Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect Erasmus+: 2019-1-RO01-KA101-061986

Acţiunea K 1 – mobilitate în domeniul educației școlare


Titlul proiectului: Stop bullying. Fă o schimbare
Beneficiar: Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE


în cadrul proiectului ”Stop bullying. Fă o schimbare”
2019-1-RO01-KA101-061986

Cuprins
1. Cadrul general și contextul proiectului
2. Grup țintă
3. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă
4. Dispoziții finale

CAP 1. CADRUL GENERAL ȘI CONTEXTUL PROIECTULUI

Preambul
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă, aferentă mobilităţilor de
formare în cadrul proiectului “Stop bullying. Fă o schimbare”, beneficiar: Liceul Teoretic
”Miron Costin” Pașcani, finanţat de comisia europeana prin Proiectul Erasmus+: 2019-1-RO01-
KA101-061986, Acţiunea K1, perioada de implementare: 1 iulie 2019 – 30 octombrie 2020.
Obiectivul general al proiectului este : îmbunătăţirea, completarea profilului profesional al
cadrelor didactice cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul managementului conflictului și
combaterii fenomenului de bullying și violenței școlare .

Obiective specifice ale proiectului:


O1: dobândirea de competențe și abilități necesare identificării, reducerii și prevenirii
comportamentelor de tip bullying;
O2: familiarizarea cu cel puțin 5 metode și 5 instrumente, prin participarea la cursurile de
formare, care vor ajuta la găsirea de soluții cu privire la combaterea fenomenului de bullying;
O3: dezvoltarea abilitaților de gestionare a conflictelor și situațiilor de criză prin punerea în
practică a teoriilor referitoare la controlul conflictelor, reducerea extinderii și repetării acestora;
O4: integrarea victimelor comportamentului de tip bullying și creșterea stimei de sine a elevilor.

Informații privind cursurile de formare

1. BULLYING PEER ABUSE IN SCHOOLS – EFFECTIVE PREVENTION


Nr. participanți: 4
Locație: Amsterdam, Olanda
Participanții familiariza cu metode si instrumente de prevenire a fenomenului de bullying.
Profesorii vor afla informatii concrete despre bullying si strategii de prevenire a acestuia, cu
ajutorul carora ii vor responsabiliza pe elevi cu privire la comportamentele deviante si violente.
Perioada: 21-27.10.2019 (7 zile)

2. CREATIVE DRAMA AS A TOOL FOR PREVENTION OF PEER BULLYING


Nr. participanți: 4
Locație: Barcelona, Spania
Tehnicile din domeniul teatrului asigura o atmosfera umana si anti-discriminatorie. Aceste
instrumente pot fi utilizate pentru incluziunea grupurilor dezavantajate și excluse. In cadrul
cursului, participantii se vor familiariza cu tehnicile artei teatrale ca si metoda in procesul
educativ, vor invata tehnici si jocuri, cum sa utilizeze teatrul in mod eficient pentru a preveni
fenomenul de bullying, vor dezvolta abilitati de creare de jocuri, povesti, vor participa la ateliere,
vor invata sa utilizeze teatrul ca instrument pentru incluziunea sociala, vor invata metode de
prevenire a fenomenului de bullying.
Perioada: 27-31.01.2020 (5 zile)

3. FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS


Nr. participanți: 4
Locație: Limassol, Cipru
Problemele de comportament precum bullyingul si indisciplina influenteaza negativ activitatea
de invatare si distrage atentia elevilor. Managementul comportamentului este foarte important in
procesul educativ. Cu ajutorul programelor, activitatilor si consilierii aceste incidente pot fi
reduse. Activitati precum proiecte outdoor, vizite, activitati de teatru, competitii, activitati
creative pot reduce acest fenomen in beneficiul tuturor elevilor. Cursul are o durata de 6 zile si le
ofera participantilor un context teoretic cu privire le indisciplina si bullying, precum si consiliere
in implementarea unei game de activitati, proiecte și programe in diferite arii curriculare.
Discutiile, vizitele si lucrul in echipa vor imbogati cunostintele si schimbul de bune practici
dintre participanti. In cadrul activitatilor cursului, participantii vor discuta privind rolul
managementului comportamentului in timpul procesului de predare – invatare, se vor familiariza
cu practici, rutine prin care pot controla incidentele zilnice, vor putea controla extinderea și
repetarea lor, se vor familiariza cu practici exacte pentru reducerea acestor fenomene vor fi
informati cu privire la programele anti-rasiale si anti-bullying care sunt implementate in Cipru de
catre Ministerul Educatiei si alte organizatii private.
Perioada: 13-18.07.2020 (6 zile)
4. SCHOOL LEADERSHIP AND EDUCATIONAL INNOVATION
Nr. participanți: 4
Locație: Roma, Italia
Acestia se vor familiariza, vor explora si se vor inspira din metode inovatoare si instrumente
pentru un lidership eficient și inovatie in domeniul educatiei, vor invata cum sa dezvolte un
proiect de lidership scolar , vor face schimburi de experienta și idei intre scoli din Europa,
profesori și experti scolari.
Perioada: 4-8.09.2020 (5 zile)

CAP 2. GRUPUL ŢINTĂ


Numărul participanţilor: 16 cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal
Selectarea grupului ţintă se va realiza conform metodologiei de selecție prezentate în următoarea
secțiune.

CAP 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE A


GRUPULUI ŢINTĂ

3.1. Calendarul procesului de selecție


Membrii echipei de implementare au stabilit de comun acord calendarul desfăşurării selecţiei
beneficiarilor proiectului:

Afişarea criteriilor de selecţie şi a calendarului desfăşurării: 24 iunie 2019


Înscrierea candidaţilor: 24 iunie – 19 iulie 2019
Efectuarea selecţiei: 22 – 23 iulie 2019
Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019
Primirea contestaţiilor: 24 iulie 2019
Analiza contestaţiilor: 25 iulie 2019
Afişarea rezultatelor finale: 26 iulie 2019
3.2 Criterii de selecție
Înscrierea se va face pe baza unui dosar (plastic, cu șină) depus la secretariatul unității, cu număr
de înregistrare, și va conține următoarele documente:

 Opis (în dublu exemplar)


 Cerere, în care se va menționa cursul dorit
 CV Europass – Model https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
 Scrisoare de intenție
 Adeverință din care să reiasă calificativul Foarte Bine, obținut în ultimii 5 ani
 Documente justificative pentru competențe lingvistice – limba engleză
 Documente justificative care demonstrează implicare în promovarea imaginii școlii

Documentele ce vor alcătui dosarul vor fi organizate conform fișei de evaluare.

Fișa de evaluare
I. Documente ce validează dosarul:
 Cerere, în care se va menționa cursul dorit
 CV Europass
 Scrisoare de intenție
 Adeverință din care să reiasă calificativul Foarte Bine, obținut în ultimii 5 ani
 Documente justificative pentru competențe lingvistice – limba engleză
II. Documente ce ierarhizează dosarul în baza punctajului:
 Scrisoare intenție - 10 puncte
- nevoia de formare sa coincidă cu tema cursului - 2 puncte
- aportul cursului în activitatea didactică post-curs - 4 puncte
- aportul cursului la nivelul școlii – 4 puncte
 Evaluarea activităților - 10 puncte
- inițiere de parteneriate ( 1 p x parteneriat) în care s-au desfășurat activități directe, cu
implicarea tuturor partenerilor (maxim 2 p);

- inițiere de proiecte educaționale/științifice (1 p x proiect / maxim 2 p);

- activități în cadrul comisiei diriginților, în ultimii 2 ani, pe teme de combatere a violenței


școlare (1 p x activitate /maxim 2 p);

- participare în activități cu tradiție ale școlii (1 p x activitate /maxim 2 p)

- participare la concursuri/dezbateri/simpozioane/conferințe pe teme legate de combaterea


violenței școlare (1 p x participare /maxim 2 p)

 Respectarea termenelor - 10 puncte

Mențiuni suplimentare: Înscrierea cadrelor didactice este voluntară și constă în depunerea


dosarului complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru
completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive
obiective.

CAP 4. DISPOZIŢII FINALE

În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, comisia de selecție și evaluare trebuie


să prezinte un raport al activității de selecție. Toate documentele aferente procedurii de selectare
a grupului țintă fac parte din documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate de membrii
echipei de implementare a proiectului, conform instrucțiunilor în vigoare.

S-ar putea să vă placă și