Sunteți pe pagina 1din 12

BBA 2605 Aparat pentru prepararea pâinii

Vă felicităm pentru achiziţionarea acestui aparat! Acest aparat este prevăzut cu două niveluri de coacere, în funcţie de greutatea aluatului. De asemenea, acest aparat este prevăzut cu 12 programe şi oferă posibilitatea de a realiza 50 de setări. Există şi un program nou care permite rumenirea pâinii deja preparate. Aparatul poate fi programat cu 13 ore înainte pentru a începe coacerea.

Aparatul este complet automat şi se utilizează foarte uşor. La finalul acestui manual de utilizare, veţi găsi reţetele pentru a prepara:

Pâine albă, pâine cu nuci şi stafide, pâine graham, pâine cu smântănă, pâine cu ceapă, pâine cu 7 tipuri diferite de cereale, pâine cu semniţe de floarea-soarelui, pâine aspră şi pâine dospită.

Aluat pentru baghete şi pentru pizza

Marmeladă

Măsuri importante privind utilizarea aparatului în siguranţă

Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi instrucţiunile din acest manual!

1. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului. Utilizaţi mânuşi de bucătărie. După preparare, aparatul este foarte fierbinte.

2. Nu scufundaţi aparatul sau ştecherul cablului de alimentare în apă sau în alt lichid.

3. Atenţie! Pericol de incendiu! Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat. Dacă utilizaţi programatorul, procedaţi în aşa mod încât aparatul să fie supravegheat!

4. Supravegheaţi aparatul cu atenţie dacă în preajmă se află copii! Scoateţi ştecherul din priză când nu utilizaţi aparatul şi când doriţi să îl curăţaţi. Lăsaţi aparatul să se răcească foarte bine înainte de a îl curăţa.

5. Nu utilizaţi aparatul dacă observaţi deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ştecherului. Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către personalul calificat de la centrele de service autorizate. Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră aparatul. Există pericol de accidentare şi pierdeţi garanţia!

6. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de către producător conduce la deteriorarea aparatului. Utilizaţi aparatul numai în scopul pentru care a fost realizat.

7. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, stabilă, de pe care nu cade. Dacă blatul pe care se află aparatul este foarte lucios, vă recomandăm să aşezaţi o bucată de cauciuc sub aparat.

8. Aparatul pentru prepararea pâinii trebuie să se afle la o distanţă de 10 cm faţă de celalalte obiecte din jur. Nu utilizaţi aparatul în aer liber!

9. Aveţi grijă cablul de alimentare să nu vină în contact cu suprafeţe calde.

10. Nu aşezaţi aparatul în preajma surselor de căldură cum ar fi plite sau cuptoare electrice.

11. Aveţi grijă cum manevraţi aparatul, în special când este plin cu lichid fierbinte (marmeladă).

12. Nu scoateţi vasul de coacere în timp ce aparatul funcţionează!!!

13. Nu umpleţi vasul de coacere cu o cantitate mai mare de ingrediente decât cea indicată în reţeta de preparare. Respectaţi instrucţiunile de preparare!

14. Nu introduceţi în interiorul aparatului folie de aluminiu sau alte materiale deoarece există pericol de incendiu şi electrocutare!

15. Nu acoperiţi aparatul cu prosoape sau şerveţele!!! Aburul fierbinte trebuie să fie eliminat. Există pericol de incendiu dacă acoperiţi aparatul cu materiale uşor inflamabile sau dacă aparatul vine în contact cu perdele etc.

Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care aparatul este utilizat în scopuri comerciale sau dacă nu sunt respectate instrucţiunile din acest manual de utilizare.

1

Descrierea aparatului

Descrierea aparatului A B C Afi ş aj D Fant ă de aerisire E Vas de

A

B

C Afişaj

D Fantă de aerisire

E Vas de coacere

F Dispozitiv frământare

G Compartiment coacere

Capac, detaşabil

Mâner

Panou de control

H Panou de control

I Carcasă

K Fante laterale pentru aerisire

1 cârlig pentru scoaterea dispozitivului de

frământare

a) Lingură pentru măsurare

b) Pahar pentru măsurare

a) Lingur ă pentru m ă surare b) Pahar pentru m ă surare 1 Afi ş

1 Afişaj LED – apare afişat numărul programului, nivelul de coacere şi greutatea pâinii

2 Tasta START/STOP – Pentru a începe şi termina programul

3 Tastele ZEIT – Pentru setarea programatorului

4 Tasta FARBE (Culoare) – Pentru a seta nivelul de rumenire

5 Tasta TEIGMENGE (cantitate aluat) – Pentru a selecta cele una din cele 2 greuăţi ale aluatului

6 Tasta AUSWHAL (selectare) – Pentru a selecta programele prezentate în tabelul cu programe ale

aparatului

2

Descrierea panoului de control

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare într-o priză de 230V/50Hz.

1. AFIŞAJUL

SETARE NORMALĂ Afişajul vă atenţionează în momentul în care aparatul este gata pentru a fi utilizat. Apare afişat programul normal, adică „ 1 3:00”. Cifra 1 indică programul ales şi „3:00” reprezintă durata programului. Poziţiile celor două săgeţi oferă informaţii despre nivelul selectat pentru rumenire şi despre greutate. Setările care există în momentul în care puneţi aparatul în funcţiune sunt „greutate superioarăşi „nivel mediu de rumenire”. În timpul derulării programului, pe afişaj apar etapele de preparare. Pe măsură ce prepararea avansează, durata programului descreşte.

2. Tasta START/STOP

Apăsaţi această tastă pentru a începe şi pentru a termina programul. În momentul în care apăsaţi tasta START/STOP, cifrele pentru durata programului clipesc. Apăsaţi tasta START/STOP pentru a opri programul în orice moment. Menţineţi tasta apăsată până când se aude un semnal sonor. Pe afişaj apare setarea pentru programul normal, aşa cum este prezentat la punctul 1. Dacă doriţi să realizaţi alte setări, apăsaţi tasta AUSWAHL.

3. Tastele ZEIS

Programele menţionate în continuare pot fi setate din programator: normal, pâine albă, pâine dulce, aluat, marmeladă, prăjituri, sandwich şi coacere. Programele SCHNELL (Rapid) şi ULTRA SCHNELL (Foarte rapid) pot fi activate din programator. Perioada de timp după care doriţi să înceapă prepararea (orele şi minutele) trebuie adăugată la durata programului. De asemenea, mai trebuie să adăugaţi 1 oră pentru menţinerea temperaturii (la finalul coacerii). Durata maximă care poate fi programată este de 13 ore. Exemplu: Este ora 8.30 p.m. şi doriţi ca pâinea să fie gata a doua zi dimineaţă, la ora 7.00 a.m., adică în 10 ore şi 30 de minute. Apăsaţi tasta ZEIT până când apare 10.30, aceasta fiind perioada de timp dintre momentul actual (8.30 p.m.) şi ora la care va fi gata pâinea. Dacă programaţi prepararea, trebuie să verificaţi ca aparatul să fie utilizat în condiţii de siguranţă. Dacă programaţi prepararea, vă recomandăm să nu utilizaţi ingrediente perisabile cum ar fi lapte, ouă, fructe, iaurt, ceapă etc.!!!

4. Tasta FARBE (culoare)

Apăsaţi această tastă pentru a seta nivelul de rumenire:

Hell – uşor Mittel – mediu Dunkel – puternic

5. Tasta TEIGMENGE

Apăsaţi această tastă pentru a selecta următoarele programe:

LEVEL I = pentru pâine cu greutatea de până la 750 g. LEVEL II = pentru pâine cu greutatea de până la 1000 g.

6. Tasta AUSWAHL

Utilizaţi această tastă pentru a selecta unul dintre programele de mai jos.

1. NORMAL (Normal) – Pentru pâine albă şi pâine cu graham şi secară. Aceasta este cel mai utilizat program.

2. WEISSBROT (Pâine albă) – Pentru pâine albă, pufoasă.

3. VOLLMEAL (Pâine integrală) – Pentru pâine integrală

4. SCHNELL (Rapid) – Pentru a prepara rapid pâine albă şi pâine cu graham şi secară.

5. SUSSES BROT (Pâine dulce) – Pentru a prepara pâine dulce

6. ULTRA SCHNELL I (Foarte rapid) – Pentru a frământa şi coace o pâine de până la 750 g.

7. ULTRA SCHNELL II (Foarte rapid) – Pentru a frământa şi coace o pâine de până la 1000 g.

8. TEIG (Aluat) – Pentru a prepara aluatul.

9. MARMELADE (Marmeladă) – Pentru a prepara marmeladă.

10. KUCHEN (Prăjitură) – Pentru a prepara blat de prăjitură cu praf de copt

11. SANDWICH - Pentru a prepara pâine pufoasă pentru sandwich

12. BACKEN (Rumenire) – Pentru a rumeni pâinea sau prăjiturile.

3

Funcţiile aparatului pentru prepararea pâinii

Funcţia de avertizare Funcţia de avertizare sonoră este activată când:

Apăsaţi toate tastele pentru programe;

În a doua etapă de frământare din programele NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN şi SANDWICH pentru a vă avertiza că puteţi să adăugaţi cereale, fructe, nuci sau alte ingrediente.

La finalul programului.

Semnalul sonor se aude de câteva ori în timpul etapei de menţinere a temperaturii de la finalul coacerii.

Funcţia repetare În cazul în care se întrerupe alimentarea cu curent electric, aparatul trebuie pornit din nou. Funcţia de repetare este posibilă numai dacă aparatul a fost oprit înainte de etapa de frămîntare.

Funcţii de siguranţă Dacă temperatura aparatului este încă ridicată pentru a începe un nou program, pe afişaj apare mesajul H:HH când apăsaţi butonul START şi se aude un semnal sonor. În această situaţi, apăsaţi tasta START până când mesajul H:HH dispare de pe ecran. Scoateţi vasul de coacere şi aşteptaţi ca aparatul să se răcească bine. Programul BACKEN poate fi activat imediat, chiar dacă aparatul este încă foarte cald.

Etapele de preparare

Introduceţi vasul de coacere Vasul de coacere trebuie introdus uşor înclinat spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) şi se fixează în mijlocul bazei compartimentului de coacere. În acest moment, rotiţi vasul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a scoate vasul, procedaţi în ordine inversă.

Puneţi ingredientele Puneţi în vas ingredientele, în ordinea stabilită în reţetă.

Selectaţi programul Selectaţi programul dorit prin apăsarea tastei AUSWAHL. Alegeţi nivelul corespunzător programului selectat. Apoi, selectaţi nivelul de rumenire. Utilizaţi tasta ZEIT pentru a seta ora la care doriţi să înceapă programul. Apăsaţi tasta START/STOP.

Amestecarea şi frământarea ingredientelor Aparatul amestecă şi frământă aluatul până când se ajunge la consistenţa corespunzătoare.

Lăsaţi aluatul să crească După etapa de frământare, aparatul se încălzeşte la o temperatură care să permită coacerea aluatului.

Coacerea Aparatul setează în mod automat temperatura şi durata de coacere. Dacă pâinea nu este suficient de rumenită, utilizaţi programul BACKEN. Pentru a selecta acest program , apăsaţi tasta START/STOP, apoi selectaţi programul BACKEN. În momentul în care se ajunge la gradul de rumenire dorit, opriţi programul.

Menţinerea temperaturii La finalul perioadei de coacere, se aude un semnal sonor care vă avertizează asupra faptului că puteţi să scoateţi pâinea preparată. Imediat după aceea începe perioada de 1 oră de menţinere a temperaturii.

Finalul programului La finalul programului, scoateţi vasul de coacere cu ajutorul mânuşilor de bucătărie şi răsturnaţi pâinea pe un grilaj de lemn. În cazul în care partea de jos a pâinii s-a prins în dispozitivul de frământare, scoateţi uşor pâinea cu ajutorul cârligului.

4

Încălzirea aparatului pentru creşterea aluatului

Această funcţie trebuie activată numai dacă temperatura camerei este mai mică de 25 0 C. În cazul în care temperatura camerei depăşeşte 25 0 C, înseamnă că ingredientele au temperatura adecvată şi nu mai este nevoie de preîncălzire. Pentru ca aluatul să crească, temperatura camerei trebuie să depăşească 25 0 C.

Curăţare şi întreţinere

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălaţi vasul de coacere (nu îl scufundaţi în apă) şi curăţaţi dispozitvul de frământare.

Vă recomandăm ca, înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, să ungeţi vasul de coacere şi dispozitivul pe frământare cu un ulei rezistent la temperaturi ridicate şi să le lăsaţi circa 10 minute în cuptorul încălzit la 160 0 C. În momentul în care vasul şi dispozitivul se răcesc, ştegeţi-le de grăsime cu un şerveţel de hârtie. Această operaţiune trebuie realizată pentru a proteja stratul care nu permite lipirea aluatului de pereţii vasului de coacere. Această operaţiune trebuie repetată periodic.

După utilizare, lăsaţi aparatul să se răcească bine. După circa o jumătate de oră, aparatul se răceşte şi puteţi să îl utilizaţi din nou pentru coacere şi frământare.

Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză şi aşteptaţi ca aparatul să se răcească foarte bine. Nu utilizaţi produse de curăţare abrazive, benzen sau alte substanţe care ar putea deteriora stratul protector al vasului şi carcasa aparatului.

Îndepărtaţi toate firimiturile cu ajutorului unui şerveţel de hârtie, uşor umezit. NU SCUFUNDAŢI APARATUL ÎN APĂ ŞI NU UMPLEŢI VASUL DE COACERE CU APĂ!!! Capacul poate fi scos, pentru a fi curăţat mai uşor. Puneţi capacul în poziţie verticală şi trageţi-l.

Ştergeţi carcasa aparatului cu o lavetă umedă. Interiorul vasului de coacere poate fi spălat cu apă fierbinte. Nu utilizaţi detergent şi nu lăsaţi prea mult timp vasul în contact cu apa.

Dispozitivul de frământare şi cel de ghidare trebuie curăţate imediat după utilizare. În cazul în care dispozitivul de frământare rămâne în vasul de coacere, va fi greu de scos după aceea. În astfel de situaţii, turnaţi apă călduţă în vas şi lăsaţi apa circa 30 de minute. Apoi, scoateţi dispozitivul de frământare.

Pereţii vasului de coacere sunt realizaţi dintr-un material care nu permite lipirea aluatului. Nu utilzaţi buteţi asprii care ar putea dereriora acest înveliş, deoarece performanţele de coacere vor fi afectate.

Înainte de a depozita aparatul, verificaţi ca acesta să fie bine răcit, curat şi uscat. Depozitaţi aparatul cu capacul închis.

Întrebări şi răspunsuri despre coacere

Pâinea se lipeşte de pereţii vasului de coacere.

Lăsaţi pâinea să se răcească timp de circa 10 minute după coacere, apoi întoarceţi vasul de coacere. Dacă este necesar, mişcaţi dispozitivul de ghidare înainte şi înapoi. Ungeţi dispozitivul de frământare înainte de a pune pâinea la copt.

Cum să procedez ca să nu se mai formeze găuri în pâine din cauza dispozitivului de frământare ?

Pudraţi-vă degetele cu făină şi scoateţi dispozitivul de frământare înainte de a lăsa aluatul pentru dospirea finală. În funcţie de program , pe afişaj trebuie să apară 1:30. Dacă nu doriţi să procedaţi astfel, după coacere, scoateţi pâinea cu ajutorul cârligului. Procedaţi cu atenţie, pentru a evita formarea unei găuri mari în pâine.

Aluatul iese afară din vas când este lăsat la dospit.

Acest fenomen apare dacă utilizaţi o făină care are un conţinut mare de gluten.

Remediu:

a) Reduceţi cantitatea de făină şi potriviţi cantităţile pentru celelalte ingrediente. Pâinea va creşte destul de mare.

b) Turnaţi peste făină o lingură de margarină topită.

5

Pâinea creşte prea mult şi iese în afara vasului.

a) Dacă se formează o adâncitură în formă de V, pe mijlocul pâinii – făina nu are suficient gluten. Înseamnă

că grâul din care a fost făcută făina a avut prea puţine proteine (este posibil, dacă vara a fost ploioasă) sau făina este umedă.

Remediu: adăugaţi o lingură de făină de gluten la 500 g de făină.

b) Dacă în mijlocul pâinii se formează un fel de pâlnie, cauzele pot fi următoarele.

- temperatura apei este prea ridicată;

- aţi utilizat prea multă apă;

- făina are un conţinut redus de gluten;

- aluatul s-a lăsat deoarece aţi deschis capacul în timpul coacerii.

Când pot să deschid capacul aparatului, în timpul coacerii?

În general, puteţi să deschideţi oricând capacul, în timpul frământării. De asemenea, în această etapă puteţi să mai adăugaţi cantităţi mici de apă şi făină dacă este necesar. Dacă doriţi ca pâinea să aibă o anumită formă, procedaţi astfel: înainte de etapa de dospire finală (pe afişaj durata totală a programului trebuie să fie 1:30 ore), deschideţi capacul uşor şi crestaţi cu cuţitul partea de sus a pâinii, presăraţi cereale sau turnaţi un amestec de pudră de cartof şi apă pentru ca pâinea să aibă crusta lucioasă. După acest moment nu mai aveţi voie să deschideţi capacul, deoarece pâinea se va lăsa în mijloc.

Ce semnificaţie are numărul de zerouri de pe ambalajul pachetului de făină?

Cu cât sunt mai puţine zerouri, cu atât făina este mai puţin aspră şi este mai uşoară.

Ce este făina intergrală?

Făina intergrală este făcută din mai multe tipuri de cereale, inclusiv grâu. Termenul de intergral se referă la

faptul că boabele de cereale au fost măcinate întregi, fără a fi decorticate. De aceea, făina este de culoare mai închisă.

Cum trebuie să procedez dacă utilizez făină de secară?

Făina de secară nu conţine gluten şi aluatul creşte foarte puţin. Pentru ca pâinea să fie mai uşor de digerat, trebuie să adăugaţi drojdie. Aluatul va creşte mai uşor dacă adăugaţi făină tip 550 la fiecare sfert de cantitate de făină de secară fără gluten.

Ce rol are glutenul din făină?

Cu cât numărul tipului de făină este mai mare, cu atât coţinutul de gluten este mai redus şi aluatul va creşte puţin. Cea mai mare cantitate de gluten este în făina de tip 550.

Cum să prepar pâinea pentru a fi mai uşor de digerat?

Adăugaţi un cartof fiert, mărunţit bine.

Ce cantitate de drojdie să folosesc?

Vă recomandăm să dozaţi cantitatea de drojdie în funcţie de cantitatea de făină.

Cum să procedez pentru ca pâinea să nu miroasă a drojdie?

a) Reduceţi cantitatea de zahăr, dacă utilzaţi zahăr. Pâinea va fi mai uşoară.

b) Adăugaţi în apă 1,5 de lingură de oţet dacă pâinea este mică sau 2 linguri de oţet dacă pâinea este mai

mare.

c) Puneţi smântână sau kefir în locul apei. Acest lucru este posibil pentru toate tipurile de reţete şi dacă

adăugaţi aceste ingrediente, pâinea îşi va păstra mai bine prospeţimea.

De ce gustul pâinii preparate în cuptor este diferit de gustul pâinii preparate în acest aparat?

Depinde de gradul de umiditate: pâinea coaptă în cuptor este mai uscată, cea coaptă în aparat are un grad mai mare de umiditate.

6

Probleme în funcţionarea aparatului

Problema

Cauza

Soluţia

Iese fum din compatimentul de coacere sau prin fantele de aerisire.

Ingredientele s-au lipit de pereţii vasului de coacere pe interior sau exterior.

Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză şi apoi, după ce s-a răcit aparatul, scoateţi vasul de coacere şi curăţaţi pereţii.

Pâinea se lasă în zona de mijloc şi nu este bine coaptă.

Aţi lăsat pâinea prea mult timp în aparat după ce s-a terminat de copt.

Scoateţi pâinea din vasul de coacere înainte de terminarea perioadei de menţinere a temperaturii după coacere.

Pâinea se scoate greu din vasul de coacere.

Partea de jos a pâinii a rămas prinsă în dispozitivul de frământare.

Curăţaţi dispozitivul de frământare şi de ghidare după fiecare coacere. Dacă este necesar, umpleţi vasul cu apă călduţă şi lăsaţi apa în vas circa 30 de minute. Apoi, scoateţi dispozitivul de frământare şi curăţaţi-l.

Ingredientele nu sunt amestecate şi pâinea nu este bine coaptă.

Programul este setat incorect.

Verificaţi meniul selectat şi celelalte setări.

Tasta START/STOP a fost atinsă în timpul funcţionării aparatului.

Utilizaţi alte ingrediente şi programaţi aparatul din nou.

Aţi deschis capacul aparatului în timpul coacerii.

Puteţi să deschideţi capacul aparatului numai dacă pe afişaj apare 1:30 ore. Verificaţi că aţi închis bine capacul.

S-a produs o pană de alimentare de curent.

Utilizaţi alte ingrediente şi programaţi aparatul din nou.

Dispozitivul de frământare nu se roteşte.

Verificaţi ca dispozitivul de frământare să nu fie blocat de seminţe de cereale etc. Scoateţi vasul de coacere şi verificaţi dacă dispozitivul de frământare se roteşte. În cazul în care acestea sunt blocate, luaţi legătura cu un centru de service autorizat.

Aparatul nu porneşte. Nu se aude semnalul sonor. Pe afişaj apare H:HH.

Aparatul nu s-a răcit bine după prepararea anterioară.

Apăsaţi tasta START/STOP timp de 10 secunde, până când pe afişaj apare 1 3:00 (program normal).

Eroare electronică sau de programare.

Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză, menţineţi apăsată tasta pentru meniu şi introduceţi din nou ştecherul în priză.

7

Probleme cu reţetele de preparare

Problema

Cauza

Soluţia

Pâinea creşte prea repede.

-

prea multă drojdie, prea multă făină,

a/b

prea puţină sare

- sau una din cauzele menţionate mai sus.

Pâinea nu creşte deloc sau nu creşte suficient.

- nu aţi pus drojdie sau cantitatea de

a/b

drojdie este insuficientă

 

- drojdia este veche sau alterată

e

- apa pe care aţi adăugat-o a fost prea

c

fierbinte

- drojdia a venit în contact cu lichidul

d

- tipul de făină nu este adecvat sau făina

e

este veche

-

prea multă făină, sau făină insuficientă

a/b/g

- cantitate de sare sau zahăr insuficientă

a/b

Aluatul creşte prea mult şi iese din vas.

-

dacă apa este prea moale, drojdia

f/k

fermentează mai mult.

 

prea mult lapte afectează fermentarea drojdiei

-

c

Pâinea se lasă în zona din mijloc.

-

cantitatea de aluat este prea mare în

a/f

comparaţie cu volumul vasului de coacere.

perioada de fermentare este prea scurtă sau prea rapidă din cauza faptului că

-

c/h/i

temperatura apei este prea ridicată sau în cameră este prea cald.

-

din cauza lichidului cald, aluatul creşte

prea repede şi pâinea se lasă înainte să se coacă.

- prea puţină sare sau prea puţin zahăr

a/b

- prea mult lichid

h

Aluatul este cleios, necopt

- prea multă făină sau prea mult lichid

a/b/g

- drojdie insuficientă sau zahăr insuficient

a/b

prea multe fructe, Făină graham sau alte tipuri de ingrediente

-

b

- făină veche

e

Pâinea nu este coaptă în mijloc.

- prea mult sau prea puţin lichid

a/b/g

- umiditate ridicată

h

reţeta conţine ingrediente cu umiditate ridicată, ex. Iaurt etc.

-

g

Structură aspră, multe găuri în aluat

- prea multă apă

g

- fără sare

b

 

- umiditate ridicată, apă prea fierbinte

h/i

- prea mult lichid

c

Suprafaţă necoaptă

- prea mult aluat în comparaţie cu

a/f

volumul vasului

-

prea multă făină, în special pentru pâinea

f

albă

- prea multă drojdie şi prea puţină sare

a/b

- prea mult zahăr

a/b

-aţi adăugat şi alte ingrediente dulci, în

b

afară de zahăr

Conţinut neomogen şi compoziţie cleioasă

-pâinea nu s-a răcit suficient (nu s-au eliminat vaporii de abur)

j

Cocoloaşe de făină în conţinut

făina nu a fost bine amestecată în timpul frământării

-

g/i

8

Soluţii:

a) Măsuraţi corect ingredientele.

b) Dozaţi ingredientele şi verificaţi dacă aţi adăugat toate ingredientele.

c) Utilizaţi alt lichid sau lăsaţi-l să se răcească pentru a ajunge la temperatura camerei. Adăugaţi ingredientele menţionate în reţetă, în ordinea stabilită. Faceţi o mică adâncitură în mijlocul grămăjoarei de făină şi puneţi drojdia fărâmiţată sau praful de drojdie. Nu turnaţi lichidul direct peste drojdie.

d) Utilizaţi numai ingrediente proaspete sau care au fost depozitate corect.

e) Reduceţi cantitatea totală de ingrediente, nu puneţi mai multă făină decât este specificat în reţetă. Reduceţi toate cantităţile ingredientelor cu 1/3.

f) Dacă utilizaţi ingrediente care au un conţinut mai ridicat de apă, reduceţi proporţional cantitatea de lichid pe care o adăugaţi în compoziţie.

g) Dacă este foarte multă umezeală în atmosferă, reduceţi cantitatea de lichid cu 1-2 linguri.

h) Dacă este foarte cald, nu utilizaţi funcţia de programare. Utilizaţi lichide reci.

i) Scoateţi pâinea din vasul de coacere imediat după coacere şi lăsaţi-o pe un grilaj din lemn să se răcească, circa 15 minute, înainte de a o tăia.

j) Reduceţi cantitatea de drojdie sau dozajul celorlalte ingrediente cu ¼.

k) Nu ungeţi vasul de coacere!!!

l) Adăugaţi o lingură de făină de gluten în aluat.

Observaţii cu privire la reţete

1. Ingredientele Fiecare ingredient are un rol bine stabilit. De aceea este foarte important să respectaţi dozajul stabilit în reteţe şi să adăugaţi ingredientele în ordinea stabilită în reţetă.

Ingrediente cum ar fi lichidul, făina, sarea, zahărul şi drojda (şi chiar drijdia proaspătă sau uscată) pot influenţa prepararea aluatului şi coacerea. De aceea, vă recomandăm să utilizaţi cantităţile corecte şi să respectaţi dozajul.

Dacă aluatul trebuie preparat imediat, ingredientele pe care le utilizaţi trebuie să fie călduţe. Dacă doriţi să setaţi aparatul să înceapă prepararea după o anumită perioadă de timp, vă recomandăm să utilizaţi numai ingrediente reci, pentru a împiedica drojdia să înceapă prea devreme să crească.

Margarina, untul şi laptele influenţează mirosul pâinii.

Puteţi să reduceţi cantitatea de zahăr cu 20% dacă doriţi crusta să fie mai uşoară şi mai subţire. Dacă doriţi o crustă mai pufoasă, înlocuiţi zahărul cu mierea.

Glutenul produs de făină în timpul frământării este responsabil pentru structura aluatului. Amestecul ideal este format din 40% făină intergrală şi 60% făină albă.

Dacă doriţi să adăugaţi cereale, lăsaţi-le în apă peste noapte. Reduceţi cantitatea de făină şi de lichid cu până 1/5.

Dacă utilizaţi făină de secară, trebuie să folosiţi drojdie. Dacă utilizaţi o cantitate mai mică decât cea specificată în reţetă, pâinea se va sfărâma.

Dacă utilizaţi praf de drojdie cu o concentraţie diferită (pachet de 100g pentru 1 kg de făină), cantitatea de făină trebuie redusă cu 80g la 1 kg de făină.

De asemenea, puteţi să utilizaţi drojdie lichidă, la plic.

Dacă utilizaţi drojdie uscată, aluatul este mai maleabil şi îşi păstrează prospeţimea şi gustul.

Utilizaţi programul NORMAL sau VOLLKORN pentru a coace pâinea cu drojdie.

Se poate utiliza un ferment de coacere pentru a înlocui drojdia. Singura diferenţă este cea de gust. Acest ferment este adecvat pentru utilizarea în aparatul pentru prepararea pâinii.

Dacă doriţi ca pâinea să fie mai aspră, puteţi să adăugaţi tăţe de grâu. Adăugaţi o lingură de tăţe la 500 g de făină şi mai adăugaţi ½ de lingură de lichid.

Glutenul de grâu este un aditiv natural obţinut din proteine de grâu. Acesta face ca pâinea să fie mai pufoasă şi mai voluminoasă. Aluatul nu cade şi pâinea este mai uşor de digerat. Efectul este vizibil dacă preparaţi aluaturi din Făină graham sau din făină măcinată la o moară tradiţională.

În unele reţete se recomandă utilzarea malţului negru pentru a obţine o crustă mai închisă la culoare. Puteţi să utilizaţi şi malţ de secară, dar nu este foarte închis la culoare.

Pudra de lecitină măreşte volumul pâinii şi o face mai pufoasă. De asemenea, pâinea se va păstra proaspătă mai mult timp.

9

2.

Modificarea dozajului

Dacă trebuie să măriţi sau să micşoraţi dozele, verificaţi ca proporţiile din reţeta originală să fie păstrate.

Pentru a obţine rezultate foarte bune, vă recomandăm următoarele:

Lichide/aluat: aluatul trebuie să fie moale (nu foarte moale) şi uşor de frămâtat, fără să se lipeasscă de mâini. Dacă aluatul este din Făină graham sau cu cereale, nu va fi foarte moale. Verificaţi consistenţa aluatului la 5 minute după prima frământare. Dacă este prea moale, mai adăugaţi făină până când ajunge la consistenţa necesară. Dacă aluatul este prea uscat, mai adăugaţi o lingură de apă în timp ce frământaţi.

Înlocuirea lichidelor: Dacă utilizaţi ingrediente care conţin lichide, cum ar fi brânaza dulce, iaurtul etc.,

cantitatea iniţială de lichid din reţetă trebuie redusă. Dacă puneţi ouă, bateţi-le şi puneţi-le în paharul de măsurare, apoi completaţi cu lichid pentru a ajunge la cantitatea de lichid din reţetă. Dacă locuiţi într-o zonă situată la mare altitudine (mai mult de 750m), aluatul creşte mai repede. Astfel, puteţi să reduceţi cantitatea de drojdie cu ¼ sau ½ . Acelaşi lucru este valabil şi dacă apa nu este dură.

3. Adăugarea de ingrediente şi măsurarea cantităţilor

Întotdeauna, puneţi mai întâi lichidul şi apoi drojdia. Pentru ca drojdia să nu acţioneze prea repede, trebuie să evitaţi contactul lichidului cu drojdia.

Măsuraţi cu aceeaşi unitate de măsură. Utilizaţi lingura de măsurare care a fost furnizată împreună cu aparatul sau o lingură, dacă dozele trebuie măsurate cu lingura.

Măsuraţi cu atenţie cantităţile în grame.

Pentru cantităţile în mililitri, puteţi să utilizaţi paharul de măsurare care are astfel de gradaţii.

Prescurtările din reţete au următoarele semnificaţii:

EL

= lingură rasă

TL

= linguriţă rasă

g = grame

ml = mililitru

pachet = 7g de drojdie uscată la 500g de făină – corespund pentru 20 g de drojdie proaspătă

Fructe, nuci, cereale – Dacă doriţi să adăugaţi alte ingrediente, puteţi să le adăugaţi în anumite etape, în momentul în care auziţi semnalul sonor. Dacă adăugaţi ingredientele prea devreme, acestea vor fi zdrobite în timpul frământării.

4.

Reţetete pentru aparatul BBA 2605

Reţetele prezentate în continuare sunt pentru prepararea pâinii de diverse gramaje. Vă recomandăm să utilizaţi Level I pentru o pâine cu greutatea de până la 750g şi Level II pentru o pâine cu greutatea cuprinsă între 750 şi 1000 de grame.

Observaţie: Reţetele trebuie adaptate la greutatea respectivă.

5.

Greutatea pâinii şi volumul

Greutatea pâinii albe este mai mică decât greutatea pâinii integrale

Greutatea pâinii depinde de umiditatea aerului din încăperea în care este preparată.

Uneori, aluatul creşte mai sus de vasul de coacere însă nu cade în afară.

Dacă vi se recomandă să utilizaţi programul SCHNELL sau ULTRA SCHNELL pentru aluaturile dulci, puteţi să utilizaţi cantităţi mai mici de ingrediente. De asemenea, puteţi să utilizaţi mai puţine ingrediente şi pentru programul SUSSES BROT.

6.

Coacerea

Coacerea depinde de o serie de factori cum ar fi consistenţa ingredientelor, umiditatea din aer, duritatea apei, altitudinea etc. De aceea, reţetele trebuie adaptate. Dacă nu vă reuşeşte reţeta de prima dată, nu vă descurajaţi. Încercaţi să vedeţi care a fost cauza nereuşitei.

Dacă pâinea nu este rumenă, puteţi să o rumeniţi utilizând programul BACKEN.

Vă recomandăm să efectuaţi un test de coacere înainte de a seta aparatul pentru utilizarea programatorului.

10

Pâine albă

Reţete pentru prepararea pâinii Pâine cu şapte tipuri de cereale Ingrediente

Ingrediente

Apă sau lapte - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 lingură Zahăr – 1 linguriţă Făină tip 550 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet

Program : NORMAL

Apă - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguriţă Zahăr – 2 linguri 1/2 Făină tip 1150 – 240 g Făină graham – 240 g Fulgi de 7 tipuri de cereale – 60g Drojdie uscată – 1 pachet

Pâine cu nuci şi stafide Ingrediente

Apă sau lapte - 350ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguriţă Zahăr – 2 linguri Făină tip 405 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Stafide – 100g Nuci tocate – 3 linguri

Program : NORMAL

Stafidele şi nucile pot fi adăugate după primul semnal sonor sau după prima jumătate a etapei de frământare.

Program : VOLLKORN

Dacă utilizaţi seminţe întregi de cereale, lăsaţi-le în apă peste noapte.

Pâine cu seminţe de floarea-soarelui Ingrediente

Apă - 350ml Unt – 1 lingură Sare – 1 linguriţă Zahăr – 1 lingură Făină tip 550 – 540 g Seminţe de floarea-soarelui – 5 linguri Drojdie uscată – 1 pachet

Pâine intergrală

Ingrediente

Apă - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Ouă - 1 Sare – 1 linguriţă Zahăr – 2 linguriţe Făină tip 1050 – 360 g Făină graham – 180 g Drojdie uscată – 1 pachet

Program : VOLLKORN Dacă programaţi coacerea, nu utilizaţi ouă şi adăugaţi mai multă apă.

Program : NORMAL

Sfat: Puteţi să înlocuiţi seminţele de floarea-soarelui cu seminţe de dovleac. Rumeniţi puţin semniţele decojite înainte de a le pune în aluat.

Pâine albă aspră

Ingrediente

Lapte - 300ml Margarină sau unt – 2 linguri Sare – 1 linguriţă 1/2 Zahăr – 1 linguriţă 1/2 Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet

Program : NORMAL, SCHNELL sau ULTRA SCHNELL

Pâine cu smântână Ingrediente

Smântână - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguriţă Zahăr – 2 linguri Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet

Program : NORMAL

Pâine cu ceapă Ingrediente

Apă - 250ml Margarină sau unt – 1 lingură Sare – 1 linguriţă Zahăr – 2 linguri Ceapă mare tocată - 1 Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet

Program : NORMAL sau ULTRA SCHNELL

Pâine dospită

Ingrediente

Aluat de creştere – 50g Apă - 350ml Margarină sau unt – 1 lingură 1/2 Sare – 3 linguriţe Zahăr – 2 linguri Făină tip 1150 – 180g Făină tip 1050 – 360 g Drojdie uscată – 1/2 pachet

Program : NORMAL

Observaţie:

Reţetele trebuie adaptate în funcţie de greutatea dorită a aluatului.

11

Prepararea aluatului

Baghete franţuzeşti Ingrediente

Pizza

Ingrediente

Apă – 300ml Miere – 1 lingură Sare – 1 linguriţă Zahăr – 1 linguriţă Făină tip 550 – 540g Drojdie uscată – 1 pachet

Apă – 300ml Sare – 3/4 linguriţă Ulei de măsline – 1 lingură Făină tip 405 – 450g Zahăr – 2 linguri Drojdie uscată – 1 pachet

Program: TEIG

Program: TEIG

Împărţiţi aluatul în 2-4 părţi şi modelaţi baghete, apoi lăsaţi-le timp de 30-40 de minute. Crestaţi baghetele pe diagonală şi puneţi-le la copt în cuptor.

Întindeţi aluatul, rotund, şi lăsaţi-l timp de 10 minute.

Întindeţi sosul de pizza pe blat şi umplutura.

Lăsaţi la copt timp de 20 de minute.

Marmeladă

Gem

Gem de portocale Ingrediente

Ingrediente

Fructe – 500g 2:1 zahăr pudră – 250g Suc de lămâie – 1 lingură

Portocale – 400g Lămâi – 100g 2:1 zahăr pudră – 250g

Program: MARMELADE

Program: MARMELADE

Scoateţi sâmburii din fructe şi tăiaţi fructele în bucăţi.

Curăţaţi zahărul care se depune pe pereţii vasului cu o spatulă.

Curăţaţi fructele de coajă şi tăiaţi-le cubuleţe.

Curăţaţi zahărul care se depune pe pereţii vasului cu o spatulă.

Vă

recomandăm

să

utilizaţi

mure,

zmeură,

strugurei sau toate acestea amestecate.

Turnaţi gemul în borcane curate.

Acest aparat este realizat în conformitate cu directivele CE referitoare la interferenţele radio şi la tensiunea joasă.

Service şi garanţie Pentru service, apelaţi la centrele de service autorizate menţionate pe certificatul de garanţie. De asemenea, vă rugăm să citiţi condiţiile de acordare a garanţiei înscrise pe cerificatul de garanţie care însoţeşte acest produs.

Specificaţie tehnică

Model: BBA 2605 Voltaj: 230V, 50Hz Putere: 600W Clasa de protecţie: I Capacitate: 2 litri (echivalentul a aprox. 1.000g de pâine).

Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Versiunea în limba engleză este de referinţă.

12