Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea OUTPUT-urilor de rezultate din Excel

Modelul de regresie se determina dupa relatia: Yi a b * X i ei

SUMMARY OUTPUT (explicaii)


Regression Statistics Formule de calcul
Coeficientul multiplu de corelaie (Raport de R R 2

corelaie)
adica:
- Arata cat de puternica e legatura dintre
variabila y si variabilele x (Yi Y ) 2 (Yi Yi ) 2
R 1
Multiple R (Yi Y ) 2 (Yi Y ) 2
Coeficientul de determinare SSR SSE
R2 1
- Se poate exprima procentual SST SST
- Arata cat la % din variatia variabilelor adica dupa
independente (x) explica variatia relatiile:
variabile dependente (y) . (Yi Y ) 2 (Yi Yi ) 2
R
2
1
R Square (Yi Y ) 2 (Yi Y ) 2
Coeficientul de determinare ajustat MSE (Yi Yi ) 2 / n k
Adjusted R R 2 1 1
Square MST (Yi Y ) 2 / n 1
Eroarea standard a estimaiei (abaterea standard
a reziduurilor) se MSE
(Yi Yi ) 2
Standard Error nk
Observations Numrul de observaii n

ANOVA (explicaii)
ANOVA
df
(degrees
of MS (Mean of Squares)
freedom) Media ptratelor
Source of Grade SS (Sum of Squares) abaterilor
SS
variation de Suma ptratelor MS F
Sursa variaiei libertate abaterilor df Testul Fisher

Regression k-1 SSR (Yi Y ) 2 (Yi Y ) 2


MSR
Regresia k 1
MSR
Residual n-k SSE (Yi Yi ) 2 (Yi Yi ) 2 FSTAT
MSE MSE
Rezidual nk
(Yi Y ) 2
MST
n 1
Total n-1 SST=SSR+SSE (MST nu este returnat
Total SST (Yi Y ) 2 de excel)

Sig F (Significance F) daca este mai mic decat 0.05 atunci modelul de regresie este valid si putem spune ca
variabilele independente influenteaza variatia variabilei dependente.

De asemenea daca FSTAT este mai mare decat FCRITIC (FCRITIC =F, k-1, n-k) atunci modelul de regresie este valid
statistic.
Estimaii (explicaii)

Lower (1-)% Upper (1-)%


t Stat (se calculeaza Limita Limita
impartind coefficients inferioar a superioar a
Coefficients Standard Error la Standard Error) intervalului de intervalului de
Estimaii Eroarea standard Statistica Student ncredere ncredere
1 X2
s a MSE s e2 1 X2
n (X X )2 n (X X )2
i i
Valoarea unde: a

Constant coeficientului a t STAT
Termen a (Yi Yi ) 2 s a a t / 2,n k s a a t / 2 ,n k s a
se MSE
liber nk

Valoarea b
MSE s e2
sb
(X i X )2

(X i X )2
coeficientului b t STAT
Variabila b sb b t / 2, n k s b b t / 2,n k sb
X

Parametrul a se determina dupa relatia:


a Y b* X

Parametrul b se determina dupa relatia:

b
( X i X )(Yi Y )
(X i X )2
Unde:

X
X i
si Y
Yi

n n
Parametrul a reprezinta valoarea lui y atunci cand x este zero.
Parametrul b arata cu cat se modifica variabila dependenta y (creste (+) sau scade (-) in functie de semnul parametrului) la modificarea cu o unitatea variabilei
independente x.
Daca p-value este mai mic decat 0.05 atunci parametrul respectiv este semnificativ pentru model si putem spune ca variabila independenta x afereanta acelui
parametru are o influenta asupra variatiei variabilei dependente y.