Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA PROFORMA

Furnizor ........................................ Cumparator.....................................


Nr.ord.reg.com./an............................ Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.................................................. C.I.F.......................................................
Sediul............................................... Sediul.....................................................
Judetul.............................................. Judetul....................................................
Capital social.................................... Cod IBAN..............................................
Nr. Facturii..................................
Cod IBAN........................................ Banca......................................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Banca...............................................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare


crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura Total de plata


de primire (col. 5+col.6)

www.model-de.ro

S-ar putea să vă placă și