Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

CHIRURGIE PLASTICA SI RECONSTRUCTIVA

Tipul de evaluare final (E


/ V / C)
Regimul disciplinei
Numrul de
Ob
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
credite
Total ore din
Total ore de studiu
Total ore pe
15
15
planul de
individual
semestru
nvmnt
III

Anul de studiu

Titularul disciplinei

Semestrul *

E
1
15

SEF.LUCR.DR.CAMELIA TAMAS

Facultatea

MEDICINA GENERALA

Departament

CHIRURGIE

Profilul

CHIRURGIE PLASTICA SI
RECONSTRUCTIVA

Specializarea

ARSURI

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
15

C**
6

Obiective educaionale ale disciplinei


Cunoasterea diagnosticului si tratamentului leziunilor de arsura.Aprofundarea notiunilor de
fiziopatologie a soculi pstcombustional si a repercursiunilorsistemice ale acestuia.Diagnosticul
si principiile de tratament al arsurilor electrice si chimice.

Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor


Anatomia,histologia si fiziologia pielii ,aparatului respirator,cardio-vascular si excretor.

Coninutul cursului - programa analitic


Definitia si etiologia leziunilor de arsura
Fiziopatologia arsurilor.Stadializarea bolii arsului
Tratamentul general in arsuri
Utilizarea topicelor in tratamentul leziunilor de arsura. Baia arsului
Fiziopatologia si principiile tratamentului in electrocutii
Arsurile chimice. Etiopatogenie si principii de tratament

40 min.
40 min.
40 min.
40 min.
40 min.
40 min.

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica


Aprecierea clinica a gradului si suprafetei leziunilor de arsura.
min.
Primul ajutor in arsuri.
Toaleta chirurgicala primara a leziunilor de arsura.
min.
Monitorizarea pacientului cu arsuri chimice, electrice si arsuri de cai respiratorii.
min.
Reechilibrarea volemica a marelui ars.
min.
Baia arsului.
Tratamentul topic al leziunilor de arsura.
min.
Principiile de tratament chirurgical.
min.

90
90 min.
90
90
90
90 min.
90
90

Bibliografie
1. Schwartz Shires, Arsurile in Principiile Chirurgiei, Teora, Seventh edition/ Prima editie in
limba romana, vol. 1, 2005: 227-269

Abiliti practice (Skills)


Aprecierea clinica a gradului si suprafetei leziunilor de arsura. Primul ajutor in arsuri. Toaleta
chirurgicala primara a leziunilor de arsura.
Competene

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) :


test grila, proba orala si practica
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................

Evaluarea finala este inclusa in


examenul de chirurgie (disciplina
semiologie chirurgicala)

Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i
/ sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect,
etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
4 ore
1. Descifrarea i studiul notielor
0
8. Pregtire prezentri orale
de curs
2 ore
4
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
ore
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
2 ore
0
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
1 ore
0
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
1 ore
0
SEMINAR i / sau
12. Documentare pe Internet
LABORATOR

6. Realizare teme, referate, eseuri,


traduceri, etc.

13. Alte activiti ....

7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)


= 15 ore
Data completrii:14.10.2012

Semntura titularului: sef lucrari dr. Camelia Tamas

S-ar putea să vă placă și