Sunteți pe pagina 1din 2

Academia de Studii Economice Bucureșt

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Marketng Internațional
Anul III
2017 - 2018

1. Profesori
Curs: Conf.univ.dr. Alina Popescu, alina_i_popescu@yahoo.com
Seminar: Lect.dr. Elena Nicolae, elena.nicolae@rei.ase.ro

2. Descrierea cursului
Acest curs oferă o imagine de ansamblu asupra conceptelor cheie legate de activitatea de marketing la
nivel internațional.

3. Programarea actvităților
Săptămâna Tematică seminar
1. 2 - 6 oct. 2017 Seminar introductiv

2. 9 - 13 oct. 2017 Studiu de caz: Disney

3. 16 - 20 oct. 2017 Studiu de caz: Nestle

4. 23-27 oct. 2017 Studiu de caz: Starnes Brenner


5. 30 oct - 3 nov. 2017 Prezentare 1
6. 7-10 nov. 2017 Prezentare 2
7. 13 – 17 nov. 2017 Aplicație selectarea piețelor externe (I)
8. 20 – 24 nov. 2017 Aplicație selectarea piețelor externe (II)
9. 27 nov.– 1 dec. 2017 Discuție liberă 1
10. 4 – 8 dec. 2017 Studiu de caz: Godiva
11. 11 – 15 dec. 2017 Prezentare 3
12. 18 – 22 dec 2017 Discuție liberă 2
13. 8 - 12 ian. 2018 Prezentare 4
14. 15 -19 ian 2018 Seminar final

 Temele scrise și prezentările NU sunt individuale și vor fi efectuate în echipe de 3-4 persoane.

4. Evaluare
 Examen scris (notă individuală) 60%
 Participare activă (notă individuală) 10%
 Studii de caz, prezentări, aplicație (notă de grup) 30%
100%
4.1 Actvități seminar
 Studiul de caz Nestle se predă în scris (5%)
 Aplicația de selectare a piețelor externe – se predă în scris și se prezintă (15%)
 Prezentare 1: Citiți articolul: https://hbr.org/2016/02/brands-are-behaving-like-organized-
religions. Sunteți de acord cu punctul de vedere al autorului? În echipă prezentați un brand care
considerați că oferă cele trei beneficii ale religiei organizate conform descrierii din articol.
 Prezentare 2: Alegeți o companie internațională și analizați prezența acesteia online, Cum
interacționează compania cu consumatorii? Folosește strategii diferite pentru piețe diferite?
 Prezentare 3: Citiți articolele: https://hbr.org/2016/09/virtual-and-augmented-reality-will-
reshape-retail și https://www.forbes.com/sites/johnhall/2017/08/20/7-tech-trends-that-will-
shake-up-content-marketing-in-2018/2/#a6825e91342f. Considerați că VAR reprezintă o
tendință de moment? Identificați și alte tendințe care considerați că influențează / vor influența
activitatea de marketing a firmelor.
 Prezentare 4: Alegeți un produs al unei companii internaționale care este prezent pe mai multe
piețe – cel puțin 3 piețe diferite dar același produs! – și discutați promovarea acestuia din punct
de vedere al standardizării/adaptării.
 FIECARE ECHIPĂ TREBUIE SĂ FACĂ 2 PREZENTĂRI (LA ALEGERE) (10%)
 Discuție liberă 1: Citiți articolele: https://hbr.org/2016/10/praising-customers-for-ethical-
purchases-can-backfire și https://hbr.org/2016/12/why-we-are-so-careless-with-the-things-we-
own
 Discuție liberă 2: Citiți articolul: https://hbr.org/2016/10/4-roles-every-marketing-organization-
needs-now și https://hbr.org/2017/02/your-business-is-going-to-depend-on-connected-
spenders-so-youd-better-understand-who-they-are

5. Bibliografie recomandată

 Nicolescu L. – Marketing Internațional. Suport de Curs, Editura ASE, București, 2011


 Nicolescu L. – International Marketing, Editura ASE, București, 2005 (http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp)
 Danciu V. - Marketing internațional. Provocări și tendințe la începutul mileniului trei, editia a
doua, Editura Economică, București, 2009
 Pop, Nicolae Al.; Dumitru, Ionel – Marketing internațional, Ed. Uranus, București, 2001
 Sasu, Constantin – Marketing Internațional, ed. a III-a, Ed. Polirom, Iași, 2005
 Slide-urile de la curs
 Materialele de la seminar

S-ar putea să vă placă și