Sunteți pe pagina 1din 3

1

FISA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
MICROECONOMIES101TC
Anul de studiu I Semestrul* I Tipul de evaluare final (E / V / C) E
Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op-opional, F- facultativ}
Ob. Numrul de credite 6
Total ore din planul de nvamnt
56 Total ore studiu individual 89 Total ore pe semestru 135
Titularul disciplinei
Alexandrina Du, Laura Cisma, Nicoleta Sirghi, Ion Imbrescu, Ioana Vdsan, Adina
Popovici, Mihai Prean
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
Facultatea
DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A
AFACERILOR
Numrul total de ore (pe semestru) din
planul de nvmnt
(Ex: 28 la C dac disciplina are curs de
14_saptmni x 2_h_curs pe sptmn)
Catedra
Economie
Profilul
Economic
Total C** S L P
Specializarea
Toate specializarile 56 28 28
** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice
Competente generale (competentele generale sunt menionate in fisa specializrii)
Competente
specifice
disciplinei
1. Cunoatere i nelegere
cunoaterea semnificaiei noiunilor i conceptelor teoretice fundamentale
cunoaterea premiselor i efectelor comportamentului agenilor economici individuali
cunoaterea interdependenelor specifice nivelului microeconomic
2. Explicare si interpretare
interpretarea coninutului teoretic i aplicativ al corelaiilor microeconomice
explicarea manifestrii legilor economice la nivel microeconomic
explicarea cauzelor fenomenelor i proceselor economice
3. Instrumental aplicative
analiza rezultatelor problemelor cu caracter aplicativ prin prisma corelaiei dintre teorie i practic
utilizarea metodelor matematice i statistice de determinare a efectelor comportamentului agenilor
economici individuali
utilizarea datelor i metodelor statistice pentru evidenierea corelaiilor teoretice la nivel
microeconomic
4. Atitudinale
valorificarea optima si creativa a propriului potenial n activitile tiinifice
participarea la propria dezvoltare profesionala
manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul tiinific
2
La stabilirea notei finale se iau n considerare
Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
80%
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
0
- testarea periodic prin lucrri de control
10%
- testarea continu pe parcursul semestrului
5%
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
5%
- alte activiti (precizai) .premiu la manifestri tiinifice studeneti
10%
Descriei modalitatea practic de evaluare final
Examenul const n
Lucrare scris, descriptiv + ntrebri + grile(referitoare la partea teoretic a disciplinei) i probleme cu caracter
aplicativ.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs 7 8. Pregtire prezentri orale 0
2. Studiu dup manual, suport de curs 14 9. Pregtire examinare final 36
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. Consultaii i examen 5
4. Documentare suplimentar n bibliotec 0 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR
7 12. Documentare pe INTERNET 0
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7 13. Alte activiti 0
7. Pregtire lucrri de control 6 14. Alte activiti 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 89
3
Nr.
crt.
Coninutul tematic al cursului Nr. de
ore
1 Introducere n microeconomie 2
2 Teoria i comportamentul consumatorului 6
4 Teoria i comportamentul productorului 8
5 Piee i preuri 10
6 Statul i economia 2
BIBLIOGRAFIE PENTRU STUDENI
1. Abraham Frois G. - Economie politic, Editura Humanitas, Bucureti, 1998
2. ASE, Catedra de Economie i Politici Economice Economie - ediia a aptea - Editura
Economic, Bucureti, 2005;
3. Bbi I., Alexandrina Du, Imbrescu I. Microeconomie - Editura de Vest, Timioara, 2004
4. Catedra de Economie, FEAA-UVT, Microeconomie-note de curs, Editura Universitii de
Vest, Timioara, 2010 (suport de curs)
5. Catedra de Economie, FEAA-UVT Microeconomie. Caiet de seminar, Editura
Universitii de Vest, Timioara, 2010 (suport de seminar)
6. Cisma Laura Mariana, Srghi Nicoleta, Negru Lucia - Economie. Concepte, relaii, ntrebri.
este de autoevaluare. Probleme rezolvate - Editura Orizonturi Universitare, Timioara, 2003
7. *** - Dicionar de economie, ediia a II-a, Editura Economic, Bucureti, 2001;
8. *** - Dicionar de tiine economice, Editura ARC, Chiinu, 2006;
9. Dobrot N. (coordonator) - Dicionar de Economie Ediia a doua, Editura Economic,
Bucureti,1999.
10. Dornbusch R., Fischer St., Startz R., - Macroeconomie, Editura Economic, Bucureti, 2007;
11. Du Alexandrina, Cisma Laura, Nicoleta Srghi - Microeconomie. Teorie i aplicaii - Editura
Mirton, Timioara, 2003
12. Ignat I., Pohoa I., Clipa N., Luac Ghe. - Economie politic, Editura Economic, Bucureti,
1998;
13. Prean M. O. Preul creterii economice romneti, Editura Mirton, Timioara, 2009;
14. Samuelson P., Nordhaus W.- Economie - Editura Teora, Bucureti, 2000;
15. Srghi Nicoleta Microeconomie aprofundat. Teorie i aplicaii, Editura Mirton, Timioara,
2008;
16. Srghi Nicoleta -Microeconomie n fie, ediia a II a, Editura Mirton, Timioara, 2008
17. Stiglitz J. E., Walsh C. E., - Economie, Editura Economic, Bucureti, 2005.