Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2018


Proba E. d)
Chimie organic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Model
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. F. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1. c; 2. c; 3. d; 4. a; 5. b. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. c; 2. e; 3. b; 4. d; 5. f. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. a. notarea denumirii grupelor funcionale din molecula compusului (A): grupa funcional amino (1p), grupa
funcional halogeno/bromo (1p)
b. notarea tipului catenei aciclice a compusului organic (A), avnd n vedere natura legturilor chimice dintre atomii
de carbon: caten saturat (1p)
c. determinarea raportului atomic Cprimar : Csecundar = 1 : 1 (2x1p) 5p
2. notarea numrului de legturi covalente simple din molecula compusului (A): 15 1p
3. scrierea formulei de structur a oricrui izomer de poziie al compusului (A) 2p
4. a. notarea formulei moleculare a compusului (A): C4H10NBr (1p)
b. determinarea raportului masic C : H : N : Br = 24 : 5 : 7 : 40 (4x1p) 5p
5. raionament corect (1p), calcule (1p), m(N) = 5,6 g 2p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare a etenei (2p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), p(C3H8) = 25% 5p
2. scrierea ecuaiei reaciei de ardere a metanului-pentru scrierea corect a formulelor chimice ale reactanilor i ale
produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor ecuaiei reaciei (1p) 2p
3. raionament corect (1p), calcule (1p), Q = 95 kcal 2p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei de nitrare a toluenului cu amestec sulfonitric, pentru obinerea 2,4,6-trinitrotoluenului-
pentru scrierea corect a formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea
coeficienilor ecuaiei reaciei (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(sol. HNO3) = 210 kg 5p
5. notarea oricrei proprieti fizice a cauciucului sintetic care st la baza utilizrii acestuia la fabricarea anvelopelor
autoturismelor 1p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. scrierea ecuaiei reaciei de adiie a apei la propen, n mediu acid 2p
2. prezentarea oricror dou argumente care s justifice variaia punctelor de fierbere (2x1p) 2p
3. a. scrierea ecuaiei reaciei de esterificare a acidului salicilic cu anhidrida acetic (2p)
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(ester) = 540 g 4p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei de saponificare a tristearinei cu hidroxidul de potasiu-pentru scrierea corect a
formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor ecuaiei reaciei (1p)
b. raionament corect (3p), calcule (1p), m(spun) = 966 kg 6p
5. precizarea oricrei utilizri a acidului acetic 1p
Prob scris la chimie organic Model
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G 15 puncte
1. a. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a tioaminoacidului (A): C3H7O2NS
b. scrierea formulei de structur a tioaminoacidului (A) (2p), notarea denumirii tiinifice (I.U.P.A.C.) a acestuia: acid
2-amino-3-tiopropanoic (1p) 6p
2. scrierea formulei de structur a amfionului -alaninei 2p
3. scrierea ecuaiei reaciei dintre glucoz i reactivul Fehling-pentru scrierea corect a formulelor chimice ale
reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p) 2p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(Cu2O) = 14,4 g 3p
5. raionament corect (1p), calcule (1p), V(sol. enantiomer (-)) = 0,5 L 2p

Prob scris la chimie organic Model


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2