Sunteți pe pagina 1din 3

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN SI FARMACIE SPECIALIZAREA ASISTEN MEDICAL GENERALA Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei NURSING GENERAL Anul de studiu I Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V) Ob. Nr. de credite Total ore din planul de nvmnt 140 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Sef lucrari drd. Sorin Ungurianu Prep. univ. drd. Daniela Artimof nume, prenume) Catedra de specialitate Departamentul Clinic

E 5

Total 70

C 28

S -

LP 42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare- Dobndirea de cunotine teoretice i deprinderi practice indispensabile viitoarelor asistente medicale. - Cunotine teoretice: natura i tipurile ngrijirilor n practica de nursing, necesiti i ngrijiri fundamentale, generale i specializate n medicina general i de urgen; principii de nursing comunitar i educaie pentru snatate. - Cunotine practice: necesiti (nevoi) i ngrijiri fundamentale, generale i specializate n asistena medical din spital i ambulator; diagnosticul de ngrijire i planul de ngrijire; efectuarea i asistarea explorrilor de laborator; administrarea tratamentului i supravegherea bolnavilor cu afeciuni medicale sau chirurgicale. - Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei de nursing. Competene - Cunoasterea particularitatilor morfo-functionale ale organelor, aparatelor si sistemelor specifice - Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de nursing intrdisciplinei o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale. - Cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii corelarii aspectelor preclinice cu cele clinice. 2. Instrumental-aplicative - Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de nursing. - Utilizarea materialului didactic si a aparaturii specifice. - Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme

3. Atitudinale- Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de nursing - Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu. - Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective - Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente - Dezvoltarea profesional proprie - Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

Tematic general

Bibliografie obligato rie selectiv

Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic lucrri practice -Definiii : nursing ; nurs ; -Nevoia unei bune respiraii -Modele conceptuale nursing - Nevoia unei bune circulaii -Asistenta medical i locul ei de munc - Nevoia de a bea i a mnca -Protecia muncii n mediul spitalicesc -Nevoia de a elimina -Dezinfecia. Dezinsecia. Deratizarea. - Nevoia de a se mica i a avea o bun postur -Internarea i primirea bolnavilor n spital. - Nevoia de a dormi i a se odihni -Evidena i micarea bolnavilor -Nevoia de a menine temperatura corpului n -Asigurarea condiiilor de spitalizare a bolnavilor limite normale -Transportul bolnavilor i al accidentailor -Nevoia de a menine tegumentele i mucoasele -Procesul de ngrijire : evaluarea pacientului ; curate i integre elaborarea planului de ngrijire ; realizarea -Nevoia de a evita pericolele planului de ngrijire ; evaluarea eficacitii -Nevoia de a aciona conform propriilor aciunilor de ngrijire credine i valori, de a practica religia -Nevoia de a nva - Sterilizarea instrumentelor i materialului1. Antohe I., Fermeanu M.C., Elemente de nursing clinic, Ed. Junimea, Iai, 2003 2. Mzes C., Tehnica ngrijirii bolnavului, Ed. Medical, Bucureti, 2003

La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : - promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timplu semestrului -prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) -refacerea obligatorie a absentelor -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in context in mod adecvat -insusirea cunostintelor de nursing .

Ponderea exprimat n % {total = 100%} 5% 10% 5% 5% 75% Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timplu semestrului -prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) -refacerea obligatorie a absentelor -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in context in mod adecvat -insusirea cunostintelor de nursing. -capacitatea de a explica si interpreta continuturile teoretice si practice ale disciplinei de nursing intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii biomedicale

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero

activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 0 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 20 9. pregtire examinare final 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. consultaii 4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 10 12. alte activiti lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 10 13. alte activiti proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 10 14. alte activiti Total ore studiu individual (pe semestru) =100 ore Data ntocmirii: 10.10.2010 Titular curs: Sf lucrari drd. Sorin Ungurianu Semntura: Titular lucrri practice: Prep univ. drd. Daniela Artimof Semntura:

0 20 5 5 0 0 0

Decan, Prof.univ.dr. Aurel Nechita Semnatura

ef departament, Prof.univ.dr. Dorel Firescu Semnatura