Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE


DEPARTAMENTUL CLINIC MEDICAL
Adresa: Galați, Al. I. Cuza 35, 800010
Nr. telefon 0336.130217 / fax: 0236.412100

PROGRAMA ANALITICĂ
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplină
de Sem. I Sem. II
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 42 - - 28 42 E - 5 - 1303.4OB01S
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Dobandirea cunostintelor teoretice si practice care sunt necesare pentru a evalua un caz clinic,
pentru a concluziona un diagnostic si un plan terapeutic coerent, corect si actual..
Se propune ca la terminarea, cursului studenții să fie capabili:
 Insusirea teoretica si practica a etapelor de completare a foii de observatie: efectuarea corecta a
anamnezei ( motivele internarii, antecedentele patologice personale si familiale, istoricul bolii),
examenul clinic obiectiv, ipoteze de diagnostic, elaborarea unui plan de investigatii si de
tratament.
 Sa interpreteze corect, in context clinic, a investigatiilor paraclinice solicitate: hemoleucograma,
biochimie probe serice/urinare /lichide biologice, electrocardiograma, radiografie cardio-
pulmonara, buletin de ecografie cardiaca, test ECG de efort.
 Sa prescrie un tratament pentru afectiunile incluse in programa analitica a disciplinei.

C. Metode de predare – învăţare:


 Predarea cursului se face sub formă de prelegere, combinată cu dialogul. Se utilizează prezentări
Powerpoint proiectate pe ecran. Cunoştinţele se completează la laborator, când are loc participarea
directă a studenţilor la rezolvarea temelor de laborator şi se răspunde la întrebări ocazionate de
aceasta; au loc discuţii de grup ocazionate de nelămuriri ale studenţilor sau greşeli ale acestora.
 Metodele pedagogice folosite: expunerea, exemplificarea, descoperirea dirijată, observaţia,
învăţarea prin rezolvarea de probleme, studiul de caz, dialogul.

D. Forme şi metode de evaluare:


 evaluare sumativă prin proba scrisa (test grila si sinteza) 60%.
 evaluare continuă prin metode orale, probe practice 40%;
E. Conţinutul cursului/număr de ore pentru fiecare temă:

CURSURI SEMESTRUL I
1. Epidemiologia bolilor cardiovasculare. Factori de risc cardiovascular. /2 ore
2. Hipertensiunea arteriala. . /2 ore
3. Angina pectorala stabila si instabila. . /2 ore
4. Infarctul miocardic acut – diagnostic si tratament.
IMA - complicatii precoce si tardive. . /2 ore
5. Reumatismul articular acut. Valvulopatii mitrale si aortice. . /2 ore
6. Proteze valvulare. . /2 ore
7. Endocardita infectioasa. . /2 ore
8. Pericardite. Miocardite. . /2 ore
9. Cardiomiopatii. . /2 ore
10. Diagnosticul si managementul insuficientei cardiace acute si cronice. /2 ore
11. Tromboza venoasa profunda. Embolia pulmonara. Cordul pulmonar cronic. . /2 ore
12. Bolile arterelor: disectia de aorta, ischemia arteriala periferica acuta si cronica. /2 ore
13. Aritmiile cardiace. Resuscitarea cardiaca. . /2 ore
14. Cardiopatiile congenitale ale adultului. /2 ore

F. Conţinutul lucrărilor practice/număr de ore pentru fiecare temă:

LUCRARI PRACTICE SEMESTRUL I


1. Semiologia aparatului cardiovascular- recapitulare /3 ore
Factorii de risc cardiovascular.
2. Electrocardiograma – interpretare. Interpretarea unei radiografii cord-pulmon. /3 ore
3. Completarea corecta a foii de observatie. Reprezentarea parametrilor clinici: temperatura, puls,
tensiune arteriala, diureza etc. /3 ore
4. Hipertensiunea arteriala - caz clinic. Managementul pacientului hipertensiv. Monitorizarea tensiunii
arteriale. /3 ore
5. Diagnosticul anginei pectorale stabile - caz clinic. Managementul pacientului cu angina pectorala
stabila. /3 ore
6. Diagnosticul anginei pectorale instabile - caz clinic. Managementul pacientului cu angina pectorala
instabila. /3 ore
Infarct miocardic acut - caz clinic
7. Managementul pacientului cu infarct miocardic acut. Complicatiile IMA. Interpretarea ECG in
infarctul miocardic acut. /3 ore
8. Insuficienta cardiaca acuta - caz clinic. Managementul pacientului cu insuficienta cardiaca. /3 ore
9. Hipertensiunea pulmonara/ embolie pulmonara - caz clinic.Interpretarea ECG in embolia pulmonara.
/3 ore
10. Valvulopatie aortica - caz clinic. Interpretarea unui buletin ecocardiografic.
Valvulopatie mitrala - caz clinic. Interpretarea unui buletin ecocardiografic. /3 ore
11. Boala arteriala periferica - caz clinic. Indice glezna/brat: tehnica, interpretarea rezultatelor.
Tromboza venoasa profunda- caz clinic/3 ore
12. Interpretarea ECG in tulburarile de ritm cardiac. Monitorizarea Holter ECG. /3 ore
13. Resuscitarea cardio-respiratorie. /3 ore
14. Cardioversia electrica: indicatii, pregatire, tehnica socului electric extern, complicatii, contraindicatii/3
ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului si a lucrarilor practice/laboratoarelor

1. Ginghina Carmen, Compendiu de terapie a bolilor cardiovasculare, Editura Medicala, Bucuresti,


2016
2. Ginghina C, Mic tratat de cardiologie, editia a II-a, Editura Academiei Romane, 2017

Data aprobării programei analitice în departament: 10.09.2018

Director departament
Prof. Univ. Dr. Doina Carina Voinescu

S-ar putea să vă placă și