Sunteți pe pagina 1din 1

Stilul Strategia de nvare utilizat

cognitiv
Stilul
global viziunedeansambluasupratextului
;
identificareaideilorprincipale,acuv
intelor-
cheieiarezumatuluicareoferpers
pectivadeansamblu.

Stilul analitic
mprireatextuluinpricompone
nte,prezentatepascupasinordinel
ogic;
utilizareasublinieriiiafragmentrii
textului;
fixareaunorideipemsuracitiriitext
uluiirefacerealaurmantregiistru
cturi.