelor profesionale diverse (retete, foi de
observatie ale pacientilor, completarea registrului etc).
3. Atitudinale
-manifestarea unor atitudini pozitive fata de domeniul medical prin promovarea unui sistem de valori
culturale, morale si civice;
- incurajarea dezvoltarii profesionale prin incurajarea studiului individual asistat;
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile de specialitate.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic seminar
Introducere n studiul limbilor strine n scopuri profesionale
-Cultur i civilizaie anglofon / francofon. Terminologie de baz din domeniul culturii i
civilizaiei. Polisemie i omonimie.
-Categorii verbale (timp, mod, aspect).
-Categorii nominale (predeterminani, substantiv, adjectiv, substitute).
-Elemente de lexicologie i vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea (trunchiere i siglare).
-Sintaxa frazei (completiva direct, circumstana). Constrngeri modale n subordonate.
-Introducere n corespondena general. Formule tip. Elemente de baz ale scrisorii oficiale.
Formularistic.
-Comunicare i prezentare oral. Funcii de limbaj / formule tip. Sinonimie, antonimie.
1. JOB, Beatriz. Grammaire simplifie. Beatriz Job, Bernard Mis, Anne- Marie Pissavy. Paris :
CLE International, 1993.
2. GORUNESCU, Elena. Lexicul francez prin exerciii. Elena Gorunescu. Bucureti :
Cantemir, 1994.
3. BRESCU, Maria. Mthodologie de l'enseignement du franais. Maria Brescu. Bucureti :
Editura Didactic i Pedagogic, 1979.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
15%
30%
15%
2%
28%
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
0
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
2
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
0
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular seminar: Prof.univ.dr. Gata Anca
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / FACULTATEA DE LITERE SI
TEOLOGIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
LIMBA FRANCEZ
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

56

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Ob
Nr. de
1
credite
Totalul ore studiu individual
2
1
Titular curs
Titular seminar / lucrri practice
Prof.univ.dr. G Anca

Catedra de specialitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
28
-

S
28

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale
aplicate si aplicabile limbajului de specialitate.
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
medical;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba franceza, in domeniul de specialitate.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- comunicarea orala pe teme uzuale si de specialitate;
- exprimarea unei opinii;
- folosirea diverselor modaliti de comunicare adecvate unor poteniale situaii reale din domeniul
medical;
-stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare: ghid de verbe neregulate, dictionare, etc.
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a documentelor profesionale diverse (retete, foi de
observatie ale pacientilor, completarea registrului etc).
3. Atitudinale
-manifestarea unor atitudini pozitive fata de domeniul medical prin promovarea unui sistem de valori
culturale, morale si civice;
- incurajarea dezvoltarii profesionale prin incurajarea studiului individual asistat;
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile de specialitate.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic seminar
Elemente de comunicare profesional: structuri lingvistice i vocabular
-Tipuri textuale (informativ, explicativ, descriptiv, narativ, argumentativ, directiv).
-Terminologie de specialitate. Derivarea.
-Terminologie de specialitate. Compunerea. Sintagme complexe. Colocaii.
-Tipuri verbale fundamentale.
-Modalitatea (verbe modale i moduri; aspect).
-Documente profesionale. (CV, scrisoare de intenie, scrisoare de recomandare, cerere de
informaii)
-Comunicare oral profesional: exprimarea datei, orei, cantitii.
1. JOB, Beatriz. Grammaire simplifie. Beatriz Job, Bernard Mis, Anne- Marie Pissavy. Paris :
CLE International, 1993.
2. GORUNESCU, Elena. Lexicul francez prin exerciii. Elena Gorunescu. Bucureti : Cantemir,
1994.
3. BRESCU, Maria. Mthodologie de l'enseignement du franais. Maria Brescu. Bucureti :
Editura Didactic i Pedagogic, 1979.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
15%
30%
15%
2%
28%
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
0
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
2
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
0
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular seminar:Prof.univ.dr. Gata Anca
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
MEDICINA SI CULTURA
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Op
Nr. de
1
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Bacalbaa Nicolae
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-Cunoaterea conceptelor i a teoriilor fundamentale din spatiul sociologiei medicale, implicate in
studierea proceselor de schimbare social, tranzitie, dezvoltare social,
-Insuirea instrumentelor teoretice i practice care s analizeze fenomenele specifice evolutiei
medicale in functie de evolutia culturala
-Cunoasterea structurii psiho-cognitive i motivaionale a cercettorului performant n tiin.
Competene
specifice
2. Instrumental-aplicative
disciplinei
-Aplicarea instrumentelor practice pentru analiza fenomenelor specifice evolutiei medicale in functie
de evolutia culturala
3. Atitudinale
-Manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de progresul medical (ingineria genetica)
-Dezvoltarea vocabularului medical in discutii libere
-Participare pro-activa la curs prin dezvoltarea unor idei proprii si sustinerea lor in plen

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
-Natura i funciile tiinei. Natura vie obiect al cunoaterii bio-medicale.
-Metodologia cunoaterii i specificul tiinelor bio-medicale.
-Progresul tiinei.
-Adevr i moralitate n cunoaterea bio-medical.
-Structura psiho-cognitiv i motivaional a cercettorului performant n tiin.
-Cercetarea biomedicala si necesitatea perfectionarii continue.
-Terapia genetica si tehnologia genetica.
1.Iftimovici R., Istoria medicinei, Ed. All, Bucureti, 1999.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
+
40%
40%

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
20%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
efectuarea eseurilor si referatelor
efectuarea si sustinerea eseurilor si referatelor
-studierea bibliografiei minimale
-atitudine pro-activa la curs
-aprofundarea bibliografiei

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
4
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
2
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
2
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar
0
12. alte activiti
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =16
Data ntocmirii:02.04.2009
Titular curs: Prof. univ. dr. Bacalbaa Nicolae
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament
Prof. univ. dr. Bacalbaa Nicolae
Semntura:

0
4
2
2
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
MICROBIOLOGIE
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
84
Totalul ore studiu individual
96
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrri dr. Florea Caliopsea
Sef lucrri dr. Florea Caliopsea
nume, prenume)
Conf. univ. dr. Enache Gheorghe
Conf. univ. dr. Enache Gheorghe
Catedra de specialitate

E
6

Departamentul de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
42

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei;
- Cunoasterea caracterelor morfologice, fiziologice si biochimice ale bacteriilor si virusurilor;
- Cunoasterea notiunilor de genetica microbiana;
- Cunoasterea relatiilor microorganismelor cu gazda umana; a notiunilor de imunologie;
- Descrierea principalelor grupuri de bacterii si virusuri.
- Recunoasterea principalelor specii de paraziti dupa aspectele morfologice caracteristice;
-Cunoasterea modalitatilor de imbolnavire si a mecanismelor de transmitere a unor agenti infectiosi de
etiologie microbiana, virala sau parazitara de catre vectori, precum si a masurilor de prevenire a
acestora;
Competene 2. Instrumental-aplicative
specifice
- Insusirea tehnicilor de analiza utilizate in laboratorul clinic in investigatii microbiologice
disciplinei
- Utilizarea metodelor generale de identificare a microorganismelor (metodele de ob\inere a frotiului,
metodele de colorare)
- Utilizarea unor metode de sterilizare prin caldura umeda, caldura uscata, radiatii si dezinfectie;
- Utilizarea unor metode de izolare a bacteriilor si virusurilor; investigatia etiologica a infectiilor;
- Utilizarea instrumentarului i a aparaturii specifice laboratorului de microbiologie medicala
- Insusirea unor tehnici simple de laborator, aplicabile chiar la nivelul circumscriptiilor sanitare, in
vederea identificarii unor parazitoze de larga raspandire;
-Cunoasterea metodelor moderne de diagnostic parazitologic si imunologic precum si a schemelor
actuale de tratament in bolile parazitare.
3. Atitudinale
- Implicarea in activitatile specifice de recoltare si evaluare a materialelor biologice in laboratorul
clinic
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile stiintifice;
- Dezvoltarea profesional proprie;
- Utilizarea cunotinelor prin schimburi de experiene.
- Insusirea unor tehnici simple de laborator, aplicabile chiar la nivelul circumscriptiilor sanitare, in
vederea identificarii unor parazitoze de larga raspandire;
-Cunoasterea metodelor moderne de diagnostic parazitologic si imunologic precum si a schemelor
actuale de tratament in bolile parazitare.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Tematic curs
- Definiia microbiologiei medicale.
-Morfologie bacterian.
-Microbiologie ecologic
-Antibiotice
-Procesul infecios
- Coci patogeni
-Bacilul tuberculos. Bacilul difteric
-Bacterii intestinale
-Alte bacterii patogene sau condiionat
patogene
-Virusuri umane
-Protozoare (Entamoeba histolytica,
-Giardia intestinalis, Tricomonas vaginalis,
Toxoplasma gondii, Plasmodium)
-Cestode (Tenia solium, Taenia saginata,
Diphylobotrium latum,
-Ecchinococcus granulosus, Hymenolepis
nana)
-Trematode (Fasciola hepatica)
-Nematode (Ascaris lumbricoides,
-Enterobius vermicularis, Ttrichuris trichiura,
Strongyloides stercoralis, Trichinela spiralis)

Tematic lucrri practice


-Pregtirea i sterilizarea materialelor de
laborator
-Diagnosticul microbiologic prin microscopie
optic (frotiul bacteriologic)
-Diagnosticul microbiologic pe baza caracterelor
de cultur i metabolice
-Diagnosticul microbiologic pe baza caracterelor
antigene, de patogenitate i de sensibilitate la
bacteriofagi
-Antibiograma
-Examenul coproparazitologic (recoltare, fixare,
examinare macroscopic i microscopic a
scaunului, examenul direct n ser fiziologic,
examenul direct n sol. Lugol.
-Tehnici de concentrare prin sedimentare (cu
formol, cu HCl i eter, cu soluie aceto-acetic
i eter.), prin flotare.
-Preparate fixate i colorate coloraia ZiechlNielsen.
-Tehnici generale de diagnostic: tehnica
amprentei anale, coprocultura pe mediu Lofler,
coprocultura pe crbune
-Examenul parazitologic al bilei. Examenul
parazitologic al sngelui (frotiu i pictura
groas). Coloraia Giemsa,
-Diagnosticul pneumocistozei. Diagnosticul
parazitologic al tricomonazei vaginale
-Vectori
1. LICKER, Monica. Curs de microbiologie special. Monica Licker, Roxana Moldovan, Liliana
Dragomirescu, Dana Brehar Cioflec. Timioara : Eurostampa, 2008.
2. DIMACHE, Gheorghe. Bacteriologie, virusologie i parazitologie medical. Gheorghe
Dimache; Dan Panaitescu. Bucureti : Carol Davila, 2004. 352 p.: tab.; 24 cm. ISBN 973-862563-7. III 18291 ; 616-008/D42.
3. DIMACHE, Gheorghe. Microbiologie i parazitologie medical. Gheorghe Dimache; Dan
Panaitescu. Bucureti : Uranus, 1994. 319 p.; 21 cm. ISBN 973-9021-18-2. II 36977 ; 616092/D42.
4. Enache Gh., Trichineloza la om, Ed. Viaa medical Romneasc Bucureti, 2005
5. Gherman I. Compendiu de Parazitologie Clinica, Ed. ALL, Bucuresti, 1993
6. SPICER, John W./ Pratique clinique en bactriologie, mycologie et parasitologie, Flammarion
Mdecine-Sciences, Paris, 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
35 %
5%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
materiei.
noiunilor

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
120
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
6
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt.
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 96
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Sef lucrri dr. Florea Caliopsea
Conf. univ. dr. Enache Gheorghe
Semntura:

Titular lucrri practice: Sef lucrri dr. Florea Caliopsea


Conf. univ. dr. Enache Gheorghe
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof.univ.dr. Bacalbasa Nicolae
Semntura:

0
20
20
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

NOTIUNI SPECIFICE DE ENDOCRINOLOGIE SI DERMATOLOGIE N


PERIOADA DE SARCIN
Anul de studiu
III
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
O
Nr. de
5
credite
Total ore din planul de nvmnt
84
Totalul ore studiu individual
66
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
ef lucrri asociat dr.Lepadatu Victor
ef lucrri asociat dr.Lepadatu Victor
nume, prenume)
ef lucrri asociat dr. Tatu Alin
ef lucrri asociat dr. Tatu Alin
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
42

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Insusirea notiunilor teoretice despre:
-Hormonii hipotalamici si hipofizari, tumorile hipofizare, insuficienta hipofizara, diabetul insipid.
-Hormonii tiroidieni, bolile tiroidiene asociate deficitului de iod, hipertiroidiile, hipotiroidiile, tiroidite
acute, subacute si cronice, tumorile tiroidiene.
-Fiziologia paratiroidelor, metabolismul fosfo-calcic, hipoparatiroidismul si hiperparatiroidismul.
- Fiziologia testiculului, hipogonadismele masculine.
-Fiziologia ovarului, hipogonadismele feminine, boala polichistica ovariana.
- Cunoasterea leziunilor elementare cutanate
- Interpretarea si integrarea clinica a continuturilor proceselor dermatologice
Competene -Intelegerea determinismului patogenic al dermatozelor
specifice
2. Instrumental-aplicative
disciplinei
-Tehnica examinarii glandelor endocrine si a identificarii semnelor clinice ale bolilor endocrine
incluse in programa de studiu,
-Tehnica de efectuare si interpretarea rezultatelor investigatiilor necesare diagnosticului afectiunilor
endocrine.
-Tehnica de efectuare si interpretarea ecografiei glandelor endocrine. Efectuarea si interpretarea
spermogramei.
-Utilizarea examenului clinic pentru stabilirea diagnosticului dermatologic
-Utilizarea examenelor paraclinice pentru stabilirea diagnosticului de certitudine in Dermatologie
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de endocrinologie.
- Participarea proprie, activ la manifestrile stiintifice in domeniu.
- Valorificarea optim si creativ a potentialului propriu n activittile colective.
- Utilizarea cunottintelor prin schimburi de experiente.
- Dezvoltarea profesional proprie.
- Implicarea n dezvoltarea institutional si n promovarea cercetrilor stiintifice.
-Manifestarea unor atitudini responsabile fata de impactul bolilor venerice transmisibile in societate
-Cultivarea unui mediu stiintific centrat pe valori si dovezi stiintifice
-Participarea activa la propria dezvoltare profesionala

Tematic
general

Coninutul disciplinei
Tematic curs
-Hipotalamusul si hipofiza-fiziologie si
morfologie.Sindromul tumoral
hipofizar:etiologie,clinic si paraclinic.
-Insuficienta
hipofizar:etiopatogenie,diagnostic,tratament.
-Gusa si hipertiroidismul:etiologie,clinic si
paraclinic,tratament.Particularitti in sarcin si luzie.
-Hipotiroidismul:etiologie,clinic,paraclinic,
tratament.Particularitti in sarcin si luzie.
-Hipoparatiroidismul si spasmofilia:
etiologie,clinic,paraclinic,diagnostic, tratament.
-Insuficienta corticosuprareanal cronic si
insuficienta corticosuprareanal
acut:cauze,diagnostic,tratament.
-Sindromul Cushing:cauze,diagnostic si tratament.
-Sindroame de intersexualitate:etiologie,clinic.
-Feocromocitomul:clinic,paraclinic,tratament.
-Ovarul. Hormonii ovarieni: structur, aciuni, reglare,
ciclul ovarian.Modificri in timpul sarcinii.
Amenoreea primar i secundar: etiopatogenie,
aspecte clinice, algoritm de exploatare, principiile
tratamentului cu estrogeni i progestageni. Boala
polichistic ovarian: etiopatogenie, diagnostic clinic
i biologic, principii de tratament.
-Insuficienta ovarian:etiologie,tablou clinic,explorri
paraclinice,tratament.
-Hipogonadismul masculin: etiologie,tablou
clinic,explorri paraclinice.
-Sterilitatea feminin si masculin de cauz endocrin
.Sexualizarea normal prenatal i postnatal.
Pubertatea: determinus, limite cronologice,
stadializare. Pubertatea precoce: etiopatologie,
algoritm de investigare i terapie. Pubertatea
ntrziat: etiopatologie, algoritm de investigare i
terapie. Infertilitatea masculin i feminin: etiologie,
algoritm de exploatare a unui cuplu infertil,
posibiliti de tratament. Fertilizarea in vitro.
Terapia hormonal de substituie la menopauz.
-Anatomia, histologia si fiziologia cutanata.
Semiologia dermatologica.Notiuni generale de terapie
dermatologica
-Infectii micotice cutaneo mucoase
Piodermite.Eritrasma
-Infectii cutanate produse de paraziti :scabia si
pediculozele
-Infectii virale cutaneo-mucoase
-Dermatoze alergice :urticaria si
eczemele.Colagenozele :psoriazisul.bulozele,lichenul
plan
-Tumori cutaneo-mucoase benigne si maligne. Dermatozele precanceroase
-Maladii cu transmitere sexuala :sifilisul, gonoreea,
trichomoniaza

Tematic seminar / lucrri practice


-Prezentarea modului de redactare a foii de
observaie a bolnavului cu patologie
endocrin.
-Metode de diagnostic paraclinic n
endocrinologie
-Sindromul tumoral hipofizar
-Teste biologice ale funciei tiroidiene
-Prezentare de cazuri clinice de hipertiroidie
-Prezentare de cazuri clinice de hipotiroidie
-Determinarea steroizilor urinari
-Boala i sindromul Cushing -prezentri de
caz
-Insuficienta ovarian-prezentri de caz
-Prezentare de cazuri clinice din patologia
ovarian: sindromul Turner, boala
polichistic ovarian: date clinice,
echografia pelvin efectuare, intrepretare.
Sindroamele de rezisten la androgeni.
-Testul postcoital; efectuare i intrepretare.
Examinarea direct i intrepretarea
modificrilor glerei cervicale. Temperatura
bazal: efectuare i interpretare.
-Spermograma: efectuare i intrepretare. Prezentare de cazuri clinice de
hipogonadism masculin.
-Tehnici de asepsie cutanata.Toaleta
pacientului imobilizat la pat
Ingrijirea cavitatii bucale in afectiunile
mucoasei
-ngrijirea organelor genitale externe in
afectiunile dermatologice
-Prelevarea unor produse patologice in
dermatologie :secretie vaginala, depozit
lingual, scuame
-Prelevarea unor produse biologice.
Probleme de ingrijire dermato-cosmetica
-Leziuni elementare cutaneo-mucoase si
simptomele subiective
-Diagnosticul clinic si paraclinic
in :micoze cutaneomucoase,piodermite,viroze cutaneomucoase, parazitoze.
-Diagnosticul clinic si paraclinic in
dermatoze alergice, colagenoze, dermatoze
buloase, psoriazis,.
-Diagnosticul clinic si paraclinic in
dermatoze precanceroase,tumori cutaneomucoase, maladii sexual transmisibile
-Terapia topica :bai, comprese, badijonaj,
tamponaj, pulverizatii, aplicatii de
substante citotoxice, keratolitice, revulsive.
Biopsia. Crioterapia. Puva-terapia.
Laserterapia

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1.Coculescu M. , Endocrinologie clinic, note de curs, Ed.Medical, Bucureti, 1996;


2.IONESCU, Barbu. Tratamentul bolilor endocrine. Barbu Ionescu; Constantin Dumitrache.
Bucureti : Editura Medical, 1990. 367 p.; 21 cm. Bibliogr. ; 616.4/I-68.
3.Tatu A.,Dermatologie-Venerologie ;Note de Curs,Ed Fundatiei Universitare Dunarea de Jos Galati
2006

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n % {total = 100%}
10 %
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
35 %
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 5 %
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
materiei.
materiei.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
5
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
5
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 66

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: ef lucrri asociat dr.Lepadatu Victor
Semntura:
ef lucrri asociat dr. Tatu Alin
Semntura:
Titular lucrri practice: ef lucrri asociat dr.Lepadatu Victor
Semntura:
ef lucrri asociat dr Tatu Alin
Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura:

ef Departament,
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semnatura:

0
10
10
6
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN SI FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
NURSING GENERAL
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob.
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
126
Totalul ore studiu individual
174
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof univ. dr. Alexandru Ierima
Sef lucrari drd. Doinita Vesa
nume, prenume)
Asist. univ. drd. Matei Mdlina
Catedra de specialitate

E
10

Departament Clinic / Departament Stiinte Functionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
126
42

S
-

LP
84

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Dobndirea de cunotine teoretice i deprinderi practice indispensabile viitoarelor asistente medicale.
- Cunotine teoretice: natura i tipurile ngrijirilor n practica de nursing, necesiti i ngrijiri
fundamentale, generale i specializate n medicina general i de urgen; principii de nursing
comunitar i educaie pentru snatate.
- Cunotine practice: necesiti (nevoi) i ngrijiri fundamentale, generale i specializate n asistena
medical din spital i ambulator; diagnosticul de ngrijire i planul de ngrijire; efectuarea i asistarea
explorrilor de laborator; administrarea tratamentului i supravegherea bolnavilor cu afeciuni medicale
sau chirurgicale.
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de nursing.
- Cunoasterea particularitatilor morfo-functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de nursing intro abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale.
- Cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara abordarii problematicii patologiei umane si
facilitarii corelarii aspectelor preclinice cu cele clinice.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de nursing.
- Utilizarea materialului didactic si a aparaturii specifice.
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de nursing
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu.
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
-Definiii : nursing ; nurs ;
-Nevoia unei bune respiraii
-Modele conceptuale nursing
- Nevoia unei bune circulaii
-Asistenta medical i locul ei de munc
- Nevoia de a bea i a mnca
-Protecia muncii n mediul spitalicesc
-Nevoia de a elimina
-Dezinfecia. Dezinsecia. Deratizarea.
- Nevoia de a se mica i a avea o bun postur
-Internarea i primirea bolnavilor n spital.
- Nevoia de a dormi i a se odihni
-Evidena i micarea bolnavilor
-Nevoia de a menine temperatura corpului n
-Asigurarea condiiilor de spitalizare a bolnavilor limite normale
-Transportul bolnavilor i al accidentailor
-Nevoia de a menine tegumentele i mucoasele
-Procesul de ngrijire : evaluarea pacientului ; curate i integre
elaborarea planului de ngrijire ; realizarea -Nevoia de a evita pericolele
planului de ngrijire ; evaluarea eficacitii -Nevoia de a aciona conform propriilor
aciunilor de ngrijire
credine i valori, de a practica religia
-Nevoia de a nva
- Sterilizarea instrumentelor i materialului1. Nutrition de la personne ge. M. Ferry, E. Alix, P. Brocker, T. Constans, B. Lesourd, D.
Mischlich, P. Pfitzenmeyer, B. Vellas. 3e d: Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 007.
XXI, 304 p. : tab., fotogr. ; 21 cm. (Abrgs). Bibliogr. la finele capitolelor. ISBN 978-2-29406236-1. II 37860 ; 613.2/.3/N98.
2. Manual de medicin intern pentru cadre medii. Sub redacia Corneliu Borundel. Bucureti : All,
1994. 789 p.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-9156-60-6. III 18315 ; 616.1/.8/M30.
3. MARIN, Fl. Boli interne pentru cadre medii. Fl. Marin, C. Popescu. a 2-a: Bucureti : Editura
Medical, 1980. 369 p.; 21 cm. III 18990 ; 616/M11.
4. MARIN, Florea. Explorri funcionale : pentru cadre medii. Fl. Marin; C. Popescu. ed. a 2-a:
Bucureti : Editura Medical, 1978. 187 p.: fig., sch., tab. ; 21 cm. ; 616-072/079/M39.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
- promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din
timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in context
in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de nursing .

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
10%
5%
5%
75%
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
-promovarea testului de verificare a cunostintelor
teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea
ei in context in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de nursing.
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de nursing intr-o
abordare
interdisciplinara cu celelalte materii
biomedicale

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
20
8. pregtire prezentri orale
14
2. studiu dup manual, suport de curs
20
9. pregtire examinare final
30
3. studiul bibliografiei minimale indicate
20
10. consultaii
20
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
10
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
20
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) =174

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Prof univ. dr. Alexandru Ierima
Semntura:
Titular lucrri practice: Sef lucrri dr. Vesa Doinita
Asist. univ. dr. Matei Mdlina
Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura:

Sef Departament
Prof.univ.dr. Dorel Firescu
Prof.univ.dr. Nicolae Bacalbasa
Semnatura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
NOIUNI FUNDAMENTALE DE PATOLOGIE
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob.
Nr. de 10
credite
Total ore din planul de nvmnt
112
Totalul ore studiu individual
188
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Bacalbasa Nicolae
Asist. univ. drd. Mihai Grigore Camelia
nume, prenume)
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Catedra de specialitate

Dep. Stiinte Functionale/Dep. Stiinte Morfologice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
112
56

S
-

LP
56

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare-dezvoltarea rationamentului si interpretarea corecta a datelor clinico - paraclinice, rezultate din
domenii care privesc acelasi fenomen: fiziologie, biochimie, morfopatologie, chirurgie, anestezie,
medicina interna, neurologie
-intelegerea mecanismelor moleculare, celulare si sistemice, ale mbolnavirii
-schitarea diagnosticului functional si predictia asupra evolutiei disfunctiilor
-selectarea obiectivelor fiziopatologice ale terapiei
-capacitatea de a utiliza in mod adecvat si in context terminologia de specialitate
-cunoasterea modificarilor microscopice si macroscopice aparute la nivelul organelor, aparatelor si
sistemelor in diverse patologii
Competene -capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de
morfopatologie intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale fundamentale:
specifice
biochimia, anatomia, fiziologia, histologia, fiziopatologia
disciplinei
-capacitatea de a aborda problematica patologiei umane si a corela aspectele morfopatologice cu
cele clinice.
2. Instrumental-aplicative -Integrarea etiologiei cu mecanismele patogenetice, pentru ierarhizarea modificarilor dintre
structura/functie, instalate cu oarecare specificitate, pentru fiecare tip de boala.
- Dezvoltarea rationamentului si interpretarea corecta a datelor clinico paraclinice
-Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de fiziopatologie
- Utilizarea materialului didactic si a aparaturii specifice din laboratorul de fiziopatologie
- Recunoasterea in microscopia optica a leziunilor elementare din tesuturi si organe
- Recunoasterea macroscopica a leziunilor elementare din tesuturi si organe
3. Atitudinale- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de fiziopatologie
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul morfopatologic

Coninutul disciplinei

Tematic
general

Tematic curs

Tematic lucrri practice

- Starea de boal Etiopatogenia


general a bolilor
- Rspunsul organismului la agresiune Reacia inflamatorie
- Fiziopatologia termoreglrii
- Fiziopatologia tulburrilor
metabolismului proteic
- Fiziopatologia tulburrilor
metabolismului glucidic
- Fiziopatologia tulburrilor
metabolismului lipidic
- Fiziopatologia tulburrilor
metabolismului acidobazic i
hidroelectrolitic
- Fiziopatologia echilibrului eritrocitar
i leucocitar
- Fiziopatologia echilibrului
coagulolitic
- Fiziopatologia aparatului respirator
Fiziopatologia
homeostaziei
tensionale si a cardiopatiei ischiemice
- Fiziopatologia insuficienei cardiace
- Fiziopatologia aparatului digestiv
- Fiziopatologia aparatului renal
- Hiperemia activa, staza, ischemia si
anoxia.
- Notiuni generale asupra proceselor
distrofice
- Generalitati asupra proceselor
inflamatorii
- Caracteristicile proliferarilor celulare
in tumori
- Patologie cardiorespiratorie
- Patologia aparatului digestiv
- Patologia aparatului reno-urinar
- Patologia aparatului reproducator
- Notiuni generale. Anemii,
eritroblastoze, poliglobulii.
- Patologia SNC

- Investigarea unei reacii inflamatorii: manifestri


generale.
- Investigarea unei reacii inflamatorii: manifestri locale
- Investigarea tulburrilor SNC
- Investigarea tulburrilor metabolismului proteic
- Investigarea tulburrilor metabolismului glucidic
- Investigarea tulburrilor metabolismului lipidic
- Investigarea tulburrilor metabolismului acidobazic i
hidroelectrolitic
- Investigarea tulburrilor echilibrului eritocitar i
leucocitar
- Investigarea tulburrilor echilibrului coagulolitic.
- Investigarea tulburrilor funciei respiratorii
- Investigarea tulburrilor aparatului cardiovascular:
- Investigarea tulburrilor aparatului digestiv
- Investigarea tulburrilor aparatului renal
- Staza renala. Staza hepatica. Staza pulmonara. Tromb
Infarct miocardic. Infarct pulmonar. Infarct renal
- Distrofie granulo-vacuolara in rinichi, ficat
Distrofie grasa hepatica Distrofia hialina in ovar.
Distrofia fibrinoida in placenta
- Apendicita acuta flegmonoasa. Meningita purulenta
TBC miliara in ficat. TBC ganglionara. Tesut de
granulatie
-Papilom cutanat. Polip rectal Fibroadenom mamar
Hemangiom. Adenom pleiomorf Fibroleiomiom uterin
Carcinom
spinocelular.
Carcinom
bazocelular.
Adenocarcinom de colon Metastaza de adenocarcinom in
ganglion limfatic
-Miocardita interstitiala. Miocardo-scleroza. Placa de
aterom Bronhopneumonia. Pneumonia interstitiala
hemoragica. Pneumonia interstitiala cu celule gigante.
Pneumonia cu pneumocystis carinii TBC pulmonar.
Carcinom pulmonar
- Ulcer gasric. Adenocarcinom gastric. Adenocarcinom
de colon Hepatita cronica agresiva. Ciroza
hepatica. Colecistita acuta flegmonoasa Pielonefrita
cronica. TBC renal. Tumora Grawitz
- Hiperplazie glandulo-chistica de endometru Chist
adenom seros papilifer de ovar Carcinom de col uterin.
Mastoza sclero-chistica. Carcinom mamar Macroscopiepiese anatomice, necropsie Hipeplazie adenomatoasa de
prostata Adenocarcinom de prostata
Gusacolchistica Boala Hodgkin Limfom limfocitic
Limfom histiocitar

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1. Fiziologia i fiziopatologia digestiei. Lucian Bulighescu; Benedict Gheorghescu; Ioan Puca; I.


Teodorescu Exarcu. Bucureti : Editura Medical, 1982. 707 p.: fig., diagr., tab.; 24 cm. ;
612.3/F62.
2. Fiziologia i fiziopatologia excreiei. Sub redacia I. Teodorescu - Exarcu. Bucureti : Editura
Medical, 1980. 558 p.; 24 cm. Bibliogr. III 18153 ; 612.4/F62.
3. Fiziologia i fiziopatologia reproducerii umane. I. Dumitru; Madeleine Micnescu-Georgescu;
M. Rotaru; I. Teodorescu Exarcu; G. C. Teodoru. Bucureti : Editura Medical, 1977. 758 p.; 24
cm. Bibliogr. III 19922 ; 612.6/
4. Fiziologia i fiziopatologia sistemului endocrin. Sub redacia Ion Teodorescu - Exarcu.
Bucureti : Editura Medical, 1989. 1279 p.; 24 cm. Bibliogr. ; 612.4/F62.
5. Fiziologia i fiziopatologia sistemului nervos. Sub redacia prof. dr. Ion Teodorescu - Exarcu.
Bucureti : Editura Medical, 1978. 1080 p.; 24 cm. Bibliogr. ; 612.8/B15.
6. Fiziopatologie special : pentru studeni i medici. Gerhard Berg, Helmuth Bohnenkamp, B.
Deuticke, ... ; sub redacia Ludwig Heilmeyer ; trad. de dr. E. Nichifor, R. Geib. Bucureti :
Editura Medical, 1968.
7. Fulga I. , Morfopatologie generala,Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, 2006;

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
10%
5%

Media notelor acordate la lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
5%
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
75%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice
5) :
-promovarea testului de verificare a din timplu semestrului
cunostintelor teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de -refacerea obligatorie a absentelor
80%)
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
-refacerea obligatorie a absentelor
context in mod adecvat
-insusirea terminologiei de specialitate si -insusirea cunostintelor
de fiziopatologie
i
utilizarea ei in context in mod adecvat
morfopatologie a organelor , aparatelor si sistemelor
-insusirea cunostintelor de fiziopatologie a -capacitatea de a explica si interpreta continuturile
organelor , aparatelor si sistemelor
teoretice si practice ale disciplinei de fiziopatologie intr-o
abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale
fundamentale: biochimia, anatomia, fiziologia, histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
20
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
20
9. pregtire examinare final
20
3. studiul bibliografiei minimale indicate
20
10. consultaii
20
4. documentare suplimentar n bibliotec
20
11. documentare pe net
8
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
20
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
20
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 188

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Prof. univ. dr. Bacalbasa Nicolae
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Semntura:

Titular lucrri practice:

Asist. univ. drd. Mihai Grigore Camelia


Conf. univ. dr. Fulga Iuliu

Semntura:

Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatur:

Sef Departament
Conf. dr. Fulga Iuliu
Prof.dr. Bacalbasa Nicolae

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE / DPPD
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
PEDAGOGIE
Anul de studiu
III
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. credite
Total ore din planul de nvmnt
28
Totalul ore studiu individual
32
Titularul disciplinei (grad
Titular curs
Titular lucrri practice
didactic i tiinific, nume)
Conf.dr.Simona Alecu
Conf.dr.Simona Alecu

V
2

Catedra de specialitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
S
28
14
-

LP
14

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
nsuirea conceptelor fundamentale ale pedagogiei generale
nsuirea metodologiei instruirii
Antrenarea n rezolvarea problemelor (de diagnostic, de tratament, de adaptare la necunoscut)
Optimizarea comunicrii cu pacientul
2. Instrumental-aplicative
- Dezvoltarea tehnologiilor moderne de nvare: multimedia, imagistica, informaiile bibliografice de
pe internet
- Participarea direct la actul medical
Competene
specifice
disciplinei

3. Atitudinale
- Formarea/corectarea atitudinii fa de omul bolnav
- Formarea/Dezvoltarea atitudinii participative n cadrul echipei medicale
- Creterea responsabilitii actului medical

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
1. Teoria i metodologia instruirii 4 ore
- Procesul de nvmnt: nvarea, predarea
- Componentele principale ale procesului de nvmnt
- Procesul de nvmnt ca act de comunicare
- Procesul de nvmnt ca unitate a informrii i formrii
2. Fundamentarea principiilor didactice 4 ore
- Caracterul intuitiv al nvmntului
- Principiul integrrii teoriei cu practica
- Sistematizarea i continuitatea nvrii
- Principiul accesibilitii i lurii n considerare a
particularitilor de vrst i individuale ale pacientelor
- Principiul nsuirii temeinice a cunotinelor, priceperilor i
deprinderilor
- Principiul conexiunii inverse
3. Metodologia instruirii. Metode de instruire i mijloace de
nvmnt Strategia didactic 2 ore
- Clasificarea metodelor de instruire
- Metode de comunicare (orale, scrise, oral-vizuale, interioare)
- Metode de explorare (directe, indirecte)
- Metode operaionale (aciune real sau simulat)
- Metode de raionalizare a predrii i nvrii
- Funcia pedagogic a mijloacelor de nvmnt
- Clasificarea mijloacelor de nvmnt
- Criterii de elaborare a strategiei didactice
- Tipuri de strategii de instruire
4. Aspecte ale interveniei educaional-terapeutice adresate
gravidei si lehuzei. 4 ore
1.

Tematic seminar / lucrri practice


1. .Elaborarea de strategii didactice
utiliznd metodele de nvmnt i
mijloacele specifice 6 ore
2. Terapia educaional complex i
integrat a mamei 8 ore
- Terapia cognitiv
- Terapia ocupaional i
psihoterapia de expresie
- Ludoterapia
- Terapia psihomotricitii

Barna A., Antohe G., Curs de pedagogie. Teoria instruirii i evalurii, Ed. Istru, Galai, 2003

Ponderea exprimat n % {total = 100%}


La stabilirea notei finale se iau n considerare
20 %
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, 10 %
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
70 %
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- La evaluarea continu realizat pe parcursul
- La evaluarea continu, realizat pe parcursul
semestrului, inclusiv cea realizat prin lucrri de control
semestrului, inclusiv cea realizat prin lucrri de
s obin minim nota 5;
control/testri periodice s obin minim nota 8;
- La evaluarea final, s defineasc i s explice corect
- La evaluarea final: s defineasc corect noiunile
jumtate din noiunile solicitate.
tiinifice solicitate, s utilizeze corect limbajul de
specialitate, s realizeze corelaii logice ntre
noiunile cu care opereaz, s explice i s
sintetizeze informaiile, s ofere explicaii tiinifice,
nu empirice, pentru fenomenele sociale studiate, s
ofere exemple adecvate.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
5
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
5
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
5
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 32 ore

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Conf.univ.dr.Simona Alecu

Semntura
Titular lucrri practice: Conf.univ.dr.Simona Alecu
Semntura

Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatura,

0
10
2
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE/ D.P.P.D.
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
PSIHOLOGIE. BIOETIC SI DEONTOLOGIE MEDICAL
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
64
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrri. dr.Bentea Stir Corina
Sef lucrri dr. Bentea Stir Corina
nume, prenume)
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Catedra de specialitate

Dep. Stiinte Morfologice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor psihologice fundamentale;
- formarea unei viziuni integrativ-sistemice i interacioniste despre psihicul uman;
- nelegerea specificului proceselor i mecanismelor psihice cu accentuarea aspectelor strucuraldinamice i funcional-evolutive ale acestora;
- nelegerea modului cum se constituie i se dezvolt n ontogenez procesele, funciile i nsuirile
psihice;
- formarea unei viziuni tiinifice referitoare la modul de manifestare i de funcionare a fenomenelor
psihice n cadrul activitilor umane.
- formarea unei conduite socio-profesionale care s respecte cerinele codului etic i deontologic.
Competene - pregatirea in vederea efectuarii unor ingrijiri de natura preventiva, curativa, recuperatorie si
paleativa ale persoanei, familiei si comunitatii, in limita competentelor sale;
specifice
disciplinei
2. Instrumental-aplicative
- utilizarea corect a conceptelor, principiilor i teoriilor psihologiei tiinifice n explicarea i
interpretarea diferitelor fenomene i manifestri psihice din viata i activitatea uman curent;
- utilizarea adecvat a metodelor i tehnicilor de cunoatere psihologic i de comunicare n viitoarea
activitatea profesional, cu scopul optimizrii relaiei dintre medic i pacient.
- Aplicarea n practica medical a unei conduite etice i deontologice profesionale
-Participarea alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.
-Participarea sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru
sanatate.
3. Atitudinale
- formarea unui sistem de atitudini pozitive fa de psihologie manifestate prin interes i receptivitate
crescut n nelegerea i explicarea corect, dintr-o perspectiv tiinific a fenomenelor psihice
ntlnite n viaa i activitatea cotidian;
- implicarea n dezvoltarea i promovarea cercetrii psihologice tiinifice;
- angajarea n relaii de parteneriat cu persoane sau instituii care solicit servicii psihologice n diferite
domenii de activitate: social, medical, educaional, cultural etc.;
- implicarea n propriul proces de formare i dezvoltare profesional si personal.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
I. Introducere n problematica psihologiei generale
1. Introducere n problematica psihologiei ca
Evoluia cunoaterii psihologice. Psihologia ca tiin tiin. Evoluia cunoaterii psihologice.
i locul acesteia n sistemul tiinelor. Relaiile Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei;
psihologiei cu alte tiine.
2. Problema cunoaterii psihologice.
Psihicul ca obiect
de studiu al psihologiei: Cunoatere psihologic empiric versus
complexitatea noiunii de psihic. Natura contradictorie cunoatere
psihologic
tiinific:
a psihicului uman. Abordarea sistemic a psihicului, particulariti specifice celor dou forme de
caracteristicile sistemului psihic uman.
cunoatere. Metodele de cunoatere a
Principiile cercetrii psihologice. Metodele de fenomenelor psihice. Specificul legilor
cercetare a fenomenelor psihice. Legi i explicaii n fenomenelor psihice. Exemple, Aplicaii;
psihologie. Tipuri i nivele de explicaie n psihologie. 3. Dezvoltarea psihicului.
Clasificarea fenomenelor psihice: modele de Factorii dezvoltrii psihice: ereditatea,
clasificare.
mediul, educaia. Aplicaii;
II. Dezvoltarea psihicului
4. Formele vieii psihice: contiina,
Factorii dezvoltrii psihice: ereditatea, mediul, subcontientul i incontientul.
educaia. Disputa ereditate - mediu n formarea - Noiuni generale de moral. Etic i
personalitii.
deontologie medical.
Formele vieii psihice: contiina, incontientul i
-Valorile morale n medicin. Evoluia
subcontientul: structur, roluri, funcii. Noiuni
istoric a eticii i deontologiei.
generale de moral. Etic i deontologie medical.
- Deontologia relaiei psihologice cadru
-Valorile morale n medicin. Evoluia istoric a eticii
medical-bolnav.
i deontologiei.
- Bioetica n teoria i practica nursingului.
-Deontologia relaiei psihologice cadru medical- Responsabilitatea medical. Bazele morale
bolnav.
ale secretului medical.
-Bioetica n teoria i practica nursingului.
- Etica relaiilor de munc ntre membrii
-Responsabilitatea medical. Bazele morale ale
profesiunii medicale.
secretului medical.
- Moralitatea actului medical i semnificaia
- Etica relaiilor de munc ntre membrii profesiunii
sa cultural-educativ.
medicale.
- Dreptul la sntate i datoria de a vindeca.
-Moralitatea actului medical i semnificaia sa
Iatrogenia.
cultural-educativ.
- Dreptul la sntate i datoria de a vindeca. Iatrogenia.
1. Astrstoae V., Trif A.B., Essentialia n Bioetic, Editura Cantes, Iai, 1998.
2. RDULESCU, Sorin M. Devian comportamental i boal psihic : sociologie i
psihiatrie. Sorin M. Rdulescu; Mircea Piticariu. Bucureti : Editura Academiei RSR, 1989.
3. RDULESCU, Sorin M. Introducere n sociologia delincvenei juvenile : (adolescena ntre normalitate i devian). Sorin M. Rdulescu, Dan Banciu. Bucureti : Editura Medical,
1990.
4. SCRIPCARU, Gheorghe. Deontologie medical. Gh. Scripcaru, T. Ciornea. Bucureti :
Editura Medical, 1979.
5. Duescu B., Etica profesiunii medicale, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1980;
6. Ghiulescu T., Etica medical, Ed.Edimpex Sperana, Bucureti, 1992;
7. Terbrancea M., Scripcaru G., Coordonatele deontologice ale actului medical, Ed.Medical,
Bucureti, 1989.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
20%
10%
70%

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :


- La evaluarea continu realizat pe parcursul
semestrului, inclusiv cea realizat prin lucrri de control
s obin minim nota 5;
- La evaluarea final, s defineasc i s explice corect
minim jumtate din noiunile solicitate.

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


- La evaluarea continu, realizat pe parcursul
semestrului, inclusiv cea realizat prin lucrri de
control/testri periodice s obin minim nota 8;
- La evaluarea final: s defineasc corect noiunile
tiinifice solicitate, s utilizeze corect limbajul de
specialitate, s realizeze corelaii logice ntre
noiunile cu care opereaz, s explice i s
sintetizeze informatiile, s ofere explicaii tiinifice,
nu empirice, pentru fenomenele psihice studiate, s
ofere exemple adecvate din viaa cotidian i din
activitatea practic.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 64
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Sef lucrri. dr.Bentea Stir Corina
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Semntur:

Titular lucrri practice: Sef lucrri. dr.Bentea Stir Corina


Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Semntura:

Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatur:

ef Departament
Conf. univ. dr. Fulga Iuliu
Semnatur:

10
14
10
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

ROLUL MOASEI N PREVENTIA,SCEENING-UL SI URMRIREA


EVOLUTIEI PATOLOGIEI APARATULUI GENITAL
Anul de studiu
III
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
1

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
Dobndirea cunotinelor privind patologia ginecologic i n special a metodelor de screening,
diagnostic i tratament a afeciunilor oncologice ginecologice.
Formarea orizontului medical privind problemele de Obstetric Ginecologie i Planing familial;
Obinerea de competene n domeniul stabilirii diagnosticului de sarcin, a monitorizrii sarcinii
normale i patologice;
Competene
2. Instrumental-aplicative
specifice
Utilizarea tehnicilor medicale pentru explorarea problemelor ginecologice.
disciplinei
Utilizarea tehnicilor de predicie i stabilire a diagnosticului de sarcin.
Folosirea unor metode de screening, diagnostic i tratament a afeciunilor oncologice ginecologice.
3. Atitudinale
Implicarea activ n dezvoltarea gndirii medicale n domeniu.
Folosirea unor metode moderne bio-medicale de evaluare a problemelor de Obstetric Ginecologie

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Notiuni de preventie si screening,urmarirea evolutiei patologiei.
Identificarea gravidelor cu rsic scazut:utilizarea chestionarului OMS.
Examenul prenatal si urmarirea pacientei. Screeningul Sindromului Down.
Screeningul pentru vaginozele bacteriene.
Depistarea si diagnosticul precoce al cancerului.
Preventia primara,preventia secundara
Screeningul programat profilactic si consultatia oncologica sistematica obligatorie.
1.Ghid de nursing. Sub redacia Lucreia Titirc. a 3-a: Bucureti : Viaa Medical Romneasc,
1996.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


50%
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
-cunoaterea notiunilor de curs
-cunoasterea notiunilor de curs
-prezenta minima de 80%
-prezenta minima de 80%
-prezentarea de fise,proiecte

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
4
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
4
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =16
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs:
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

ef Departament Clinic
Prof.univ. dr.Firescu Dorel
Semntura

0
4
4
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
AFECIUNI BUCO-DENTARE N SARCIN
Anul de studiu
IV
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
1

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-Familiarizarea studentilor cu modificarile morfofiziologice ale complexului dento-parodontal in
sarcina.
-Insusirea datelor privind rolul si importanta eiopatogeniei multifactoriale a principalelor afectiuni ale
cavittii bucale
-Insusirea metodelor de cuantificare a strii de sntate oral
-Insusirea principalelor notiuni teoretice privind metodele de profilaxie primar : igiena buco-dentar,
profilaxia cu fluor, sigilarea santurilor si fosetelor, igiena alimentatiei
-Insusirea notiunilor teoretice in diagnosticul precoce al cariei dentare, atitudinea terapeutic n cazul
Competene cariilor initiale
specifice
2. Instrumental-aplicative
disciplinei
- Deprinderea examinrii specifice a gravidelor;
- Formarea priceperii de a recunoate semnele clinice ce nsoesc patologia femeii insarcinate;
- Formarea priceperii de a stabili diagnosticul n cazuri ce necesit interventia medicului dentist;
- Cunoaterea metodelor i tehnicilor de intervenie n cazul femeii insarcinate;
- Dezvoltarea unei experiene clinice adecvate
3. Atitudinale
- Manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de pacienta
- Formarea unor atitudini normale de lucru in echip
- Valorificarea optim si creativ a potenialului propriu in activitile colective
- Utilizarea cunotinelor prin schimburi de experiene

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
- Aspecte morfofiziologice ale complexului dento-parodontal in sarcina
- Etiopatogenia plurifactoriala a afectiunilor bucodentare in sarcina
- Substratul biochimic al modificarilor dento-parodontale.
- Corelatii dintre reactiile imunitare si patologia cavitatii bucale in sarcina
- Aspecte imunologice legate de puerperalitate
- Parodontopatiile si sarcina
- Aspecte terapeutice ale afectiunilor bucodentare in sarcina
Dumitriu H-T., Dumitriu S., Parodontologie, Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1998.
Gafar M., Panaite H., Vartej P., Afectiunile buco-dentare si sarcina, Editura All, Bucuresti, 1998.
Martu S., Mocanu C., Parodontologie clinica, Editura Apollonia, Iasi , 2000.
Severineanu V., Parodontologie clinica si terapeutica, Editura Academiei Romane 1994.

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n % {total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
Notele obinute la testele periodice sau pariale
15%
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
15%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
70%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- promovarea testului de verificare a cunotinelor
- promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice
teoretice
- prezena la lucrrile practice n proporie de 80%
- prezena la lucrrile practice n proporie de 100%
- asimilarea cunotinelor de baz privind structura
- aprofundarea cunotinelor de baz privind
funcional a parodoniului marginal i epidemiologia
structura funcional a parodoniului marginal i
bolii parodontale.
epidemiologia bolii parodontale.
- nelegerea relaiei de cauzalitate dintre factorii
- nelegerea relaiei de cauzalitate dintre factorii
microbieni, boala parodontal n condiiile specifice
microbieni i boala parodontal n condiiile
oferite de sarcina
specifice oferite de sarcina
- formarea capacitii de interpretare a investigaiilor
- formarea abilitii de interpretare a investigaiilor
clinice i paraclinice ale parodoniului marginal.
clinice i paraclinice ale parodoniului marginal.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu
zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
4
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
4
9. pregtire examinare final
4
3. studiul bibliografiei minimale indicate
2
10. consultaii
2
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
0
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 16 ore
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs:
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

ef Departament
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semntura

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Galai, Str. Al. I. Cuza nr. 35, Cod 800010
Nr. telefon / fax: +40 236 412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
IMUNOLOGIE
Anul de studiu
II
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Alexandru Ierima
nume, prenume)
Catedra de specialitate

II

V
1

Departamentul de tiinte Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare -nsuirea principalelor aspecte privind rolul
componentelor structurale celulare i umorale ale sistemului imun, recunoaterea imunologic i
mecanismele efectoare ale rspunsului imun, cooperarea celular n rspunsul imun i mecanismul de
reglare a rspunsului imun , precum si cele mai reprezentative boli de autoagresiune.
-Insusirea cunostintelor referitoare la deficitele imunologice si principiile de imunoterapie

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative Sunt prezentati efectorii imuni umorali si celulari ai imunitatii naturale si


dobandite, imunitatea antivirala, antibacteriana, antuiparazitara, antimicotica si antitumorala,
sindroanme de imunodeficienta primare si secundare, bolile autoimune si starile de hipersensibilitate,
metode de imunoprofilaxie si imunomodulare, ajutand studentii sa inteleaga organizarea sistemului
imun si caile de actiune prin care organismul se debaraseaza de orice structura straina.
3. Atitudinale Obiectivul acestei discipline este de a oferi o buna cunoastere a imunologiei generale,
intelegerea activitatii sistemului imun al organismului, a moleculelor, celulelor, tesuturilor si
organelor limfoide care participa la acest sistem de aparare, precum si a bolilor ce apar ca urmare a
tulburarilor acestuia. Scopul final este cunoasterea mecanismelor complexe care participa la
mentinerea statusului imunitar de sanatate a omului.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imunologie istoric
Aprarea nespecific bariere naturale i celule
Aprarea nespecific molecule. Sistemul complement
Limfocite B. Receptorul pentru antigen al limfocitului B. Imunoglobuline
Limfocitele T i timusul.
Receptorul pentru antigen al celulei T
Organe i esuturi limfoide. Organe limfoide primare: timus i mduva hematogen
Complexul major de histocompatibilitate. Distribuia celular i structura MHCI i MHCII
Procesarea i prezentarea antigenului; rspunsul imun
8. Activarea limfocitelor T i B
9. Rspunsul imun
10.Reglarea rspunsului imun
11.Tolerana imunologic
12.Funciile i mecanismele de aciune ale limfocitelor (T helper i T citotoxice)
13.Rspunsul uman deviat hipersensibiliti: tipuri, caracteristici generale, imunodeficiene
1. Ierima A., Imunologie clinic, Ed. Evrika, Brila, 2005
2. Ierima A., Alergologie, Ed. Evrika, Brila, 2002.
3. BACH, Jean-Franois; CHATENOUD, Lucienne/ Immunologie, Flammarion MdecineSciences, Paris, 2002

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
20 %
10 %
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
70 %
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
-promovarea testului de verificare a cunotinelor -promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului ;
teoretice din timpul semestrului ;
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%);
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%);
-refacerea obligatorie a absenelor;
-refacerea obligatorie a absenelor;
-asimilarea conceptelor de baz ale imunologiei.
-asimilarea conceptelor de baz ale imunologiei.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
2
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
3
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
2
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
1
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =16

0
4
3
1
0
0
0

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs : Prof. univ. dr. Ierima Alexandru
Semntura:
Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof. univ. dr. Nicolae Bacalbasa
Semntura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea
PSIHIATRIE
disciplinei
Anul de studiu
IV
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


E
Ob
Nr. de
3
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
34
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
ef lucrri asociat Mihalache Liliana
ef lucrri asociat Mihalache Liliana
nume, prenume)
Catedra de specialitate

II

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-Cunoasterea dezvoltarii psihice normale
-Cunoasterea particularitati etiopatogenice si terapeutice n asistenta psihiatrica
-Cunoasterea etiopatogenia tulburarilor si bolilor psihice
-Insusirea datelor generale despre comportament si aspectele sale psihopatologice
-Insusirea clasificarilor tulburarilor psihice
-Cunoasterea diagnosticului si interventiilor specifice n tulburarile psihice (psihofarmacologie,
psihoterapie, interventii psiho-sociale)
Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
-efectuarea examenului starii psihice
-orientari generale privind examinarea bolnavului psihic
-explorari paraclinice n psihiatrie: electroencefalografia, neuroradiologica, biochimica, genetica
3. Atitudinale
-insusirea unor atitudini normale de lucru cu pacientul din sectia de psihiatrie

Tematic
general

Bibliografi
e
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic seminar / lucrri practice
-Introducere n psihiatrie.
-Particularitile examinrii clinice a
-Elemente de semiologie psihiatric.
bolnavului psihic (prezentare cazuri).
-Semiologia
strilor
motivaional-afective. ntocmirea foii de observaie clinic.
Explorri paraclinice n psihiatrie
Examenul clinic. Integrarea explorrilor pe
-Clasificarea tulburrilor psihice.
aparate i sisteme n examinarea clinic de
-Tulburri psihice organice.Demente, Sindromul psihiatrie.
amnestic organic (sdr.Korsakov). Delirium -Particularitile examinrii clinice a
(delirul acut). Halucinoza organic. Tulburarea cazurile cu tulburri la limita cu normalitate
afectiv organic. Tulburarea cognitiv organica. i a psihozelor.
Tulburarea organic a personalitii. Sindrom -Epilepsiile (integrarea datelor de explorri
postencefalic. Sindrom postcomoionaltulburri paraclinice pentru precizarea diagnosticului
psihice primare i secundare postTCC. Epilepsia -EEG, PEG, examinri neuroradiologice).
posttraumatic.
-Tulburri psihice simptomatice ale unor
-Tulburri
psihice
datorate
substanelor boli viscerale (integrarea datelor de
psihoactive. Conceptul de drogodependen i explorri
hematologice,
biochimice,
toxicomanie
neuroradiologice, serologia i psihologice).
-Schizofrenia,
tulburrile
schizotipale
i -Particulariti clinice n gerontopsihiatrie.
delirante.
Alcoolismul particulariti clinice,
-Tulburrile afective.
efectuarea procedurilor de tratament.
-Tulburri nevrotice legate de stress i -Proceduri de intervenie n urgena
somatofonie. Tulburri disociative (de convulsie) psihiatric; elemente practice de competena
-Tulburri ale instinctului alimentar.
expertizei medico-legale psihiatrice.
-Tulburri psihice asociate perioadei perperale.
-Examinarea clinic la cabinetul de
ntrziere n dezvoltarea mintal: uoar, medie, consultaie de la serviciul de triaj al
sever, profund.
spitalului, a bolnavilor venii pentru consult
-Noiuni de psihofarmocologie. Psihoterapia de medical sau internare.
grup. Psihoterapia individual. Artterapia, -Examen psihiatric la cabinetul de
meloterapia, ergoterapia, terapia ocupaional.
stomatologie a spitalului (lucrare practic
Etica psihiatric: paternalism; autonomie; demonstrativ cu ntreaga grup).
competen; consimmnt informat; internarea
obligatorie n spitalul de psihiatrie. Principiile
expertizei medico-legale psihiatrice. Evaluarea
capacitii de munc a bolnavului psihic:
principiile expertizei capacitii de munc;
gradele de invaliditate; inseria social a
pacientului psihic.
-Calitatea vieii bolnavului psihic.
-Chiri Roxana Elemente de psihiatrie clinic i etic psihanalitic, Ed.Fundaiei Andrei
aguna, Constana;
-Chiri V. Psihiatrie dimensiuni etico-medicale i expertale, Ed.Fundaiei Andrei aguna,
Constana;
-Chiri V. , Chiri R. Etic i psihiatrie. Prolegomene filosofice, Ed.Synposion, Iai, 1995;
-Gelder M. , Gath D. , Mayou R. Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford Universitaty Press,
1989;
-Georgescu M. , Psihiatrie ghid practic, Ed.Naional, Bucureti, 1998;

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
35 %
5%
-

Nota acordat la examinarea final


Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

50%
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea


materiei.

Cunoasterea temeinica a bibliografiei indicate

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
4
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 34

Data ntocmirii: 2.04.2009


Titular curs: ef lucrri asociat Mihalache Liliana
Semntura:
Titular lucrri practice: ef lucrri asociat Mihalache Liliana
Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura:

ef Departament Clinic
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semnatura:

0
0
5
5
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
ANATOMIA I FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL
Anul de studiu
II
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
8
credite
Total ore din planul de nvmnt
70
Totalul ore studiu individual
170
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
ef lucrri dr. Beznea Adrian
ef lucrri dr. Beznea Adrian
nume, prenume)
Prof. univ. dr. Muat Carmina Liana
Prof. univ. dr. Muat Carmina Liana
Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Morfologice/ Departament de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
70
28

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea structurii i funciilor organelor i esuturilor care intr n componena aparatului genital
- nelegerea corelaiei existente ntre aparatele i sistemele organismului n funcionarea lor unitar
- Crearea de abiliti n aplicarea practic a cunotinelor nvate, prin utilizarea instrumentelor i a
aparaturii de laborator.
- Crearea de conexiuni cu alte discipline (nursing, semiologie, puericultur, igien)

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei
- Utilizarea materialului didactic i a aparaturii specifice din laboratorul de fiziologie
- Utilizarea metodelor generale i particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme
3. Atitudinale
- Participarea proprie, activ, la manifestrile tiintifice n domeniu
- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile colective
- Utilizarea cunotinelor prin schimburi de experiene
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea n dezvoltarea instituionala i n promovarea cercetrii tiinifice

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Embriologia i anatomia sistemului de reproducere
Perineul: regiunea anal i regiunea urogenital
masculin i feminin (vulva, glandele anexe, uretra)
Organele genitale masculine (cile spermatice
intrapelviene, regiunea scrotal, prostata, uretra
Organele genitale feminine: vaginul, uterul,
trompele uterine, ovarele
Musculatura, vascularizarea i inervarea aparatului
genital masculin i feminin
Ciclul ovarian. Axul hipotalamo - hipofizo ovarian. Ciclul menstrual
Gametogeneza:
ovogeneza,
spermatogeneza.
Fecundaia
Pubertatea. Menopauza. Tulburri menstruale
Glandele mamare
Graviditatea. Ciclul gestaional. Modificrile
organismului matern n cursul evoluiei sarcinii sistemul respirator, cardio - vascular, digestiv, renal,
osteoarticular, endocrin, hematologic, metabolic
Naterea, declanarea naterii, dinamica uterin
Lehuzia fiziologic
Avortul. Naterea prematur. Sarcina prelungit
Sarcina multipl. Sarcina extrauterin

1. Nechita A., Fiziologie clinic, Ed. Didactic si Pedagogic, Bucuresti, 2005


2. Nechita A., Musat C.L., Fiziologia aparatului respirator, Ed. Fundaiei Universitare
Dunrea de Jos Galai, 2006
3. Papillian V., Anatomia omului, Vol 2, Splanhnologia, Ed All, 2008

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice


- Examenul clinic al aparatului
urogenital masculin
- Perineul anterior i posterior la
brbat
- Examenul clinic al aparatului
urogenital feminin
- Perineul anterior i posterior la
femeie
- Muchii i fasciile bazinului
- Sistemul vascular i limfatic
aferent aparatului urogenital.
Inervaia
- Investigaii uzuale de laborator
(bacteriologie, anatomie patologic)
- Explorarea ecografic a aparatului
urogenital
- Prezentari de cazuri clinice
(infecii urogenitale, epididimita
acut, tumorile prostatice,
traumatisme urogenitale)
- Disecia regiunii mamare
- Ciclurile reproductive
- Concepia i contracepia

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%
70 %
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :


-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timplu semestrului
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%)
-refacerea obligatorie a absenelor
-nsuirea terminologiei de specialitate i utilizarea ei n
context n mod adecvat
-nsuirea cunotintelor de anatomie i fiziologie a
aparatului reproductor

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timplu semestrului
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%)
-refacerea obligatorie a absenelor
- nsuirea terminologiei de specialitate i utilizarea
ei n context n mod adecvat
-nsuirea cunotintelor de anatomie i fiziologie a
aparatului urogenital
-capacitatea de a explica i interpreta coninuturile
teoretice i practice ale disciplinei de fiziologie ntr-o
abordare
interdisciplinar cu celelalte materii
biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
histologia
-cunoaterea legitilor biologice n msura necesar
abordrii problematicii patologiei umane i facilitrii
corelrii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
20
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
30
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
10
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 170
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: ef lucrri dr. Beznea Adrian
Semntura:

Prof. univ. dr. Muat Carmina Liana


Semntura:
Titular lucrri practice: ef lucrri dr. Beznea Adrian
Semntura:

Prof. univ. dr. Muat Carmina Liana


Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita

Sef Departament Stiinte Morfologice


Conf.univ.dr.Iuliu Fulga
Semnatura

Semntura:
Sef Departament Stiinte Functionale
Prof.univ.dr. Nicolae Bacalbasa
Semnatura

0
30
20
10
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
NOIUNI FUNDAMENTALE DE ANATOMIE I FIZIOLOGIE
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
14
credite
Total ore din planul de nvmnt
196
Totalul ore studiu individual
224
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrri drd. Debita Mihai
Asist. univ. drd. Cibu Oana
nume, prenume)
Prof. univ. dr. Musat Carmina Liana
Asist. univ. drd. Ardeleanu Valeriu
Asist. univ. dr. Dinu Ciprian
Catedra de specialitate
Dep. Stiinte Morfologice/Dep. Stiinte Functionale
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt
Total
C
196
84

S
-

LP
112

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea noiunilor de anatomie i embriologie uman
- Aplicarea cunotinelor n practica medical
- Studiul dezvoltarii structurilor anatomice in cadrul anatomiei dezvoltarii corpului uman,
- Studiul analitic al structurilor anatomice in cadrul anatomiei sistemice,
- Studiul organizarii morfologice complexe a corpului uman in cadrul anatomiei functionale,
- Studiul regiunilor si spatiilor corpului uman pe segmente axiale (cap, gat, trunchi) sau apendiculare
(membre) in cadrul anatomiei topografice,
- Studiul implicarii elementelor anatomice normale in producerea unor aspecte patologice, in cadrul
anatomiei clinice,
Competene - Insusirea terminologiei anatomice internationale (nomina anatomica).
specifice
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de fiziologie
disciplinei
- Cunoasterea particularitatilor functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de fiziologie
intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
histologia.
2. Instrumental-aplicative
- Dobandirea unui limbaj medical adecvat,
- Identificarea principalelor structuri anatomice,
- Recunoasterea descriptiva si topografica a elementelor anatomice ale corpului uman,
- Insusirea corecta a manevrelor de explorare si a tehnicilor de disectie a structurilor anatomice
normale,
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de fiziologie
- Utilizarea materialului didactic si a aparaturii specifice din laboratorul de fiziologie
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind disecia;
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile stiintifice;
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de fiziologie
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Coninutul disciplinei
Tematic curs
-Bazele structurale funcionale ale corpului
omenesc
-Aparatul locomotor
-Aparatul respirator
- Aparatul cardiovascular
- Aparatul digestiv
- Aparatul-urogenital
- Sistemul nervos central
- Sistemul nervos periferic
- Analizatorii
- Sistemul endocrin
- Noiuni de embriologie uman
- Fiziologia sngelui
- Fiziologia aparatului cardiovascular
- Fiziologia aparatului respirator
- Fiziologia aparatului digestiv
- Fiziologia aparatului renal
- Fiziologia aparatului genital
- Fiziologia glandelor endocrine
- Fiziologia sistemului nervos
- Fiziologia analizatorilor
- Fiziologia sistemului muscular

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1. Octavian Maftei Anatomia Somatic a Omului, Ed. Evrika, Brila, 2000


2. Victor Papilian Anatomia omului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003
3. M. Debita, V. Ardeleanu - Anatomia omului Osteologie;
4. O. Maftei, M. Debita, V. Ardeleanu - Anatomia omului Artrologie
5. Dinu C., Fiziologie cardiovasculara, Lucrari practice, Ed. Fundatiei Universitare
6. Dunrea de Jos Galai, 2007;
7. Guyton A., Fiziologie, ediie n limba romn sub redacia Prof.dr.Radu Crnaciu, ediia a
V-a,Ed.Medical, Bucureti, 1996;
8. Hulic I., Fiziologie uman, Ed.Medical, Bucureti, 1996;
9. Hulic I., Lucrri practice de fiziologie, I.M.F. Iai, 1985.
10. Musat C.L., Fiziologie, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2007.
11. Nechita A., Fiziologie clinic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2005
12. Nechita A., Muat C.L., Fiziologia aparatului respirator, Ed. Fundaiei Universitare
Dunrea de Jos Galai, 2006.
13. Beznea A., Anatomie si embriologie, Ed. Zigotto, Galati,2009

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice


- Terminologia anatomic
- Aparatul locomotor
- Aparatul respirator
- Aparatul cardiovascular
- Aparatul digestiv
- Aparatul-urogenital
- Sistemul nervos
- Analizatorii
- Sistemul endocrin
- Explorarea sngelui
- Explorarea inimii i a sistemului vascular
- Explorarea respiraiei
- Explorarea aparatului digestiv
- Explorarea funciei renale
- Explorarea aparatului genital i a
hormonilor sexuali Explorarea sistemului
endocrin
- Explorarea sistemului nervos
- Explorarea analizatorilor
- Explorarea sistemului muscular

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
10%
5%
5%

traduceri, studii de caz


Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
75%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
-promovarea testului de verificare a cunostintelor -promovarea testului de verificare a cunostintelor
teoretice din timplu semestrului
teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
context in mod adecvat
in context in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de fiziologie a organelor ,
-insusirea cunostintelor de fiziologie a organelor ,
aparatelor si sistemelor
aparatelor si sistemelor
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de fiziologie intr-o
abordare
interdisciplinara cu celelalte materii
biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu
zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
20
8. pregtire prezentri orale
20
2. studiu dup manual, suport de curs
30
9. pregtire examinare final
30
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
20
4. documentare suplimentar n bibliotec
20
11. documentare pe net
20
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
20
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
14
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) =224
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Sef lucrri drd. Debita Mihai
Prof. univ. dr. Musat Carmina Liana
Semntur:

Titular lucrri practice:

Asist. univ. drd. Cibu Oana


Asist. univ. drd. Ardeleanu Valeriu
Asist. univ. dr. Dinu Ciprian

Semntur:
Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatur:

Sef Departament
Conf. dr. Fulga Iuliu
Prof.dr. Bacalbasa Nicolae

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
ASISTEN OBSTETRICAL N AMBULATOR
Anul de studiu
IV
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
84
Totalul ore studiu individual
36
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrari asociat drd. Calin Alina
nume, prenume)
Catedra de specialitate

E
4

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
42

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de asisten obstetrical n
ambulator
- Cunoaterea particularitilor funcionale ale organelor, aparatelor i sistemelor
- Capacitatea de a explica i interpreta coninuturile teoretice si practice ale disciplinei de asisten
obstetrical n ambulator, ntr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale
fundamentale: anatomia, histologia
- Cunoaterea legittilor biologice n msura necesar abordrii problematicii patologiei umane i
facilitrii corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de asisten obstetrical n
ambulator
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate i sisteme
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de asisten obstetrical
n ambulator
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
-Dispensarizarea gravidei n prima jumtate a
sarcini
-Dispensarizarea gravidei n a doua jumatate a
sarcinii
-Asistena prenatal. Sfatul genetic
-Pretravaliul.Spitalizarea i urmrirea gravidelor
cu risc obstetrical crescut
-Cele IV perioade ale naterii
- Dispensarizarea n lehuzia propriu-zis i
lehuzia tardiv
-Nursing n urgenele obstetricale din prima
jumtate a sarcinii
-Nursing n urgenele obstetricale din a II-a
jumtate a sarcinii
-Dispensarizarea n HTA indus de sarcin
-Nursing n traumatismul matern la natere
-Asistena la natere n prezentaia pelvian
-Asistena la natere n prezentaia cranian.
-Asistena la natere n sarcina gemelar
-Lehuzia fiziologic i patologic. Principii de
nursing

1. Aburel, E. Obstetric i ginecologie : pentru nvmntul medical superior i medici. dr.


doc. E. Aburel ; colaboratori : C. Boga; I. Georgescu; N. N. Gheorghiu; I. Lemnete, ...
Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 1971
2. Bnceanu, Gabriel. Obstetric i ginecologie pentru generalistul practician. Prof. dr.
Gabriel Bnceanu. Bucureti : Editura Medical, 1995.
3. Niescu, Vasile. Obstetric-Ginecologie : n practica medicului de familie. Conf. univ.
dr. Vasile Niescu. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 2002

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice


-Dispensarizarea gravidei n prima jumtate
a sarcini
-Dispensarizarea gravidei n a doua
jumatate a sarcinii
-Asistena prenatal. Sfatul genetic
-Pretravaliul.Spitalizarea i urmrirea
gravidelor cu risc obstetrical crescut
-Cele IV perioade ale naterii
- Dispensarizarea n lehuzia propriu-zis i
lehuzia tardiv
-Nursing n urgenele obstetricale din prima
jumtate a sarcinii
-Nursing n urgenele obstetricale din a II-a
jumtate a sarcinii
-Dispensarizarea n HTA indus de sarcin
-Nursing n traumatismul matern la natere
-Asistena la natere n prezentaia pelvian
-Asistena la natere n prezentaia cranian.
-Asistena la natere n sarcina gemelar
-Lehuzia fiziologic i patologic. Principii
de nursing

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%
70 %
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
in context in mod adecvat
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei ntr-o abordare
interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale
fundamentale: biochimia, anatomia, histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual = 36 ore

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Sef lucrari asociat drd. Calin Alina
Semntura:

Titular lucrri practice :


Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura:

Sef Departament Clinic,


Prof. univ. dr. Dorel Firescu,
Semnatura:

0
10
5
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
BOLI INFECIOASE
Anul de studiu
III
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
94
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
(grad didactic i tiinific,
Sef lucr. dr. Manuela Arbune
Sef lucr. dr. Manuela Arbune
nume, prenume)
Catedra de specialitate

E
5

Departament Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de boli infecioase
- Cunoaterea criteriilor de diagnostic pentru principalele boli infecioase
- Cunoasterea i explicarea principalelor mecanisme patogenice ale bolilor infecioase
- Explicarea si interpretarea continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de boli infecioase intro abordare interdisciplinara cu alte specialiti: medicin intern, pediatrie, epidemiologie,
microbiologie, virusologie, parazitologie, imunologie, imagistic, farmacologie

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de boli infecioase
- Aplicarea corect a tehnicilor de recoltare i prelucrarea a produselor biologice
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme
- Identificarea principalelor boli infecioase pe baza criteriilor clinice, epidemiologice, de laborator
i imagistice
3. Atitudinale
- Responsabilizarea pentru aplicarea i promovarea precauiunilor universale
- Responsabilizarea pentru utilizarea raional a antibioticelor
- Formarea vigilenei pentru recunoatere precoce i raportarea bolilor transmisibile
- Formarea atitudinii morale, etice i empatice fa de pacieni
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general
-

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Notiuni generale privind infectia si bolile
infectioase. Particularitati fiziopatologice si
clinico evolutive la femeia gravida. Agentii
infectiosi. Diagnosticul n bolile infectioase.
Tratamentul bolilor infectioase la femeia gravida.
Medicatia antibacteriana, antivirala, antifungica,
antiparazitara. Indicatii, contraindicatii, reactii
adverse.
Infectiile genitale (virale, bacteriene, fungice, cu
protozoare) la femeia gravida.
Infectiile urinare, la femeia gravida.
Infectiile intrapartum si post partum.
Toxoplasmoza, Tetanosul, Listerioza, la femeia
gravida si nou nascut.
Infectiile cu chlamidii si micoplasme la femei.
Rubeola. Infectia cu v.herpes simplex. Infectia cu
citomegalovirus.
Enterocolitele acute infectioase.
Hepatita virala acuta. Infectia cronica cu virus
hepatitic B si C, la femeia gravida.
Septicemia. Socul infectios. Meningite si
encefalite acute.
Infectia cu Virusul imunodeficientei umane/SIDA,
la femeia gravida.
Epidemiologia bolilor infectioase (notiuni
generale). Epidemiologia bolilor infectioase cu
transmitere de la mama la fat.
Profilaxia infectiilor si a bolilor infectioase la
femeia gravida. Profilaxia infectiilor nosocomiale

Tematic lucrri practice


Notiuni generale privind infectia si bolile
infectioase. Particularitati fiziopatologice
si clinico evolutive la femeia gravida.
Agentii infectiosi. Diagnosticul n bolile
infectioase.
Tratamentul bolilor infectioase la femeia
gravida. Medicatia antibacteriana,
antivirala, antifungica, antiparazitara.
Indicatii, contraindicatii, reactii adverse.
Infectiile genitale (virale, bacteriene,
fungice, cu protozoare) la femeia gravida.
Infectiile urinare, la femeia gravida.
Infectiile intrapartum si post partum.
Toxoplasmoza, Tetanosul, Listerioza, la
femeia gravida si nou nascut.
Infectiile cu chlamidii si micoplasme la
femei.
Rubeola. Infectia cu v.herpes simplex.
Infectia cu citomegalovirus.
Enterocolitele acute infectioase.
Hepatita virala acuta. Infectia cronica cu
virus hepatitic B si C, la femeia gravida.
Septicemia. Socul infectios. Meningite si
encefalite acute.
Infectia cu Virusul imunodeficientei
umane/SIDA, la femeia gravida.
Epidemiologia bolilor infectioase (notiuni
generale). Epidemiologia bolilor
infectioase cu transmitere de la mama la
fat.
Profilaxia infectiilor si a bolilor infectioase
la femeia gravida. Profilaxia infectiilor
nosocomiale

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1.Arbune M.: Boli Infecioase, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2008

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
20%
10%
70%
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5):


-promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din
timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat
-cunoaterea criteriilor de diagnostic pentru principalele boli
infecioase

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


-promovarea testului de verificare a cunostintelor
teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-nsusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
in context in mod adecvat
-cunoaterea criteriilor de diagnostic pentru
principalele boli infecioase
- cunoasterea i explicarea principalelor mecanisme
patogenice ale bolilor infecioase
- explicarea si interpretarea continuturilor teoretice si
practice ale disciplinei de boli infecioase intr-o
abordare interdisciplinara cu alte specialiti:
medicin intern, pediatrie, epidemiologie,
microbiologie, virusologie, parazitologie,
imunologie, imagistic, farmacologie

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 94

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Sef lucr. dr. Manuela Arbune
Semntura:
Titular lucrri practice: Sef lucr. dr. Manuela Arbune
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura

ef Departament Clinic
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semnatura

14
10
10

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE/ FEFS
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
EDUCAIE FIZIC
Anul de studiu
II
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
28
Totalul ore studiu individual
2
Titular curs
Titular lucrri practice
Asist. univ. dr. Mereu Claudiu

Catedra de specialitate

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
28
-

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i nelegerea noiunii de regulament
- Cunoaterea i nelegerea elementelor tehnice de baz
- Cunoaterea i nelegerea tacticii
- Cunoaterea i nelegerea implicaiilor pe care le are starea corpului pentru viaa de zi cu zi

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- desfsurarea activitii sportive ntr-un program coerent si eficient;
- dezvoltaraea capacitii motrice generale si a celei specifice ramurilor de sport;
- programe individuale;
- programe de mas (sportul pentru toi)
3. Atitudinale
- nvingerea prejudecilor;
- cultivarea respectului fa de cellalt;
- obinerea succesului de grup
- dezvoltarea trsturilor de personalitate favorabile integrrii sociale;
- motivarea celor implicai, prin atragerea n participare, recompensare stimulativ;
- asigurarea coerenei ntre tradiional si nou, ntre obiective si realizri, ntre interese individuale, de
grup si organizaionale;

V
1

Coninutul disciplinei
Tematic lucrri practice
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

1.
2.

Dezvoltarea fizic general


Dezvoltarea capacitii motrice generale a studenilor utile n viaa cotidian si necesare desfurrii activitilor
sportive
3. Educarea inutei corecte prin lecii de gimnastic aerobic
4. Dezvoltarea capacitii coordinative prin lecii de gimnastic aerobic
5. Prelucrarea selectiv si analitic a segmentelor corpului si tonifiera musculaturii prin exerciii de gimnastic
aerobic
6. Stimularea interesului pentru practicarea independent a exerciiilor fizice si sportului
7. Asimilarea procedeelor tehnice si a aciunilor tactice specifice practicrii diferitelor sporturi
1. Abadn A., Gimnastica ritmica sportv, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1983.
2. Liliana Nanu, D. Gogoncea, Gimnastic aerobic Caiet de lucrri practice, F.E.F.S. Galai, 2000.
3. G. Stoenescu, Gimnastica de ntreinere, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1987.
4. G. Stoenescu, Tineree, sntate, frumusee, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1990.
5. G. Stoenescu, Gimnastica aerobic si sportul aerobic, Bucuresti, 2000.
6. A. Visan, ndrumar dans, A.N.E.F.S.Bucuresti, 1997.
7. Grap,F.,Mrza,D - Volei n nvmnt Editura Plumb, Bacu, 1998.
8. Pcuraru, A., Clin, L, Prisecaru, G. Metodica Baschetului si voleiului scolar, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos,Galai, 2004.
9. Popescu M., Educaia Fizic si Sportul n pegtirea studenilor, Editura Didactic si Pedagogic
R.A.-Bucuresti, 1995.

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n %{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
20%
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 10%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
10%
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
60%
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5)
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
0
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
2
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 2 ore
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular lucrri practice: Asist. univ. dr. Mereu Claudiu
Semntura:
Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita

Decan
Prof. univ.dr. Alexandru Pcuraru

Semnatur:

Semnatur:

0
0
0
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Galai, Str. Al. I. Cuza nr. 35, Cod 800010
Nr. telefon / fax: +40 236 412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
GENETIC MEDICAL
Anul de studiu
II
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Ierima Alexandru
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
1

Departamentul de tiinte Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea unor noiuni specifice din domeniul geneticii;
- Dezvoltarea capacitii de a opera cu cunotine de specialitate i de a le interfera cu cele din
domeniile conexe: biochimia, imunologia, biologia celular, embriologia, patologia uman;
- Dezvoltarea interesului pentru interpretarea fenotipului uman pe baza interaciunii dintre genotip i
mediu;
- Cunoaterea factorilor cu potenial de risc n genetica dezvoltrii i a msurilor de prevenire a
acestora;
Competene
specifice
disciplinei
2. Instrumental-aplicative
- Dezvoltarea capacitii de a preveni aciunea factorilor de mediu cu influen n eredopatologie
- Utilizarea criteriilor de recunoatere a tipului de transmitere ereditar n sfatul genetic.
3. Atitudinale
- Perfecionarea individual prin achiziia de cunotine n domenii moderne de cercetare
- Dezvoltarea capacitii de munc n echip prin colaborarea att cu personalul medical superior ct i
cu familia
- Implicarea n acordarea de sprijin familiei confruntate cu afeciuni genetice.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

1.
Tematic
general

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Introducere: genetica uman i importana ei n medicina modern. Coninutul geneticii umane.
Ereditate i variabilitate. Relaia genotip-fenotip-mediu
Organizarea intracelular a ADN-ului. Stocarea informaiei genetice. Exprimarea informaiei
genetice: transcripia, codul genetic. Surse de erori transcripionale
Transmiterea informaiei genetice: ciclu celular, replicare, cromozomi, diviziune celular. Surse
de erori n transmiterea informaiei genetice
Anomalii cromozomiale numerice i structurale
Boli monogenice i poligenice
Riscuri genetice n perioada pre-, peri- i postnatal. Investigaii genetice prenatale. Sfatul
genetic
Rolul moaei n relaia cu familiile confruntate cu probleme de origine genetic. Perioada de
rezilien

1. Covic M., tefnescu D, Sandovici I, Genetic medical, Ed. Polirom, Bucureti, 2004

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
20%

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
10%
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
70 %
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- promovarea testului de verificare a cunotinelor - promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului ;
teoretice
- asimilarea conceptelor de baz despre structura i
- prezentarea unui referat cu tematic specific
funcia genelor, controlul genetic i epigenetic al
- aprofundarea cunotinelor despre structura i funcia
expresiei genelor, structura cromozomilor,
genelor, controlul genetic i epigenetic al expresiei
interaciunea genelor cu mediul, mecanismele
genelor, structura cromozomilor, interaciunea
ereditii, boli genetice.
genelor cu mediul, mecanismele ereditii, boli
- cunoterea profilaxiei bolilor genetice
genetice.
- cunoterea profilaxiei bolilor genetice
- nelegerea perspectivelor dezvoltrii geneticii
medicale
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
2
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
0
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
3
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =16
Data ntocmirii: 02.04.2009

0
5
2
4
0
0
0

Titular curs : Prof. univ. dr. Ierima Alexandru


Semntura:

Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof. univ.dr. Nicolae Bacalbaa
Semntura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN SI FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
GINECOLOGIE PATOLOGIC
Anul de studiu
IV
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
126
Totalul ore studiu individual
174
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. Univ. Dr. Crisan Nicolae
nume, prenume)
Catedra de specialitate

E
10

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
126
42

S
-

LP
84

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de ginecologie patologica
- Cunoasterea particularitatilor functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de
ginecologie patologica intr-o abordare
interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale
fundamentale: biochimia, anatomia, histologia
- Cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara abordarii problematicii patologiei umane si
facilitarii corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de ginecologie patologica
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de ginecologie
patologica
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Tematic lucrri practice

- Patologia benign i malign a vulvei i

- Patologia benign i malign a vulvei i

vaginului
- Patologia benign i malign a colului uterin.
- Patologia tumoral benign i malign a
uterului.
- Patologia benign i malign a trompei i
ovarului.
- Tulburri de static pelvin.
- Patologia snului
- Contracepia. Consultul genetic. Sterilitatea i
infertilitatea.

vaginului
- Patologia benign i malign a colului
uterin.
- Patologia tumoral benign i malign a
uterului.
- Patologia benign i malign a trompei i
ovarului.
- Tulburri de static pelvin.
- Patologia snului
-Contracepia.
Consultul
genetic.
Sterilitatea i infertilitatea.

1. Aburel, E. Obstetric i ginecologie : pentru nvmntul medical superior i medici. dr. doc.
E. Aburel ; colaboratori : C. Boga; I. Georgescu; N. N. Gheorghiu; I. Lemnete, ... Bucureti :
Editura Didactic i Pedagogic, 1971
2.Ginecologia - Virtej P., Editia II, Bucuresti, Editura ALL 1997, 2002
3. Bnceanu, Gabriel. Obstetric i ginecologie pentru generalistul practician. Prof. dr. Gabriel
Bnceanu. Bucureti : Editura Medical, 1995.
4. Niescu, Vasile. Obstetric-Ginecologie : n practica medicului de familie. Conf. univ. dr.
Vasile Niescu. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 2002

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
70 %
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
-promovarea testului de verificare a cunostintelor
teoretice din timpul semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timpul semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor, nsusirea
terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de ginecologie
patologica intr-o abordare
interdisciplinara cu
celelalte
materii
biomedicale
fundamentale:
biochimia, anatomia, histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
50
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
30
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
25
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
5
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
Total ore studiu individual =174
Data ntocmirii: 2.04.2009
Titular curs: Prof. univ. dr. Crisan Nicolae
Semntura:
Titular lucrri practice :
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura

Sef Departament Clinic


Prof. univ.dr. Dorel Firescu
Semnatura

0
10
14
10
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
IGIEN I PROMOVAREA SNTII
Anul de studiu
II
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
42
Totalul ore studiu individual
48
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrri drd. Debita Mihaela
Sef lucrri drd. Debita Mihaela
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
3

Departamentul de tiinte Functionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
42
14

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Informarea studentului cu privire la specificul acestei ramuri a tiintelor medicale i crearea cadrului
necesar unei gndiri noi, spre colectivitate, mai ales spre contientizarea factorilor ce influenteaz
starea de sntate a individului i colectivitilor i a modului de supraveghere a acestora.
- Formarea cadrului teoretic necesar informrii studentului cu privire la aceasta tiin.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Deprinderea tehnicilor si metodelor practice de investigare a factorilor de risc asupra sanatatii
umane
- Intelegerea mijloacelor de prevenire a imbolnavirilor prin acesti factori de risc
- Metode de cercetare a starii de sanatate a populatiei
- Analiza statistica aplicata in igiena
- Aplicarea practica a legislatiei sanitare in domeniu si consecintele nerespectarii acesteia
3. Atitudinale
- Crearea deprinderilor privind studiul problematicii respective , a noutatilor stiintifice aparute si
aplicabilitatea lor in practica ;
- Alinierea la cerintele Uniunii Europene cercetandu-se posibilitatile integrarii legislatiei europene in
contextul local al tarii noastre cu studiul caracteristicilor specifice fiecarui domeniu ;
- Comunicarea descoperirilor practice specifice legate de o anumita ramura pentru a fi corelata in
contextul stiintific general ;
- Participarea la diverse manifestari stiintifice atat cu contributii personale cat si in scopul
cunoasterii experientelor altor specialisti in domeniu;
- Stimularea atat a studentilor , cat si a colegilor in mentinerea unui climat centrat pe relatii
democratice , avand la baza cultivarea unui domeniu stiintific .

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
1. Igiena aerului: structur, compoziie 1. Igiena aerului: determinarea factorilor de
chimic i influena asupra organismului, microclimat i a reactivitii umane la aciunea
proprieti fizice i influena asupra acestor factori; determinarea contaminrii aerului, a
organismului,
aclimatizarea,
poluarea obiectelor i suprafeelor
aerului i aciunea poluanilor atmosferici 2. Igiena apei: determinarea contaminrii apei,
asupra
organismului,
electricitatea determinarea polurii chimice a apei, controlul
atmosferic, contaminarea aerului
dezinfeciei apei, asanarea unei fntni, dezinfecia
2. Igiena apei: nevoile de ap, sursele de apei n condiii de necesitate; cercetarea indicatorilor
ap, poluarea apei i influena asupra de potabilitate
organismului, potenialitile patogene ale 3. Igiena
solului:
determinarea
polurii,
apei, indicatorii de potabilitate a apei, contaminrii i infestrii solului
aprovizionarea cu ap a colectivitilor 4. Igiena radiaiilor: determinare, cercetarea
umane
influenei asupra organismului
3. Igiena solului: proprieti fizice i 5. Determinarea zgomotului urban i a aciunii
chimice, potenialiti patogene, indicatori sale asupra organismului uman
de salubritate, asanarea solului. Igiena 6. Studiul epidemiologic al influenei condiiilor
reziduurilor:
clasificare,
colectare, de locuit asupra populaiei
ndeprtare i neutralizare
7. Igiena alimentului. Igiena unitilor de profil
4. Igiena radiaiilor: radiaiile ultraviolete, alimentar. Valoarea nutritiv a alimentelor
infraroii,
luminoase,
ionizante
- 8. Examenul igienico-sanitar al salubritii i
caracteristici, efecte biologice i aciunea valorii nutritive pentru lapte i derivate lactate, carne,
asupra
organismului
uman,
msuri pete i derivate din carne i pete, ou, conserve,
profilactice
legume i fructe, cereale, derivate de cereale i
5. Igiena habitatului. Igiena instituiilor leguminoase uscate, grsimi alimentare, produse
publice: clasificare, cerine igienico- zaharoase, buturi
sanitare, hospitalismul, profilaxia. Igiena 9. Cercetarea relaiilor om-aliment: anamneza
transporturilor: clasificare, potenialiti alimentar, raia alimentar, starea de nutriie
patogene, accidentele de circulaie
10. Legislaie n domeniul igienei alimentului.
6. Igiena alimentaiei. Relaia om-aliment, Igiena copilului i adolescentului
comporatmentul alimentar, modelul unei 11. Igiena unitilor de nvmnt. Legislaie n
alimentaii sanogene
domeniul igienei colare
7. Alimentaia i cancerul: factori de risc i
factori de protecie. Aditivii alimentari:
conservanii, antioxidanii, emulsificatorii,
stabilizanii, intensificatorii de arom,
edulcoranii potenialiti patogene i
norme sanitare
1. Dumitrescu, C. Peltecu G., Diabetul zaharat i sarcina. conf. dr. C. Dumitrescu, dr. Gh. Peltecu.
Bucureti : Editura tiinific, 1991;
2. Doroftei S, Vlaicu B, Petrescu C., The hygiene, vol. I, Lito UMF Timioara, 2003
3. Doroftei S, Vlaicu B, Petrescu C., The hygiene, vol. II, Lito UMF Timioara, 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n %{total = 100%}
10 %
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
35 %
Notele obinute la testele periodice sau pariale
5%
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
50%
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
materiei.
materiei.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
5
9. pregtire examinare final
10
3. studiul bibliografiei minimale indicate
5
10. consultaii
3
4. documentare suplimentar n bibliotec
5
11. documentare pe net
5
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 48

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Semntura: Sef lucrri drd. Mihaela Debita
Semntura:

Titular lucrri practice : Sef lucrri drd. Mihaela Debita


Semntura:
Decan,
Prof. univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof. univ.dr. Nicolae Bacalbaa
Semntura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
LEGISLAIE SANITAR, SOCIAL I ORGANIZARE SANITAR
Anul de studiu
IV
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
3
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
34
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. Univ. Dr. Nechita Aurel
Sef lucrari drd. Georgescu Costinela
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Depsrtamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
Cunoasterea principiilor de reforma in sistemul sanitar romanesc dupa aparitia Legii asigurarilor
sociale de sanatate;
Insusirea principiilor de organizare a retelei de servicii de sanatate la nivel national si local (asistenta
primara, spitaliceasca, comunitara, medico-sociala etc.;
Cunoasterea notiunilor fundamentale de management sanitar si sanatate publica: managementul
resurselor umane, managementul organizational, management financiar, managementul proiectelor de
sanatate, campanii de informare-educare-comunicare in vederea promovarii unui stil de viata sanatos;
Comprehensiune si aplicare a principiilor de etica si deontologie profesionala;
Identificarea nevoilor de ingrijiri de sanatate prin evaluarea starii de sanatate a populatiei intr-o
Competene comunitate la un moment dat prin intelegerea si aplicarea tehnicilor de evaluare a starii de sanatate
(indicatori de mortalitate, morbiditate etc.)
specifice
disciplinei
2. Instrumental-aplicative
Insusirea notiunilor fundamentale de management sanitar;
Dobandirea capacitatii de intelegere si interpretare a legislatiei sanitare in vigoare;
Formarea deprinderilor de comunicare si negociere in relatia dintre furnizorii de servicii medicale si
consumatori (pacienti);
Elaborarea unor proiecte de programe de sanatate in vederea promovarii unui stil de viata sanatos;
Formarea capacitatilor pentru team-bealding, leader-ship si management eficace.
3. Atitudinale
Intrirea spiritului de echip din punct de vedere al colaborrii i fairplay-ului
Intrirea spiritului de rspundere i de disciplin
Stimularea creativitii, participrii active, originalitii
Stimularea participrii la manifestri tiinifice, la concursuri
Stimularea comportamentului colegial i politicos, att fa de colegi, ct i fa de cadrele didactice
Contientizarea importanei i motivaiei invrii tuturor disciplinelor
Contientizarea importanei statutului de student la medicin i de viitor medic
Cultivarea spiritului umanist
Educarea in spiritul imbogirii culturii generale

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic
general

-Introducere n sntatea public.


-Starea de sntate a populaiei,
indicatoride masurare a starii de
sanatate a populatiei.
-Elemente de statistic demografic.
-Educaia pentru sntate si
Promovarea sanatatii., marketingul
social.
-Problematica medico-social a
populaiei vrstnice.
-Morbiditatea populaiei
-Studii epidemiologice.
-Sisteme de sntate
-Calitatea serviciilor de sntate.
-ngrijiri primare de sntate
-Asistena medical spitaliceasc
-Problemele prioritare actuale de
sntate n Romnia
- Sistemul de asigurrile sociale de
sntate n Romnia
-Legislatie sanitara specifica-legea
reformei etc.
-Management sanitar.Generalitati

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Tematic lucrri practice


-Factorii care influenteaza stareade sanatate a
populatiei;determinantii starii de sanatate a populatiei
-Indicatori de evaluare ai starii de sanatat intr-o populatie data
la un moment dat (incidenta, prevalenta)
-Dinamica populatiei: dinamica naturala, mortalitatea populatie
si dinamica migratorie a populatiei
-Tehnici si metode de promovarea a unui stil de viata sanatos in
cadrul unor programe de informare-educare- comunicare la
nivel comunitar
-Alternative medicale si sociale, servicii de ingrijire , medicale
si comunitare, modificari legislative, impuse de tendintade
imbatranire a populatiei la nivel mondial si national
-Studii epidemiologice analitice,de cohorta , caz-control,avantaje si dezavantaje
-Screeningul.criterii pentru alegerea bolilor care fac obiectul
unui program de screening;programe nationale de screening
-Sisteme de sntate, descriere, analizacomparata
-Planificarea serviciilor de sanatate ;programe de sanatate
-Asistenta medicala primara:organizarea serviciilor de sanatate
si locul ingrijirilor primare in sistemul de sanatate;asistenta
preventiva, asistenta primara a starii de sanatateservicii
integrate, nevoi de ingrijire,asistentasecundara, asistenta
tertiara(ingrijiri speciale)
-Asistenta spitaliceasca la nivelul judetului Galati::organizare
spitale, clasificare spitale, ingrijiri
spitalicesti,morbiditateaspitalizata,finantarea spitalelor, Plata
bazata pe diagnostic, evaluarea activitatii spitalului )
-Decizia manageriala, leadership, metodele conducerii,
aptitudinile manageriale,stiluri de conducere,sursele autoritatii
in activitatea de conducere
-Drepturile pacientului,domenii medicale cu reglementari
speciale; medicina muncii,activitatea de medicina legala,
edicinaexperimentala,asistenta sociala in Romania, sistemul
publicde pensii si alte drepturi de asigurari sociale
-Comunicarea, tehnici de comunicare
-Legislatie sanitara specifica activitatii in sistemul sanitar
romanesc.Etapele formarii profesionale; notiuni de etica si
deontologie profesionala

1.Enchescu D. , Marcu M.Gr. , Sntate public i management sanitar, Ed.All, 1995;


2.Vldescu C. , Managementul serviciilor de sntate, Ed.Expert, Bucureti, 2000.
3.Zanoschi G.Sanatate publica si Management sanitar Ed. DAN, Iasi 2003
4.Drugus L. Managementul Sanatatii Ed. Sedcom Libris , Iasi 2003
5.Vladescu C.Politicade Reforma a sistemului de Sanatate din Romania, Ed.
Infomedica,Bucuresti 1999
6.Enachescu D, Zarcovic G., Probleme privind politicile de sanatate in tarile Europei Centrale si
de Rasarit, Ed.Infomedica,Bucuresti 1998

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
30 %
5%
-5%
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :


recuperarea absenelor al cror numr depete pe cel
prevzut
- insuirea termenilor de specialitate i capacitatea de a-i
integra in limbajul medical
- insuirea unor cunotine minime: definiii, clasificri,
caracteristici generale, etc. de la fiecare tem de curs
- enunarea principiului unei tehnici executate in timpul
lucrrilor practice
- promovarea examenului de lucrri practice

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


participare la curs in proporie de 80%
participare activ la lucrrile practice i seriozitate
capacitatea de a aplica cunotinele de management
sanitar
in cadrul altor discipline (studii, analize etc.)
insuirea intregului curs al disciplinei, alturi de
studierea altor cri de specialitate
participare la discuii interactive in timpul cursului
sau lucrrilor practice
punerea de intrebri pertinente pentru lmuriri
suplimentare

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu
zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
10
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
0
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 34 ore
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntur:

Titular lucrri practice: Sef lucrari drd. Georgescu Costinela


Semntur:
Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatur:

ef Departament Clinic,
Prof.univ.dr. Dorel Firescu
Semnatur:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
Anul de studiu
Regimul disciplinei (O, Op, F)

LEHUZIE NORMALA SI PATOLOGIC


III
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Ob
Nr. de
10
credite
Total ore din planul de nvmnt
112
Totalul ore studiu individual
188
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Hudita Decebal
Sef lucrari asociat drd. Serban Elisabeta
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
112
56

S
-

LP
56

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice lehuziei
- Cunoasterea particularittilor ngrijirii lehuzei
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale lehuziei ntr-o abordare
interdisciplinar cu celelalte materii.
2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei
-Utilizarea materialului didactic i a aparaturii specifice
-Utilizarea metodelor generale i particulare pentru explorarea aparatului genital feminin
Competene
specifice
disciplinei

3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul n cadrul disciplinei
- Participarea proprie, activ la manifestrile tiinifice n domeniu
- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile colective
- Utilizarea cunotinelor prin schimburi de experiene
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea cercetrilor tiinifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
Lehuzia fiziologica.
Aplicatii practice n:
Lehuzia imediata.
Lehuzia fiziologica.
Lehuzia propiu-zis.
Lehuzia imediata.
Lehuzia tardiv.
Lehuzia propiu-zis.
Modificrile organelor genitale-uterul.
Lehuzia tardiv.
Modificrile organelor genitaleModificrile organelor genitale-uterul.
colul,vaginul,vulva.
Modificrile organelor genitale-colul,vaginul,vulva.
Clinica organelor genitale in lehuzie.
Clinica organelor genitale in lehuzie.
Modificri sistemice n lehuzie-aparatul cardioModificri sistemice n lehuzie-aparatul cardiovascular,respirator,excretor,digestiv,modificri
vascular,respirator,excretor,digestiv,modificri
hematologice,sistemul nervos.
hematologice,sistemul nervos.
Evaluarea mamei in lehuzie.
Evaluarea mamei in lehuzie.
Problemele psihologice ale lehuzei si diagnosticul Problemele psihologice ale lehuzei si diagnosticul
nursing.
nursing.
Interventii nursing in lehuzia fiziologic.
Interventii nursing in lehuzia fiziologic.
Fiziologia
Tehnica alaptarii la san.
lactatiei:mamogeneza,lactogeneza,galactoIngrijirea snilor,alptarea n lehuzie.
poieza,secretia lactat.
Exercitiile fizice in recuperarea lehuzei.
Ingrijirea snilor,alptarea n lehuzie.
Consilierea lehuzei.
Exercitiile fizice in recuperarea lehuzei.
Supravegherea luzei cu risc .
Consilierea lehuzei.
Complicatiile infectioase-ingrijiri.Factori ante si
Supravegherea luzei cu risc .
postpartum .
Complicatiile infectioase-generalitsi.Factori ante Infectiile perineului,vaginului,colului.Igiena riguroas
si postpartum .
postpartum .
Infectiile perineului,vaginului,colului.Igiena
Infectiile localizate la nivelul uterului .
riguroas postpartum .
Infectii ce depsesc nivelul uterin :salpingita,abces
Infectiile localizate la nivelul uterului .
ovarian,flegmonul parametrial etc.
Infectii ce depsesc nivelul
Boala tromboembolic .
uterin :salpingita,abces ovarian,flegmonul
Complicatiile hemoragice .
parametrial etc.
Afectiuni ale snului :angorjarea snilor,suprimarea
Boala tromboembolic .
lactatiei,mastita,anomalii ale mameloanelor,anomalii
Complicatiile hemoragice .
ale secretiei lactate etc .
Afectiuni ale snului :angorjarea
Psihoza post partum,paralizia obstetrical,amenoreea
snilor,suprimarea lactatiei,mastita,anomalii ale
postpartum .
mameloanelor,anomalii ale secretiei lactate etc .
Complicatii post-anestezice.
Psihoza post partum,paralizia
Cardiomiopatia postpartum .
obstetrical,amenoreea postpartum .
Sindromul postpartum hemolitic-uremic .
Complicatii post-anestezice.
Eclamsia postpartum .
Cardiomiopatia postpartum .
Sindromul postpartum hemolitic-uremic .
Eclamsia postpartum .
BNCEANU, Gabriel. Obstetric i ginecologie pentru generalistul practician. Prof. dr. Gabriel Bnceanu.
Bucureti : Editura Medical, 1995. 131 p.: fig.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-39-0274-8. ;
TITIRC, Lucreia. Urgenele medico-chirurgicale: sinteze pentru asistenii medicali. Lucreia Titirc. a 3a: Bucureti : Editura Medical, 1998. 398 p.: fig.; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-39-0051-6. III 18313 ; 616089/T65

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
20%
20%
60%

Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%)
-refacerea obligatorie a absenelor

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului
-prezena la lucrrile practice (in proportie de 100%)
-refacerea obligatorie a absenelor
-nsuirea terminologiei de specialitate i utilizarea ei
n context n mod adecvat
-capacitatea de a explica i interpreta coninuturile
teoretice i practice ale disciplinei ntr-o abordare
interdisciplinar

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu
zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
30
8. pregtire prezentri orale
20
2. studiu dup manual, suport de curs
30
9. pregtire examinare final
40
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
30
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
8
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) =188
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Prof.univ.dr. Hudita Decebal
Semntur:
Titular lucrri practice: Sef lucrari asociat drd. Serban Elisabeta
Semntur:

Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semnatur:

ef departament
Prof. univ. dr.Firescu Dorel
Semnatur:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Galai, Str. Al. I. Cuza nr. 35, Cod 800010
Nr. telefon / fax: +40 236 412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
NOIUNI FUNDAMENTALE DE FARMACOLOGIE
Anul de studiu
II
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Nr. de
Ob
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
64
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
ef lucrri drd. Georgescu Costinela
ef lucrri drd. Georgescu Costinela
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare ( de exemplu : cunoaterea i utilizarea adecvat
a noiunilor specifice disciplinei, explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)2
- Cunoaterea i utilizarea unor noiuni specifice din domeniul disciplinei;
- Dezvoltarea capacitii studenilor de a opera cu cunotine de specialitate i de a le interfera cu cele
din domeniile conexe: chimia, biochimia, imunologia, patologia uman;
- Dezvoltarea capacitii studenilor de a opera cu cunotine de specialitate n vederea valorificrii
ulterioare a acestora n practica medical.

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice;


utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare)
- Formarea priceperii de a utiliza baza material existent i dezvoltarea capacitii de
observare/investigare n cadrul lucrrilor practice;
3. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul
tiinific / cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui
sistem de valori culturale, morale i civice / valorificare optim i creativ a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice /
angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare participarea
la propria dezvoltare profesional)
- Manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific
- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile colective.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.
2
n toate cazurile n care sunt indicate exemple pe acest formular, acestea se vor elimina de pe fia final.

Tematic general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
1. Farmacologia sistemului nervos 1. Medicamente cu aciune la nivelul sinapselor
vegetativ
neuroefectoare simpatice. Aciunea substanelor
2. Medicamente care acioneaz la simpatotrope asupra tensiunii arteriale. Aciunea
nivelul sistemului nervos central
substanelor adrenotrope asupra activitii cordului
3. Medicamente care aconeaz la izolat de broasc
nivelul aparatului cardiovascular
2. Medicamente cu aciune la nivelul sistemului
4. Medicamente care aconeaz la nervos central. Anestezice generale. Substane
nivelul aparatului renal
narcotice. Aciunea narcotic comparat a eterului,
5. Medicatia
aparatului
respirator cloroformului i clorurii de etil
Medicaia aparatului digestiv
3. Anestezice locale. Aciunea anestezic de
6. Antihistaminice
suprafa pe cornee de iepure
7. Medicamente antihormonale
4. Substane tranchilizante i neuroleptice.
8. Hormoni
steroidieni.
Hormoni Aciunea neurolepticelor i tranchilizantelor asupra
pituitari i tiroidieni
activitii motorii i agresivitii la oarece.
9. Insulina i medicaia hipoglicemic Potenarea aciunii narcoticelor i hipnoticelor prin
oral
neuroleptice i tranchilizante. Substane hipnotice.
10. Antiinflamatoare
(nesteroidiene, Aciunea comparativ a barbituricelor la oarece
steroidiene, ali compui)
5. Anticonvulsivante,
antiparkinsoniene,
11. Vitamine
miorelaxante. Diferite tipuri de convulsii
experimentale i influenarea lor prin substane
medicamentoase
6. Substane cu aciune asupra aparatului cardio vascular. Aciunea nitritului de amil,
nitroglicerinei i nitritului de sodiu asupra omului
7. Substane cu aciune asupra coagularii
sngelui. Influena unor substane asupra
coagularii n vitro. Aciunea heparinei i
acenocumarolului asupra timpului de sngerare la
obolan sau oarece
8. Substane diuretice i antidiuretice Aciunea
unor substane diuretice la obolan
9. Sulfamide i antibiotice. Absorbia i
eliminarea unor sulfamide. Eliminarea urinar a
unor tuberculostatice i antibiotice
10. Substane cu aciune asupra aparatului
respirator. Aciunea antitusiv a codeinei la cobai
11. Substane cu aciune asupra aparatului
digestiv: Aciunea vomitiv a apomorfinei.
Aciunea antivomitiv a clorpromazinei i
proclorperazinei
12. Insuline i medicaia hipoglicemic oral.
Aciunea hipoglicemiant a insulinei la oarece
13. Substane cu aciune antiinflamatoare:
Aciunea fenilbutazonei asupra permeabilitii
vasculare (tesutul piciorului de obolan)
14. Histamina i substanele antihistamice.
Aciunea prometazinei asupra efectelor produse
prin administrarea dextranului la oarece.
Aciunea antihistaminelor aupra SNC
1. Cristea, A.N.: Farmacologie Generala. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998.
2. Dobrescu, D.: Farmacoterapie practica. Ed. Medicala, Bucuresti, 1989.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}

30%
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 10%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, 10%
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
50%
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- promovarea testului de verificare a
- promovarea testului de verificare a
cunotinelor teoretice
cunotinelor teoretice
- prezena la lucrrile practice n proporie de
- prezena la lucrrile practice n proporie de
80%
80%
- refacerea obligatorie a lucrrilor la care s-a
- refacerea obligatorie a lucrrilor la care s-a
absentat
absentat
- asimilarea conceptelor de baz din domeniul
- aprofundarea cunotinelor din domeniul
disciplinei
disciplinei

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 64

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs : ef lucrri drd. Georgescu Costinela
Semntura:
Titular lucrri practice: ef lucrri drd. Georgescu Costinela
Semntura:
Decan,
Prof. univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament
Prof. univ.dr. Nicolae Bacalbaa
Semntura:

0
20
5
4
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
NOIUNI FUNDAMENTALE DE RADIOLOGIE I IMAGISTIC
Anul de studiu
II
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
64
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
ef lucrri drd. tefnescu Victoria
ef lucrri drd. tefnescu Victoria
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
56
28

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoaterea, nelegerea noiunilor de radiologie
- cunoasterea si utilizarea adecvata a cunostintelor cu care opereaza radiologia
- dobandirea notiunilor implicate in procesul de interpretare a radiologiei
- deprinderea abilitatilor de documentare in domeniul de specialitate cunoaterea noiunilor teoretice
de radiologie

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- interpretarea radiografiilor
- deprinderea notiunilor de radiologie, comunicare orala pe teme uzuale si in profilul cursului
- deprinderea tehnicilor de redactare si completare a actelor si documentelor medicale.
3. Atitudinale
- incurajarea dezvoltarii profesionale prin studiu individual,
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile de specialitate,

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
1. Introducere n radiologie i imagistica 1. Introducere n radiologie i imagistica
medical
medicala
2. Diagnosticul imagistic al
aparatului 2. Diagnosticul imagistic al aparatului respirator
respirator
3. Diagnosticul
imagisic
al
aparatului
3. Diagnosticul
imagisic
al
aparatului cardiovascular
cardiovascular
4. Diagnosticul imagisic al tubului digestiv
4. Diagnosticul imagisic al tubului digestiv
5. Diagnosticul imagistic al bolilor ficatului,
5. Diagnosticul imagistic al bolilor ficatului, cailor biliare, pancreasului, aparatului urinar
cailor biliare, pancreasului, aparatului urinar
6. Diagnosticul imagistic al patologiei osoase
6. Diagnosticul imagistic al patologiei osoase
7. Diagnosticul
imagistic
al
patologiei
7. Diagnosticul
imagistic
al
patologiei osteoarticulare,
diagnosticul
imagistic
n
osteoarticulare, diagnosticul imagistic n specialitile medico-chirurgicale
specialitile medico-chirurgicale
1 Aldescu C., Computer tomografie n afeciunile endocraniene, Ed.Canora, Iai, 1995;
2 Barcan Fl., Diagnostic diferenial radiologic n patologia organelor toracice, Ed.Medical,
Bucureti, 1981;

La stabilirea notei finale se iau n considerare


Ponderea exprimat n % {total = 100%}
10 %
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
35 %
Notele obinute la testele periodice sau pariale
5%
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s permit interpretarea unei
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
radiografii.
noiunilor
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
15
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
5
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
5
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 64
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: ef lucrri drd. Victoria tefnescu
Semntura:
Titular lucrri practice: ef lucrri drd. Victoria tefnescu
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura:

ef Departament,
Prof.univ. dr. Dorel Firescu
Semnatura:

0
20
4
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
NUTRIIE I DIETETIC
Anul de studiu
II
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Ob
Nr. de
7
credite
Total ore din planul de nvmnt
140
Totalul ore studiu individual
70
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf. univ. dr. Moroanu Magdalena
Conf. univ. dr. Moroanu Magdalena
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
140
56

S
-

LP
84

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoaterea bazelor fiziologice ale alimentaiei
- cunoaterea principalelor grupe de nutrieni i alimente.
- cunoaterea rolului regimului alimentar alturi de terapia medicamentoas n diverse patologii
- cunoaterea principalelor tulburri de alimentaie.
2. Instrumental-aplicative
- dobndurea capacitii de a identifica nevoile nutriionale n funcie de vrst, activitate i starea
individului.
- elaborarea tipurilor de diete ale omului sanatos
- elaborarea tipurilor de diete in patologia cardio vasculara si renala
Competene - elaborarea tipurilor de dieta in obezitate, dislipidemii, hiperuricemii
specifice
- elaborarea tipurilor de dieta in patologia digestiva
disciplinei
- dobndirea capacitii de a asigura respectarea dietei n diferite afeciuni.
3. Atitudinale
- nsusirea unor reguli sanatoase de alimentatie
- crearea capacitii de a promova educaia nutriional a individului i familiei.
-dezvoltarea profesionala proprie

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic seminar / lucrri practice
1. Bazele fiziologice ale alimentaiei
1. Principalele grupe alimentare. Principii
2. Alimentaia
omului
sntos. generale. Necesarul nutritiv i energetic al
Comportamentul alimentar. Comportamentul organismului. Consecinele aportului inadecvat
alimentar
normal.
Tulburri
ale de principii nutritive (subalimentaia, abuzul
comportamentului
alimentar:
anorexia alimentar)
Calitatea
nervoas. Bulimia nervoas. Aspecte socio- 2. Noiuni de gastro-tehnie.
culturale ale alimentaiei, hedonismul, aspecte produselor - metode de apreciere a produselor de
religioase
origine animal i vegetal. Metode de pstrare
3. Starea de nutriie.
Mijloace
de i conservare a alimentelor: fizice, chimice,
apreciere a strii de nutriie (indici fizico-chimice,
biochimice.
Conservarea
antropometrici,
explorri
paraclinice). laptelui, crnii i petelui, oulor, fructelor i
legumelor. Metode de prelucrare i preparareObezitatea i denutriia
4. Etape de elaborare a unei diete; Preparate culinare
individualizarea dietei.
Dietetic
3. Alctuirea dietei adecvate. Moderaie i
profilactic: educaia nutriional n populaia echilibru. Piramida alimentelor. Exemple de
general, implementarea principiilor de diet raportat la vrst i greutate. Factorii care
educaie
nutriional,
evaluarea
i influeneaz aportul alimentar
4. Alctuirea dietei i alegerea meniului.
monitorizarea rezultatelor
5. Raia alimentar. Nevoile energetice i Stabilirea necesarului cantitativ i calitativ pe
plastice. Nevoile bazale n funcie de greutate, caz concret. Stabilirea preferinelor alimentare.
suprafaa corporal, vrst, stri fiziologice, Combinarea alimentelor. Echivalene pentru o
factori de mediu, tipul de activitate, stri porie. Orarul poriilor-repartizarea alimentelor
patologice
pe mese
5.1Raia caloric la nou nscut i sugarul mic. 5. Elaborarea unei diete n diabetul zaharat.
Nevoi nutriionale n perioada copilriei. Elaborarea unei diete n obezitate, dislipidemii,
Educaia nutriional. Prevenirea afeciunilor hiperuricemii
cronice
6. Elaborarea
unei
diete
n
bolile
5.2Raia caloric n sarcin i alptare: ghidul cardiovasculare i renal. Elaborarea unei diete n
dietei, complicaii ale sarcinii legate de bolile digestive
7. Conduita
alimentar
n
patologiile
aportul alimentar
5.3Raia caloric la adolesceni, prevenirea determinate de aportul inadecvat de alimente.
obezitii. Raia caloric la aduli i vrstnici. Hipoglicemii. Anemii. Neoplazii. Suplimentele
Alimentaie protectoare
alimentare n alimentaia pacienilor cu
6. Dietetica curativ. Grupe de alimente cu patologie determinat de aportul inadecvat de
coninut redus n calorii, lipide, proteine, fibre alimente
7. Principii de dietetic n bolile metabolice 8. Alergii alimentare - dietoterapia n alergiile
(diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile)
alimentare. Intolerana la alimente; reacii de
8. Principii
de
dietetic
n
bolile intoleran la substante farmacologic active
9. Interaciuni aliment medicament
cardiovasculare, digestive, renale
10.Compliana
pacientului
la indicaiile
Stilul de via sntos. Indicatorii stilului de
terapeutice, msuri de control a alimentelor din
via sntos, alimentaia, comportamentul
alimentar, efectele consumului de alcool, ale
afar. Prezentare de meniuri folosite n spital i
ambulatoriu. Prezentarea listei de alimente
stresului psiho-social, obiceiuri alimentare
interzise i permise
nesntoase, efectele fumatului, greutatea
11.Consilierea
pacientului
i
familiei.
corporal n limite normale
Comportamente inadecvate n copilrie.
Preferine alimentare
12.ntocmirea foii de alimentaiei. Verificarea
recomandrilor medicale
13.Alimentaia omului sntos. ntocmirea
planului de educaie pentru schimbarea stilului
de via
1. Mincu I., Tratat de dietetic,Editura Medical, Bucureti, 1974
2. Garbn Z, Garbn G., Nutriia uman, vol. I, Editura Orizonturi Universitare, Timioara, 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
35 %
5%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice
i/sau la concursuri profesionale
50%
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea materiei.
Insusirea temeinica a notiunilor teoretice si practice
referitoare la nutritie si dietetica
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu
zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
10
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
5
4. documentare suplimentar n bibliotec
5
11. documentare pe net
10
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 70

Data ntocmirii: 02.04.2000


Titular curs: Conf. univ. dr. Moroanu Magdalena
Semntura:

Titular lucrri practice: Conf. univ. dr. Moroanu Magdalena


Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semntura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
OBSTETRIC PATOLOGIC
Anul de studiu
IV
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


E
Ob
Nr. de
10
credite
Total ore din planul de nvmnt
126
Totalul ore studiu individual
174
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf. univ. dr. Bacalbasa Gheorghe
Sef lucrari asociat drd. Calin Alina
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
126
42

S
-

LP
84

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de obstetric patologic
- Cunoasterea particularitatilor functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de obstetric
patologic ntr-o abordare interdisciplinar cu celelalte materii biomedicale fundamentale: biochimia,
anatomia, histologia
- Cunoasterea legitatilor biologice in msura necesar abordrii problematicii patologiei umane i
facilitarii corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de obstetric patologic
- Utilizarea metodelor generale i particulare pentru explorarea diferitelor aparate i sisteme
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de obstetric patologic
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice n domeniu
- Valorificarea optima i creativ a potenialului propriu n activittile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea n dezvoltarea institutional i n promovarea cercetrilor tiintifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

-Avortul. Nasterea prematur. Sarcina

-Avortul. Nasterea prematur. Sarcina

prelungit .
- Sarcina multipl. Sarcina extrauterin
- Patologia trofoblastului, mola hidatiform.
Corioepiteliomul. Decolarea prematur de
placent normal inserat
- Placenta praevia. Patologia cordonului
ombilical, a membranelor si a lichidului
amniotic.
- Patologia ftului i a nou nscutului.
Disgravidia de prim trimestru.
- Disgravidia de ultim trimestru. Eclampsia.
Tratamentul preeclampsiei i al eclampsiei.
- Patologia uterului. Patologia infectioas.
- Patologia sistemului endocrin asociat cu
sarcina.
- Patologia sistemului hematopoetic i respirator
n sarcin.
- Patologia organelor de simt, a sistemului
nervos, dermatologic i a sistemului
cardiovascular n sarcin.
- Patologia sistemului digestiv, urinar, genital,
asociat cu sarcina. Bolile infectioase i sarcina.
- Nasterea patologic. Canalul dur patologic.
Canalul moale patologic.
- Distocia de origine fetal.
- Lehuzia patologic.

prelungit .
- Sarcina multipl. Sarcina extrauterin
- Patologia trofoblastului, mola
hidatiform. Corioepiteliomul. Decolarea
prematur de placent normal inserat
- Placenta praevia. Patologia cordonului
ombilical, a membranelor si a lichidului
amniotic.
- Patologia ftului si a nou nscutului.
Disgravidia de prim trimestru.
- Disgravidia de ultim trimestru.
Eclampsia. Tratamentul preeclampsiei si al
eclampsiei.
- Patologia uterului. Patologia infectioas.
- Patologia sistemului endocrin asociat cu
sarcina.
- Patologia sistemului hematopoetic si
respirator n sarcin.
- Patologia organelor de simt, a sistemului
nervos, dermatologic si a sistemului
cardiovascular n sarcin.
- Patologia sistemului digestiv, urinar,
genital, asociat cu sarcina. Bolile
infectioase si sarcina.
- Nasterea patologic. Canalul dur
patologic. Canalul moale patologic.
- Distocia de origine fetal.
- Lehuzia patologic.

1. Aburel, E Obstetric i ginecologie : pentru nvmntul medical superior i medici. dr. doc.
E. Aburel ; colaboratori : C. Boga; I. Georgescu; N. N. Gheorghiu; I. Lemnete, ... Bucureti :
Editura Didactic i Pedagogic, 1971
2. Bnceanu, Gabriel. Obstetric i ginecologie pentru generalistul practician. Prof. dr. Gabriel
Bnceanu. Bucureti : Editura Medical, 1995.
3. Niescu, Vasile. Obstetric-Ginecologie : n practica medicului de familie. Conf. univ. dr.
Vasile Niescu. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 2002

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%
70 %
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
in context in mod adecvat
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de obstetrica
patologica intr-o abordare
interdisciplinara cu
celelalte
materii
biomedicale
fundamentale:
biochimia, anatomia, histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
30
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
40
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
20
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
Total ore studiu individual = 174

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Conf. univ. dr. Bacalbasa Gheorghe
Semntura:
Titular lucrri practice : Sef lucrari asociat drd. Calin Alina
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura

Sef Departament Clinic,


Prof. univ.dr. Dorel Firescu
Semnatura

0
20
24
10
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN SI FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei

DISCIPLINA: PEDIATRIE CENTRAT PE NOU-NSCUT


(pediatrie i puericultur)
Anul de studiu
II
Semestrul
II
Tipul de evaluare final (E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
84
Totalul ore studiu individual
126
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr.Aurel Nechita
Asist. univ. drd. Laura Budal
nume, prenume)
Catedra de specialitate

E
7

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
28

S
-

LP
56

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinelor de pediatrie i puericultur
- Cunoaterea particularitilor fiziologiei i patologiei copilului de la natere la adolescena (pn la
vrsta de 16-18 ani).
- Cunoaterea metodelor i mijloacelor de cretere i de dezvoltare armonioas a copiilor n primii ani
de via.
- nsuirea de ctre studeni a ansamblului de mijloace prin care se asigura dezvoltarea somato-psihic
normal a copilului i ocrotirea sntii prin msuri profilactice.
- Cunoaterea nevoilor fundamentale ale copilului sntos, cunoaterea problemelor de alimentaie,
bun dezvoltare psihic, stabilirea criteriilor de dezvoltare fizic i psihic, igiena mediului copilului,
Competene profilaxiei mbolnvirilor i meninerii sntii.
- Formarea i dezvoltarea abilitilor de comunicare cu copilul i cu familia acestuia.
specifice
disciplinei
2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinelor de pediatrie i puericultur.
- Utilizarea metodelor generale i particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme.
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul n cadrul disciplinei de pediatrie.
- Participarea proprie, activ la manifestrile tiinifice n domeniu.
- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile colective.
- Utilizarea cunotinelor prin schimburi de experien.
- Dezvoltarea profesional proprie.
- Implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea cercetrilor tiinifice.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
1. Definirea puericulturii
i
pediatriei.
Perioadele copilriei. Puericultura antenatal.
Puericultura neonatal. Nou-nascutul cu risc :
prematur ; postmatur ; dismatur ; macrosomul.
Resuscitarea nou-nscutului n sala de natere
2. Examenul neurologic al nou-nscutului.
Evaluarea nou-nscutului la natere scorul
Apgar. Afeciunile nou nscutului: detresa
respiratorie,
asfixia
neonatal,
infeciile
neonatale, icterul neonatal
3. Afeciunile nou nscutului: leziuni
craniocerebrale, leziuni traumatice cervicale i
ale centurii scapulare, leziunile organelor
abdominale, hemoragii intracraniene
4. Rahitismul carenial. Malnutria protein
caloric
5. Bolile aparatului respirator: afeciuni ale
cilor aeriene superioare i inferioare
6. Cardiopatii congenitale cianogene (cu unt
dreapta - stnga). Tulburri de ritm cardiac. HTA
la copil
7. Endocardite. Miocardite. Pericardite
8. Bolile aparatului digestiv : bolile diareice,
parazitoze intestinale, hepatite cronice
9. Bolile
aparatului
urogenital :
ITU,
sindroame. nefrotice
10. Boli hematologice i oncologice :anemii,
trombocitopenii, leucemii
11. Convulsiile la copil
12. Intoxicaii acute la copil
13. Creterea i dezvoltarea

1.Nechita A. Pediatrie Tehnici de ingrijire a copilului sanatos si bolnav, Ed. ALMA, Galati
2004.
2.Nechita A, Pediatrie pentru strudenii Colegiului Medical Universitar i elevii colilor
sanitare ,Ed ALMA Galai, 2004

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice


1. Foaia de observaie clinic de pediatrie.
Examenul clinic al copilului. Interpretarea
datelor antropometrice. Particulriti morfofuncionale ale nou-nscutului
2. Transformri adaptative ale nounscutului la viaa extrauterin. Crizele
fiziologice ale nou-nscutului. Evaluarea
neurologic a nou-nscutului. Scorul Apgar
3. Nou-nscutul cu risc : prematur ;
postmatur ; dismatur ; macrosom.
Resuscitarea nou-nscutului n sala de nateri
4. Studii de cazuri clinice din patologia
aparatului respirator
5. Studii de cazuri clinice din patologia
aparatului cardiovascular
6. Studii de cazuri din patologia aparatului
digestiv i aparatului renal
7. Studii de cazuri de boli hematologice i
oncologice, boli ale sistemului nervos,
afeciuni careniale (rahitism, distrofie)
8. ngrijirea copilului cu afeciuni cronice
9. ngrijirea copilului cu afeciuni severe/
10. Conduite terapeutice n urgenele
copilului
11. Administrarea medicaiei n pediatrie:
indicaii, mod de prezentare, doze, ci de
administrare, efecte adverse. Ore
12. Puncii venoase, rahidiene, articulare,
toracocenteza, paracenteza
13. Evaluarea creterii i dezvoltrii
14. Dezvoltarea psiho-motorie

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%
70 %
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de fiziologie a organelor ,
aparatelor si sistemelor

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
in context in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de fiziologie a organelor ,
aparatelor si sistemelor
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de fiziologie intr-o
abordare
interdisciplinara cu celelalte materii
biomedicale fundamentale: biochimia, anatomia,
histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
20
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
6
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
10
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual = 126
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

Titular lucrri practice: Asist. univ. drd. Laura Budal


Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura

ef Departament,
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semnatura

0
40
10
10
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOASE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei
PREGTIREA NASTERII
Anul de studiu
III
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei
( grad didactic i tiinific,
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Tipul de evaluare final (E/V)


E
Ob
Nr. de
8
credite
84
Totalul ore studiu individual
156
Titular curs
Titular lucrri practice
Conf.univ.dr. Bari Maria
Sef lucrari asociat drd. Calin Alina

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
42

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoasterea instrumentarului obstetrical si folosirea lui in timpul nasterii
- Insusirea etapelor nasterii
- Corelarea notiunilor materiilor conexe
- Dobndirea cunotinelor privind patologia ginecologic i n special a metodelor de screening,
diagnostic i tratament a afeciunilor oncologice ginecologice
- Obinerea de competene n domeniul stabilirii diagnosticului de sarcin, a monitorizrii sarcinii
normale i patologice;
- Cunoaterea noiunilor privind diagnosticul i tratamentul infertilitii .
Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- cunoasterea principiilor de monitorizare a nasterii
- cunoasterea si aplicarea testelor de screening
- Utilizarea tehnicilor medicale pentru explorarea problemelor ginecologice.
- Utilizarea tehnicilor de predicie i stabilire a diagnosticului de sarcin.
- Folosirea unor metode de screening, diagnostic i tratament a afeciunilor oncologice ginecologice.
3. Atitudinale
- valorificare optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice
-angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii
-participarea la propria dezvoltare profesional)
-Implicarea activ n dezvoltarea gndirii medicale n domeniu.
Folosirea unor metode moderne bio-medicale de evaluare a problemelor de Obstetric Ginecologie.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
Elemente de anatomie a aparatului genital feminin- Aplicatii practice:
compasul Baudeloque.
Elemente de anatomie a aparatului genital
Elemente de anatomie a embrionului si fatuluifeminin-compasul Baudeloque.
ecograful.
Elemente de anatomie a embrionului si fatuluiDeterminismul nasterii-factori-materniecograful.
mecanic,hormonali,fetali
Determinismul nasterii-factori-materniFenomenele active ale nasterii
mecanic,hormonali,fetali
Fenomenele pasive ale nasterii
Fenomenele active ale nasterii
Asistenta la nasterea normala
Fenomenele pasive ale nasterii
Asistenta la nasterea normala
Asistenta la nasterea normala ,manevre
Asistenta la nasterea normala
obstetricale,cezariana
Prezentatii
Asistenta la nasterea normala ,manevre
patologice:bregmatica,frontala,faciala,pelvina,trans obstetricale,cezariana
versa
Asistenta la nasterea normala ,manevre
Pretravaliul:sala de pretravaliu,stetoscopul
obstetricale,cezariana
obstetrical,cardio-tocograful
Prezentatii
Sala de nastere:masa ginecologica,campurile
patologice:bregmatica,frontala,faciala,pelvina,t
sterile,manusi sterile,masa de asistat,trusa de
ransversa
asistenta la nastere
Pretravaliul:sala de pretravaliu,stetoscopul
Punctul de reanimare a nou-nascutului
obstetrical,cardio-tocograful
Instrumentar specific pentru rezolvarea unor situatii Sala de nastere:masa ginecologica,campurile
speciale din timpul nasterii:trusa pentru controlul
sterile,manusi sterile,masa de asistat,trusa de
cavitatii uterine,trusa pentru sutura colului si a
asistenta la nastere
perineului,forcepsul,vidextractorul
Punctul de reanimare a nou-nascutului
Pregatirea si sustinerea psihologica a parturientei.
Instrumentar specific pentru rezolvarea unor
situatii speciale din timpul nasterii:trusa pentru
controlul cavitatii uterine,trusa pentru sutura
colului si a perineului,forcepsul,vidextractorul
Pregatirea si sustinerea psihologica a
parturientei.
1. Pricop F., Obstetric i neonatologie pentru medicul de familie, Ed. Venus, Iai, 2002
2. Pricop, M., Curs de obstetric i ginecologie, Institutul European, Iai, 2001.
3. V. Luca, N. Crian. Consultaia prenatal, Ed. Medical, Bucureti, 1992
4. L. Titirc, Tehnica ngrijirii bolnavului, Ed. Medical, Bucureti, 2002
5.Titirc L.Dicionar de termeni pentru asisteni medicali, Editura Viaa Medical
Romneasc, Bucureti, 2000.
6.V. Salagian, D. Titieni, N. Costin, Obstetric fiziologic, Ed.Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
30%
20%
10%
50%

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :


-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului
-prezena la lucrrile practice (n proporie de 80%)
-refacerea obligatorie a absenelor

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


-promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice din timpul semestrului
-prezena la lucrrile practice (in proportie de 100%)
-refacerea obligatorie a absenelor
-nsuirea terminologiei de specialitate i utilizarea ei
n context n mod adecvat
-capacitatea de a explica i interpreta coninuturile
teoretice i practice ale disciplinei ntr-o abordare
interdisciplinar

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
25
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
25
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
6
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
10
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
10
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
10
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =156
Data ntocmirii: 02.04.2009
Titular curs: Conf.univ.dr. Bari Maria
Semntura:
Titular lucrri practice: Sef lucrari asociat drd. Calin Alina
Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

ef Departament
Prof. univ. dr.Firescu Dorel
Semntura

20
30
10
10
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
COALA MAMEI
Anul de studiu
IV
Semestrul
I
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


V
Ob
Nr. de
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
70
Totalul ore studiu individual
50
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf.univ. dr. Bari Maria
Asist. univ. drd. Stefanescu Bogdan
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
S
70
28
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-pregatirea teoretic a mamei n timpul sarcinii propune informarea populaiei asupra algoritmului
de urmrire a gravidei din punct de vedere medical, scznd astfel riscul de evenimente negative
n aceast perioad
- pregatirea teoretic i practic a femeii gravide despre perioada de travaliu
- pregatirea teoretic a viitorilor parini despre ngrijirea nou-nscutului
- sportul n timpul sarcinii
- gimnastica sugarului
2. Instrumental-aplicative
-gimnastic aerobic
Competene - gimnastic acvatic
specifice
- consiliere psihologic
disciplinei
- masaj
- bebegym- gimnastica mamei i copilului
- aquabebe- gimnastic acvatic
- aclimatizarea sugarilor cu apa
- kinetoterapie
- masajul sugarului
3. Atitudinale
- atitudinea moaei n faa gravidei, mamei i copilului

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
-Preconcepie, cronologia sarcinii,
-Preconcepie, cronologia sarcinii,
urmrirea sarcinii
urmrirea sarcinii
-Ghid de nutriie
-Ghid de nutriie
-Decizia de a fi printe
-Decizia de a fi printe
-Dezvoltarea ftului intrauterin, comunicarea -Dezvoltarea ftului intrauterin,
intrauterin cu ftul
comunicarea intrauterin cu ftul
-Anatomia i semnele preliminare ale
-Anatomia i semnele preliminare ale
travaliului
travaliului
-Semne de travaliu i tehnici de respiraie,
-Semne de travaliu i tehnici de respiraie,
travaliul i msuri de combatere a durerii
travaliul i msuri de combatere a durerii
( anestezia epidural)
( anestezia epidural)
-Naterea natural versus cezarian
-Naterea natural versus cezarian
-Recuperarea dup natere, luzia, tristeea i -Recuperarea dup natere, luzia, tristeea
depresia post-partum
i depresia post-partum
-Legislaie- drepturi specifice maternitii
-Legislaie- drepturi specifice maternitii
-Alptarea
-Alptarea
-Acordarea primelor ngrijiri sugarului
-Acordarea primelor ngrijiri sugarului
-Ddezvoltarea normal a sugarului
-Ddezvoltarea normal a sugarului
-Igiena sugarului
-Igiena sugarului
-Vizita la medic i analizele recomandate
-Vizita la medic i analizele recomandate
1.Lupea, Iulian. Neonatologie. Iulian Lupea. Cluj Napoca : Dacia, 1994
2. Pricop, Mihai. Actualiti n fiziologia declanrii travaliului. Mihai Pricop. Iai :
Junimea, 1990
3. Slgean, V. Coninutul asistenei prenatale. I. Vini; V. Slgean. Bucureti : Editura
tiinific i Enciclopedic, 1977

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
35 %
5%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru
nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
materiei.
Insusirea temeinica a notiunilor practice si
teoretice din bibliografia indicata
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
5
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
5
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 ore

0
10
5
0
0
0
0

Data ntocmirii: 2.04.2009


Titular curs: Conf.univ. dr. Bari Maria
Semntura:
Titular lucrri practice: Asist. univ. drd. Stefanescu Bogdan
Semntura:

Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament Clinic,
Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semntura:

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
TUBERCULOZA I SARCINA
Anul de studiu
III
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Op
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
14
Totalul ore studiu individual
16
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof.dr.Ierima Alexandru
nume, prenume)
Catedra de specialitate

V
1

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
14
14

S
-

LP
-

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoaterea noiunilor de tuberculoza, efectele sale asupra organismului femeii adulte, efectele bolii
si tratamentului antituberculos asupra sterilitii cuplului, capacitii de reproducere, asupra sarcinii i
nu n ultimul rnd asupra nou- nscutului.
2. Instrumental-aplicative
- aplicarea n practic a noiunilor teoretice legate de diagnosticarea corect a bolii, evoluia severitii,
a preveniei i tratamentului

Competene
specifice
disciplinei

3. Atitudinale
- formarea unor atitutidini normale de lucru privind studiul n cadrul disciplinei
- abordarea flexibil i tolerant a opiniilor i argumentelor celorlali
- cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare i a ncrederii n propriile abiliti de
comunicare
- Intrirea spiritului de rspundere i de disciplin

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
- Tuberculoza- problem actual a strii de sntate a populaiei. Epidemiologia tuberculozei,
incidena tuberculozei n Romnia, noiuni elementare legate de modul de transmitere bolii.
- Tuberculoza- noiuni clinice, localizrile tuberculozei.
- Diagnosticul pozitiv al tuberculozei; IDR la PPD.
- Tratamentul TBC i efectele sale adverse asupra strii generale de sntate la adult i asupra
gravidei.
- Tuberculoza cu localizare genital i urmrile sale.
- Evoluia sarcinii la femeia gravid diagnosticat cu tuberculoz. Atitudinea medical n faa
apariiei tuberculozei la o femeie gravid.
- Vaccinarea BCG a nou nscutului.
1. Ierima A., Aparatul respirator de la normal la patologic, Ed. Evrika, Brila, 2001
2. Ionescu C., Mihiescu T., Curs de ftiziologie, IMF Iasi Clinica de Ftiziologie, 1989
3. C.D.Zamora, Monica Pop, Ftiziologie-manual, Editura Casa Cartiii de Stiinta, Cluj 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
5%

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
85%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
nsuirea termenilor de specialitate i utilizarea lor
nsuirea termenilor de specialitate i utilizarea lor n
n context n mod adecvat
context n mod adecvat
nsuirea noiunilor de baz care s demonstreze
nsuirea noiunilor de baz care s demonstreze
parcurgerea materiei
parcurgerea materiei
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
noiunilor prin nsuirea ntregului curs al disciplinei,
alturi de studierea altor cri de specialitate
Participare la discuii interactive n timpul cursului.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero
activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
4
8. pregtire prezentri orale
0
2. studiu dup manual, suport de curs
4
9. pregtire examinare final
4
3. studiul bibliografiei minimale indicate
0
10. consultaii
4
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
0
5. activitate specific de pregtire pt. seminar / lucrri practice
0
12. alte activiti
0
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
0
Total ore studiu individual (pe semestru) =16
Data ntocmirii:02.04.2009
Titular curs: Prof. univ. dr.Ierima Alexandru
Semntura:
ef Departament Stiinte Functionale
Prof. univ. dr.Nicolae Bacalbasa
Semntura

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
URGENE OBSTETRICALE
Anul de studiu
IV
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
84
Totalul ore studiu individual
36
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrari asociat drd. Serban Elisabeta
Asistent drd. Caraman Liliana
nume, prenume)
Catedra de specialitate

E
4

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
84
42

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de urgene obstetricale
- Cunoasterea particularitatilor functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de urgene
obstetricale, intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale fundamentale:
biochimia, anatomia, histologia
- Cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara abordarii problematicii patologiei umane si
facilitarii corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.
Competene
2. Instrumental-aplicative
specifice
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de urgene obstetricale
disciplinei
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme
3. Atitudinale
- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de urgene obstetricale
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
- Dezvoltarea profesional proprie
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

- Avortul
- Sarcina ectopic
- Sarcina molar (boala trofoblstic)
- Placenta praevia
-Decolarea prematur de placent normal
inserat i apoplexia utero-placentar
- Ruptura uterin
- Patologia delivrenei
-Soluiile de continuitate ale prilor moi
materne- ruptura colului uterin, ruptura
vaginului, ruptura vulvei, ruptura perineului,
hipo/atonia uterin
- Sngerrile din postpartum-ul imediat
- Eclampsia i preeclampsia
- Asfixia nou-nscutului
- Patologia cordonului ombilical
- Fracturile obstetricale, paraliziile obstetricale
- Infecia puerperal

- Sarcina ectopic
- Sarcina molar (boala trofoblstic)
- Placenta praevia
-Decolarea prematur de placent normal
inserat i apoplexia utero-placentar
- Ruptura uterin,
- Patologia delivrenei
-Soluiile de continuitate ale prilor moi
materne- ruptura colului uterin, ruptura
vaginului,
ruptura
vulvei,
ruptura
perineului, hipo/atonia uterin
- Sngerrile din postpartum-ul imediat
- Eclampsia i preeclampsia
- Asfixia nou-nscutului
- Patologia cordonului ombilical
-Fracturile
obstetricale,
paraliziile
obstetricale
- Infecia puerperal
1. Aburel E. Obstetric i ginecologie : pentru nvmntul medical superior i medici. dr. doc.
E. Aburel ; colaboratori : C. Boga; I. Georgescu; N. N. Gheorghiu; I. Lemnete, ... Bucureti :
Editura Didactic i Pedagogic, 1971
2. Bnceanu, Gabriel. Obstetric i ginecologie pentru generalistul practician. Prof. dr. Gabriel
Bnceanu. Bucureti : Editura Medical, 1995.
3. Niescu, Vasile. Obstetric-Ginecologie : n practica medicului de familie. Conf. univ. dr.
Vasile Niescu. Bucureti : Editura Didactic i Pedagogic, 2002

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Tematic lucrri practice

- Avortul

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
5%
15 %
5%
5%
70 %
-

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in
context in mod adecvat

-promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor
insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
in context in mod adecvat
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei ntr-o abordare
interdisciplinar cu celelalte materii biomedicale
fundamentale: biochimia, anatomia, histologia
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
5
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
6
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
0
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
0
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
0
14. alte activiti
Total ore studiu individual = 36 ore

Data ntocmirii: 02.04.2009


Titular curs: Sef lucrari asociat drd. Serban Elisabeta
Semntura:

Titular lucrri practice : Asistent drd. Caraman Liliana


Semntura:

Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semnatura

Sef Departament Clinic,


Prof. univ. dr. Dorel Firescu
Semantura

0
10
5
0
0
0
0

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MOAE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea
ANALGEZIE, ANESTEZIE I REANIMARE
disciplinei
Anul de studiu
IV
Semestrul
I
Tipul de evaluare final (E/V)
V
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Ob
Nr. de
5
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
94
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Prof. univ. dr. Nicolae Bacalbaa
Asist. univ. drd. Miulescu Magdalena
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
S
56
28
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-Cunoaterea semiologiei medicale de urgen i a primelor msuri ce trebuie adoptate
-Insuirea notiunilor diagnostice i terapeutice privind resuscitarea cardiorespiratorie i cerebral,
insuficiena respiratorie acut, oc, insuficiena renal acut, dezechilibrele hidroelectrolitice i
acido-bazice, nutriia, anestezia general i loco-regional

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
-intubaia oro-traheal, aspiraia traheal
-resuscitarea cardio-respiratorie-accesul venos periferic i central,
- inseria sondei nasogastrice,
-inseria sondei urinare,
-monitorizarea hemodinamic
3. Atitudinale
- atitudinea asistentului medical n faa marilor urgene

Tematic
general

Bibliografi
e
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic seminar / lucrri practice
- Fiziologia durerii. Anestezia general.
- Pacientul departamentului de urgenta- Anestezia de conducere.
principii si atitudine
- Resuscitarea cardio-respiratorie i
- Resuscitarea cardio-respiratoriecerebral i reanimarea de urgen.
protocoale
- Reacia de oc i MSOF.
- Managementul crizelor hipertensive
- Insuficiena respiratorie.
- Reacia de oc i MSOF.
- Insuficiena cardio-respiratorie.
- Insuficiena respiratorie.
- Metabolismul apei i electroliilor.
- Insuficiena cardio-respiratorie.
- Echilibrul nutritiv.
- Metabolismul apei i electroliilor.
- Insuficiena renal acut.
- Echilibrul nutritiv.
- Comele terapia nespecific.
- Insuficiena renal acut.
- Intubaia orotraheal
- Comele terapia nespecific.
- Managemetul n politraum
- Intubaia orotraheal
- Evaluarea preoperatorie a pacientului
- Managementul n politraum
- Tehnici de anestezie,complicaiile
- Evaluare primar n arsuri
anesteziei generale
- Intoxicaiile acute,cateterul venos
central, periferic, sonda nazo-gastric, sonda
vezical
1. Cristea I. , Noul ghid de anestezie-terapie intensiv, Ed.Medical, Bucureti, 1992;
2. Radu N. , Manual de anestezie i terapie intensiv, vol.I i II, Ed.Medical, Bucureti,
1988.
3. Bacalbasa, N.,Anestezie colocviala, Editura Medicala, Bucuresti, 2006

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10 %
35 %
5%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea
materiei.

Insusirea temeinica a notiunilor practice si teoretice


din bibliografia indicata

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
14
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
10
9. pregtire examinare final
3. studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
5
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
5
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
0
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
20
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) = 94
Data ntocmirii: 2.04.2009

10
10
10
0
0
0
0

Titular curs: Prof. univ. dr. Nicolae Bacalbaa


Semntura:

Titular lucrri practice: Asist. univ. drd. Magdalena Miulescu


Semntura:

Decan,
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof. univ. dr.Nicolae Bacalbaa
Semntura: