Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURETI

FACULTATEA DE MEDICIN
SPECIALIZAREA: ASISTEN MEDICAL GENERAL
ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Anul de studiu

PEDIATRIE,PUERICULTUR I NURSING PEDIATRIE PUERICULTUR ( NGRIJIREA


CALIFICAT A BOLNAVULUI)
AMG

Categoria formativ a disciplinei

3.6.5

Semestrul*

Tipul de evaluare final (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opional, F-facultativ)


Total ore din planul de nvmnt

140

DS

Total ore studiu individual

O
84

Numrul de credite
Total ore pe semestru

7
224

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
Facultatea

MEDICIN

Domeniul pentru studii de licen

SNTATE

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de nvmnt
Total

C**

140

28h

112h

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului

PEDIATRIE,PUERICULTUR I NURSING PEDIATRIE PUERICULTUR


( NGRIJIREA CALIFICAT A BOLNAVULUI)
Departamentul disciplinelor clinice i profilactice

Departament organizator
Funcia didactic, numele i
Prof .Univ. Dr. Adrian Georgescu
prenumele titularului de curs
Funcia didactic, numele i
prenumele titularului de
As. univ. Dr. Laura Mihaela Ion
seminar/laborator/proiect
Obiectivele disciplinei

Anamneza pediatrica
(competene generale)

Examenul clinic pediatric

Punerea unui diagnostic

Stabilirea conduitei terapeutice

Urmarirea medicala

posibilitatea evalurii informaiei dintr-un articol de specialitate i


aprecierea relevanei, validitii i gradului de ncredere al respectivului studiu;
nsuirea capacitilor de cutare a informaiei tiinifice, att prin metode clasice
ct i folosind modaliti informatice de cutare a datelor.
Competenele specifice
Prezentarea aspectelor legate de puericultura si patologie pediatrica
disciplinei
Coninutul cursului Programa analitic
1. Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria.
2. Alimentatia sugarului.
3. BDA. Sindroame de malabsorbtie.
4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism.
5. Insuficienta cardiaca congestiva.

Nr. ore
2h
2h
2h
2h
2h

6. Malformatii congenitale de cord.


7. GNAPS.
8. Sd. nefrotic.
9. ITU.
10. Noul nascut normal si patologic.
11. Notiuni de hematologie.
12. Boli de colagen.
13. Patologie respiratorie.
14. Convulsii.

Coninutul lucrarilor practice Programa analitic

2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
Nr. ore
4h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
4h
8h
8h
8h
4h
4h

1.Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria.


2. Alimentatia sugarului.
3. BDA. Sindroame de malabsorbtie.
4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism. Plan de ngrijire studiu de caz
5. Insuficienta cardiaca congestiva. Plan de ngrijire studiu de caz
6. Malformatii congenitale de cord. Plan de ngrijire studiu de caz
7. GNAPS. ( Glomerulonefrita acuta poststreptococica). Plan de ngrijire studiu de caz
8. Sd. nefrotic. Plan de ngrijire studiu de caz
9. ITU. Plan de ngrijire studiu de caz
10. Noul nascut normal si patologic.
11. Notiuni de hematologie.
12. Boli de colagen. Plan de ngrijire studiu de caz
13. Patologie respiratorie. Plan de ngrijire studiu de caz
14. Convulsii. Plan de ngrijire studiu de caz
15. Notiuni de puericultura (alimentatia, baia, vaccinarile)
16. Colocviu examen practic
Bibliografie minimal
1. Compendiu de pediatrie sub redactia Prof. Univ. Dr. A. Georgescu, Ed. All, editia a 3-a;
2. Esentialul in pediatrie Prof. Dr. Eugen Ciofu, Dr. Carmen Ciofu, Ed. Med. Amaltea;
3. Titirc Lucreia Manual de ngrijiri speciale acordate pacienilor de ctre asistenii medicali, Editura
Viaa Medical Romneasc , Bucureti, 2003

Modul de transmitere a informaiilor


Forme de activitate
Metode didactice folosite
Transmiterea informatiilor, respectiv explicarea acestora folosind mod de
Curs
prezentare in format Power Point
Mod de prezentare power point
Laborator / seminar/colocviu
Barem minim de activiti ce trebuiesc efectuate de ctre student
- aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs;
- rspunsurile la examen / verificare (evaluarea final)
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control / colocvii
- testarea continu pe parcursul semestrului

Ponderea n notare, exprimat n procente


(Total = 100%)
- rspunsurile la examen / verificare (evaluarea final)
50%
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
10%
- testarea periodic prin lucrri de control / colocvii
20%
- testarea continu pe parcursul semestrului
10%
- alte activiti: prezentarea la examen
10%
Descriei modalitile practice de evaluare final: Examen (lucrare scrisa tip grila)
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Cerine minime pentru nota 5


(sau cum se acord nota 5)
prezentarea la examen
parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de
control la LP cu raspunsuri finale corecte,
respectiv obtinerea unor scoruri de tip
satisfacator in cursul acestor testari pe
parcursul semestrului
completarea corecta a unor subiecte la
examenul final

Cerine pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)
Completarea corecta a tuturor cerintelor de la
examenul final
Daca este cazul, studentul care a participat la
activitati de tip referate/eseuri/traduceri
primeste 20% la nota finala

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
16h
4. Activitate specific de pregtire
20h
SEMINAR i/sau LABORATOR
2. Studiul dup manual, suport de curs
20h
5.Pregatire lucrri de control
4
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4h
6. Pregtire examinare finala
20h
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84

Data completrii
15.oct.2011
Titular disciplin,
Prof. Dr. Adrian Georgescu

Director Departament
Conf.Univ.Minerva Ghinescu