Sunteți pe pagina 1din 4

Transferul persoanelor condamnate

Conventia europeana privind transferul de proceduri in materie penala a fost adoptata in 15


mai 1972 si a fost ratificata de catre RO prin OUG nr 77/1999. Potrivit acestei OUG, cererile
formulate privind faza de UP cad in competenta de solutionare a parchetului de pe langa
ICCJ, iar cele formulate in faza de judecata, vor fi adresate MJ.

Transmiterea urmaririi si a cererii de urmarire

In situatia in care o persoana este suspecta de a fi comis o infractiune conform legii unui stat
contractant, acel stat poate solicita unui alt stat contractant sa inceapa urmarirea. Intr-o
asemenea situatie, autoritatile competente ale statului contractant solicitat vor lua in
considerare aceasta posibilitate. Un stat contractant poate solicita unui alt stat urmarirea
pentru cel putin unul din urmatoarele cazuri :
1. Daca acuzatul are resedinta obisnuita in statul solicitat
2. Daca acuzatul este cetatean al statului respectiv si executa sau urmeaza sa execute o
pedeapsa privativa de libertate
3. Cand acuzatul face obiectul in statul solicitat a unei urmariri judiciare pentru aceeasi
infractiune sau pentru alte infractiuni
4. Daca se considera ca transferul urmaririi este justificat prin interesul de a descoperi
adevarul si daca elementele de proba cele mai importante se gasesc in statul solicitat
5. Daca se considera ca executarea unei eventuale condamnari in statul solicitat este
susceptibila sa amelioreze posibilitatile de reintegrare sociala a condamnatului
6. Daca statul solicitant considera ca nu este in masura sa execute o eventuala
condamnare, chiar si atunci cand are calea extradarii si cand statul solicitat este in
masura sa o faca.

In situatia in care acuzatul a fost condamnat definitiv intr-un stat contractant, acesta nu poate
solicita transferul urmaririi pentru unul sau mai multe dintre cazurile mentionate mai sus,
decat atunci cand nu poate executa condamnarea respectiva chiar avand calea extradarii si
atunci cand celalalt stat contractant nu aceepta principiul executarii unei hotarari date in
strainatate sau refuza executarea unei astfel de hotarari.

Statul solicitat nu va da curs cererii in urmatoarele situatii :


1. Daca aceasta nu este conforma cu dispozitiile art 6 si 7 din conventie
2. Daca exercitarea urmaririi este contrara dispozitiilor art 35 din conventie (non bis in
idem)
3. Daca la data mentionata pe cerere este implinita prescriptia actiunii publice in statul
solicitant conform legislatiei sale

Statul solicitat poate revoca propria acceptare privitor la transferul de proceduri.

Procedura de transfer

Cererile de urmarire sunt intocmite in scris si se trimit MJ din statul solicitat sau direct
autoritatilor implicate din statul solicitant catre autoritatile competente din statul solicitat. In
situatii urgente, atat cererile cat si comunicarile vor fi trimise prin Interpol.
De precizat ca procedura de trimitere a acestor cereri poate fi reglementata si prin acorduri (
tratate, intelegeri bilaterale). In situatia in care statul solicitat considera ca cererea este
incompleta poate solicita completarea informatiilor necesare, putand fixa si un termen de
executare pentru statul solicitant. Cererea de urmarire va fi insotita de originalul sau de o
copie legalizata a dosarului penal, precum si a altor documente utile. Daca acuzatul se afla in
arest preventiv si daca statul solicitant nu este in masura sa anexeze documentele la cererea de
urmarire, acestea pot fi trimise ulterior.
Toate cererile trimise autoritatilor romane vor fi insotite de o traducere in limba franceza sau
engleza.

Efectele cererii de urmarire in statul solicitant

Dupa ce statul solicitant a trimis cererea de urmarire, acesta nu-l mai poate urmari pe cel
acuzat pentru fapta care a motivat cererea si nu mai poate executa o hotarare pe care a
pronuntat-o anterior cererii.
Este foarte important de retinut faptul ca in statul solicitant, cererea de urmarire are drept
efect faptul ca prelungirea se poate face cu 6 luni in ceea ce priveste termenul de prescriptie a
actiunii publice.

Efectele cererii de urmarire in statul solicitat

In situatia in care competenta statului solicitat se bazeaza exclusiv pe dreptul intern, termenul
de prescriptie a actiunii publice se prelungeste si in acest stat cu 6 luni.
Daca urmarirea penala se realizeaza in baza aceleiasi plangeri in cele 2 state, plangerea
depusa in statul solicitant are aceeasi valoare ca si cea din statul solicitat.
Sanctiunea aplicabila infractiunii este cea prevazuta in legea statului solicitat, cu exceptia
cazului in care legea respectiva prevede altfel.

Masuri provizorii luate in statul solicitat

In cazul in care statul solicitant isi anunta intentia de a trimite o cerere de urmarire si daca
competenta statului solicitat se bazeaza exclusiv pe prevederile art 2.2 din conventie, statul
solicitat poate, in urma cererii statului solicitant sa treaca, potrivit conventiei la arestarea
invinuitului, daca :
1. Legea statului solicitat autorizeaza detentia preventiva pentru infractiunea respectiva
2. Exista motive sa se creada ca invinuitul va disparea sau va crea un pericol de
distrugere a probelor
Masurile provizorii sunt reglementate de prevederile conventiei si a legii statului solicitat.

O persoana detinuta trebuie sa fie eliberata in cazul in care a fost arestata in temeiul art 27 din
conventie, iar statul solicitat nu a primit cererea de urmarire in termen de 18 zile de la data
arestarii. De asemenea, o persoana trebuie sa fie eliberata in cazul in care a fost arestata in
temeiul art 27, iar documentele care insotesc cererea de urmarire nu au fost primite de catre
statul solicitat intr-un termen de 15 zile de la primirea cererii de urmarire.
Perioada de detentie aplicata exclusiv in temeiul art 27 nu va fi in niciun caz mai mare de 40
de zile.

Transferul de proceduri in materie penala in legea romana

Schimbul de informatii si consultari cu autoritatile judiciare

In cazul in care, pe teritoriul RO, organele judiciare abilitate desfasoara o procedura penala
impotriva unei persoane fizice sau juridice, iar din informatiile procedurii penale in legatura
cu aceleasi fapte sau fapte conexe si aceeasi sau aceleasi persoane, procurorul care efectueaza
sau supravegheaza urmarirea penala, sau instanta de judecata pe rolul careia se afla cauza,
poate contacta autoritatea competenta a statului in cauza pentru a confirma existenta unor
astfel de proceduri paralele in vederea initierii unor consultari.
Daca autoritatea judiciara romana nu detine nicio informatie cu privire la autoritatea
competenta din statul membru, aceasta se va realiza cu ajutorul retetei judiciare europene,
ocazie cu care se vor furniza cel putin urmatoarele informatii : descrierea faptelor, a
circumstantelor faptei, stadiul procedurii penale, precum si informatii privind retinerea sau
arestarea persoanei respective.
Potrivit dispozitiilor legii romane, urmatoarele cazuri constituie motive intemeiate pentru
transferul de proceduri in materie penala :
1. Persoana cercetata invoca, oferind informatii in acest sens, faptul ca este subiectul
unor proceduri penale cu privire la aceleasi fapte sau fapte conexe intr-un alt stat
2. O cerere de cooperare judiciara internationala in materie penala formulata de un alt
stat indica existenta posibila a unor astfel de proceduri paralele
3. Oganele politienesti detin informatii in acest sens

In timpul consultarilor, autoritatile competente din cele doua state implicate se informeaza
reciproc cu privire la masurile importante dispuse in cadrul procedurii aflate in desfasurare.
Cererile formulate de autoritatile competente ale altor state in vederea confirmarii existentei
unor proceduri paralele se vor solutiona de catre parchetul de pe langa ICCJ sau de catre
instanta de judecata pe rolul careia se afla cauza.

Conditiile necesare a fi indeplinite pentru formularea cererii

Potrivit dispozitiilor legii speciale romane, autoritatile judiciare romane competente pot
solicita autoritatilor competente ale unui alt stat initierea unor proceduri penale sau
continuarea acesteia atunci cand exercitarea de catre statul strain solicitat serveste intereselor
unei bune administrari a justitiei sau favorizeaza, in caz de condamnare, reintegrarea sociala si
sunt incidente mai multe cazuri :
1. Persoana cercetata are resedinta obisnuita in statul solicitat
2. Persoana cercetata este cetatean al statului solicitat si daca acesta este statul sau de
origine
3. Persoana cercetata executa sau urmeaza sa execute o pedeapsa privativa de libertate in
statul solicitat
4. Persoana cercetata face obiectul in statul solicitat al unei cercetari penale pentru
aceeasi fapta sau fapte conexe
5. Transferul este justificat prin interesul de a descoperi adevarul si mai ales adaca
elementele de proba cele mai importante se gasesc in statul solicitat
6. Executarea unei eventuale hotarari de condamnare in statul solicitat este susceptibila
sa amelioreze posibilitatile de reintegrare siciala a condamnatului
7. Prezenta persoanei cercetate la audieri in procedurile penale instrumentate de
autoritatile judiciare romane nu poate fi asigurata si atunci cand ar exista posibilitatea
audierii prin videoconferinta, insa poate fi asigurata in statul solicitat
8. O eventuala hotarare de condamnare nu ar putea fi pusa in executare in RO, chiar si
atunci cand ar exista poaibilitatea formarii unei cereri de extradare sau emiterii unui
mandat european de arestare
9. Inculpatul a fost condamnat definitiv in RO, fiind incidente unul sau mai multe cazuri
din cele prevazute de la 1 la 8, iar statul roman nu poate pune in executare hotararea
de condamnare, chiar avand deschisa calea extradarii sau a mandatului european de
arestare, iar statul solicitat nu accepta ca principiu executarea unei hotarari straine de
condamnare sau a refuzat punerea in executare a hotararii de condamnare data de
instanta straina

Conditia care este prevazuta in art 24 litera a) priveste situatia in care persoana in cauza
are resedinta obisnuita in statul solicitat. Aceasta conditie trebuie privita si examinata
concret pentru fiecare caz in parte prin prisma situatiei actuale a unui numar important de
cetateni romani (daca prin prisma statisticilor ar rezulta un numar de peste 3 milioane de
romani ce se afla in unele state UE)

Nu pot fi luate in calcul pentru transferul de proceduri infractiunile grave comise de


cetatenii romani, motiv pentru care suntem de acord ca fiecare caz trebuie examinat prin
prisma gravitatii si consecintelor rezultate.

O alta conditie vizeaza potrivit art 24 litera b) existenta situatiei in care persoana cercetata
este cetatean al statului solicitat si daca acest stat este stat de origine.