Sunteți pe pagina 1din 99

A

r
a
n
j
a
r
e

P
o
w
e
r
P
o
i
n
t
:

A
n
t
o
n
e
l
-
A
u
r
e
l

I
l
i
e
!


LISTA COLABORATORILOR


Catedra de Microbiologie, U.M.F. Gr. T. Popa Ia#i
DANIELA BOSNEA $ef de lucr%ri universitar, doctor medic
DUMITRU BUIUC Profesor universitar, doctor medic
GABRIELA COMAN Profesor universitar, doctor medic
MARIA DAN Preparator universitar, medic
OLIVIA DORNEANU $ef de lucr%ri universitar, doctor medic
ROXANA FILIP $ef de lucr%ri universitar, doctor medic
DRAGO! FLOREA Asistent universitar, medic
LUMINI"A SMARANDA IANCU Conferen&iar universitar, doctor medic
CARMEN PNZARU Conferen&iar universitar, doctor medic
IRINA POPOVICI Preparator universitar, medic
ANA VORNICU Preparator universitar, medic
Fig. 2-1:
Colora#ia Gram

Principiu: Dup% colorare cu violet de metil #i mordan&are cu
solu&ie iodo-iodurat% (Lugol) unele bacterii rezist% la
decolorarea cu alcool #i r%mn violete (sunt grampozitive),
altele se decoloreaz% #i le putem recolora n ro#u cu fucsin%
(sunt gramnegative). Comportamentul diferit al bacteriilor n
colora&ia Gram l numim afinitate tinctorial%.

Indica#ii: aspectul morfotinctorial al bacteriilor n colora&ia
diferen&ial% Gram este caracter taxonomic primar util pentru
clasificarea preliminar% a bacteriilor urm%ri&i partea dreapt% a
figurii).

Procedura (urm%ri&i partea stng% a figurii):
A. Colorare un minut cu solu&ie 0,2% violet de metil. Sp%lare cu
ap% de robinet.
B. Mordan&are 2 minute cu solu&ie Lugol.
C. Decolorarea cu alcool-aceton% este timpul cheie al colora&iei.
Alcoolul decoloreaz% rapid. Adaosul de aceton% n propor&ie de
1/3 face reactivul mai u#or de manipulat #i permite
decolorarea (diferen&ierea) optim% n 5 secunde pentru
frotiurile sub&iri (e.g. din culturi) #i 10-15 secunde pentru cele
mai groase (e.g. din prelevate patologice).
D. Recolorare cu fucsin% fenicat% Ziehl diluat% 1/10.
Fig. 2-2:

Controlul de calitate
al colora#iei Gram

Utiliz%m un frotiu efectuat
dintr-o suspensie cu densi-
tatea 3 Mc Farland din
cultura peste noapte pe
agar nutritiv a Escherichia
coli ATCC 25922 #i Bacillus
megaterium.
a. Frotiu martor corect diferen&iat: bacilli gram-negativi #i gram-pozitivi.
b. Frotiu martor insuficient diferen&iat: numai bacilli gram-pozitivi (subdecolorat).
c. Frotiu martor supradecolorat: numai bacili gramnegativi.
d. Frotiu din produs patologic corect diferen&iat: leucocite ro#ii #i coci gram-pozitivi.
Fig. 2-3: Colora#ia Ziehl-Neelsen
Principiu: bacilii al c%ror perete are asociat peptido-
glicanului acizi micolici cu caten% lung% #i micozide se
coloreaz% numai n condi&ii speciale (la cald cu solu&ie
concentrat% de fucsin% fenicat%) #i rezist% la decolorarea cu
solu&ii de acizi minerali #i alcool. Ca atare, i numim bacilli
acido-alcoolo-rezisten&i (baar).
Indica#ii: diferen&ierea baar de bacteriile neacido-rezisten-
te (urm%ri&i partea dreapt% a figurii).
Procedura (urm%ri&i partea stng% a figurii).
A. Colorare cu fucsin% fenicat% Ziehl, la cald. La sfr#itul
acestui timp toate bacteriile apar colorate n ro#u.
B. Diferen&ierea cu solu&ie 3% acid clorhidric n alcool de
96
0
, eviden&iaz% bacilii acido-alcoolo-rezisten&i, care
r%mn colora&i n ro#u. Bacteriile neacido-alcoolo-
rezistente nu rezist% la decolorarea cu acest amestec
acid-alcool.
C. Recolorarea cu albastru de metilen eviden&iaz% bacte-
riile neacido-alcoolo-rezistente.
La sfr#itul acestui timp, bacilii acido-alcoolo-rezisten&i
apar colora&i n ro#u, iar celelalte bacterii #i celulele n
albastru.
Fig. 3-1: Haemophilus influenzae: colonii satelite striului de Staphylococcus aureus pe
agar snge (2x). H. influenzae formeaz% colonii transparente de aproximativ 2 mm
lng% stria de stafilococ #i din ce n ce mai mici pn% la punctiforme pe m%sur% ce se
distan&eaz% de S. aureus care sintetizeaz% factor V.
Haemophilus infuenzae
Controlul de calitate
Pentru controlul de calitate al
steriliz%rii la autoclav folosim un
test bilogic.
Fiole cu spori de Bacillus stearo-
termophilus, n concentra&ie de
10
6
/ml bulion nutritiv glucozat #i
cu un indicator de pH, sunt folosite
n ambalajele de la diferite nivele
ale incintei de sterilizare. Dup%
sterilizare, fiolele sunt incubate 48
ore la 57
0
C.
Dac% sterilizarea a fost eficient%
sporii sunt omor&i. Fiola cu mediul
virat n galben semnific% steri-
lizarea ineficient%, sporii r%mn
viabili, germineaz% #i genereaz% o
cultur% care fermenteaz% glucoza,
acidific% #i vireaz% mediul de
cultur% n galben.
Fig. 7-1
Fig. 7-2: Detectarea rapid% a beta-lactamazelor prin testul cromogen cu
nitrocefin: rondelele impregnate cu nitrocefin (cefalosporin% colorat% n
galben) #i modific% culoarea n ro#u dac% tulpina testat% este produc%toare de
enzim%.
Testul cromogen cu nitrocefn
Fig. 8-1: Staphylococcus aureus - n prob% de puroi
de la un copil cu osteomielit%. Frotiu colorat Gram
(1000x).
Coci sferici gram-pozitivi (0,5-1,0 micrometri),
c&iva gram la limit%, a#eza&i izola&i, n perechi #i
predominant n gr%mezi neregulate, dispu#i
extracelular, dar #i n polimorfonucleare.
Staphylococcus aureus
Fig. 8-2: Staphylococcus aureus.
Frotiu din cultur% de 24 ore n me-
diu lichid. Colora&ia Gram (1000x).
Coci sferici gram-pozitivi, c&iva
gram la limit%, a#eza&i izola&i, n
diplo #i predominant n gr%mezi
neregulate asem%n%toare ciorchi-
nilor de strugure.
Staflococi
Fig. 8-3: Stafilococi n cultur% de 24 ore pe agar cu 5% snge de berbec (2x).
Coloniile mari netede, cremoase, pigmentate n galben citrin #i '-hemolitice
apar&in Staphylococcus aureus; coloniile pitice, opace, nepigmentate,
nehemolitice apar&in Staphylococcus epidermidis.
Fig. 8-4:
Furuncul al cefei.
Fig. 8-5: Sindromul pielii op%rite (Ritter). Epidermoliz% necrotic%.
Rash-ul tegumentar generalizat #i descuamarea pe zone ntinse realizeaz%
aspectul de "piele op%rit%".
Sindromul Ritter
Fig. 9-1: Cultur% de 24 ore pe agar cu 5% snge de berbec a unei tulpini de streptococ
' -hemolitic, Streptococcus pyogenes (1/1). Acest coc gram-pozitiv formeaz%
colonii mici cu diametrul de 1 mm, nepigmentate, opace, nconjurate de o zon% larg%
de hemoliz% clar%, complet%.
Fig. 9-1bis: Streptococcus
pyogenes - tipurile de colonii:

a. Tulpinile capsulate
formeaz% colonii mucoide cu
tendin&% la confluare.

b. Prin liza acidului hialuronic
capsular coloniile ncep s% se
turteasc%.

c. Colonii turtite, cu
suprafa&a mamelonat%, contur
neregulat (matt).

d. Tulpinile necapsulate
formeaz% colonii mici,
rotunde, opace (glossy).
Fig. 9-2: Cultura pe agar cu
5% snge de berbec (1/1) a
unui streptococ (-hemolitic:
streptococ viridans ce culti-
v% sub forma coloniilor mici
(aprox. 1mm), nepigmenta-
te, opace, nconjurate de o
zon% de liz% par&ial% a he-
mat i i l or ce det er mi n%
"nverzirea" mediului ((-
hemoliz%).
Fig. 9-3: Frotiu din cultura de
24 ore n bulion glucozat a
unei tulpini de Streptococcus
pyogenes. Colora&ia Gram:
coci sferi ci gram-pozi ti vi
a#eza&i n lan&uri lungi.
Fig. 9-4: Impetigo contagiosa.
Fa&a este unul din sediile de
elec&ie.
La acest copil observ%m prezen&a
leziunilor multiple aflate n diferite
stadii evolutive: vezicule, pustule,
cruste galbene,"melicerice".
Denumirea popular% a bolii este
aceea de "bube dulci".
Fig. 9-5: Streptococcus pyogenes. Frotiu din puroi ob&inut dup%
deta#area unei cruste melicerice. Colora&ia Gram (1000x). Sunt prezente
celule inflamatorii #i coci sferici gram-pozitivi ce formeaz% o pereche #i
trei lan&uri.
Fig. 9-6: Testul sensibilit%&ii la
bacitracin% #i sulfametoxazol-
trimetoprim: tulpina de strep-
tococ '-hemolitic prezentat%
este sensibil% la bacitracin%
(B) #i rezistent% la sulfame-
toxazol-trimetoprim (SXT),
deci este streptococ de grup
A.
Fig. 9-7: Testul sensibilit%&ii la
bacitracin% #i sulfametoxazol-
trimetopriml: tulpina de strep-
tococ '-hemolitic testat% este
rezistent% la bacitracin% #i
sensibil% la sulfametoxazol-
trimetoprim. Este un strepto-
coc beta-hemolitic non-grup A.
Fig. 9-8: Testul CAMP pentru identificarea prezumtiv% a streptococului de grup B,
Streptococcus agalactiae. Activitatea '-hemolizinei produs% de Staphylococcus
aureus este poten&at% de proteina extracelular% (factor CAMP) produs% de
streptococul de grup B. Aceast% zon% este u#or observat% pe agar cu 5% snge de
berbec, dup% incubare peste noapte (aspect n "vrf de s%geat%").
Fig. 9-9: Streptococcus
pneumoniae, cultur% pe
agar cu 5% snge de berbec
(1/1): (-hemoliz% dup% 24
ore de incubare n atmosfer%
cu 5% bioxid de carbon.
Coloniile sunt gri-opace,
foarte mici (0,5 mm), alfa-
hemolitice cu deprimare
central%.
Fig. 9-10: Streptococcus pneumoniae, cultur% pe agar snge cu
5% snge de berbec, dup% 24 ore de incubare n atmosfer% cu 5%
bioxid de carbon (3x).
n aceast% imagine de detaliu observ%m foarte bine aspectul
caracteristic al coloniei de pneumococ, respectiv de colonie
crateriform% datorit% autolizei enzimatice.
Fig. 9-11: Frotiu din sput$. Colora&ia Gram (100x).
Observ%m foarte numeroase polimorfonucleare, fibrin% #i dou% celule
bron#ice tinere. Scorul Q de calitate pentru aceast% prob% este +3.
Fig. 9-12: Frotiu din sputa aceluia#i bolnav cu pneumonie pneumococic%.
Colora&ie Gram (1000x). Observ%m c% singurele bacterii prezente, numero#i
diplococi ovali gram-pozitivi (mai mult de 10 perechi/cmp), sunt asociate cu
polimorfonucleare #i fibrin%, "mesagerii leziunii". Sputocultura cantitativ% a
izolat, n concentra&ie de peste 10
6
UFC/ml, o tulpin% de Streptococcus
pneumoniae.
Fig. 9-13: Frotiu din sputa unui pacient cu pneumonie.
Colora&ie Gram (100x).
Observ%m numeroase celule epiteliale scuamoase (mai mult de 25)
#i polimorfonucleare (mai mult de 25), absen&a fibrinei. Scorul Q
de calitate este zero.
Fig. 9-14: Prob$ de sput$ incorect prelevat$. Colora&ie Gram (1000x).
Scorul Q de calitate mai mic dect unu. Observa&i foarte numero#i coci
gram-pozitivi n lan&uri #i perechi asocia&i unei celule epiteliale scuamoase.
Sunt bacterii de contaminare orofaringian%.
Fig. 9-15: Streptococcus
pneumoniae, testul sensibili-
t%&ii la optochin.
Sensibilitatea la etilhidro-
cuprein% (optochin) diferen-
&iaz% pneumococul de al&i
streptococi viridans. Prezen&a
unei zone de inhibi&ie mai mari
sau egal% cu 14 mm n jurul
discului cu 5 micrograme de
optochin identific% prezumtiv
pneumococul.
Fig. 9-16: Streptococcus pneumoniae, depistarea polizaharidului
capsular prin latexaglutinare n LCR: proba pozitiv% (stnga), proba negativ%
(dreapta).
Fig. 10-1: Frotiu din puroi uretral. Colora&ia cu albastru de
metilen (1000x). Gonococi: coci de 0,6-1micrometri dispu#i n
perechi cu fe&ele adiacente aplatizate ("boabe de cafea"), situa&i
intra #i extracelular.
Fig. 10-2: Frotiu din sedimentul unui LCR. Colora&ia
Gram(1000x). Meningococi: coci gram-negativi a#eza&i n diplo cu
aspectul "boabelor de cafea" asocia&i polimorfonuclearelor.
Fig. 10-3: Copil, n vrst$ de 1 an %i 2 luni cu meningit$ meningococic$,
aflat n a 12-a zi de boal%. Stare general% grav%; observ%m privirea "n apus de
soare". Sunt vizibile arii largi de necroz% #i gangren%, ct #i leziuni mici pete#iale.
Fig. 10-4: Meningococcemie cu meningit$ la un copil de 8 ani.
Erup&ie hemoragic% generalizat%.
Fig. 11-1: Enterobacteriaceae. Frotiu din cultur% colorat Gram (1000x).
Bacili gram-negativi drep&i, cu capete rotunjite, f%r% a#ezare caracteristic%.
Fig. 11-2: Klebsiella pneumoniae. Frotiu din amprenta splinei unui
#oarece injectat experimental. Colora&ia Gram (1000x).
Printre celulele splenice sunt prezen&i bacili gram-negativi capsula&i.
Fig. 11-3: Aspectul mucoid
al culturii de Klebsiella
pneumoniae pe mediul
MacConkey.
Fig. 11-4: Aspectul invaziv al unei culturi de Proteus mirabilis. Inocul depus n
centrul pl%cii Petri. Observa&i v%lurile concentrice de invadare a suprafe&ei
mediului de cultur%.
Fig. 11-5: Aspectul diferen&iat al
coloniilor de bacili gram-negativi
pe mediul diferen&ial MacConkey:
coloniile lactozo-pozitive apar
colorate n rozro#u, coloniile
lactozo-negative apar necolorate.
Fig. 11-6: Coprocultur$ pe mediul
Hektoen: coloniile lactozo-pozitive
(coliformi) sunt inhibate la locul de
depunere a produsului; coloniile
lactozo-negative, favorizate n
dezvoltare, se diferen&iaz% n
produc%toare sau neproduc%toare
de hidrogen sulfurat (respectiv cu
sau f%r% centru de culoare neagr%).
Fig. 11-7: Tipul diferen&iat de adezivitate pe culturi de celule HEp-2 a trei
patotipuri diareigene de Escherichia coli. Aderen&a de tip localizat la tulpinile
ECEP.
Fig. 11-8: Tipul diferen&iat de adezivitate pe culturi de celule HEp-2 a
trei patotipuri diareigene de Escherichia coli. Aderen&a de tip
agregativ la tulpinile ECEAg.
Fig. 11-9: Tipul diferen&iat de adezivitate pe culturi de celule
HEp-2 a trei patotipuri diareigene de Escherichia coli. Aderen&a
de tip difuz la tulpinile ECAD.
Fig. 11-10: Bubon pestos: ganglioni inghinali m%ri&i de volum.
Fig. 11-11: Yersinia pestis.
Colora&ia Leishman (cu albastru de
toluidin%) (1000x). Aspirat din
bubon. Numero#i bacili colora&i
caracteristic bipolar, ceea ce i
face u#or de confundat cu un bacil
sporulat, al%turi de numeroase
limfocite.
Fig. 11-11bis: Yersinia pestis. Colora&ia Gram
(x1250). Aspirat din bubon. Numero#i bacili gram-
negativi, pleomorfi, de 0,5-0,8 microni/1-3 microni #i
colora&i bipolar #i limfocite.
Fig. 11-12: Fenomenul Dienes
folosit n studii epidemiologice:
prezen&a unei delimit%ri lineare
n cazul unor tulpini diferite de
Proteus mirabilis cu cre#tere
invaziv%.
Urm%ri&i s%ge&ile.
Fig. 12-1: Campylobacter jejuni, frotiu din scaun diareic colorat cu
albastru de metilen: polimorfonucleare, c&iva coci, bacili mici palid
colora&i n albastru, n form% de virgul% #i sub forma "aripilor de
pesc%ru# n zbor".
Fig. 12-2: Helicobacter pylori n fragment de biopsie gastric%.
Colora&ia Gram (1000x). Aspect caracteristic de bacterie spiralat%.
Fig. 12-3: Testul ureazei. Detectarea prezen&ei ureazei produs% de Helicobacter
pylori prin plasarea fragmentului biopsic ntr-un mediu tamponat cu 2% uree #i ro#u
fenol drept indicator de pH. Test pozitiv (stnga): ureaza scindeaz% ureea cu
producere de ioni de amoniu care alcalinizeaz% mediul. Ro#ul fenol n mediu alcalin
vireaz% n roz-ro#u. Test negativ dreapta, culoarea mediului neschimbat% (galben).
Fig. 13-1: Pseudomonas aeruginosa,
frotiu din cultura de 24 ore pe agar
snge. Colora&ia Gram (1000x). Bacili
gram-negativi fini (0,3 - 0,5micrometrii/
1,5 - 3 micrometri) dispu#i izola&i sau n
perechi.
Fig. 13-2: Pseudomonas aeruginosa:
cultura de 48 ore pe agar nutritiv (1/1)
eviden&iaz% pigmentogeneza, respectiv
el i berarea de pi gmen&i di fuzi bi l i ,
piocianina #i pioverdina ce dau culturii #i
progresi v medi ul ui cul oarea verde
str%lucitoare.
Pseudomonas aeruginosa
Fig. 13-3: Pseudomonas
aeruginosa, cultura de 24
ore pe agar cu 5% snge de
berbec (1/1). Colonii mari cu
diametrul de 3 mm, rotunde,
netede #i hemolitice.
14-1: Frotiu din sputa unui pacient cu pneumonie. Colora&ia Gram
(1000x). Haemophilus influenzae: cocobacili #i bacili gram-negativi
fini, scur&i, drep&i asocia&i semnificativ cu polimorfonucleare.
Fig. 14-2: Frotiu din sput% (n caset%
1000x). Haemophilus influenzae.
Celule inflamatorii, fibrin%, cocobacili
numero#i cu tendin&a de a se a#eza "n
bancuri de pe#ti".
Fig. 16-1: Corynebacterium diphtheriae. Frotiu de cultur% de 24 ore
pe mediul L)effler. Colora&ia Gram, cu prelungirea decolor%rii (1000x).
Bacili gram-pozitivi la limit%, cu incluzii de volutin% dispuse bipolar, violete
pe fondul ro#u al citoplasmei bacilului; dispu#i n litere chineze#ti #i
palisade.
Fig. 16-2: Corynebacterium diphtheriae, cultur% de 48 ore pe mediul Tinsdale
(1/1): colonii mici, negru-cenu#ii, cu halou cafeniu bine delimitat. Acest mediu
selectiv care con&ine telurit de potasiu #i cistin%, diferen&iaz% grupul Corynebacterium
diphtheriae de alte specii ale genului care sunt inhibate cantitativ sau dac% apar, sunt
lipsite de halou.
Fig. 16-3: Difterie. Aspectul faringelui: fals% membran% la
nivelul amigdalelor congestive.
Fig. 16-4: Producerea crupului difteric:
falsele membrane coboar% de la nivelul
faringelui pn% la laringe.
Fig. 16-5: Difterie: edem masiv al gtului (gt proconsular)
#i scurgere nasal% sero-sanguinolent%.
Fig. 16-6: Listeria monocytogenes. Frotiu din cultur% de 24 ore n bulion
tripticaz% soia. Colora&ie Gram (1000x). Se observ% bacilii gram-pozitivi
(0,4-0,8 micrometri/0,5 -2 micrometri) scur&i, drep&i, cu capetele rotunjite,
dispu#i izola&i, n litere unghiulare #i n palisade.
16-7: Listeria monocytogenes:
cultur% de 72 ore pe agar cu 5%
snge de berbec (1/1): colonii mici
de 1 mm, rotunde, transparente,
cu aspectul pic%turilor de rou%,
nconjurate de '-hemoliz% difuz%.
Fig. 16-8: Lsteria monocytogenes. Cultur% de 72 ore pe agar
cu 5% snge de berbec (x3). n aceast% imagine de detaliu
observ%m mai bine caracterul difuz al zonei nguste de beta-
hemoliz%.
Fig. 16-9: Listeria monocytogenes. Cultur% de 24 ore pe mediul
selectiv PALCAM (1/1). Selectivitatea este dat% de polimixin%,
acroflavin%, clorur% de litiu, ceftazidim, esculin%, manitol. Coloniile
sunt negre sau cenu#ii inconjurate de un halou brun-nchis.
Fig. 17-1: Bacillus anthracis. Frotiu din amprenta de splin% a #oarecelui
decedat dup% 48 ore de la inocularea suspensiei bacteriene. Colora&ie cu
albastru de metilen policrom (1000x). Bacillus anthracis #i celulele splenice
apar colora&i n albastru, iar capsula colorat% metacromatic n roz.
Fig. 17-2: Bacillus anthracis. Frotiu din cultura de 48 ore pe agar
nutritiv. colora&ie Gram (1000x). Bacili gram-pozitivi mari (0,9
micrometri/3-8micrometri) a#eza&i n lan&uri arcuite, sporula&i, cu
spor oval situat central #i care nu deformeaz% corpul bacteriei.
Fig. 17-3: Bacillus anthracis.
Cultur% de 24 ore pe agar nutritiv
(1/1): colonii mari de 3 mm,
aplatizate, de tip R.
Fig. 17-4: Bacillus anthracis, detaliu al unei
culturi de 24 ore pe agar nutritiv (x3). Aspectul de
"cap de meduz%": periferia coloniei examinat% cu
lupa apare nconjurat% de prelungiri laterale
ondulate precum #uvi&ele de p%r.
Fig. 17-5: Cultur% de 24 ore pe
agar cu 5% snge de berbec(1/1).
Coloniile mari, rugoase, alb-
cenu#ii, turtite, nehemolitice
apar&in Bacillus anthracis (jos);
coloniile cu morfologie asem%n%-
toare, dar nconjurate de o zon%
larg% de beta-hemoliz% apar&in
Bacillus cereus (sus).
Fig. 17-6: Bacillus anthracis - cultur% de 24 ore pe agar cu 5%
snge de berbec (x3). n aceast% imagine de detaliu observ%m
coloniile mari cu diametrul de 5 mm, alb-cenu#ii, rugoase, cu aspect
de "sticl% pisat%".
Fig. 17-7: C$rbune cutanat: forma buloas%.
Fig. 17-8: C$rbune cutanat: n regiunea cervico-
lateral% pe o zon% congestiv% #i edema&iat% este
prezent% o leziune necrotic% acoperit% de o crust%
neagr%.
Antraxul
Fig. 17-9: Bacillus cereus. Cultura de 24 ore pe mediul
Nagler. Sub ac&iunea lecitinazei produs% de Bacillus cereus
mediul cu g%lbenu# de ou (lecitovitelina) este opacifiat.
Fig. 17-10: Clostridium spp. Frotiu
din cultura de 96 ore n bulion VF.
Colora&ia Gram (1000x): bacili gram-
pozitivi cu dimensiunea de 0,5 micro-
metri / 1,3 micrometri cu spor oval
subterminal #i care deformeaz% corpul
bacteriei.
Fig. 17-11: Clostridium tetani.
Frotiu din cultura de 96 ore n mediul
VF. Colora&ia Gram (1000x): bacili
gram-pozitivi (la limit%) cu dimensiuni
de 1,5 micrometri/2 micrometri, sporu-
la&i, cu sporul sferic situat terminal.
Fig. 17-12: Clostridium perfringens.
Frotiu din cultura de 24 ore pe mediul
VF. Colora&ia Gram (1000x). Bacili gram
pozitivi mari (5 micrometri/1 microme-
tru), drep&i, cu capete rotunjite #i care
nu sporuleaz% pe mediile #i n condi&iile
uzuale de laborator.
Fig. 17-13: Clostridium tetani - cultura de 72 ore
pe agar cu 5% snge de berbec (x3): colonii rizoide,
turtite, cenu#iu-transparente, margini neregulate cu
tendin&% invaziv%.
Fig. 17-14: Clostridium perfringens. Cultura de 48 ore pe agar cu 5% snge de
berbec (1/1). Observ%m colonii rotunde cu margini regulate, nconjurate de o zon%
intern% de hemoliz% complet% datorat% *-toxinei #i o zon% extern% mai larg% de
hemoliz% incomplet% datorat% (-toxinei.
Fig. 17-15: Coloan% de geloz% moale n tuburi
Weinberg cu eviden&ierea unei clostridii mobile ce
formeaz% colonii cu aspect pufos #i a unei clostridii
imobile (Clostridium perfringens) ce formeaz%
colonii lenticulare (urm%ri&i s%ge&ile).
Fi g. 17-16: Cl ostri di um
perfri ngens - testul de
neutralizare a (-toxinei.
Utiliz%m agar nutritiv cu 5%
g%lbenu# de ou. Linia albastr%
divide placa n 2 sectoare: n
jum%tatea dreapt% epuiz%m
antitoxina Clostridium perfrin-
gens. Depunem n 2 striuri
martorul pozitiv #i tulpina de
testat. Observ%m c% n jum%-
tatea dreapt% pentru ambele
tulpini, (-toxina a fost neutra-
lizat%.
Fig. 18-1: Actinomicoz$: "granule de sulf" prezente n lichidul pleural
ntr-un caz de actinomicoz% pulmonar%". Puroi fluid cu grunji galbeni
de 0,2/1mm, ce reprezint% colonii ale actinomicetului infectant.
Fig. 18-2: Actynomices. Frotiu din cultura n anaerobioz% a unor
"granule de sulf". Colora&ie Gram (x1000). Observ%m bacilii gram-
pozitivi ramifica&i ce se fragmenteaz% n forme cocoide #i bacilare.
Fig. 18-3: Cultur% de 5 zile pe mediul Wilkins-Chalgren cu 5%
snge de berbec (4x): Prevotella intermedia colonia neagr%,
Bacteroides ureolyticus cooloniile g%lbui, Fusobacterium
nucleatum coloniile alb-cenu#ii opalescente.
Fig. 18-4: Asocia&ia fuso-spirochetozic%.
Angina Vincent. Colora&ia Gram (1000x):
numero#i baciligram-negativi fusiformi
(Fusobacterium), spirochete (Treponema
vincenti) #i polinucleare.
Mycobacterium tuberculosis
Fig. 19-1: Mycobacterium tuberculosis - frotiu din prob% de sput% concentrat% #i
decontaminat%. Colora&ia Ziehl-Neelsen (1000x): bacili fini (0,2 - 0,6/1 10
micrometri), drep&i sau u#or ncurba&i, cu aspect de litere unghiulare, colora&i n
ro#u. Celulele inflamatorii #i bacteriile neacido-rezistente sunt colorate n
albastru.
Mycobacterium tuberculosis

Fig. 19-2: Frotiu din cultura de Mycobacterium tuberculosis n mediul lichid
(Middlebrooke). Colora&ia Ziehl-Neelsen (1000x): observ%m dispozi&ia bacilului
acido-rezistent n corzi flexuoase datorat% cordfactorului.
Mycobacterium tuberculosis

Fig. 19-3: Mycobacterium tuberculosis, cultur% de 4 s%pt%mni pe mediul
L)westein-Jensen: cre#tere eugonic%, colonii rugoase uscate, conopidiforme,
de culoare bej.
Micobacterii atipice

Fig. 19-4: Micobacterii fotocromogene,
de la stnga la dreapta:
M. marinum;
M. kansasii;
M. simiae.
Cultura de 3 s%pt%mni pe mediul
L)westei n-Jensen: colonii g%lbui ,
rotunde, "S", cu tendin&% la cre#tere
rugoas% (centru).
Micobacterii atipice
Fig. 19-5: Micobacterii scotocromogene (M.
gordonae, M. flavescens).
Cultura de 14 zile pe mediul L)westein-
Jensen: colonii galben-portocalii, "S", cu
aspect untos n eprubeta stng% (M.
gordonae).
Micobacterii atipice

Fig. 19-6: Micobaterii cu cre#tere rapid%,
cultur% pe mediul L)westein-Jensen.
Primele colonii observate dup% 6 zile.
Fotografiile culturilor n vrst% de 8 zile:
Mycobacterium chelonae (stnga)
colonii "R" g%lbui, cre#tere luxuriant% n
subcultur%;
Mycobacterium fortuitum (dreapta)
colonii "S" g%lbui #i cre#tere eugonic% n
subcultur%.
Mycobacterium leprae

Fig. 19-7: n partea stng% desen: Mycobacterium leprae, bacil acido-rezistent
dispus n aglomer%ri compacte de bacili alinia&i paralel #i cap la cap, numite
"globi".
n dreapta: frotiu din raclatul unei leziuni ulcerate de lepr% lepromatoas%;
colora&ia Ziehl-Neelsen modificat% (1000x): bacili acido-rezisten&i intra #i extra
celulari dispu#i n "globi lepro#i".
Mycobacterium leprae

Fig. 19-8: Lepra tuberculoid%:
stnga: macul% la nivelul obrazului stng;
dreapta: zone depigmentate la nivelul toracelui.
n aceste zone, s%race n bacili, neulcerate #i pu&in contagioase, sunt prezente
tulbur%ri de tip nevritic (anestezii).
Mycobacterium leprae

Fig. 19-9: Lepra lepromatoas%:
leziuni granulomatoase distructive
ce invadeaz% tegumentul.

Fig. 19-9bis: Lepra lepromatoas%: facies
leonin.
Fig. 20-1: Treponema pallidum. Examen microscopic pe fond negru din
exsudatul unui #ancru sifilitic (x1000). Sunt prezente n cmp #ase
treponeme delicate, hematii #i n partea dreapta jos un leucocit.
Treponema pallidum
Fig. 20-2: $ancru sifilitic al penisului: ulcera&ie delimitat% net, cu
suprafa&a lucioas% #i baza indurat% (#ancru tare).
ancru siflitic
Fig. 20-3: Leziuni eruptive ale sifilisului secundar.
Siflis secundar
Fif. 20-4: Sifilis ter#iar: gome sifilitice.
Fig. 20-5: Pian: #ancru de inoculare.
Fig. 20-6: Borrelia recurrentis pe frotiu din
snge n cursul unui puseu febril la un
pacient cu febr% recurent%. Printre
hematii, al%turi de un limfocit, observ%m 3
spirochete groase (diametrul 0,2-0,5
micrometri #i 8-30 micrometri lungime) cu
3-10 spire laxe. Celelalte specii ale genului
prezint% aceea#i morfologie.
Fig. 20-7: Leptospira icterrohae-
morrhagiae: examenul microscopic
pe fond negru al preparatului
efectuat din mediul Stuart eviden-
&iaz% o spirochet% fin% cu diametrul
de 0,1microni #i lungimea 15
microni, cu spire regulate, strnse #i
capete n crlig.

Fig. 21-1: Mycoplasma pneumoniae.
Electronomicrografie: mucoasa bron-
#ic% #i corpi de forma unei rachete de
tenis ce au por&iunea terminal%
asem%n%toare unei trompe, care
reprezint% un bacil eloctronodens. O
micoplasm% ce ader% la suprafa&a
mucoasei.
Fig. 21-1bis: Mycoplasma pneumoniae,
proteina P1 #i func&ia de adezin%.
Electronomicrofotografie:
Mycoplasma pneumoniae ader% la
suprafa&a unei celule epiteliale
(136.000x).
Mycoplasma pneumoniae
Fig. 28-1: Aspectul erup&iei n
rujeol%. Observa&i erup&ia maculo-
papular% generalizat% #i aspectul
faciesului plng%re&.
Rujeol
Fig. 32-1: Herpes labial n stadiul
eruptiv veziculos: vezicule situate
peribucal pe o zon% de eritem
cutanat, unel e agl omerate n
buchet.
Herpes labial
Fig. 32-2: Herpes genital. Observa&i la
veziculele situate pe prepu&, pe un pat
eritematos.
Herpes genital
Fig. 32-3: Aspectul erup&iei n
varicel%. Copil n a 3-a zi de la
debut , aspect polimorf, cu ele-
mentele eruptive n diferite stadii
evol uti ve: papul e, vezi cul e
(pic%turi de rou%), cruste.
Varicela
Fig. 32-4: Herpes zoster; erup&ia vezicular% pe
fond eritematos corespunde unui dermatom.
n imagine dermatomul unui nerv spinal.
Herpes zoster
Variol
Fig. 33-1: Aspectul erup&iei n variol%.
Observa&i dispozi&ia centrifug% a ele-
mentelor eruptive aflate n stadiul de
pustul%. n cavitatea bucal%, la nivelul
bol&ii palatine observ%m 3 pustule.
Fig. 40-1: Hemocultur$ n mediu difazic.
Urm%ri&i panta agarizat% la nivelul c%reia sunt
prezente numeroase colonii #i liza hematiilor n
mediu lichid, semn al multiplic%rii bacteriene.

S-ar putea să vă placă și