Sunteți pe pagina 1din 41

Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

Structura anului scolar 2013 - 2014

ORDIN

privind structura anului scolar 2013 2014

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 185/2013, privind

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

In temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile ?
i
c
o
m
pl
e
t
ar
i
l
e
u
l
t
e
r

1 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
o
are,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul scolar 2013-2014 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 176

de zile lucratoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:

a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul ?colar are 37 de saptaman
i
d
i

2 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

n
care
d
u
r
a
t
a
c
u
r
s
u
r
i
l
o
r
e
st
e
d
e
3
3
d
e
s
a
p
t
a
m
a
n
i
,
4
s
a
p
t
a
m
a
n

3 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
f
i
i
n
d

dedicate desfa?urarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor

terminale se incheie in data de 30 mai 2014;

b) pentru clasa a VIII-a, anul ?colar are 36 de saptamani din care durata cursurilo
r
e
s
t
e
d
e
3
5
d
e
s
a
pt
a
m
a
n
i
,
o
s
a
p
t
a
m
a

4 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

n
a
f
i
i
n
d
d
e
d
i
ca
t
a
d
e
s
fa
?
u
r
a
r
i
ie
v
a
l
u
ar
i
i
n
a
t
i
o
n
a
l
e.
C
u
r
su
r

5 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
l
e
c
l
a
s
e
l
o
r
a
V
III-a
s
e
in
c
h
e
i
e
i
n
d
a
t
a
d
e
1
3
i
u
n
i
e

2014;

c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor ter
m

6 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

in
a
l
e,
d
u
r
a
t
a
c
u
r
s
u
r
i
l
o
r
e
s
t
e
cea
st
a
b
i
l
i
t
a
p
r
i
n
p
l
a
nu
r
i
l
e-c
a

7 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

d
r
u
d
e
i
n
v
a
t
a
m
a
nt
,
i
n
v
i
g
o
a
r
e
.

d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor

e
s
t
e cea
s
t
a
b
i
l
i
t
a
p
r
i

8 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

n
pl
a
n
u
r
i
l
e
-c
a
d
r
u
de
i
n
v
a
t
a
m
a
n
t
i
n
vigoar
e
;

e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al

liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand

181 de zile;

f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului,

9 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

f
i
li
e
ra
t
e
h
n
ol
o
g
i
ca,
c
u
p
r
i
n
d
72
0
d
e
o
re
care
s
e
d
e
s
f
a
?o
a
ra
i
n
p
er
i
o
a
d

10 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

a
p
r
op
u
s
a
d
e
u
n
i
t
a
t
ea
d
e
i
nv
a
t
a
m
a
n
t
o
r
g
a
n
i
z
a
to
a
re
?
i
a
p
r
ob
a
t

11 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

a
d
e
i
n
s
p
e
c
t
o
ra
tu
l
?
c
o
l
ar,
c
o
n
f
o
rm
s
t
r
u
c
t
u
r
i
i
a
n
ul
u
i
?
c
o
l
ar,
c

12 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

u
re
s
p
e
c
t
area
v
a
c
a
n
t
e
l
o
r;

g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata

cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.

Art.2 Anul scolar 2013-2014 incepe pe data de 1 septembrie 2013, se incheie pe data d
e
3
1
a
u
gu
s
t
2
0
1
4
s
i
s

13 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

e
st
r
u
c
t
u
rea
z
a
p
e
do
u
a
s
e
m
e
s
t
re,
du
p
a
c
u
m
u
r
m
eaza:

Semestrul I

Cursuri luni, 16 septembrie 2013 vineri, 20 decembrie 2013

14 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

In perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din invatamantul primar si grupele din invata
m
a
nt
u
l
pr
e
s
c
o
l
ar
s
u
n
t
i
n
v
ac
a
n
t
a.

Vacanta de iarna sambata, 21 decembrie 2013 duminica, 5 ianuarie 2014

Cursuri luni, 6 ianuarie 2014 vineri, 31 ianuarie 2014

Vacanta intersemestriala sambata, 1 februarie 2014 duminica, 9 februarie

2014

15 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

Semestrul al II-lea

Cursuri luni, 10 februarie 2014 vineri, 11 aprilie 2014

Vacanta de primavara sambata, 12 aprilie 2014 marti, 22 aprilie 2014

Cursuri miercuri, 23 aprilie 2014 vineri, 20 iunie 2014

Vacanta de vara sambata, 21 iunie 2014 duminica, 14 septembrie 2014

Art.3 In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art.4 (1) Saptamana 711 aprilie 2014 din semestrul al doilea este saptamana dedicata

a
c

16 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

t
i
vi
t
a
ti
lo
r
e
xt
r
a
c
u
rr
i
c
u
l
are
?
i
e
x
t
ra
?
c
o
l
ar
e
,
i
n
c
a
d
r
u
l
p
r
og
r
a

17 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

m
ul
u
i
nu
m
i
t

Sc
o
a
l
aa
l
t
f
e
l
:
Sa
?
ti
i
m
ai
m
ult
e,
s
a
f
i
i
m
ai
b
u
n!
,
a
v
a
n
d
u

18 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

n
o
r
ar
s
p
e
c
i
f
i
c. (
2
)
Tip
u
r
il
e
d
e
a
c
t
i
v
i
t
a
t
i
c
are
s
e
o
r
g
a
n
i
ze
aza
i
n
s

19 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

a
p
t
a
m
a
n
a
m
e
n
t
i
o
n
a
t
a
l
a
a
l
in
.(
1
),
m
od
a
l
i
t
a
t
i
l
e
d
e
o
r
g
a
ni
z
are

20 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

?
i
re
sp
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
i
l
e
s
e
s
t
a
bi
l
e
s
c
c
o
n
f
o
rm
a
n
e
x
e
i
, care face
p
a
r
t
e

21 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
n
t
e
g
r
a
n
t
a
d
i
n
p
re
z
e
nt
u
l
o
r
d
in
.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2013-2014 se sustin, de regula,

pana la data de 20 decembrie 2013.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2013-2014 se sustin, de regula,

22 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

pana la data de 23 mai 2014.

Art.6 (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climateric


e
l
o
ca
l
e
sp
ec
i
a
l
e

s
i
d
e
s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
s
c
o
l

23 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
i
,
i
ns
p
e
c
to
ra
t
e
l
e
s
c
o
l
a
r
e
po
ta
p
r
o
b
a,
l
a
ce
r
erea
c
o
n
d
u
c
e
r
i
i
u
n
i

24 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

t
a
t
il
o
r
d
e
i
n
v
a
t
a
m
a
nt
,
m
odi
f
i
c
ari
a
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
ia
n
u
l
u
i
s
c
ol
a

25 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

r
s
t
a
bi
l
i
t
e
prin
p
rez
e
n
tu
l
o
r
d
in
.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului ?colar se face dupa consultarea consiliului

r
e
p
r
ez
e
n
t
a
t
i
v
a
l

p
a
r
i
n

26 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

t
i
l
o
r
d
i
n
u
n
i
t
a
t
e
a
/u
n
i
t
a
t
i
l
e
d
e
i
nv
a
t
a
m
a
n
t re
s
p
e
c
t
i
v
a
/
r

27 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

e
s
p
ec
ti
v
e.

(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in con
d
i
t
ii
l
e
a
s
ig
u
ra
r
i
i
u
n
u
i
nu
m
ar
d
e
z
i
l
e
d
e
c
u
r
s
u
r

28 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
c
e
l
p
u
t
i
n
e
g
a
l
c
u
c
e
l
st
a
b
i
l
i
t
l
a
a
r
t
.
1
,
p
re
c
u
m
s
i
a
po
s
ib
i
l

29 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
t
a
t
i
i
c
a
t
o
t
i
e
l
e
v
i
i
s
a
p
a
r
ti
c
i
p
e,
fa
r
a
r
e
st
r
i
c
t
i
i
,

la examenele ?i evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, e

30 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

x
a
m
e
nu
l
d
e
b
a
ca
l
a
u
r
ea
t
,
e
x
a
m
e
n
e
l
e
d
e
cer
t
i
f
i
ca
r
e
a
c
o
m
p
e
t
e
n

31 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

t
e
l
o
r
p
r
o
fe
si
o
n
a
l
e,
e
x
a
m
e
n
e
l
e
d
ea
t
e
s
t
are a
c
o
m
p
e
t
e
n
t
e
l
o
r,
e
x

32 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

a
m
e
n
e
l
e
d
e
a
b
s
o
lv
i
re.

Art.7 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv


d
e
ce
r
t
i
f
i
c
a
r
e/
a
t
e
st
a
r

33 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

e
a
c
o
m
p
e
t
e
nt
e
l
o
r
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
/
a
c
o
m
p
e
t
e
n
t
e
lor
,
p
re
c
u
m
s

34 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

i
ca
l
e
nd
a
r
u
l
ad
m
it
er
i
i
i
n
c
l
a
s
a
a
I
X
-a
s
e
a
p
r
o
b
a
p
r
i
n
o
r
d
i
n
e
di
s

35 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

t
i
n
c
t
e
a
l
e
m
inist
r
u
l
u
i
e
du
c
a
t
i
e
i
n
a
ti
o
n
a
le
.

Art.8 Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invat
a
m

36 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

a
n
t
i
n
l
i
m
bil
e
m
ino
r
i
t
a
t
i
l
o
r,
D
i
re
c
t
i
a
g
e
n
e
r
a
l
a
m
a
n
a
g
e
m
e
nt
, re

37 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

s
u
r
s
e
u
m
a
n
e
?
i
r
e
t
ea
s
c
o
l
ara
n
a
t
i
o
n
a
la
,
i
n
s
p
ec
t
o
r
a
t
e
l
e
s
c
o

38 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

l
a
r
e
j
ud
e
t
e
n
e
s
i
a
l
m
uni
c
i
p
i
u
lu
i
B
u
c
u
r
e
s
ti
,
p
re
c
u
m
s
i
c
o
n
d
u
c

39 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

er
i
l
e
un
it
a
t
i
l
o
r
d
e
in
v
a
t
a
m
a
n
t
d
u
c
l
a
i
n
d
e
p
li
ni
r
e pr
e
v
e
d
e
r
i
l
e pr

40 / 41
Structura anului scolar 2013 2014

Scris de prof. Andrei Dobre


Smbt, 20 August 2011 10:21 - Ultima actualizare Miercuri, 25 Septembrie 2013 06:17

e
z
e
n
t
ul
u
i
o
r
d
i
n
.

Art.9 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

41 / 41