Sunteți pe pagina 1din 2

Adunarea pn la 100

Piraii
99 = albastru 100 = negru
78 = maro deschis 66 = rou
86 = maro nchis 92 = galben

33+33

68+24
24+42

54+46

21+45

74+ 55+23
12

44+42
34+44
31+47 50+28
46+40

57+42
Adunarea pn la 100
Piraii
99 = negru 66 = rou
78 = maro deschis 92 = galben
86 = maro nchis

43+43

80
69+9
2
+2

+1
45+47
70

2
73+10

43+43

69+9
73+10

51+41
51+41
51+41

49+37
54+24 78+21
74+12

47+31 57+45

56+30

52+40

55+11