Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE INVMANT : C. N. I. L.

CARAGIALE PLOIESTI
PROFESOR DIRIGINTE: PETRE AMALIA
CLASA: a VII a C
AN COLAR 2017 - 2018

CONSILIERE I ORIENTARE
Planificare anual

Nr.crt MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Numr de ore Numr de ore Numr de ore
1 Autocunoastere i dezvoltare 4 4 8
personal
2 Comunicare i abilitti sociale 5 4 9
3 Managementul informaiilor i al 4 4 8
invrii
4 Planificarea carierei 2 3 5
5 Calitatea stilului de viat 3 2 5
Total ore 18 17 35

Menionm c in perioada 18-22 decembrie 2017 se desfoar sptmna dedicat activittilor extracurriculare i
extracolare ,,coala altfel avnd orar specific, ora de consiliere i orientare fiind inclus in acesta.
Planificare semestrial- semestrul I
CLASA: a VII a

Modulul Continuturi Obiective de Tema Nr. Sapt Strategii de lucru


referinta ore
1.1 AUTOCUNOATERE 1.1 s exerseze Etichetarea i 1 S1 Redactarea unui
Stima de sine: persoanele cu prezentarea prejudecile certificat de
stima de sine sczuta/ caracteristicilor competene :Pentru
ridicat; consecinele pozitive despre De la copilrie la 1 S2 cel/cea mai ...;
etichetarii sine adolescen Joc de rol;
1.AUTOCUNOATE Confecionarea unor
RE I Respectul de sine i 1 S14 etichete;
DEZVOLTARE 1.2 SCHIMBARE , 1.2 sa analizeze respectul fa de Realizarea unor
PERSONALA CRESTERE , DEZVOLTARE varietatea ceilali pliante, postere,
Etapele dezvoltarii umane: schimbarilor colaje pentru
copilarie, pubertate, specifice Posibiliti i limite 1 S15 prezentarea
adolescenta, tinerete, dezvoltarii umane schimbrilor
maturitate, batranete specifice dezvoltrii
umane.

2.1 MANAGEMENTUL 2.1 sa aplice Violena verbal i 1 S16 Imaginarea si


EMOTIILOR tehnici de autocontrolul discutarea unor
importanta auto- autocontrol situaii care necesit
2.COMUNICARE I controlului.responsabilitatea Arta de a face fa 2 S3- autocontrol;
ABILITI pentru consecintele conflictelor 4
SOCIALE propriilor actiuni Exerciii de
2.2 COMUNICAREA Sunt un bun 1 S17 autocontrol;
comunicarea asertiva. 2.2 sa distinga asculttor Crearea unor situaii
Comportamentul asertiv, intre de comunicare
pasiv, agresiv comportamentul Intre pasivitate i 1 S18 asertiva.
asertiv, pasiv si agresivitate
agresiv comportamental
3.1 MANAGEMENTUL 3.1 s exerseze Stil de nvare 2 S7- Activiti de
INFORMAIILOR abiliti de 8 prezentare a
tehnici de prezentare a prezentare a informaiilor in
3.MANAGEMENTU informaiilor informaiilor Autoevaluarea 1 S5 forme diverse in
L INFORMAIILOR 3.2 INVAARE EFICIENT rezultatelor colare grup;
I INVRII stiluri de invatare: vizual,
auditiv, kinestezic- 3.2 s identifice Surse de informare 1 S6 Chestionare privind
caracteristici. Criterii de stilul propriu de stilul propriu de
identificare a stilului propriu nvare nvare.
de invatare
4.1 EXPLORAREA CARIEREI 4.1 s se Munc, ocupaie, 1 S9 Brainstorming,
munc, ocupatie, carier: familiarizeze cu carier dezbatere panel cu
definiie, distincii i termenii de privire la
caracteristici munc, ocupaie i Meserii noi, meserii 1 S10 coninuturile
4.PLANIFICAREA criterii de alegere a unei carier vechi termenilor de
CARIEREI meserii munc, ocupaie i
4.2 s analizeze carier;
criterii simple de discuii cu membrii
alegere a unei comunitii invitati
meserii la clas cu privire la
modul de alegere a
meseriei.
5.1 s aplice Discuii de grup
5.CALITATEA 5.1 CALITATEA VIEII metode eficiente Igiena nvrii 1 S11 Dramatizri, jocuri
STILULUI DE PERSONALE de rezolvare a de rol si imaginarea
VIA situaii de decizie problemelor si Igiena alimentaiei 1 S12 unor situaii de
stresul luare a deciziilor decizie;
metode de adaptare eficient 5.2 s identifice Decizii, decizii 1 S13 Proiect individual
la stres sursele de stres i cu tema Cum
modalitaile de facem fa
adaptare eficient stresului?
la stres
Planificare semestriala- semestrul II
CLASA: a VII a

Modulul Continuturi Obiective de Tema Nr. Sapt Strategii de lucru


referinta ore
1.1 AUTOCUNOATERE 1.3 s exerseze Eu peste 10 ani 1 S19 Realizarea unui afi
Stima de sine: persoanele cu prezentarea publicitar care s
stima de sine scazut/ caracteristicilor Nu vreau s m 1 S20 conina punctele tari
ridicat; consecine pozitive despre laud, dar..... ale fiecruia
etichetrii sine Joc de rol;
1.AUTOCUNOATE Principii, valori, 1 S32 Lucrul pe echipe ;
RE I norme Compuneri,
DEZVOLTARE 1.2 SCHIMBARE , 1.4 s analizeze 1 S33 eseuri : Copilaria
PERSONAL CRESTERE , DEZVOLTARE varietatea Prieteni, colegi, mea, Eu la
Etapele dezvoltrii umane: schimbrilor amici maturitate etc.
copilarie, pubertate, specifice Conversaia,
adolescen, tineree, dezvoltrii umane dezbaterea.
maturitate, btranee

2.1 MANAGEMENTUL 2.1 s aplice Vorba dulce mult 1 S21 Imaginarea i


EMOIILOR tehnici de aduce ! discutarea unor
importana auto- autocontrol situaii care necesit
2.COMUNICARE I controlului.responsabilitatea Consecine i 1 S22 autocontrol;
ABILITI pentru consecintele responsabilitai
SOCIALE propriilor aciuni Lucrul pe echipe ;
2.2 COMUNICAREA 2.2 s disting Drepturile i 1 S34 Crearea unor situaii
comunicarea asertiv. ntre ndatoririle copiilor de comunicare
Comportamentul asertiv, comportamentul asertiv.
pasiv, agresiv asertiv, pasiv si Te ascult,
agresiv asculta-m ! 1 S35
Egalitatea de sanse

3.MANAGEMENTU 3.1 MANAGEMENTUL 3.1 s exerseze Reapitularea 1 S26 Chestionare privind


L INFORMAIILOR INFORMAIILOR abilitti de pentru teze i stilul propriu de
I INVRII tehnici de prezentare a prezentare a extemporale invare;
informaiilor informaiilor
3.2 INVATARE EFICIENTA 3.2 s identifice Cum se face un 1 S23 Exersarea unor
stiluri de invatare: vizual, stilul propriu de referat i cum se deprinderi de
auditiv, kinestezic- invre susine oral (surse de invre eficient:
caracteristici. Criterii de informare) tehnici de
identificare a stilului propriu Daca a fi profesor memorare, tehnici
de invre pentru o ora .... 1 S24 de lectur rapida,
Temele pentru acasa recapitularea etc.
1 S25
4.PLANIFICAREA 4.1 EXPLORAREA CARIEREI 4.1 s se Profesii si ocupaii 1 S27 Brainstorming,
CARIEREI munc, ocupatie, carier: familiarizeze cu n familia mea dezbatere panel cu
definiie, distincii si termenii de privire la
caracteristici munc, ocupatie si Profesii noi 1 S28 coninuturile
criterii de alegere a unei carier termenilor de
meserii Ce voi fi ? 1 S29 munc, ocupaie i
4.2 s analizeze carier;
criterii simple de Discuii cu membrii
alegere a unei comunitii invitai
meserii la clasa cu privire la
modul de alegere a
meseriei.
5.CALITATEA 5.1 s aplice
STILULUI DE 5.1 CALITATEA VIEII metode eficiente Cum m feresc de 1 S30 Discuii de grup
VIAA PERSONALE de rezolvare a grip
sanatatea personal problemelor i
stil de viata sanatos luare a deciziilor Reguli de igien n 1 S31
5.2 s identifice colectivitate
sursele de stres si
modalitaile de
adaptare eficient
la stres