Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

CAPITOLUL I
SINTEZA PLANULUI DE AFACERI...............................................................................................2

CAPITOLUL II
ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI ŞI PROPUNEREA AFACERII.......................................4

CAPITOLUL III
DESCRIEREA AFACERII ................................................................................................................6

CAPITOLUL IV
MARKETINGUL AFACERII..........................................................................................................17

CAPITOLUL V
MANAGEMENTUL AFACERII …………………………………………………………………23

CAPITOLUL VI
FINANŢELE AFACERII …………………………………………………………………….........26

1
CAPITOLUL I
SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

 Scopul planului de afacere este:

 Dobândirea unei imagini pertinente a pieţei pe care vom evolua, a competitorilor pe


care îi vom avea şi pentru a ne da seama dacă ideea noastră de afaceri este fezabilă din
punct de vedere financiar.

 Oportunitatea afacerii

 În municipiul Constanta, în acest moment, este un deficit de 3.000 de locuri pentru


preşcolari, iar în comuna Lumina există un deficit de 500 de locuri.
 Datorită creşterii nivelului de trai şi lipsei locurilor în gărdiniţe, părinţii sunt
dispuşi să plătească mai mult pentru a le oferi copiilor lor condiţii cât mai bune de
educaţie.
 În comuna Lumina numai 58% dintre copii au locuri în unităţile de învăţământ preşcolar.
 Creşterea exigenţei părinţilor referitoare la educaţia copiilor.

 Soluţia la aceste oportunităţi ar fi înfiinţarea unei grădiniţe particulare în comuna Lumina,


care să ofere părinţilor o alternativă a învăţământului preşcolar de la stat şi să le ofere
copiilor o educaţie cât mai bună.

 În acest moment firma nu există.

 Descrierea serviciului oferit

Înfiinţarea unei grădiniţe particulare, are ca scop dezvoltarea unui învăţământ particular, bine
pus la punct, adaptabil preferinţelor părinţilor, începând de la nivelul copiilor preşcolari.
Creşterea eficienţei personalului din România înseamnă timp investit de către angajatul
român în pregătire, în a deveni mai competent. Acest lucru înseamnă în prezent mai puţin timp
investit în familie. Oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi. În acelaşi timp fiecare doreşte să ofere
maximum familiei. Au crescut exigenţele referitoare la pregătirea copiilor odată cu accesul la
informaţii.
Oamenii sunt din ce în ce mai dispuşi să plătească pentru un serviciu de educaţie de calitate,
în care copilului să i se urmărească evoluţia, să fie testat şi să fie tratat individual. Acestea sunt
2
premisele din plan social care creează în plan economic premisele dezvoltării sectorului de grădiniţe
private.
Serviciile de bază oferite prin intermediul grădiniţei vor fi: educaţia, servirea mesei, pauza de
somn şi transportul copiilor la şi de la domiciliu. Fiind vorba de copii, părinţii sunt preocupaţi în
primul rând de condiţiile de igienă şi calitatea produselor alimentare servite copiilor. De aceea o
mare parte din investiţia pentru grădiniţă va fi concentrată în amenajarea ei şi în utilarea acesteia. O
parte din investiţii trebuie să fie orientate spre achiziţia de jocuri, cărţi, etc.
Pentru a avea succes trebuie implementate şi strategia de promovare şi preţ. Vom oferi
condiţii de excepţie, ne vom adresa clasei de top (manageri, experţi contabili, ingineri IT, ingineri,
medici, profesori etc.).

 Avantajele competitive vor fi:


 Raportul calitate / preţ;
 Amplasarea grădiniţei;
 Competenţa personalului.

 Diversitatea şi calitatea serviciilor oferite diferentiază grădiniţa „PLUTO” în faţa concurenţei.

 Dimensiunea pieţei şi piaţa ţintă


Piaţa este în acest caz nelimitată. Copiii vor merge întotdeauna la gradiniţă; noutatea este însă
reprezentată de creşterea ponderii unităţilor de învăţământ preşcolar private în dauna celor publice.
Acesta este cea mai importantă modificare structurală a pieţei, în paralel cu diversificarea serviciilor
oferite de diverşi prestatori, în conformitate cu creşterea cerinţelor părinţilor.
Clienţii sunt persoanele care au copii cu vârste în general cuprinse între 2 şi 6 ani, oameni
ocupaţi, care nu au timp în cursul zilei să aibă grijă de copii, dar sunt preocupaţi de educaţia acestora
şi care încearcă să găsească o alternativă la sistemul de grădiniţe de stat. Ei sunt de obicei persoane
tinere, cu venituri superioare, patroni sau angajaţi ai unor companii multinaţionale, bănci, etc., ori
cetăţeni străini.

 Previziuni privind cifra de afaceri şi profitul


 Ne aşteptăm la o cifră de afaceri anuală de 120.000-150.000 euro şi la un profit de
30.000 euro.

Suma necesară demarării afacerii este de 100.000 euro.

3
CAPITOLUL II
ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI ŞI PROPUNEREA AFACERII

Analiza mediului de afaceri

 Analiza macromediului

Factori Avantaje Dezavantaje

Demografic - comuna Lumina are mulţi preşcolari; - rata natalităţii este în scădere;
- lipsa locuilor în grădiniţele de stat; - accentuarea procesului de îmbătrânire a
- în acest moment cererea este mai mare populaţiei;
decât oferta;

Economic - creşterea niveului de trai al românilor; - preţul relativ mare în comparaţie cu


grădiniţele de stat;
- creşterea inflaţiei;

Tehnologic - apariţia de noi tehnici de predare cu - costul ridicat al achiziţiei noilor


materiale digitale; tehnologii;
Social - Cultural - tendinţa părinţilor de a-şi da copiii la
grădiniţe particulare datorită nivelului
educativ crescut;

Politico - legislativ - este încurajată deschiderea de grădiniţe - birocraţie;


particulare pentru a acoperi deficitul de pe - timpul lung de primire al avizelor de la
piaţă. A.R.A.C.I.P, avizul de mediu; avizul de
salubritate.

Propunerea afacerii

 Domeniu de activitate va fi învăţământul preşcolar, iar afacerea va consta în înfiinţarea unei


grădiniţe particulare.
Probabilitatea reuşitei afacerii este foarte mare deoarece în acest moment există un mare
deficit al locurilor în grădiniţe pentru copiii preşcolari. În municipiul Constanţa, cât şi în comuna
Lumina, oferta nu face faţă cererii. Spre exemplu, în anul şcolar trecut, în grădiniţele din municipiul
Constanţa au fost 1,36 copii pe un singur loc. Per total, în grădiniţe au existat puţin peste 10.000 de
locuri, din care aproximativ 7.000 în instituţiile de stat, iar restul la particulare. Luînd în considerare
ambele forme de proprietate, cea mai mare înghesuială a fost în instituţiile cu program normal, unde
au fost 1,21 copii pe un loc.
4
 Locurile din grădiniţele municipiului Constanţa acoperă în prezent doar 75% din cerere;
 În comuna Lumina, numai 58% dintre copii au un loc în unităţile de învăţământ preşcolar.
 Parinţii, o dată cu creşterea nivelului de trai, îşi doresc pentru copiii lor o educaţie mai bună
şi o copilărie mai plăcută.

Motivele pentru care considerăm că parinţii vor apela la serviciile noastre sunt: exigenţa şi
seriozitatea în demersul educaţional, o permanentă şi foarte deschisă comunicare dintre personalul
grădiniţei şi părinţii copiilor, acţiunile întreprinse de noi în scopul unei cât mai bune îngrijiri şi
educaţie a copiilor şi o relaţie afectivă cu ei, prietenia care se leagă între personalul grădiniţei şi
părinţii copiilor prin invitarea acestora la evenimentele desfăşurate în grădiniţă, uneori în excursii.
Pentru ca grădiniţa noastră să facă faţă tuturor cerinţelor şi să demonstreze faptul că copiii clienţilor
sunt în mâini sigure care îşi asumă riscul pentru ei, tehnicile după care noi angajăm personalul sunt
următoarele: interviuri, teste, referinţe şi experienţe anterioare.
Scopul planului de afacere este dobândirea unei imagini pertinente a pieţei pe care vom
evolua, a competitorilor pe care îi vom avea şi pentru a ne da seama dacă ideea noastră de afaceri
este fezabilă din punct de vedere financiar. Totodată va ajuta la o mai bună conducere, organizare şi
cunoaştere a afacerii.

5
CAPITOLUL III
DESCRIEREA AFACERII

Firma

 Firma se va numi: S.C. „PLUTO” S.R.L.


 Domeniul de activitate va fi învăţământ preşcolar – cod CAEN 8510.
 Forma de organizare va fi Societate cu Răspundere Limitată.
 În acest moment firma nu este înfiinţată.
 Acţionarul principal va fi d-na Şoiam Dumitra.
 Număr de angajaţi permanenţi 11 (unsprezece), în funcţie de opţiunile suplimentare ale
copiilor se pot aduce cadre didactice specializate.

1 - Director
1 - Administrator
1 - Secretară
1 - Asistentă medicală
3 - Educatoare
1 - Femei de serviciu
2 - Bucătărese
1 - Paznic

 Industria Specifică

Importanţa şi ponderea în economie sunt foarte mici în cazul grădiniţelor particulare, dar ele
compensează la nivel educativ unde au o pondere însemnată în formarea şi educarea copilului.
Atât grădiniţele de stat, cât şi cele particulare se găsesc pe tot teritoriul ţării, dar nu pot obţine
o cotă importantă de piaţă deoarece acestea pot primi un număr de maxim 70-80 de copii/unitate în
condiţiile în care sunt jur de 650.000 de copii care anual merg la grădiniţă.
Autorizarea grădiniţei durează maximum 2 luni de la depunerea actelor la ARACIP (Agenţia
Română de Asigurare a calităţii în Învăţământul Preuniversitar). Dosarul de autorizare trebuie să
conţină:
- Actul constitutiv;
- Dovada obţinerii avizului/autorizaţiei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

6
- Aviz/autorizaţie sanitară de funcţionare pentu buna desfăşurare în condiţii prielnice a
pregătirii hranei;
- Acordul şi aprobarea de la Inspectoratul Municipal şi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tinerului şi Sportului;
- Dovada de spaţiu (contractul de închiriere);
- Aviz ENEL, CONGAZ, RAJA;
- Actele privind curriculum (planuri de învăţământ, programe şcolare);
- Actele privind personalul didactic;
- Modelul de contract de şcolarizare;
- Regulamentul intern;
- Lista cu fondul de carte;
- Redactarea actului constitutiv.

În judeţul Constanţa, în acest moment sunt în jur de 13 grădiniţe particulare autorizate, din
care mare parte funcţionează pe raza municipiului Constanţa.
Unităţile de învăţământ sunt împrăştiate pe tot teritoriul municipiului nefiind o zonă unde
acestea să fie concentrate.
Nu există un lider de piaţă pe acest segment datorită numărului mare de copii care învaţă la
grădiniţe şi numărul mic de locuri pe care o grădiniţă le poate avea, maximum de 70-80 de
locuri/unitate.

 Factorii cheie de succes sunt:


 Menţinerea costurilor cat mai mici, fără să fie afectate calitatea serviciilor
educaţionale;
 Personal didactic care să ştie să se poarte cu copii;
 Existenţa programelor extraşcolare;
 Raportul calitate / preţ cât mai bun pentru părinţi;
 Locaţia grădiniţei;
 Menţinerea în permanenţă a contactului cu părinţii în legătură cu activităţile şi
reuşitele copiilor lor.

 În acest domeniu întâlnim atât bariere de ieşire, cât şi bariere de intrare.


o Bariere de intrare:

7
 Cadrul legislativ, o grădiniţă va trebui să fie verificată de către un inspector al
Ministerului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pentru a primi autorizaţie
de funcţionare.
 Calitatea serviciilor în raport cu preţul trebuie să fie foarte înaltă pentru a convinge
părinţii să îşi ducă copii la grădiniţa particulară în detrimentul celei de stat.

o Bariere de ieşire:
 O grădiniţă nu îşi poate înceta activitatea în mijlocul unui an preşcolar.
 Înainte de a ieşi trebuie anuntaţi părinţii cu cel puţin 6 luni înainte.

De pe piaţă au ieşit doar grădiniţele care nu au primit autorizaţie de funcţionare din partea
Ministerului.

Serviciul

Grădiniţa “PLUTO” îşi propune o educaţie de calitate, o dezvoltare armonioasă într-un mediu
prielnic, utilizând strategii şi tactici corespunzătoare pentru a stimula la cel mai înalt nivel motivaţia
copiilor. Vor fi 3 grupe de vârstă:
 Grupa mică cuprinde copii cu vârste între 3 ani (împliniţi la deschiderea anului
şcolar) şi 4 ani.
 Grupa mijlocie este formată din copii de 4 - 5 ani.
 Grupa mare are copii de 5 până la 6 ani.
Fiecare grupă cuprinde un numar de 12-15 copii repartizaţi la o educatoare. Educatoarea are
obligaţia de efectua un număr de cinci ore de activitate didactică şi trei ore de activitate metodică în
care va pregati materialul didactic şi schema orelor pentru ziua următoare, va consemna în registrul
grupei despre obiectivele atinse şi despre comportamentul copiilor. Personalul didactic este de
specialitate. Programele noastre, pe lângă scopul principal instructiv-educativ, au ca obiectiv şi
descoperirea de noi pasiuni, hobby-uri ce întregesc personalitatea copiilor. Capacitatea grădiniţei este
de maxim 45 de locuri, iar serviciile se adresează copiilor între 3-6 ani.
Orarul - Activitatea preşcolară se repartizează în cadrul grădiniţei „PLUTO” pe un orar
flexibil, în doua variante:
- programul normal (7:30-14:30);
- programul prelungit (7:30- 18:00).

8
Activitatea educaţională este organizată să se autofinanţeze prin taxele de şcolarizare,
achitarea lor la timp asigurând funcţionarea grădiniţei la standarde ridicate. Activitatea educativă se
încadrează în coordonatele generale propuse de curriculum-ul naţional.
La acestea se vor adăuga următoarele activităţi, unele activităţi opţionale:
- învăţarea unei limbi străine la alegere: limba engleză, limba germană;
- iniţierea în utilizarea calculatoarelor prin strategii didactice moderne, adaptate nivelului
preşcolar şi jocuri speciale;
- pictură, desen, modelaj;
- dans modern şi de societate;
- activităţi extraşcoalare: vizite circ, teatru, grădina zoologică, muzee;
- educaţie sanitară, rutieră, bune maniere şi gospodărie;
- spaţiu amenajat în curte pentru diverse jocuri recreative.
În funcţie de aptitudinile fiecărui copil în parte educatorii se axează mai mult pe anumite
domenii. De asemenea, se organizează serbări cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşti, ziua copilului,
unde copiii vor avea prilejul să-şi aibă proprii invitaţi.
Toate materialele didactice, recuzite, cărţi, caiete speciale ce sunt aprovizionate de la
furnizori specializaţi din ţară şi din străinătate şi sunt incluse în taxa lunară.
Copiii beneficiază de bucătărie proprie, unde mâncarea se prepară de către personal calificat
care va realiza săptămânal un meniu ţinând cont de necesarul caloric, de vitamine, proteine, glucide
şi lipide. Meniul va fi axat în principal pe legume şi fructe proaspete (75%), carne de pui şi lactate.
Pentru asigurarea şi păstrarea igienei în cadrul grădiniţei se folosesc produse pentru
dezinfecţie şi sterilizare astfel încât copiii, care sunt predispuşi cel mai uşor la boli să fie protejaţi.
Materialele necesare: săpun, hârtie, şerveţele, pastă de dinţi, periuţe de dinţi, dezinfectanţi, praf de
curăţat, detergenţi, etc.
Grădiniţa dispune de centrală proprie complet automată cu programator electronic, mobilier
ergonomic şi ecologic, sistem video de supraveghere. Părinţii vor fi înştiinţaţi săptămânal despre
evoluţia copiilor, despre activităţi şi meniul ce vor urma săptămâna imediat următoare.
Grădiniţa “Pluto” va dispune de un microbuz şcolar care este foarte util pentru părinţii
care nu au timp să-şi conducă copilul, costul transportului se plăteşte separat şi va fi diferit în funcţie
de distanţă.
Curtea interioară este special amenajată pentru copii cu bancuţe, leagăne, tobogane şi căsuţe
în miniatură, iar interiorul va fi amenajat cît mai plăcut pentru copii.

9
Sala de mese Bucătăria

Camera de dormit

Sala de cursuri

10
Sala de joacă

Grupul sanitar

Productia şi procesele

„PLUTO” este o grădiniţă paticulară înfiinţată din dorinţa de a schimba practicile de


educaţie pentru copii între 3 şi 6 ani.
Grădiniţa „PLUTO” asigură copiilor rechizitele necesare ce sunt folosite în timpul
programului: cărţi de citit, cărţi de colorat, caiete de exerciţii, creioane, carioci, creioane
colorate, acuarele, pensoane, bloc de desen, plastilină, hârtie glase etc. Toate acestea sunt
achiziţionate de la furnizori ca: S.C. Sedcom Libris S.A.; S.C. Diverta S.R.L.; S.C. Universitaria
S.R.L.
Pentru pregătirea meselor grădiniţa „PLUTO” îşi achiziţionează materii prime, după
consultarea unui medic primar, de la diferiţi furnizori cu care va încheia contracte şi anume: S.C.
Lactis S.A., S.C. Vel Pitar S.A, S.C. Campofrio S.A., iar legumele şi fructele proaspete sunt
achiziţionate direct de la producători în funcţie de sezon.
Pentru asigurarea şi păstrarea igienei în cadrul grădiniţei se folosesc produse pentru
dezinfecţie şi sterilizare astfel încât copiii, care sunt predispuşi cel mai uşor la boli să fie
protejaţi. Materialele necesare: săpun, hârtie, şerveţele, pastă de dinţi, periuţe de dinţi,
dezinfectanţi, praf de curăţat, detergenţi, etc. Toate acestea vor fi achiziţionate de la
Procter&Gambel şi Unilever.
Cabinetul medical va fi dotat cu medicamentele şi instrumentele necesare pentru a se
acorda în caz de nevoie o îngrijire corespunzătoare. În acest scop se vor achiziţiona:
11
medicamente de uz curent, pansament, plasturi, vată, unguente, alcool sanitar. Toate acestea vor
fi achiziţionate de la S.C. Medi Plus S.A.

 Echipamente necesare:
Grădiniţa „PLUTO” va avea următoarele echipamente în dotare:
 Mecedes Sprinter dotat cu 22 de locuri;

 Mobilier pentru dormitoare - fiecare dormitor are 8 paturi suspendate, având o


capacitate maximă de 48 de locuri, lenjerii de pat, jaluzele, mochete, noptiere;
 Mobilier pentru săli de lucru - fiecare sală de lucru este dotată cu 4 masuţe, a câte
4 scăunele, 5 dulapuri. Sunt dotate cu mobilier ergonomic, mijloace audio –
vizuale şi materiale didactice moderne. Fiecare sală de lucru va fi dotată cu un
calculator de ultima generaţie şi un proiector.
 Dotare cabinet medical.
 Grupuri sanitare – 2, unul pentru fete şi unul pentru baieţi.
 Sală de mese – 12 mese, a câte 4 scaune fiecare.
 Bucătărie – dotată cu vesela necesară gătitului şi servirii mesei.
 Spaţiu de joacă – suprafată de minim 100 mp, amenajată cu bancuţe, leagăne,
tobogan.

Amplasamentul

Grădiniţa îşi va desfăşura activitatea într-o vilă cu 9 camere situată în centrul comunei
Lumina. Vila are următoarele dotări: D+P+1+M, 290 mp utili, 9 camere, 3 băi, 2 bucătării,
mansardă - open space, centrală termică, curte 150 mp.
Vila va dispune de toate utilităţile: apă curentă, canalizare, electricitate şi gaze.
Pentru început vila va fi închiriată pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a
contractului. Valoarea chiriei se va ridica la suma de 2500 Euro / lună.
12
Variantă Avantaje Dezavantaje
Investiţie relativ mică. Nu pot fi aduse modificări
Posibilitatea începerii rapide a spaţiului fără acordul
Închiriere afacerii. proprietarului.
Creşterea chiriei în timp.
Posibilitatea modificărilor.
Costuri lunare relativ mici.
Posibilitatea începerii rapide a Investiţie de capital majoră.
Cumpărare
afacerii.

Proiectare după gust şi Investiţie foarte mare.


Construire
necesităţi.
Timp mare de executie
 Criterii de alegere:
 Într-o zonă liniştită, pe o stradă care să nu fie circulată de multe maşini pentru ca,
copii să nu fie deranjaţi de zgomot.
 Transport în comun în apropiere.
 Spaţiu de parcare pentru microbuz.
 Grădina interioară de minim 100 mp pentru joaca copiilor.

Investiţii necesare

 Va fi luat în regim de leasing pe 5 ani un microbuz Mercedes Sprinter (24.000 euro) cu


un număr de 22 locuri. Acesta va fi luat de la reprezentanţa Mercedes – Benz
România. (în leasing 500 euro / lună - 1.800 ron / lună).
 Va fi achiziţionat echipament audio – video pentru educaţia copiilor.
 3 Videoproiectoare Sony VPL-ES4 în valoare de 3.900 lei de la fima emag.ro.
 3 sisteme audio LG HT302SD în valoare de 1.500 lei de la firma emag.ro.
 Vor fi achiziţionate 5 notebook – uri Dell Inspiron 1501 în valoare de 1.100 lei de la
firma UltraPro Computers.
 Vor fi achiziţionare 2 imprimante marca Hp, de la emag.ro, costul va fi de 300 lei.
 Vor fi achiziţionate 3 unitaţi de aer condiţionat de la firma AMETIST FRIGO S.R.L. în
valoare de 5.000 lei.
13
 Se va instala un sistem de supraveghere video în valoare de 1.500 lei de la firma S.C.
Enni Vision S.R.L.
 Maşinile de spălat vor fi achiziţionate de la Domo şi vor costa 2.000 lei.
 Mobilierul ergonomic pentru copii va fi achiziţionat de la firma Ruana S.R.L. şi va
consta în: paturi etajate, măsuţe, scaune, dulăpioare. Valoarea acestora se va ridica la
suma de 30.000 lei.
 Covoarele şi mocheta vor fi achiziţionate de la firma Decotex Design şi vor costa 5.000
lei.
 Vesela va fi achiziţionată de la Metro şi va fi în valoare de 2.000 lei.
 Dotările sanitare vor fi achiziţionate de la Romstal şi vor fi în valoare de 2.500 lei.
 Spaţiul de joacă pentru copii va fi dotat cu leagăne şi tobogane vor fi achiziţionate de la
Bebelino S.R.L. şi vor valora 3.500 lei.
 Jucăriile copiilor vor valora 1.000 lei şi vor fi cumparate de la magazinul Toybox.
 Dotarea cabinetului medical va fi achiziţionată de la firma MediLife şi va fi în valoare
de 1.000 lei.
 Utilităţile pentru bucătărie vor fi achiziţionate de la firma Altex şi vor costa 3.000 lei
(hote, aragaz).

Strategia afacerii

 Analiza Swot
 Analiza firmei
Puncte forte
 calitatea superioară a seviciilor oferite;
 utilizarea tehnicilor de predare moderne;
 buna organizare a orarului de lucru;
 oferta educaţională variată;
 gradul înalt de pregătire a personalului;
 cadrul natural, amplasarea grădiniţei;
 transportul asigurat domiciliu-grădiniţă-domiciliu;
 posibilitatea efectuarii de excursii;
 preţuri accesibile.

Puncte slabe

14
 concurenţa;
 lipsa experienţei datorată faptului că grădiniţa se află la începutul activităţi;
 rata natalităţii în scădere.

 Analiza mediului
Oportunităţi
 Programele de pregătire a formatorilor devin accesibile. Intrarea în UE schimbă
mentalitatea oamenilor. Aceştia devin conştienţi că educaţia este foarte importantă, şi
mai interesaţi să investească într-o educaţie de calitate pentru proprii copii.

Ameninţări
 Aşa cum este şi normal reglementările legale pentru deschidere unei astfel de afaceri sunt
stricte şi vor deveni şi mai stricte pe termen mediu.

Obiective pe termen lung


 asigurarea dezvoltării armonioase a copiilor;
 asigurarea educării şi instruirii copiilor într-un cadru ambiental deosebit.

Obiective specifice:
 un mediu plăcut, atractiv în care relaţia copil - educatoare este deschisă colaborării şi
prieteniei;
 dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă şi comunicare eficientă în situaţii variate;
 dezvoltarea capacităţii de a soluţiona probleme.

 Misiunea: cultivarea copiilor noşstri entuziasmul de a învăţa, libertatea de exprimare,


spiritul de iniţiativă, curiozitatea academică şi principialitatea.
 Politica: oferirea de servicii de calitate la un preţ mic.
 Viziunea: o alternativă a învăţământului de stat.

Unicitatea Afacerii

15
 Factori critici de succes:
o Menţinerea costurilor cât mai mici, fără să fie afectate calitatea serviciilor
educaţionale.
o Personal didactic care să ştie să se poarte cu copiii.
o Existenţa programelor extraşcolare.
o Raportul calitate / preţ cât mai bun pentru părinţi.
o Locaţia grădiniţei.
o Menţinerea în permanenţă a contactului cu părinţii în legătură cu
activităţile şi reuşitele copiilor lor.

 Avantaje competitive:
o Raportul calitate / preţ.
o Amplasarea grădiniţei.
o Programele educaţionale desfăşurate.

CAPITOLUL IV
MARKETINGUL AFACERII
16
Cercetarea de marketing

 Informaţiile necesare redactării planului de afaceri au fost obţinute prin


intermediul internetului, al cercetării de teren şi al presei:
 Institutul Naţional de Statistică;
 Ziarele: Ziua de Constanţa şi Cuget Liber;
 www.9am.ro, www.parinti.com, www.edu.ro.
 Informaţiile pe care le-am aflat prin cercetare teoretică au fost:
 Preţurile practicate;
 Legislaţia;
 Furnizorii;
 Deficitul de locuri.
 Informaţiile pe care le-am obţinut prin cercetare practică au fost:
 Dotările necesare;
 Amplasamentul.

Piaţa

 Comuna Lumina este principala piaţă pe care va activa grădiniţa;


 În comuna Lumina au fost înscrişi pentru anul şcolar 2011-2012, 500 de copii cu
vârste cuprinse între 3-6 ani. Planul de şcolarizare cuprinde 250 locuri la
învăţământul de stat.

Clienţii

Clienţii doresc ca, copilul lor să aibă parte de o educaţie cât mai bună şi să ştie că aceştia
sunt într-un loc sigur şi prietenos cât timp ei sunt la serviciu.
 Mărimea pieţei ţintă se va stabili în funcţie de următoarele criterii:
 Criteriul vârstă. Vor apela la serviciile grădiniţei în special persoanele tinere cu vârsta
cuprinsă între 25 şi 40 de ani, cu unul sau mai mulţi copii.
 Criteriul geografic. Serviciile grădiniţei „PLUTO” se adresează cu precădere persoanelor
din comuna Lumina.
17
 Criteriul venit. După cum s-a precizat mai sus, piaţa căreia i se adresează serviciile firmei
cuprind persoane cu venit mediu şi mare.

 Segmentul ţintă sunt persoanele active, care au puţin timp liber şi doresc ca,
copiii lor să crească într-un mediu educaţional modern.
 Factorii determinanţi în luarea deciziei de a cumpăra serviciul sunt:
 Situaţia materială.
 Lipsa timpului liber.
Motivele pentru care parinţii vor apela la serviciile noastre sunt: exigenţa şi seriozitatea
în demersul educaţional, o permanentă şi foarte deschisă comunicare dintre personalul grădiniţei
şi parinţii copiilor, acţiunile întreprinse de noi în scopul unei cât mai bune îngrijiri şi educaţie a
copiilor.

Concurenţa

 Principalii concurenţi indirecţi:


 serviciile oferite de agenţiile de babysitting;
 alte sevicii destinate copiilor (After school).
 Principalii concurenţi direcţi sunt:
 Grădiniţele particulare din municipiul Constanţa şi oraşul Năvodari cu program
nomal şi prelungit;
 Grădiniţele de stat din municipiul Constanţa, oraşul Ovidiu şi oraşul Năvodari.
Grădiniţele particulare din municipiul Constanţa şi din oraşul Năvodari sunt în număr
de 13 (treisprezece):

Denumirea Denumirea UNITĂŢII DE ADRESA/tel./fax


PERSOANEI ÎNVĂŢĂMÂNT
JURIDICE
S.C. „La Nouvelle Grădiniţa ,,La nouvelle Constanţa, str. N. Ion Vodă nr. 30,
Generation” generation” tel.:0241/518981
S.R.L.

S.C. Grădiniţa „Commenius” Constanţa, str. Poporului nr. 82, tel.:


„COMMENIUS” 0241/518981
S.R.L.

S C „On Plonge” Grădiniţa „Piticot” Constanţa, Grădina de vară Soveja, str.


S.R.L Alexandru Lăpuşneanu, tel.: 0788 352455

„TOM ŞI Grădiniţa „Tom şi Jerry” Constanţa, b-dul. Tomis nr. 211, Bl. TS 6B,
JERRY” S.R.L tel.: 0241/661910

18
Fundaţia „Big- Grădiniţa „Big-Ben” Constanţa, str. Meşterul Manole nr. 6 bis,
Ben” tel.: 0241/680700

S.C. „Copilăria” Grădiniţa „Căsuţa cu poveşti” Constanţa, str. Romană, nr. 27, tel.:
S.R.L. 0241/520211

S.C. „Gamex” Grădiniţa „Gamex” Constanţa, Al. Heracleea nr. 4, bl. S2, Sc.C
S.R.L. ap. 44, tel.: 0241/690933

S.C. „Floradal Grădiniţa „Bamby” Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu nr. 106, bl. 4,
Team” S.R.L. sc. F, ap.102, tel.: 0241/644866

Asociaţia „Racor” Grădiniţa „Racor” Constanţa, str. Avram Iancu nr. 13, tel.:
0241/522025

S.C. LUMINA Grădiniţa Internaţională Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, tel.:
INSTITUŢII DE „Lumina” 0241/665083, 0241/693262
ÎNVĂŢĂMÂNT
S.A.

Fundaţia „Sfinţii Şcoala „Sfinţii Martiri Constanţa, str. Vasile Lupu nr. 43, tel.:
Martiri Brâncoveni” 0241/665069
Brâncoveni”

S.C. Alba ca Grădiniţa Alba ca Zăpada Năvodari, str. Midiei nr. 10, bl. M1B, tel.:
Zăpada S.R.L. 0723320529

Fundaţia „Copii Grădiniţa Internaţională Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 28, tel.:
Fericiţi” – filiala 0241/613919
Constanţa

Analiza punctelor forte şi a punctelor slabe ale concurenţilor grădiniţe particulare

Puncte forte Puncte slabe

Gradinita „Big Ben” - experienţă mare; - amplasament nefavorabil;


- transport inclus;

Gradiniţa
- transport şi masa incluse; - predare în limba engleză;
internaţională
- deţine o sala de sport; - profesori nativi englezi;
„Lumina”
- cursuri de dans, pictură; - preţuri foarte ridicate;

Grădiniţa ,,La - masa inclusă; - predare în limba franceză;


nouvelle generation” - gamă variată de activităţi; - făcută doar pentru copiii
angajaţilor unei anumite firme;

19
Grădiniţa - proiecte variate; - făcută doar pentru copiii
„Commenius - masa inclusă; angajaţilor unei anumite firme;

- transport inclus; - făcută doar pentru copiii


Grădiniţa „Piticot”
- masa inclusă; angajaţilor unei anumite firme;

Grădiniţa „Tom şi - masa inclusă; - făcută doar pentru copiii


Jerry” - gamă variată de activităţi; angajaţilor unei anumite firme;

Grădiniţa „Căsuţa - transport inclus; - făcută doar pentru copiii


cu poveşti” - masa inclusă; angajaţilor unei anumite firme;

- masa inclusă; - făcută doar pentru copiii


Grădiniţa „Gamex”
- gamă variată de activităţi; angajaţilor unei anumite firme;

- transport inclus; - făcută doar pentru copiii


Grădiniţa „Bamby
- masa inclusă; angajaţilor unei anumite firme;

- masa inclusă; - fundaţie;


Grădiniţa „Racor”
- gamă variată de activităţi;

Şcoala „Sfinţii - masa inclusă; - filieră vocaţională;


Martiri Brâncoveni” - gamă variată de activităţi; - transportul nu e inclus;
- decât masa de prânz inclusă;

20
Grădiniţa Alba ca - un spaţiu foarte mare de joacă; - făcută doar pentru copiii
Zăpada angajaţilor unei anumite firme;

Grădiniţa - transport inclus; - predare în limba engleză.


Internaţională - masa inclusă;

Analiza comparativă a concurenţilor grădiniţe particulare

Concurenţi

Indicatorii Pluto
Big Ben Lumina Bamby

Produsul sau serviciul 5 3 5 4


Preţul 4 2 3 3
Calitatea 5 4 5 3
Amplasarea întreprinderii 4 2 4 4
Transportul copiilor 5 3 4 4
Imagine 4 3 5 3
Numărul de puncte 27 18 26 19

 Punctele forte ale concurenţei sunt:


 experienţa în domeniu şi numărul de clienţi fideli.
 punctul forte al grădiniţelor de stat este dat de nivelul tarifului mai scăzut.
 Punctul slab al concurenţei este dat de amplasamentele relative mici în care îşi
desfăşoară activitatea grădiniţa şi pentru grădiniţele de stat de nivelul scăzut al
serviciilor.

Preţul

 Nivelul de preţ pe care părinţii sunt dispuşi să îl plătească se situează între 800 –
1.500 lei.

21
 Preţul cerut de concurenţi se situează între 700 – 2.500 lei.
 Clienţii nu vor fi sensibili la schimbarea preţului dacă pentru schimbarea
preţului se vor oferi şi servicii pe măsură.
 Vom deschide gradiniţa cu un tarif de 950 lei / lună pentru programul normal şi
1.100 lei pentru programul prelungit.

Promovarea

 Mixul promoţional va consta în:


 Participarea la Târgul anual de grădiniţe particulare, ce se desfăşoară în luna
iunie;
 Flyere date mămicilor în parcuri;
 Propriul site web;
 Reclama pe siturile web: www.parinti.com, www.gradinite.net,
www.gradinite.com, www.copii.ro.

 Bugetul promovării va fi de 12.500 lei;


 Strategia de promovare folosită va fi: în primele două luni se va face o
promovare agresivă pentru ca, clienţii să cunoască faptul că o nouă grădiniţă
s-a deschis, care oferă preţuri mai avantajoase, urmând apoi ca în următoarele
luni reclamele să scadă în frecvenţă bazându-ne pe reclama verbală făcută de
către clienţii noştrii.

CAPITOLUL V
MANAGEMENTUL AFACERII

22
Conducerea

Managerul stabileste obiectivele pe care şi le propune grădiniţa, motivează şi comunică


cu subalternii, stabileşte standardele la care trebuie să se ajungă în desfăşurarea activităţii în
vederea evoluţiei rapide pe piaţa grădiniţelor particulare, dezvoltă potenţialul angajaţilor
acordându-le şansa perfecţionării şi exprimării opiniilor.
Participă în calitate de reprezentant oficial la sedinţe şi întruniri realizate între directorii
grădiniţelor de profil, se ocupă de angajarea şi perfecţionarea personalului din subordine
motivându-i în tot ceea ce fac. Urmareşte activitatea din interiorul unităţii, îşi informează
angajaţii în legatură cu noile proiecte, răspunde invitaţiilor din mass-media. Urmăreşte totodată
îmbunătăţirea activităţii unităţii fiind receptiv la nou, cunoscând concurenţa şi urmărind
menţinerea şi chiar ascensiunea pe piaţă.
Echipa noastră managerială adoptă un stil de management care îmbină în mod raţional
interesul pentru cele mai bune rezultate cu preocuparea pentru o cât mai bună satisfacere a
cerinţelor şi raporturilor umane. Un asemenea stil de management generează un climat
favorabil, ceea ce influenţează pozitiv randamentul în muncă şi evită conflictele.
Responsabilităţile managerului sunt următoarele:
- stabilirea obiectivelor;
- orientarea asupra problemelor de perspectivă ale grădiniţei;
- planificarea activităţii grădiniţei;
- dimensionarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare, precum şi stabilirea
modului de utilizare;
- definirea clară a tuturor elementelor care determină cadrul organizatoric.

Personalul

 Vor fi angajate un număr de 11 (unsprezece) persoane, după cum urmează:


1 - Director
1 - Administrator
1 - Secretară
1 - Asistentă medicală
3 - Educatoare
1 - Femei de serviciu
2 - Bucătărese

23
1 - Paznic

Fiecare angajat are responsabilităţi pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul


programului astfel încat activitatea să se desfăşoare în condiţii normale. Astfel:
Directorul trebuie să aiba gradul II didactic şi să fie angajat cu normă de bază, se va
ocupa cu întâlnirile cu părinţii, de aprobarea diverselor programe educaţionale, de deciziile
luate pentru buna funcţionare a grădiniţei.
Administratorul trebuie să posede permis de conducere categoria D, este responsabil
cu:
 transportul copiilor;
 achiziţionarea materialelor necesare desfăşurării activităţilor: consumabile,
rechizite, medicamente;
 să aprovizioneze bucătăria cu alimentele necesare;
 să supravegheze activitatea desfăşurată de paznic, femeile de serviciu şi
bucătărese.
Secretara se va ocupa de răspunsul la telefoane, de înştiinţarea părinţilor în legătură cu
orice problemă.
Educatoarele
Personalul implicat în activităţile de zi cu zi trebuie să îndeplinească o serie de criterii.
Acestea trebuie să fie în primul rând pasionate, devotate muncii pe care o desfăşoară, dar şi să
aibă o personalitate adecvată unei asemenea munci (răbdare, tact, înţelegere) având în vedere
categoria căreia i se adresează.
Pentru multe din aceste persoane satisfacţiile morale ale muncii se apropie sau chiar
primează în faţa celor materiale.
Majoritatea personalului didactic care activează în cadrul acestei instituţii are studii de
specialitate, respectiv liceul pedagogic sau studii superioare pedagogice.
Bucătăresele - Au obligaţia de a pregăti mâncarea şi de a o servi copiilor conform
orarului stabilit. Totodată ele trebuie să asigure curăţenia bucătăriei şi a sălii de mese.
Femeile de serviciu - Sunt responsabile cu asigurarea curăţeniei întregului spaţiu din
incinta grădiniţei. Ele au urmatoarele sarcini: dimineaţa trebuie să curăţe praful de pe mobilier
şi să aerisească încăperile până la sosirea personalului şi a copiilor; în timp ce copii servesc
masa de prânz, ele trebuie să aerisească şi să pregătească paturile pentru odihnă; o dată pe
săptămână trebuie să spele lenjeriile şi feţele de masă; după plecarea copiilor ele trebuie să
curăţe şi să dezinfecteze spaţiile.

24
Paznicul - trebuie să asigure ordinea pe parcursul zilei nepermiţând persoanelor străine
să intre în incinta grădiniţei şi la eventualele neregularităţi să anunţe organele competente.
Asistenta medicală trebuie să fie atentă la simptomele pe care le prezintă copiii, să le
acorde primul ajutor şi să informeze parinţii, să efectueze controale periodice pentru a preveni
eventualele boli.

 Sursele de recrutare vor fi:


- site-urile specializate în recrutarea de personal;
- recrutarea personalului de la alte grădiniţe particulare.
 Instruirea angajaţilor va fi făcută periodic prin traininguri de specialitate, pentru
a fi la curent cu ultimele metode de educare şi de îngrijre a copiilor.
 Plata personalului va fi făcută prin card de debit, eliberat de Banca Comercială
Română (BCR).

CAPITOLUL VI
FINANŢELE AFACERII

25
Previzionarea vânzărilor

 Identificarea riscurilor majore


 Factori externi:
- Creşterea ratei dobânzii;
- Scăderea natalităţii;
- Inăsprirea normelor de creditare.
 Factori interni:
- Lipsa de resurse pentru derularea investiţiilor şi plata facturilor;
- Nivelul mare al costurilor de întreţinere.

 Realizarea previziunii valorice


 Previzionare an I

Număr de pachete vândute Vânzări preconizate în lei

Scenariu pesimist probabil optimist pesimist probabil optimist

Luna 1 15 30 40 14.250 30.000 46.000

Luna 2 25 35 42 23.150 35.000 51.500

Luna 3 25 42 48 23.750 42.000 53.800

Luna 4 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 5 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 6 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 7 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 8 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 9 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 10 30 42 48 28.500 42.000 53.800

Luna 11 20 35 42 19.000 35.000 51.500

Luna 12 20 30 40 19.000 30.000 46.000

 Previzionare an II

Scenariu Trimestrul I Trimestrul II Treimestrul III Trimestrul IV

26
Număr de pesimist 100 100 90 85
pachete
probabil 135 135 130 125
vândute
optimist 144 144 144 140

Vânzări pesimist 95.000 95.000 85.500 80.750


preconizate probabil 140.000 140.000 130.000 125.000

optimist 160.000 160.000 160.000 156.000

 Previzionare an III

Scenariu Trimestrul I Trimestrul II Treimestrul III Trimestrul IV

Număr de pesimist 110 110 95 85


pachete probabil 138 138 132 127
vândute
optimist 144 144 144 140

Vânzari pesimist 104.500 104.500 90.250 80.750


preconizate probabil 150.000 150.000 138.000 127.000

optimist 160.000 160.000 160.000 156.000

Costuri

 Costurile necesare înfiinţării firmei:


- Costuri constituire - 2.000 lei;
- Autorizaţie ARACIP - 3.800 lei;
- Alte autorizaţii - 1.000 lei;
Total - 6800 lei

 Costurile generate de investiţii


Costuri cu investiţia - 60.300 lei

27
Produs Cost în lei Unităţi

Echipamente audio - video 4400 3

Mobilier 35000 48

Imprimante 300 2

Maşina de spalat 2000 2

Aer conditionat 5000 4

Tobogane, leagane,balansoare 3500 6

Dotări sanitare 2000 12

Aragaz şi hotă 3000 2

Calculatoare 1100 5

Dotări sanitare 2500

Sistem de supraveghere 1500 1

Costuri operaţionale
Salarii fixe - 9.350 lei / lună;
- 112.200 lei / an;
Contribuţii sociale - 486,2 lei / lună;
- 5834,4 lei / an;
Contribuţii la şomaj - 45 lei / lună;
- 540 lei / an.

Personal

28
Cost în lei/ Cost în lei / an Număr
luna angajaţi

Salarii fixe Director 2000 24000 1


Administrator 1200 14400 1
Secretară 800 9600 1
Asistentă medicală 850 10200 1
Educatoare 2100 25200 3
Femei de serviciu 550 6600 1
Bucătărese 1300 15600 2
Paznic 550 6600 1

Contribuţii Director 104 1248 1


sociale Administrator 62,4 748,8 1
Secretară 41,6 499,2 1
Asistentă medicala 44,20 530,4 1
Educatoare 109,2 1310,4 3
Femei de serviciu 28,6 343,2 1
Bucătărese 67,6 811,2 2
Paznic 28,6 343,2 1

Contribuţii Director 10 120 1


la şomaj Administrator 6 60 1
Secretară 4 40 1
Asistentă medicala 4,25 42,5 1
Educatoare 10,5 105 3
Femei de serviciu 2 20 1
Bucătărese 6 60 2
Paznic 2 20 1

Instruire 600

Contribuţiile sociale vor fi de 5,2% / lună/ angajat.


Contribuţiile privind somajul 0,5%/lună/angajat.

Costurile privind marketingul şi vânzările - 12.400 lei / an.

29
Produs Cost în lei / an

Reclamă 7000

Participare târg 3600

Broşuri 1800

Costuri cu sistemul informatic - 4100 lei :


- Licenţe software - 3600 lei;
- Consumabile calculatoare - 500 lei / an.

Costuri cu mijloace de transport – 30.960 lei

Cost în lei / luna Cost în lei / an

Rate leasing 1800 21600

Combustibil 500 6000

Reparaţii 500

Asigurare răspundere civilă 2500

Impozit 360

Costuri cu caracter administrativ - 126.060 lei

Cost în lei / luna Cost în lei / an

Articole papetărie 416 5000

Abonamente (telefon + 80 1060


internet)

Chirie Casă 9000 108000

Uilităţi 1000 12000

Costuri cu alte servicii: 4800 lei / an:


- Servicii contabile:
 400 lei / lună;
 4800 lei / an;

30
Alte costuri: 187.000 lei:
- Veselă – 2000 lei;
- Jucării – 1000 lei;
- Lenjerie paturi – 4000 lei;
- Alimente – 180.000 lei / an;

 Valoare costuri fixe : 28.400 lei / lună.


 Valoare costuri variabile 10.797 lei / lună.

Preţul

 Estimarea preţului
Cost unitar = costuri variabile + costuri fixe / vânzări totale = 39.197 / 48 = 816 lei

Pragul de rentabilitate

 Pragul de rentabilitate = costurile fixe / preţ – costul variabil unitar


Prag de rentabilitate = 28.400 / 1000 – 225 = 36.64

V C P
C = Cf + q Cv

CF

q
Prag de rentabilitate

 Pragul de rentabilitate al profitului dorit = costurile fixe + profitul dorit / preţ –


cost variabil unitar

31
 Pragul de rentabilitate al profitului dorit = 28.400 + 110.000 / 1.000 – 225 =
178.5

Proiecţii financiare
 Venituri estimate: 600.000 lei / an;
 Cheltuieli estimate: 470.795 lei / an;
 Pofit estimat: 129.205 lei / an.

Indicatori de apreciere a investiţiei


 Durata estimată de recuperare a investiţiei este de 4 ani.

Finanţarea afacerii
 Finanţarea afacerii va fi făcută în totalitate din fonduri proprii.

Riscurile afacerii
 Riscuri privind proprietatea – Probleme legate de contractul de închiriere al imobilului în care
îşi va desfăşura activitatea grădiniţa.
 Riscuri privind personalul – această categorie de riscuri se datorează activităţii salariaţilor.
Acestea se pot datora angajării unor persoane fără a le verifica înainte de angajare, politicii de
personal neadecvate, relaţiilor necorespunzătoare dintre întreprinzători şi salariaţi care vor
crea o atmosferă de neîncredere. Pierderea unor angajaţi vitali.
 Riscuri privind clienţii – clienţii sunt principala sursă de profit. Multe din aceste riscuri sunt
datorate rău platnicilor sau nemulţumirii clienţilor, nivel de trai destul de scăzut al populaţiei

32
33
34