Sunteți pe pagina 1din 24

COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA

Calea Grivitei, nr.363, sector 1Bucuresti


Telefon/Fax: 224.07.70
e-mail:colegiul_tehnic_ grivita@yahoo.com
http://ctmgrivita.licee.edu.ro/ Nr.3288/14.10.2015
Aprobat n C. Administaie din: 15.10.2015
Validat n C. Profesoral din : 15.10.2015

Director,
Prof. Ing.Daniela Burduel

PLAN MANAGERIAL
An colar 2015 - 2016

DOMENIU OBIECTIVE
Cunoaterea i aplicarea documentelor de politic educaional i a finalitilor pentru Liceu, coal profesional i coal
postliceal pe nivele de colarizare : Legea 1/2011 Regulamentul unitatilor de invatamant preuniversitar 5115 /2014,
structura an colar OMEN nr.4496/2015; HG nr.1555/9.XII 2009 privind completarea H.G. nr.844/2002 pentru aprobarea
nomenclatoarelor calificrilor profesionale.
Aplicarea Planului Cadru de nvmnt OMECI 3411/16.03.2009 pentru liceu clasa a IX-a pentru nvmnt de zi i seral,
ciclul inferior al liceului, filier tehnologic,nvmnt de zi, OMECTS 3081/27.01.2010 pentru liceu clasa a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologic, ruta direct de calificare, clasele a XI-a/a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologic, cursuri de zi conform Planului de colarizare-OMECI nr.3412/16.03.2009, OMEN 3152/24.02.2014 i OMEN
3684/2015 pentru invmntul profesional de 3 ani .
Aplicarea programelor colare pentru domeniul transporturi anul I i II postliceal :
CURRICULUM Tehnician diagnostic auto- OMECT 1847/29.08.2007
Aplicarea programelor colare pentru domenile pregtirii de baz clasa a IX-a liceu -OMECI 4857/31.08.2009.
Aplicarea programelor colare pentru domenile pregtirii de baz clasa a X-a liceu OMECTS 4463/12.07.2010.
Aplicarea programelor colare pentru domeniul mecanic clasa a XI i a XII-a liceu :
Tehnician proiectant CAD-OMEC nr.3172/30.01.2006
Tehnician mecatronist OMECT nr.1847/29.08.2007
Tehnician mecanic ntreinere i reparaii- OMEC nr.3172/30.01.2006
Aplicarea Ordinului MECI 5132/10.09.2009 anexa 1 privind activitiile specifice funciei de diriginte.
Aplicarea Ordin 4799/31.08.2010 i 5080/31.08.2015 privind organizarea i desfurarea examenului de Bacalaureat 2015-2016
Aplicarea S.P.P./ calificri i nivele de nvmnt Ordin MECT 4706/29.08.2005 i 3171/30.01.2006.
Aplicarea OMEN 4434/29.08.2014privind Metodologia de desfurare a examenelor de certificare a calificrii absolvenilor
invmntului liceal, filiera tehnologic.
Aplicarea OMEN 4433/29.08.2014privind Metodologia de desfurare a examenelor de certificare a calificrii absolvenilor
invmntului liceal, filiera vocaional
Evaluarea i Asigurarea calitatii in educatie Legea 87/2006; OUG 75/2005; Ordin M.Ed.C.T 4889/09.08.2006 anexa 4 i
Ghidul comisiei partea a II-a din iunie 2007 anexa 5 model ARACIP. C
Aplicarea standardelor pentru evaluarea i acreditarea periodic a instituiilor de nvmnt ARACIP.
Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performan/ unitile de nvare i corigene din
S.P.P- uri i programe colare.
Monitorizarea rezultatelor la examenele naionale i concursurile colare .
Domeniu

Funcii

RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN

Comisia aprobat n C.P PLAI i PRAI 2013- Concordana cu documentele


din 07.09.2015 ; 2020 M.E.N.: curriculum , ordine,
Reactualizat PAS 2014/ 2020, dezbatere i Director; Date statistice sc : 4.2 metodologii;
validare n C.P i C.Ad;
8 oct 2015 efi de catedre/ arii Liceu Indicatori de calitate pentru
ntocmirea rapoartelor:
9 oct 2015 curriculare; Rapoarte efi de educatie ARACIP i CNDIPT
1. de activitate privind starea i calitatea Responsabili comisii pe catedra, comparti - Atingerea standardelor
nvmntului pentru anul colar 2014-2015 domenii.; mente i coordonator privind reforma
8 oct 2015 efi compartimente; programe educative. nvmntului;
2. de evaluare intern pentru anul colar
2014/2015 ARACIP. Coordonator programe Resurse legislative i Atingerea competentelor
3. de autoevaluare an colar 2014/2015 educative colare i curiculare. profesionale din SPP-
CURRICULUM

CNDIPT extracolare; Modele ARACIP i uri/calificari.


Proiectare

Coordonator comisie CNDIPT % de cuprindere pe piata


9 octombrie Normative P.M si PSI muncii si continuare studii /
Prezentare analiz, dezbatere i validare n C.Ad.
pentru evaluare si
Consiliul de Administraie i Profesoral. asigurarea calitatii in filiere / domenii / calificari/
8 oct 2015 clase terminale.
educatie;
C.P.
C.P i C Ad .

8 octombrie Resurse legislative i Concordana cu documentele


C.Ad. curriculare; MECTS;
ntocmire PLAN MANAGERIAL an colar
7 octombrie C.P. Director Normative PM si PSI; Atingerea standardelor de
2015/2016 prezentat i validat n C.P i C.Ad.
Prof. Ing. Burduel Daniela Programme educative calitate n performanta colar
8 octombrie scolare si extrascolare i educativ;
ntocmirea planului managerial semestrul I.
C.Ad. Parteneriate cu ageni Atingerea standardelor de P.M
Prezentare i validare n C.Ad i C.P.
7 octombrie C.P. economici i i P.S.I. ;
comunitatea locala. Respectarea termenelor.
Rapoarte lunare privind
performanele colare i Atingerea standardelor de
Elaborarea tematicii Consiliului de 8 octombrie educative; performanta colar i educativ
Director Planuri activitati /
administraie i profesoral sem I si II. C.Ad. Atingerea standardelor de
Prof. Ing. Burduel Daniela
Prezentare i validare 7 Octombrie C.P. catedre; perfectionare continua a
n C.Ad i C.P. Standarde de cadrelor didactice ;
perfecionare. Responsabilitate- eficienta.

Stabilirea temelor de perfecionare ce vor fi Director ; Documente MECTS Adecvarea la nevoile reale ale
prezentate la fiecare Consiliu profesoral . 7 Octombrie efi de catedr; privind reforma colii .
Responsabil comisie nvmntului
perfecionare. preuniversitar i
calitatea educaiei .
Plan de colarizare;
Efectuarea ncadrrilor/profesori i maitri 4 Septembrie Director ; Planuri cadru de Atingerea standardelor
instructori / catedre / discipline de nvmnt efi de catedr; nvmnt; specifice.
i instruire practic cu respectarea principiului Profesori i maitri Scheme orare;
continuitii la clas. instructori. Regulament colar

Intocmire scheme orare 11 Septembrie Director i efi de catedr ; Planuri cadru de Atingerea standardelor
Comisia pentru curriculum nvmnt / liceu r.d., specifice.
CURRICULUM

. Ordin M.E.C.I.
3411/16.03.2009, OMECI
Proiectare

nr.3412/16.03.2009,
OMECTS
3081/27.01.2010
Capacitatea
ntocmirea modulelor de practic i orarelor 11 Septembrie Comisie orar aprobat n atelierelor coala; Cerinte psiho-pedagogice
colii, liceu rut direct i progresiv, i an de C.P. din 07.09.2015 Conventii ag. ec. specifice.
completare. Director Spaii de nvmnt
( Sli de clas ,
cabinete , lab)
Programme scolare,
Proiectarea planificrilor calendaristice pe 18 Septembrie Colectiv didactic i S.P.P. uri. Atingerea standardelor
uniti de nvare i competene pentru aviz ef catedr i directori. specifice.
cultura general i de specialitate pe
clas/calificri/specializri.
Asigurarea unitii colare cu toate Site M.E.N. Adecvarea coninutului
documentele legislative i curriculare privind pe nivele de nvmnt
nomenclatoarele de calificri, planurile cadru i calificri ;
Director;
de nvmnt pentru liceu zi i rut Cataloage de Promptitudine
Membri CA;
progresiv, programe colare. 7 Septembrie corigene i Responsabilitate ;
Informatician ;
Completarea cataloagelor dupa sesiunea de diferene ;
incheiere a situatiilor scolare corigente si Borderouri de
Dirigini i C.P ;
diferente. Validare n C.P a situaiei colare notare ;
2014/2015. 25.09.2015 Subiecte scrise i Corectitudinea
Verificarea modului de completare i Comisia numit
orale ; completarii cataloagelor
gestionare acte de studii an colar 2014/2015 ROFUIP; i respectarea legalitii
prin decizie director .
Ordin MEN privind cap VI seciunea
3838/11.08.2014 a 3 a ROFUIP
.
Aplicarea Ordinului 4799/31.08.2010 Diriginii - prelucrare Ordin Indicatori msurabili n
Organizare

privind organizarea i desfurarea la clasele a XII-a 8 4799/31.08.2010 ; % de promovabilitate Bac


examenului de bacalaureat 2016, OMEN octombrie Ordinul nr.4430/ 2015
An colar 29.08.2014,
nr.5080/31.08.2015. Director ;
2015/2016
Afiaj avizier elevi i 4800/31.08.2010
CURRICULUM

Aplicarea Ordinului 4800/31.08.2010 privind prelucrarea cu prinii


disciplinele i programele pentru examenul de claselor a XII- a la
bacalaureat 2016 Lectoratul cu prinii
octombrie
Asigurarea colii cu Ordine M.E.N. privind n funcie de
Site M.E.N.. Atingerea standardelor
metodologiile de : Director ; specifice
apariie pe site-ul
Continuarea studiilor dupa nvmntul Informatician .
MEN
obligatoriu
Certificare a calificrii absolvenilor
nvmntului liceal, filiera tehnologic
Asigurarea necesarului de manuale colare La solicitarea Director/, biblotecar/ Tipizate comenzi Legalitate i concordan
gratuite pentru elevii claselor a IX a a X a ISMB Comp. profesori/ discipline de manuale ; cu manualele selectate pe
liceu pentru anul colar 2016/2017 aprovizionare/ de nvmnt . Serviciu dotri i discipline de nvmnt
dotare aprovizionare i catedre .
ISMB
Organizarea examenelor naionale Mai-Iunie- Iulie Director , colectiv OUG Date statistice % ;
August- didactic i ef cat. 97/09.09.2009; Calitate/ trane de medii;
Septembrie tehnica Ordinul Respectarea termenelor i
4799/31.08.2010 normelor P.M.
,Ordinul
4800/31.08.2010
OMEN
5080/2015
Logistica
necesara ;
Tipizate MECTS
.

Completarea i eliberarea actelor de studiu 10 zile Director Cataloage de Respectarea termenului


conform OMEN 3838/11.07.2014 . de la afisarea Compartiment examen
rezultatelor secretariat SPP-uri cu competene i
examenelor deprinderi profesionale /
/2016 calificari

Organizarea Olimpiadelor colare la nivelul Metodologie Date statistice / rezultate


colii, sectoarelor ,al municipiului i Decembrie- Director MEN obtinute.
naionale. Aprilie efi catedre Materiale Respectare norme P.M.
SDV-uri

Organizarea unei sesiuni de comunicri Director Documente Adecvarea la nevoile


tiinifice pe coal pe diverse tematici i Semestrul II efi catedre MEN colii la reforma
domenii , ex : Locul tiinei n coala Nouti n invatamantului
romneasc domeniu / preuniversitar
catedre

Asigurarea logisticii i pregtirea n detaliu a Resp. comisiei de Documente Adecvarea la nevoile


programelor de formare continu i Permanent perfecionare MEN i CCD permanente de
perfecionarea a cadrelor didactice perfectionare a
catedrelor didactice

Reorganizarea expozitiei colare de la parter Lucrari realizate


cu lucrri executare de elevi n concordan cu 25 Septembrie Director ; n ateliere coal
unitile de competene i deprinderi din SPP efi catedr ; i diplome Progresul n calificarea
diplome obinute la concursurile colare i Administrator . obinute la elevilor i performane
sportive. Reamenajare hol expoziie olimpiadele colare pe arii curiculare
interdiciplinare- i catedre.
martie 2015
Prezentarea ofertei educationale la Trgul Director Plan scolarizare Liceu cu Orientare colara pentru
anual de oferte organizat la Palatul Copiilor i Mai ef catedra tehnic, finalitati,\ absolventii gimnaziului
la colile generale din Sectorul 1. Administrator Diplome , fotografii, (clasa a VIII a).
grafice . etc Realizare Plan
C.D. oferta site coal colarizare propus.

Monitorizarea aplicrii corecte a Director Fie de asisten Adecvarea cerinelor


documentelor curriculare naionale la toate La asistene/ Membri CA Model MEN programelor colare n
formele de nvmnt clase/prof i m.i efi de catedre planificrile
Conform grafic calendaristice.
semestrial Respectarea termenelor

Verificarea modului de utilizare a Director Planificarile Concordana cu


laboratoarelor de profesori conform La asistente/ clase efi de catedre afisate n fiecare planificrile
Coordonare Monitorizare

planificrilor laboratoar pe calendaristice a orelor de


interior- u laborator
intrare

Monitorizarea folosirii manualelor Director Manuale alese Eficiena utilizarii


CURRICULUM

La asistene/ clase Profesori pe arii manualelor n activitatea


efi de catedre curriculare / de predare i laboratoare.
catedre/disc. de
nvatamant
Director Indicatori de
Monitorizarea asigurri calitii educaiei i a Raportare Comisia de evaluare Legea 87/2006; performan- standarde
Planului Operaional din PAS trimistrial surse i asigurare a calitii OUG 75/2005 de referin.
ISMB-ARACIP i numit n C.P. din Legea 1/2011 Respectarea atributiilor
CNDIPT 07.09.2015 comisiei.
Monitorizarea rezultatelor obinute la Anual n C.P. Director Date statistice Studii comparative / ani
examenele naionale i concursuri colare n raport de analiz efi de catedre Diplome colari anteriori
vederea creterii performanelor colare a situaiei colare Comisia de evaluare a obtinute
- an colar calitatii
anterior Membri CA
(2014/2015)
Evaluarea activitii catedrelor prin rapoartele Conform tematicii Director Plan de Responsabiliti i
Evaluare
Control

prezentate n consiliul de administraie i i termenelor efi de catedr , activiti/ catedre termene


consiliul profesoral (puncte tari, puncte slabe , Consiliului de Comisia pentru Plan de activitate Indicatori de calitate
oportuniti , ameninri ) Administraie i evaluare i asigurarea Comisia pentru
C. Profesoral calitii evaluare i
asigurea calitii
Evaluarea situaiei colare , frecven i Cons.Prof. i comisie Catoaloage, Situatii statistice Calitate
disciplin n fiecare Consiliu Profesoral Lunar de urmrire notare sesizri prof.dir. Eficien Msuri
ritmic i frecven i ceilali concrete de mbuntire
numit prin decizie profesori a performanelor colare
director i a disciplinei

Urmrirea modului n care se realizeaz Permanent la Director , Documente Legalitate, calitate ,


atribuiile manageriale a fiecrui cadru asistentele efi de catedre curriculare, respectare termene,
didactic n parte : efectuate la ore de portofolii statistici
Aplicarea documentelor curriculare teorie , didactice
Controlul parcurgerii ritmice a materiei laboratoare si planificri
Analiza obiectiv a nivelului de practica calendaristice,
pregtire a elevilor cu msuri concrete uniti de
de ameliorare a situaiilor nvare,
necorespunztoare ; cataloage.
Controlul evalurii continue i motivate
Control /Evaluare

a elevilor ;
CURRICULUM

Desfurarea tezelor semestrial. Pn la: Director Dosar cu Planificarea Respectare termene- concordanta
11 decembrie Colectiv didactic tezelor cu unitatile de competenta din
2015- S I planificarea calendaristica /
20 Mai 2016- S II discipline de invatamant
DOMENIU OBIECTIVE
Asigurarea asistenei manageriale prin inspecia la clas i instruire practic conform graficului semestrial
Elaborarea proiectului planului de colarizare cu not de fundamentare an colar 2016/2017
Monitorizarea folosirii resurselor umane , materiale, i financiare n vederea atingerii scopurilor
educaionale stabilite prin P.A.S.
Folosirea n coal a tuturor actelor normative specifice managementului scolar si al clasei emise de M.E.N.
MANAGEMENT
i de ISMB. Completarea fiei postului/pers. didactic/pers. didactic auxiliar i nedidactic.
COLAR Monitorizarea activitii comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii.
Monitorizarea activitii diriginilor conform Ordin MECI 5132/10.09.2009.
Respectarea tuturor atribuiilor managerului colii din :Legea nvmntului , Regulamentul colar, fisa
postului , contract managerial, n vederea realizrii viziunii i misiunii colii i Strategiei proiectului /
intelor strategice i opiuni strategice propuse n P.A.S.
Domeniu

Funcii

RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN

Reactualizare R.O.I Comisie pe domeniu Regulament scolar Respectarea legislatiei


Dezbatere si avizare in C.Ad si C. P . 7 Septembrie-CP numit prin decizie 5115/2014 Cresterea calitatii
8 Septembrie-CA Director Propuneri Consiliul educatiei
C.Ad si C. P Elevilor
MANAGEMENT COLAR

Propuneri C.Ad. si C.P


ntocmirea graficului de asistente la ore ale directorilor Director Orare si grafice practica . Indicatori specifici
9.10.2015 Regulament scolar art 19 fiselor de asistenta pe
(p) secvente/lectii
Proiectare

Coordonator ptr Regulament scolar , Rapoarte lunare


Intocmirea programului de activiti educative, colare i 22 Septembrie programme educative cerinte comunitate locala prezentate in C. Ad si
extracolare scolare si extrascolare C.P
Numit prin decizie Atingerea standardelor
Director

Intocmire Program Comitet de securitate si sntate n 22 Septembrie Director Legislatie in vigoare Respectarea termene si
munc i Plan de aprare civil i PSI Responsabili de resp. legislatie in vigoare
comisii numiti prin
decizie Director
Completarea fielor postului/ pers. did./pers. did. auxiliar 25 Septembrie Director Formulare tip MEN
i nedidactic 2015/2016.

Intocmirea Proiectului planului de scolarizare, an colar Noiembrie Director , C.P. C.Ad. Ordin M.E.N. privind Respectarea Legii
2016/2017 fundamentarea cifrei de 1/2011
Prezentare si avizare in Consiliul Profesoral aprobare in scolarizare . Eventuale
Consiliul de Administratie si inaintare la ISMB comasri de clase . art
63(e,f) din LEN 1/2011cu
modif. i comp. ulterioare

Pregtirea colii, atelierelor colare i cminului 14 Septembrie Director , AUIUPS S1 Norme DSP , PM si
internat n vederea deschiderii anului colar, Administrator Venituri extrabugetare PSI
reparaii, igienizri, dotri reorganizri etc.

Organizarea i desfurarea examenelor de ncheiere 4 Septembrie Directori , Cadre Decizii Director Respectarea termenelor
de situaii colare de corigen. didactice Borderouri , Cataloagele, din OMEN 5115/2014
OMEN 5115/2014 cap V, i calendar OMEN
Sectiunea 1- Evaluarea
rezultatelor nvrii.
ncheierea situaiei colare
Organizare

Validarea situaiei colare la sfarsit de an scolar ; 7 Septembrie Directorii Cataloage. OMEN % promovabilitate
Dirigintii in Consiliul 5115/2014 % repetenti
Prof./ clase
Validarea calificativelor pers. did./pers. did. auxiliar 14 Ianuarie Fi tip MEN
i nedidactic pe 2014/2015. 2016 autoevaluare-evaluare
ef catedr-evaluare
C.Ad.
Numirea diriginilor la clase OMEN 5115/2014, art.64 Respectarea legislatiei
7 Septembrie Director, Eficient- calitate
Continuitate la clasa

Alegerea Coordonator de proiecte si programme Director, Respectarea legislatiei


educativ scolare si extrascolare care este si seful 7 Septembrie OMEN 5115/2014, art.59
comisiei dirigintilor
In baza propunerilor primite numeste : 7 Septembrie Director, OMEN 5115/2014, Respectarea legislatiei
Consiliul profesoral art.49,56,57,58 Eficient- calitate
Atingerea standardelor
efii catedrelor, comisia pentru curriculum ,
comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii si
compartimentelor funcionale, a comisiilor i
colectivelor pe domenii, si solicita avizarea
programelor de activitate ale acestora n consiliul
profesoral;
echipa de ntocmire a orarelor scolii

Director, OMEN 5115/2014, Respectarea cerintelor


Verificarea si aprobarea orarelor. 7 Septembrie art.22(4) litera l Psiho-pedagogice
Atingerea standardelor
de solicitarea elevilor

Constituirea C.Ad. n urma propunerilor n C.Prof i 7 Septembrie Director, OMEN 4619/2014 Respectarea legislatiei
aprobarea profesorilor care s fac parte din C.de Consiliul Profesoral Eficient- calitate
Atingerea standardelor
Admin
Numirea secretar C.Ad.
Numirea secretar C.P.
MANAGEMENT COLAR

Stabilirea schimburilor n care nva elevii in functie 7 Septembrie Consiliu de admin. Sali de clasa , cabinete , Adecvarea la nevoile
de capacitatea scolii laboratoare reale de educaie
Organizare

Director si ROI/2015-2016 Respectarea atributiilor


Aprobarea planificarii serviciului pe scoala profesori 14 Septembrie responsabili comisie din R.O.I.
si elevi , cu sarcini si atributii specifice

ncheierea de convenii cu ageni economici pentru 25 septembrie Director Nr clase/calificari Obligatii si


practica elevilor. Agenti economici responsabilitati scoala
si ag. Ec

ntocmirea graficului desfurrii tezelor Semestrial: Director Ordin MECS 4496/2015 Respectarea termenelor
semestriale ; 11 decembrie Ordin MECS
2015- S I Dosar cu grafice / clase 4496/2015
20 Mai 2016 -S II liceu si an completare (cu structura anului
colar 2015/2016)
Finalizarea cabinetelor profesorilor octombrie Director PV de predare primire Conditii optime de
Iordache rzvan desfurare a orelor din
procesul instructiv
educativ

Coordonarea activitilor de pregtire organizate de Calendar MEN si Director Calendar MECTS si ISMB Eficacitate , calitate
cadrele didactice cu rezultate deosebite pentru elevii ISMB Coord. Activ ed. Planificare activitati atingerea obiectivelor
care participa la olimpiade, concursuri i festivaluri
naionale i internationale
Organizare

ntocmirea regulamentelor de functionare a Octombrie efi catedr/prof. Regulamente specifice/ Respectarea legalitatii
cercurilolr, asociatiilor stiintifice , tehnice, sportive si Coord. programe activiti si atingerea scopurilor
exstracolare
MANAGEMENT COLAR

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de


Director
invatamant

Lansarea de proiecte de parteneriat cu uniti de Anual Brscu Mirela Cerintele partenerilor Tinte strategice
nvmnt similare din Uniunea European sau din efi catedre/ coroborate cu dezvoltarea Viziunea, misiunea ,
profesori scolii obiective.
alte zone;
ef catedr tehnic
ntocmirea de proiecte de parteneriat cu uniti Director
colare de acelai profil din S1 i alte sectoare Prof. Ing. D.Burduel

martie 2016 Director Biblografii


Organizarea unui SIMPOZION de comunicare Prof. Ing. D.Burduel corespunztoare
tiinifice-metodice cu tema Locul tiinei i tehnici Responsabili arii temei
curriculare
n coala romneasca , la care particip uniti de
profil tehnic din Municipiu
Asigurarea consilierii generale a elevilor Atingerea obiectivelor
Permanent Psiholog colar Plan Managerial anual si responsabilitilor
Director Plan active/sem

Coordonare Monitorizare Director Fise de asistenta Atingerea


Monitorizarea , evaluarea si elaborarea concluziilor Semestrial/C.P. efi catedre competentelor din
desprinse din asistentele la orele de predare, programele colare,
laboratoarele si instruire practica prezentate in SPP urilor pe uniti de
consiliile profesorale , pentru eliminarea eventualelor nvare pt cultura
disfunctionalitati si cresterea performantelor scolare general i de
specialitate/clase/califi
cri/specializri
Directori Raport privind starea i Eficien-calitate
Organizarea lectoratului cu toti parintii ,si apoi 13 Octombrie Diriginti i Resp. calitatea nvmntului Atingere Standarde
separate cu parintii elevilor clasa a XII a comisie dirig. 2014/2015
Ordin 4799/31.08.2010
OMECS 5080/2015

Evidentierea puncte tari , slabe, oportunitati, n C.P. / lunar Director Fise de asistente Asigurarea
amenintari din asistentele efectuate efi catedr standardelor
Responsabil CEAC

Reactualizarea planului de activitati in vederea nceputul Director Plan activ Cresterea calitatii
Control /Evaluare

remedierii deficientelor constatate n calitatea semestrului II efi catedr inprocesul educational


Responsabil CEAC
pregtirea elevilor si urmarirea aplicarii acestuia .

Urmarirea performantelor catedrelor si comisiilor in Director Plan activ/ catedre


domeniul managementului educational , a activitatii Semestrial / C.P. efi catedr Atingerea standardelor
didactice , stiintifice si de formare Responsabil CEAC

Verificarea eficientei cu care sunt utilizate spatiile de Director Planificari de utilizare Atingerea standardelor
invatamant si instruire practica in atelierele scoala Permanent efi catedr spatii de invatamant si
Responsabil CEAC instruire practica

Asigurarea mentinerii conditiilor igienico-sanitare in Director PV inspectie Atingerea standardelor


scoala, camin si ateliere scoala Permanent Profesori de serviciu DSP- inspectia muncii
Administrator
Valorificarea rezultatelor inspectiilor scolare Director PV de inspectii ISMB, Conformitate cu
tematice, a celor efectuate de Politie,PM i PSI si Permanent Consiliul de MEN, P.M, PSI recomandarile si
stabilirea de masuri de remediere a eventualelor Conform administratie Politie comunitara standardele specifice
termenelor stabilite Consiliul profesoral
deficiente de la nivelul scolii
prin P.V. inspecii

Urmarirea utilizarii eficinte i justificative resurselor Director Buget de venituri si Asigurarea legalitatii
financiare alocate de la MECS i Consiliul local si Trimestrial/ Administrator cheltuieli utilizarii fondurilor /
resurselor extrabugetare An calendaristic financiar capitole

Asigurarea respectarii stricte a legalitatii la nivelul Director, C.Ad. Documente si ordine Atingerea standardelor
unitatii scolare Permanent Consiliul Prof MECS, ISMB, HG
Secretar Sef
Ad. financiar
Ad. patrimoniu

Luarea de atitudine fata de situatiile negative privind


procesul instructic educativ, cu discretie si Respectarea Legislatiei
Dirctor, Colectiv cadre
profesionalism Permanent OMEN 5115/2014, R.O.I Corectitudine -
didactice
obiectivitate
Negocierea/Rezolvarea conflictelor
MANAGEMENT COLAR

Monitorizarea , negocierea si rezolvare


disfunctionalitatilor pentru preintampinarea
Respectarea Legislatiei
conflictelor majore. Dirctor, Colectiv cadre
Permanent OMEN 5115/2014, R.O.I Corectitudine -
didactice
obiectivitate

Argumentarea si negocierea (daca este cazul ) a unor


Dirctor,
calificative mai mici de foarte bine, acordate cadrelor Sefi de catedre Fise de evaluare anuale
didactice, personalului didactic auxiliar i nedidactic. Dupa caz
Consiliu de admin model MECS
Respectarea Legislatiei
DOMENIU OBIECTIVE
Asigurarea n coal a legilor , ordinelor , metodologiilor i a celorlalte acte normative privind
ncadrarea , miscarea , perfecionarea i evaluarea cadrelor didactice i a personalului didactic
auxiliar.Completare situaii statistice: Sc 4.2;5.2a;4.1; SSIAS i BDNE-SCO nceput de an colar.
Creterea calitii resurselor umane angajate n coal prin perfecionarea continu n vederea
RESURSE UMANE ndeplinirii scopurilor educaionale ce decurg din Curriculum , S.P.P-uri i fiele postului .
Meninerea rolului de implementare a reformei Casei Corpului Didactic , centru de consultan i
informare prin activiti colare i educative
Monitorizarea anual a absolvenilor de liceu i an de completare cu concluzii care pot influena
oferta educaional.
Domeniu

Funcii

RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN

Completare formulare cu date necesare normrii pers


didactic auxiliar i nedidactic n anul colar 2015/2016. 14.09.2015 Secretar ef Formulare tipizate Corectitudinea inscrierii
Director ISMB datelor
RESURSE UMANE

Completare machete Sc 4.2; 5.2a; 4.1, SSIAS i BDNE 22 sept Directori Machete MEN Corectitudinea inscrierii
Sc 4.2;5.2a 17 sept Secretar ef Caiet statistic INS datelor
BDNE anexa 1 i 2
Proiectare

SSIAS 14 sept Informatician Registru matricol


4.1 la 14 oct

Constituirea catedrelor / discipline de invatamant si Director Proiect Plan Sc - ROFUIP 5115/2015


proiectul de incadrare cu personal didactic titular an Februarie 2016 Sefi catedre 2016/2017 -Legea 1/2011
colar 2016/2017 Secretar sef , C.P si Nr clase in afara de Ordine MEN
C.Ad cele terminale
(eventual comasri de
clase.
Metodologie Miscare
personal didactic
2016/2017
Intocmirea situatiilor post / cated.vac/rezervate Director Proiect Plan Sc Legalitate
complete si incomplete (formulare separate) Februarie 2016 Sefi catedre Nr clase in afara de
Secretar sef , C.P si cele terminale.
C.Ad Metodologie Miscare
personal didactic

Intocmirea situatiilor statistice post / catedra rezervata Director, Incadrari Legalitate


pe anul scolar in curs de desfasurare Februarie 2016 Secretar sef

Intocmirea situatiilor cu personal didactic suplinitor/ Director Incadrari Legalitate


discipline de invatamant pentru anul scolar in curs de Februarie Secretar sef .
desfasurare 2016
Proiectare

Intocmirea situatiilor statistice privind normarea si Director Proiect Plan Sc Legalitate


RESURSE UMANE

vacantarea post/ catedra incepand cu 1 septembrie Februarie Sefi catedre Nr clase in afara de
2016 Secretar sef , C.P si cele terminale
C.Ad

Proiectarea planului anual de perfectionare a Director Ordine MEN Atingerea standardelor


personalului didactic si didactic auxiliar la nivelul 25 Septembrie Secretar sef Oferta CCD
scolii si C.C.D 2015 Sefi catedra
Resp. comisie
perfecionare

Respectarea calendarului privind micarea personalului Director Metodologie i Respectarea legalitii


didactic Ianuarie Iulie calendar MEN
2016
Organizare

Preocuparea pentru ocuparea catedrelor / posturilor Director Insp cu evidena Conform specializarii
vacante cu viabilitate < 4 ani August-Septembrie pers did. ISMB pers diddactic si disc.
2016 de inv.
Director Legea 1/2011 si Reg Respectarea legalitatii
Distribuirea orelor vacante ramase dupa repartitia in Inceput an scolar Sc cu aprobarea
sedintele publice ale ISMB 2015/2016 ISMB

Completarea fiselor posturilor pentru intreagul personal Director Respectarea legalitatii


al colii conform legii si contractul colectiv de munca Septembrie Fise post model
2015 MECS, sindicate

Coordonarea activitatii de pregatire asigurate de cadre Director Programme BAC Eficienta


didactice pentru BAC, olimpiade si concursuri scolare. Permanent Sefi catedra Metodologii , Respectarea termenelor
Profesori concursuri MEN
Planificri /catedre
RESURSE UMANE

Sprijinarea cadrelor didactice stagiare in absolvirea Permanent Resp comisie Programme C.C.D. Atingerea standardelor
Coordonare Monitorizare

unor cursuri de perfectionare si reconversie perfectionare si Universitati


profesionala organizate la nivilul C.C.D. si
Universitatile de profil

Realizarea unor intalniri - ateliere , dezbateri, seminare Resp comisie Plan de activitati Eficienta calitate
cu responsabilii comisiilor metodice . Lunar perfectionare

Abilitarea cadrelor didactice cu competene necesare Director Programme scolare Cresterea calitatii in
elaborrii de auxiliare curriculare : fie de lucru , teste Permanent Sefi catedre SPP-uri educatie
de evaluare , fise de evaluare pentru activitatea practic
a elevilor.

Monitorizare activitii de formare continu a Comisie de Plan de activitati Respectarea termenelor


personalului didactic i didactic auxiliar. Permanent perfectionare
Control /Evaluare
Efectuarea de asistente la orele de cultur general Indicator de
dar in special la orele de specialitate i instruire Director insotit dupa Grafic asistenta performanta pe
practic , mai ales in cazul cadrelor didactice 3-4 ore saptamanal caz de sefi catedra Fise de evaluare secvente lectie sau zi
debutante si necalificate / n curs de calificare , n de instruire practica
vederea consilierii acestora.
RESURSE UMANE

Rezolvarea conflictelor

Rezolvarea cu abilitate i discreie a diferitelor Permanent Director, Abilitati in Eficienta -


situaii conflictuale care pot aprea ntre cadrele Diriginti prof comunicare promptitudine
Negocierea /

didactice din coal , ntre profesori i conducerea C. Ad.


colii sau ntre elevi i profesori, pentru asigurarea
unui climat de munc eficient

DOMENIU OBIECTIVE
Definitivarea lucrrilor de placare a pardoselii holurilor.
Dotarea atelierelor coal P+3 lng cldirea colii (curtea mic).
Proiectarea bugetului pentru completarea bazei materiale ( SDV-uri i materiale pentru activitatea
practic din ateliere coal) .
Folosirea resurselor extrabugetare pentru completarea dotrilor n laboratoare, cabinete i ateliere
RESURSE MATERIALE
ateliere coal (SOFT-uri didactice din T.C. i C.D.de specialitate ,SDV-uri specifice/calificari
etc)
Completare sistem audio coal.
Mrire fond de carte la bibliotec.
Proiectarea bugetului pentru desfurarea n bune condiii a activitilor sportive de la clasele de
rugby
Achiziionarea unei maini pentru coala profesional- Mecanic Auto
Domeniu

Funcii
RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN

Director
Definitivarea lucrrilor de placare a pardoselii AUIPUSP -S1 Respectarea
2015-2016 AUIPUSP S1
normelor PM i PSI
RESURSE MATERIALE

holurilor
Organizare

Efectuarea analizei privind necesarul de repararii Director Atingerea


AUIPUSP -S1
curente/2016 Noiembrie 2015 Administrator standardelor

Proiect de
ncheierea demersurilor pentru dotarea atelierelor Director construcie ntocmit Respectarea
coal P+3 Noiembrie 2015 AUIPUSP S1 de arhitect standardelor din
AUIPUSP - proiect
Autorizaii

Elaborarea unui plan de completare a dotrii


Director Atingerea
laboratoarelor i atelierelor coal cu softuri Decembrie 2015 AUIPUSP -S1
Sefi catedre standardelor
MATERIALE

Organizare

didactice , SDV-uri; materiale pentru ateliere scoala


RESURSE

Elaborarea unui plan de activiti privind asigurarea


Director Atingerea
cu cataloage , tipizate , carnete de note i legitimaii 1 Septembrie 2015
Secretar sef ISMB- comp. dotri standardelor
la nceputul anului colar.
Elaborarea unui plan privind asigurarea cu diplome, Director
Mai ISMB- comp. dotri Atingerea
certificate , atestate , acte de studio ect. Secretar sef
2016 standardelor

Director Atingerea
Mai AUIPUSP -S1
Completare sistem audio coal AUIPUSP S1 standardelor
2016

Asigurarea cu manuale gratuite a elevilor claselor a Director


Iulie August ISMB- depozit Respectarea
IX a a X a liceu. Administrator
2016 termenelor

Stabilirea prioritilor n vederea repartizrii Director


Buget cheltuieli Atingerea
fondurilor , a mijloacelor fixe i a obiectelor de Inceput an scolar Contabil sef,
Dotari standardelor
inventar Administrator

Lucrari realizate in
Identificarea surselor extrabugetare de finanare prin atelierele scolii Atingerea
Permanent Director
promovarea programelor specifice (scule de Standardelor
lacatuserie)

ncheierea contractelor pentru diferite tipuri de Director ISMB depozit Asigurarea legalitatii
Permanent
Monitorizare
Coordonare/

achiziii dotari

Monitorizarea aprovizionrii cu documente colare Acte de studii


Director Respectarea
i acte de studiu Septembie 2015 Liceu si SAM
Secretar sef termenelor
Control /Evaluare
Controlul privind folosirea fondurilor bugetare pe Bilant contabil / sau
Asigurarea
capitole Permanent Director Referate cu nr de
standardelor
inregistrare

Evaluarea alocrii fondurilor extrabugetare dup


Bilant contabil / sau
prioriti conform referatelor efilor de catedr sau Asigurarea
RESURSE MATERIALE

Permanent Director Referate cu nr de


conpartimente standardelor
inregistrare

Negocierea i monitorizarea aciunilor colii pentru Permanent Director Contracte si Atingerea


Negocierea/Rezolvarea

obinerea contractelor de sponsorizare i a conventii standardelor


fondurilor extrabugetare.
conflictelor

Argumentarea i negocierea utilizarii fondurilor


astfel nct s se evite crearea unor conflicte la Permanent Director Referate
nivelul colii Sefi de catedra Ordine de plate Satisfacerea
Sefi compartimente obiectivelor
Respectarea
termenelor

DOMENIU OBIECTIVE
Coordonarea i organizarea proiectelor de parteneriat intern i internaional
Colaborarea cu instituii guvernamentale abilitate n derularea de proiecte i programe comune
Crearea condiiilor necesare ncheierii de parteneriate ntre unitile de nvmnt i comunitatea
PARTENERIAT I
PROGRAME local , organizaii non-guvernamentale, ageni economici etc.
Organizarea i coordonarea proiectelor educative colare i extracolare specifice pentru elevi .
Domeniu

Funcii
RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN

ncheierea de convenii de parteneriat cu agenii 25 Septembrie Director Conventii Atributii si obligatii


PARTENERIATE SI PROGRAME

economici pentru practica elevilor pentru parti


contractante

Coordonator Plan activitate Strategii


ntocmirea unui program de activiti educative 23 Septembrie programme Baze de date Eficienta-calitate
Proiectare

colare i extracolare: educative scolare si specifice Atingerea


extrascolare, standardelor
Intocmirea unor convenii de parteneriat
cu Sectia 4 Poliie i Biserica Sf. 25 Septembrie Director
Gheorghe

25 octombrie Indicatori privind


ntocmirea de convenii de parteneriat cu Director HG 87/2006
calitatea
uniti colare de profil din sectorul 1 dar efi catedre
nvmntului
i din alte sectoare.

Colaborarea cu Centrul Naional de Dezvoltare a Permanent Director Strategii


nvmntului Profesional i Tehnic- CNDIPT Baze de date Eficienta-calitate
specifice Atingerea
PARTENERIATE SI

standardelor
PROGRAME
Organizare

Meninerea legturilor cu Centrul de Informare al Permanent Director Baze de date Strategii


Comisiei Europene i organizarea de evenimente i Coordonator specifice Eficienta-calitate
manifestri n colaborare cu acesta programe si proiecte Atingerea
educative standardelor

Monitorizarea aplicrii programelor Permanent Director Strategii


guvernamentale Coordonator Baze de date Eficienta-calitate
programe si proiecte specifice Atingerea
educative standardelor
Permanent Director Baze de date Strategii
Coordonarea programelor specifice din domeniul Coordonator specifice Eficienta-calitate
Tineret , realizare de parteneriate specifice. programe si proiecte Atingerea
educative standardelor

Elaborarea de materiale informative privind Semestrial Director Referate Atingerea


activitile de la funcia de proiectare Coordonator standardelor
Coordonare / Monitorizare

programe si proiecte
educative

Colaborarea cu ISMB n initierea , derularea i Comunicarea cu


monitorizarea proiectelor colare i de tineret. Permanent Coordonator inspector Atingerea
programe si proiecte programme standardelor
educative educative

Colaborarea cu sindicatele n vederea respectrii Respectare contract Atingerea


legislaiei muncii. Permanent Director colectiv de munca standardelor

Elaborarea rapoartelor privind activitatea unitii


Atingerea
colare n urma inspeciilor generale , acestea Dupa inspectii
Director standardelor din
urmnd a fi aduse la cunotin prinilor , elevilor ISMB conf calendar PV inspectie
Control /Evaluare

tematica de control
i a comunitii.

Director
Evaluarea programelor i proiectelor derulate pe tot Msuri de
Coordonator
parcursul desfurrii lor. Logistica specifica eficientizare si
Semestrial programe si proiecte
cresterea calitatii
educative
DOMENIU OBIECTIVE
IMAGINE Asigurarea transparenei n ceea ce privete activitatea colii i conturarea unei imagini pozitive a
colii n rndul comunitii locale prin realizarea de pliante i lectorate semestriale cu prinii
Reamenajarea Punctului de documentare pentru aciuni metodice la nivel de sector i municipiu
Organizarea de schimburi de experien (vizite , conferine etc) cu uniti din sector i municipiu
Organizarea de lecii deschise la discipline de cultur generale i de specialitate i instruire
practic la nivel de sector i municipiu
Participarea anuala la Trgul Ofert Educaional
Actualizare filial CCD Bucureti
Domeniu

Funcii

RESURSE INDICATORI DE
ACTIVITI TERMENE RESPONSABILI
NECESARE PERFORMAN
Proiectare

Director Date statistice Realizarea


Realizarea pliantelor pentru Oferta Educationala semestrul I Sefi de catedra Proiect plan scolar indicatorilor specifici
2016/2017 Informatician anual
Fotografii
SITE - coal
IMAGINE

Organizarea schimbului de experienta, lectii deschise, Monuale


Organizare

simpozioane , la nivel ISS1 si ISMB Director Ghiduri metodice


Atingerea
Semestrial Sefi catedre Proiecte de lucru
standardelor
Profesori Curriculum SPP-uri
etc
Reamenajarea punctului documentar pentru activitati 25 septembrie 2015 Director Manuale Atingerea
metodice ISS1 si ISMB Sef catedra Tehnica Ghiduri metodice standardelor
Administrator Proiecte de lucru
Curriculum SPP-uri
Diplome etc

Amenajarea standului cu Oferte educationale la Mai Director Manuale Atingerea


Palatul Copiilor 2016 Sef catedra Tehnica Ghiduri metodice standardelor
Administrator Proiecte de lucru
Curriculum SPP-uri
Diplome etc

Pliante
Comunicare Verbala
Monitorizare

Prezentarea Ofertei Educaionale 2016/2017 claselor a


IMAGINE

Liste cu elevii
VIII a prin vizite la coli generale din S1 i S6, de Director
admii n clasa a IX-
unde provin cei mai muli elevi n clasa a IX-a liceu Semestrul II Profesori i
a liceu transmise de Realizare Plan
profesori ingineri
ISMB dup Scolarizare
desemnai
repartizarea
computerizat din
ultimii 3 ani colari.

DIRECTOR,
Prof. Ing. Daniela Burduel