Sunteți pe pagina 1din 6

RECOMANDARI PRIVIND ORGANIZAREA RESURSELOR

Pregatirea in invatamantul postliceal sanitar profilul asistent generalist se asigura in scoala (sali de clasa, sali de demonstratie, laboratoare de specialitate: anatomie, microbiologie si unitati sanitare. In anul I procesul instructiv educativ se desfasoara in scoala pe o perioada de 28 saptamani si dupa 14 saptamani instruirea practica in unitati sanitare pentru aplicarea si aprofundarea cunostintelor precum si formarea deprinderilor practice de baza necesare activitatii de ingrijire. Pentru desfasurarea procesului instructiv educativ sunt necesare urmatoarele resurse: - umane: medici, specialisti, psihologi, profesori instructori, biologi; - material didactic : manechin, mulaje, retroproiector, ecran, televizor, video, casete, diapozitive, planse, calculator, carti de specialitate; Pentru familiarizarea cu instrumentarul medical de baza si pentru simularea tehnicilor de ingrijire sunt necesare: tensiometru, stetoscop biauricular, termometru maximal, ciocan de reflexe, seringi, ace, sonde, casolete cu material moale adecvat, irigator, stativ, perfuzoare, solutii de perfuzat, instrumente chirurgicale, pense chirurgicale hemostatice, materiale pentru pansamente solutii dezinfectante, tavita renala precum si recipiente pentru colectarea dejectiilor plosca, urinar, lengerie de pat, musama, aleza. Materialul didactic enumerat reprezinta minimum pentru realizarea instruirii teoretice si practice in anul I.

40

EVALUAREA PROGRAMULUI EDUCATIONAL


Evaluarea educationala constituie un program complex care permite cunoasterea eficientei sistemului de invatamant. Prin evaluare realizam o raportare: - a rezultatelor activitatii instructiv-educative la obiectivele planificatre, ceea ce reprezinta o evaluare a calitatii; - a rezultatelor la resursele utilizate printr-o evaluare a eficientei; - a rezultatelor prezente la cele anterioare, prin evaluare de progres. Evaluarea il ajuta pe profesor si pe elev sa-si dea seama de nivelul pregatirii, de deficiente si in functie de acestea se aleg caile de optimizare a pregatirii. Evaluarea pedagogica are ca principal scop cunoasterea eficientei invatamantului prin raportarea rezultatelor obtinute de elevi la obiectivele proiectate, continuturile si strategiile adoptate. Formele de baza pe care le utilizam sunt: a) evaluarea initiala realizata la inceputul procesului de predareinvatare pentru a constata daca acestia stapanesc anumite cunostinte si deprinderi necesare continuarii la nivel superior; b) evaluarea continua sau formativa pe care o realizam pe tot parcursul procesului cu formularea unor judecati de valoare asupra eficacitatii invatarii . Intre evaluari nu trebuie sa existe pauze mari pentru a asigura verificarea si aprecierea cunostintelor. evaluarea formativa o efectuam sub diferite forme: test grila, chestionare, referate, pentru diminuarea erorilor de apreciere a elevilor la diferite discipline. Evaluarea formativa a elevilor are rolul sa cunoasca nivelul lor de pregatire, sasi orienteze efortul pentru completarea lacunelor. Ea permite personalizarea invatarii. Procesul instructiv educativ in scoala postliceala sanitara vizeaza acumularea de cunostinte teoretice, atitudini si comportamente profesionale. Invatarea se realizeaza la nivelul scolii si al unitatilor sanitare. Cunostintele si competentele insusite sunt evaluate atat in scoala, prin metodele mai sus amintite, cat si in stagiile practice. Pentru disciplinele cu un numar crescut de ore organizam evaluarea sumativa sau finala la sfarsitul fiecarui semestru, an scolar, sub forma de lucrari scrise de sinteza. Aceasta evaluare ne furnizeaza informatii despre nivelul pregatirii elevilor raportat la cerintele continutului tematic la sfarsitul unei etape de instruire. Evaluarea cumulativa la sfarsitul anului scolar se realizeaza sub forma de test, studiu de caz, lucrarin de sinteza. Prin aceasta activitate constatam nivelul de performante atins, raportat la obiectivele pedagogice propuse.

41

EVALUAREA INSTRUIRII PRACTICE

Procesul instructiv educativ vizeaza dobandirea de priceperi si deprinderi practice bazate pe cunostintele teoretice acumulate. Acestea vor permite elevilor desfasurarea unor activitati de ingrijire, promovare si mentinere a sanatatii. Instruirea practica se efectueaza la sfarsitul modulului de teorie timp de 14 saptamani esalonata in unitati sanitare, dupa cum urmeaza: a) stagiul practic in comunitate 4 saptamani b) stagiul practic in clinica de boli interne 5 saptamani c) stagiul practic in chirurgie 5 saptamani Pentru instruirea practica sunt elaborate obiective si responsabilitati pe care elevul trebuie sa le realizeze in vederea pregatirii si formarii sale. Responsabilitatile elevului aflat in stagiul practic. 1. Sa se prezinte cu regularitate la stagiu conform programului. 2. Sa poarte echipament de protectie adecvat. 3. Sa respecte masurile de protectie in vederea asigurarii securitatii pacientului si a sa in timpul stagiului. 4. Sa identifice responsabilitatea sa in promovarea si mentinerea sanatatii . 5. Sa efectueze activitati de educatie pentru sanatate. 6. Sa cunoasca oobiectivele de stagiu si sa ceara sprijin pentru realizarea lor echipei de ingrijire. 7. Sa se integreze in echipa de ingrijre a sectiei. 8. Sa participe la ingrijiri conform obiectivelor stabilite sub supravegherea asistentei care se ocupa de indrumarea si instruirea sa. 9. In activitatile desfasurate, sa aplice cele 4 criterii: confort, securitate, eficacitate, economicitate. 10. Sa adopte un comportament etic in relatia cu pacientul. Obiectivele sunt comunicate la inceputul fiecarui stagiu si reprezinta criterii pentru realizarea evaluarii pregatirii practice. Evaluarea este efectuata periodic in timpul modulului de practica si se realizeaza prin probe practice si interviu. Etapele unei evaluari in stagiu practic cuprtind: a) Realizarea unor procese de ingrijire pentru 2-4 bolnavi respectand esalonarea logica de intocmire dupa cum urmeaza: - culegerea de date cu privire la modul de satisfacere a nevoilor fundamentale, stabilirea problemelor de ingrijire si aplicarea actiunilor corespunzatoare. b) Capacitatea de a stabili o comunicare adaptata si autentica cu persoanele ingrijite. c) Efectuarea unor tehnici de ingrijire sub supravegherea asistentei de salon conform competentelor sale. Evaluarea finala se realizeaza la sfarsitul fiecarui modul, cand se analizeaza intreaga activitate desfasurata de elev in stagiu. Se verifica modul in care elevul aplica cunostintele asimilate, deprinderile practice formate si aptitudinile profesionale. Anexam model de apreciere a instruirii practice utilizat de scoala noastra pentru profilul asistent medical generalist si asistent medical de recuperare medicala si balneofizioterapie anul I. 42

APRECIEREA STAGIULUI PRACTIC


Serviciul (sectia) .. Numarul absentelor.. Numele elevului.. Prenumele .. Aptitudini generale Aceasta apreciere trebuie completata inainte de sfarsitul perioadei de stagiu de asistenta care a asigurat incadrarea elevului. Aceasta apreciere va fi comunicata elevului de profesoara responsabila de stagiu, in cursul unei discutii la sfarsitul perioadei de stagiu.
Capacitati personale Punctualitatea Dovedeste tact si discretie in tinuta - in exprimare - in raporturile cu ceilalti Este capabil de initiativa Dovedeste curiozitate intelectuala Capacitati tehnice Executa tehnicile de tratament metodic - cu dexteritate - respectand regulile de igiena Este capabil sa-si evalueze munca Cauta sa-si insuseasca sau sa-si dezvolte cunostintele teoretice si practice despre ingrijiri. Capacitati personale In functie de scopul urmarit stabileste o comunicare adaptata - cu persoanele ingrijite - cu restul echipei Prezinta aptitudini necesare pentru a stabili sau a mentine relatia cu persoana ingrijita: - observatia - ascultarea - cunoasterea de sine - comunicarea Capacitati organizatorice Evalueaza actiunile intreprinse Asigura transmiterea infomatiilor semnificative. Insuf. Suf. Bine F.Bine Insuf. Suf. Bine F.Bine

Insuf.

Suf.

Bine

F.Bine

In ce directie trebuie sa faca elevul un effort deosebit ?

43

Apreciere generala. Data. Semnatura Instructor Elev

BIBLIOGRAFIE

Albu Roxana Maria. Anatomia si fiziologia omului Bucuresti Editura Corint 1996 Allen J. (Coord.). Ghidul intreprinzatorului particular Bucuresti Editura Tehnica 1997 Angelescu N. Propedeutica medico-chirurgicala Bucuresti Editura medicala 1993 Atanasiu A. Elemenmte de psihologie meicala Bucuresti Editura medicala 1983 Balta Georgeta Aurelia. Ingrijirea bolnavului (tehnici generale si speciale). Bucuresti - EDP 1988 Branden N. Cei sase stalpi ai respecti;io de sine Bucuresti Editura Colosseum 1996 Brunner Lillian. Sholtis si Sudddarth Doris Smit . Medical Surigal Nursing. J.B. Lippincott Company Philadelphia 1988 Carpenito Lynda Juall. Diagnostic infirrmier Paris MEDSI/Mc GRW HILL 1990 Constantinidi Michaela. Farmacologie Bucursti EDP 1993 Cucu C.I. Psihologie medicala Bucursti Ed/ Medicala 19980 Daschievici Silvian; Mihailescu Mihai. Chirurgie specialitati chirurgicale Bucuresti Ed. Medicala 1997 Dimache Gheorghe; Panaitescu Dan . Microbiologie si parazitologie medicala. Bucuresti Ed. Uranus 1994 Exarcu Teodorescu I.; Badiu G. Fiziologie. Bucuresti Ed.Medicala l993 Fowler M.D.; Ariff J.L. Ethique des soins infirmiers Paris MEDSI/Mc GRW HILL 1989 Garnier Marcel; Delamare Valery Dictionnaire des termes techniques de medecine . Paris Maloine 19986 44

Iamandescu I.B. Psihologie medicala Bucuresti Ed. Info Medica 1997 Luverne Wolff Lewis R.N M.A. Fundamental skills in Patient Care. Philadelphia J.B. Lippincott Company 1984 Manuila L; Manuila A, Nicoulin M. Dictionar medical Bucuresti Editura Ceres 1997 Moisescu Duminica Alexandru. Farmacologie Bucuresti EDP 1978 Moldovan Tiberiu. Semiologie . Bucuresti Ed. Medicala 1993 Mozes Carol. Tehnica ingrijirii bolnavului. Bucuresti. Ed.Med.1997 Neagu Natalia. Embriologie comparata Bucuresti Ed.Medicala Riopell Lise; Grondin Louise; Phaneuf Margot. Soins infiermiers un modele centre sur les besoins de la personne Quebec. Mc Graw Hill 1984 Schiopu Ursula, Verza Emil Psihologia varsrtelor. Ciclurile vietii Bucuresti EDP 1995 Seinvert L.J. Organizweaza-ti bine timpul. Bucuresti Rentrop/Straton 1997 Stanciu C. Semiologie generala de baza Iasi Ed. Junimea 1989 Straton N. Comunicarea Bucuresti Sc. Stiinta si tehnica 1995 Titirca Lucretia (coord.). Tehnici de eevaluare si ingrijir acordate de asistentii medicali Bucuresti . Ed. Viata Med. Romaneasca Titirca Lucretia (coord.) Ghid de nursing Bucuresti Ed. Medicala 1995 Psihoteste . Bucuresti Sc. Stiinta si Tehnica 1994

45