Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTUR I ECOLOGIE Adresa: : str. Clrailor nr.

29, Brila Nr. telefon / fax: 0239-612572 E-mail: decanatbr@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei BIOTEHNOLOGI VEGETALE Anul de studiu II Semestrul IV Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare final (E/V) E Op Nr. de 3 credite Total ore din planul de nvmnt 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Conf. Dr. Ing. Zara Margareta Conf. Dr. Ing. Zara Margareta nume, prenume) Catedra de specialitate Departamentul Agricultur i Ecologie

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 42 14

LP 28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - Acumularea de ctre studeni a cunotinele fundamentale din domeniul biotehnolgiilor vegetale - Explicaia tiinific a tehnicilor de manipulare a genelor - nsuirea metodelor de cercetare specifice disciplinei

Competene specifice disciplinei

2. Instrumental-aplicative -explicaia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de lucru n grup si individual, metode de dezvoltare a gndirii i de studiu a bibliografiei - proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei Biotehnologii vegetale - utilizarea unor metode, tehnici folosite n biotehnologiile vegetale

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

3. Atitudinale - manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul inginerie genetic - valorificare optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice agricole - dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de mediul tiinific -dezvoltarea interesului fata de cunoaterea a mutaiilor genetice ce se petrec n plante i animale

Tematic general

Coninutul disciplinei Tematic curs - Introducere in biotehnologii -Multiplicarea vegetativa. micropropagarea - Variabilittatea somaclonala - Selectia in vitro - Haplodiploidizarea -Hibridarea somatica prin fuziunea de protoplasti

Bibliografie obligatorie selectiv

Tematic seminar / lucrri practice - Particularitile organizrii i dotrii laboratoarelor pentru culturi n vitro.=2ore - .Pregtirea materialului vegetal n vederea prelevrii explantelor.=4ore -Prepararea mediilor de cultur i sterilizarea. - Prelevarea i inocularea "n vitro". - Micropropagarea "n vitro" la legume.la plante ornamentale de ser i de cmp; - Micropropagarea plantelor pomicole, la via de vie i plantele dendrologice. -Vizitarea unui complex modern de producere a materialului sditor horticol 1.Ionescu Aurelia, Zara Margareta,s.a.,,Biotehnologia aditivilor alimentari Ed.ACADEMICA 2002,Galati 2.Jurcoane Stefana-Biotehnologii-Ed.TehnicaBuc.2000 3.Petre M.Biotehnologii pentru degradarea si conversia microbiana a constituientilor vegetali.EDP R.A. Bucuresti 2002 4. Rosu Ana Elemente de biotehnologii vegetaleEd.Ametist 92, Bucuresti 1999

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final 70% Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : - Obinerea notei minime 5 la lucrrile practice i la - obinerea notei maxime la lucrrile practice examinarea final - prezentarea caietului de lucrri practice cu toate lucrrile corect efectuate - efectuare tuturor temelor de casa - obinerea notei maxime la evaluarea finala

Ponderea exprimat n % {total = 100%} 30 -

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 8. pregtire prezentri orale 5 2. studiu dup manual, suport de curs 9. pregtire examinare final 10 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaii 1 4. documentare suplimentar n bibliotec 11. documentare pe net 4 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 12. alte activiti 5 lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 13. alte activiti 5 proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti 5

0 15 3 5 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54

Data ntocmirii: 20.09.2006 Titular curs: Conf. Dr. ing. Zara Margareta Titular lucrri practice: Conf. Dr. ing. Zara Margareta

ef departament, S.l. dr. ing. Voicu Gheorghe

S-ar putea să vă placă și