Sunteți pe pagina 1din 16

01/11/2017

Materiale și relații constitutive

Materiale compozite și asociate

Introducere și obiectivele cursului


Analiza SWOT privind utilizarea compozitelor în construcții. Situația actuală și perspectiva
utilizării materialelor compozite în construcții (în țară și pe plan internațional)
Rezultate ale cercetării din facultate și contribuția acestora la implementarea compozitelor
în construcții (teze de doctorat, contracte internaționale și naționale, norme de calcul)
Sinteza proprietăților de proiectare necesare pentru alcătuirea și calculul elementelor de
construcție din materiale compozite polimerice armate cu fibre
Procedee de fabricare ale materialelor și elementelor compozite în raport cu destinația
acestora și proprietățile necesare
Elemente stratificate de tip sandvis. Materiale pentru alcatuirea straturilor exterioare și
ale miezurilor. Evaluarea proprietăților straturilor componente pe cale experimentală.
Studiul conlucrării dintre straturile exterioare și miezul elementelor de tip sandvis. Calculul
de rezistenta și al rigiditatii grinzilor sandvis.
Elemente performante de tip sandviș cu straturi exterioare cutate și miez continuu.
Particularități ale evaluării rigidității de ansamblu pe cale analitică și experimentală.
Elemente pultrudate pentru aplicatii în medii corosive și cu cerințe speciale (electrice și
magnetice). Tipuri de profile pultrudate si caracteristicile acestora.
Îmbinarea elementelor din materiale compozite (necesitatea realizării îmbinărilor, condiții
generale, tipuri de îmbinări pentru compozite polimerice, alcătuire și calcul)

1
01/11/2017

Aplicaţii

Tipuri de materiale și produse compozite. Componentele materialelor


compozite cu matrice polimerică. Elemente structurale eficiente.
Evaluarea pe cale analitica a proprietăților lamelelor ortotrope speciale și
ortotrope generale
Aplicarea teoriilor de rupere la compozitele armate cu fibre
Evaluarea pe cale experimentala a caracteristicilor de proiectare a materialelor
compozite
Analiza critică a procedeelor de fabricare în raport cu proprietățile necesare și
cu eficiența economică
Studiul conlucrării dintre straturile componente ale elementelor sandviș
solicitate la tracțiune normală pe plan, forfecare, compresiune și încovoiere
Stabilirea rigidității elementelor sandviș plane cu alcătuiri diverse. Stări de
tensiuni pe secțiunea transversală. Verificarea stărilor limită ultime și a stărilor
limită de serviciu.
Stabilirea rigidității elementelor sandviș cu straturi exterioare cutate. Stări de
tensiuni pe secțiunea transversală. Verificarea stărilor limită ultime și a stărilor
limită de serviciu.
Alcatuirea si calculul structurilor din profile pultrudate

Caracteristici și principii de bază

Materialele compozite sunt materiale care conțin cel puțin doi constituenți
diferiți chimic la nivel macro, având o interfață distinctă de separare a lor și cu
proprietăți ce nu pot fi obținute de fiecare constituent lucrând individual.

Un material compozit este considerat fibros


atunci când (Agarwal et al., 2006): C
- fazele componente ale sistemului multifazic
A
au proprietăți foarte diferite, impunându-se
un raport al valorilor acestora de cel puțin B
egal cu 5,
- compozitul rezultat are caracteristici
substanțial modificate față de componenții Fazele sistemului compozit:
inițiali; A – faza continuă - matricea;
- fracțiunea volumetrică de fibră trebuie să B – faza dispersă - armătura;
fie cel puțin 10% C – interfața

2
01/11/2017

Caracteristici și principii de bază

A B C
Compozitele Polimerice Armate cu Fibre
(CPAF) sunt sisteme multifazice care conțin un
constituent continuu alcătuit din matricea
polimerică și un constituent discontinuu,
armătura sub formă de fibre, cu rezistență și
rigiditate superioară.

Materialele constituente ale compozitelor Fazele sistemului compozit:


A – faza continuă – matricea;
rămân separate și distincte în produsul final
B – faza dispersă – armătura;
(armătura fibroasă rămâne distinctă față de C – interfața
matrice – rășina polimerică)

Fracțiuni volumetrice și masice

unde:
Vf – fracțiunea volumetrică de fibră;
Vm – fracțiunea volumetrică de matrice; vc  v f  v m
vf – volumul de fibră;
vm – volumul de matrice; V f  Vm  1
vc – volumul de compozit;
t – grosimea compozitului; vf Af L l f tL
Af – aria de fibră; Vf   
vc Ac L lctL
Am – aria de matrice;
Ac – aria de compozit; vf Af lf
lf – lățimea de fibră; Vf   
vc Ac lc
lm – lățimea de matrice;
lc – lățimea de compozit; v m Am lm
L – lungimea compozitului.
Vm   
vc Ac lc

3
01/11/2017

Fracțiuni volumetrice și masice

Element de arie reprezentativ


pentru o aranjare ideală a
b)
fibrelor în rețea:
a) pătrată; b) triunghiulară

a) b)

• Fracțiunea volumetrică de fibră în • Fracțiunea volumetrică de fibră în


rețea pătrată: rețea triunghiulară:

 d 
2
d 2 1  d 
2

Vf     Vf   
4 s2 4s 2 3 s

Maximul fracțiunii volumetrice de fibră Maximul fracțiunii volumetrice de fibră


pentru rețeaua pătrată (d=s): pentru rețeaua pătrată (d=s):

 
V f max   0.785 V f max   0.907
4 2 3

Fracțiuni volumetrice și masice

mc  m f  mm M f  Mm  1
c v c   f v f   m v m mf mm
Mf  Mm 
Regula amestecurilor: mc mc
 c   f V f   mVm
f m
Mf  V Mm  V
c f c m
 
vc  v f  v m Vf  c M f Vm  c M m
f m
mc m f mm
 
c  f  m mf – masa de fibră;
Regula inversă a amestecurilor: mm – masa de matrice;
mc – masa compozitului.
1 Mf Mm
  Mf – fracțiunea masică de fibră;
c f m unde:
Mm – fracțiunea masică de matrice;
 f m ρf – densitatea fibrei;
c  ρm – densitatea matricei;
m M f   f M m
ρc – densitatea compozitului;

4
01/11/2017

Tipuri de materiale compozite. Clasificări

În raport cu natura matricei folosite se pot


distinge următoarele categorii principale
de compozite:
• compozite cu matrice polimerică;
• compozite cu matrice metalică;
• compozite cu matrice ceramică; Elemente structurale din compozite
• compozite cu matrice minerală. polimerice realizate prin pultrudere,
(http://images.search.conduit.com)

Cameră de combustie Piesă auto realizată din Elemente din compozite cu matrice minerală:
din compozit ceramic, materiale compozite cu grindă I; element tubular; elemente tip sandviș
(http://cs.astrium.eads.net) matrice metalică cu straturi exterioare din compozite cu matrice
minerală

Tipuri de materiale compozite. Clasificări


În raport cu natura și modul general de alcătuire a sistemului
de armare se disting mai multe tipuri de compozite:
• compozite armate cu particule;
• compozite armate cu foițe/solzi;
• compozite armate cu fibre;
• stratificate din lamele compozite.

Compozit armat Fibre scurte Fibre scurte Fibre continue


Compozit armat
cu foițe/solzi aşezate aleator orientate
cu particule

Ţesătură Ţesătură Ţesătură


bidirecţională triaxială multiaxială
Compozit armat cu Stratificat din lamele
Moduri de aranjare a fibrelor într-un compozit
fibre compozite
(Gurdal at al. 1999).

5
01/11/2017

Avantajele materialelor compozite

• Rezistența specifică ridicată (rezistență / densitate)


Rezistența la întindere [MPa]

Materiale
lemn
de pvc 50% 80% 65% 75% metal
brad GFRP Vf %

Rezistența specifică pentru CPAF: armate cu


Rezistenţa la întindere a materialelor mat din fibre scurte, țesătură bidirecțională și
compozite şi a celor tradiţionale fibre lungi unidirecționale,
[rezistenta/densitate](Composite materials,
DVD, 2004)

Avantajele materialelor compozite

• Rigiditate convenabilă (modul de elasticitate / densitate)

Modul de elasticitate [GPa]

Materiale
lemn de 50% 80% 65% 75% beton metal
brad
GFRP Vf %

Modul de elasticitate pentru


materiale compozite şi tradiţionale

6
01/11/2017

Avantajele materialelor compozite

• Compozitele sunt materiale cu densitate redusă

Densitate [kg/m3]

Materiale
de
constructii
lemn de pvc 50% 80% 65% 75% beton metal
brad GFRP Vf %

Densitatea materialelor tradiționale și compozite

Avantajele materialelor compozite

Densități tipice ale barelor compozite folosite la armare, pentru


fracțiuni volumetrice de fibră, Vf=0.5 to 0.7 (kg/m3)

FRP CFRP/ AFRP/ GFRP/


Oțel
Matrice CPAFC CPAFA CPAFS

poliesterică 1430-1650 1310-1430 1750-2170

epoxidică 1440-1670 1320-1450 1760-2180 7900

vinilesterică 1440-1630 1300-1410 1730-2150

7
01/11/2017

Avantajele materialelor compozite

• Proiectare dirijată (anizotropie controlată)

X Y

Variația caracteristicilor Stivuirea și orientarea


mecanice în raport cu orientarea lamelelor într-un produs
și arhitectura fibrelor stratificat

Avantajele materialelor compozite

• Rezistență la oboseală
Coeficienți de dilatare termică a materialelor CPAF
• Stabilitate dimensională
(Vf=0.5-0.7)

Coeficient de dilatare termica (x 10-6/C)


Directie
Steel GFRP CFRP AFRP

Longitudinală, αL 11.7 6.0 to 10.0 -1,0 to 0 -2.0 to -6.0

Transversală, αT 11.7 21.0 to 23.0 22.0 to 50.0 60.0 to 80.0

• Rezistență la coroziune
• Neconductibilitate electrică
• Neutralitatea magnetică
• Formabilitatea
• Transparența
• Eficiența fabricării și întreținerii

8
01/11/2017

Dezvantajele materialelor compozite

• Lipsa ductilității
• Valori diferite ale modulului de
elasticitate și rezistențelor la întindere
și compresiune
• Comportare anizotropă
• Proprietățile mecanice sunt afectate de
viteza și de durata încărcării,
temperatură și de condițiile de mediu
• Influența focului Curbe caracteristice tensiuni-deformații
specifice ale unor CPAF și oțel pentru
• Expunerea la radiații UV construcții

CPAF

lemn oțel aluminiu


15-20 de ani greutate cu pana la 70% mai mica nu corodeaza si nu se
deformeaza sub impact

9
01/11/2017

• Folosirea CPAF le permite inginerilor să obțină rezultate


semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea funcționalității,
siguranței și economicității construcțiilor.
• CPAF prezintă multe avantaje: Concluzii
• valoare mare a raportului rezistență/densitate,
• proprietățile pot fi dirijate prin proiectare,
• comportare excelentă la coroziune,
• proprietăți electrice, magnetice și termice convenabile.

• CPAF prezintă unele dezavantaje:


• comportare fragilă,
• anizotropie,
• caracteristicile mecanice sunt afectate de condițiile de mediu, de
temperatură și de viteza și durata încărcării.

Bibliografie

• Agarwal, B.D., Broutman, L.J., Chandrashekhara, K. (2006), Analysis and performance of


fiber composites, Third edition. Wiley-Interscience, New-York.
• Balaguru, P., Nanni, A., Giancaspro, J., (2009), FRP composites for reinforced and
prestressed concrete structures. A guide to fundamentals and design for repair and retrofit.
Taylor & Francis Group, New York.
• Barbero, E. J. (2011). Introduction to composite materials design, Second edition. CRC
Press, Taylor & Francis, Boca Raton.
• Gurdal Z., Haftka R., Hajela P,(1999), Design and optimization of laminated composite
materials, John Wiley & Sons, New York.
• Hollaway L.C., Teng J.G., (Eds.), (2008), Strengthening and rehabilitation of civil
Infrastructures using fibre-reinforced polymer (FRP) composites, CRC Press, Boca Raton.
• Matthews, F.L., Rawlings, R.D., (2008), Composite materials: engineering and science,
CRC Press, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge.
• Taranu N., Bejan L., Cozmanciuc R., Hohan R., (2013), Materiale și elemente compozite,
Editura Politehnium, Iasi

10
01/11/2017

Elemente structurale realizate prin pultrudere,


înfășurare și formare manuală prin contact

Pod ușor din compozite polimerice


armate cu fibre

Elemente tubulare din compozite


polimerice realizate prin înfășurare

Produse compozite pultrudate

Bare din CPAF pentru armarea planșeelor Platbenzi din CPAF – consolidarea planșeelor din
beton armat

b Stâlp LEA din


beton armat cu elemente compozite:
a - carcasa de armare;
b - stâlpul montat pentru încercarea la
încovoiere

11
01/11/2017

Pod pietonal, Rookery Bay National Estuarine Reserve, Naples, Florida


Bedford supplied the FRP decking for this project. The entire structure is constructed of FRP, which
was selected because of its durable, long-lasting characteristics.
http://bedfordreinforced.com/

Constructii agrozootoehnice
Elemente structurale, închideri, balustrade, platforme, scări, pardoseli

• Condiții de exploatare destul de dure - de la îngrășăminte și pesticide până la acțiuni meteorologice


severe
• Nu corodează, nu ruginește, nu putrezește – cantități mari de apă, agenți chimici, inventar viu
• Rezistă în timp, chiar după zeci de ani.
• Costul pe termen lung este mai mic, deoarece durata de viata a acestor materiale este mai mare
decat a materialelor tradiționale
• Material ușor, rezistențe ridicate, ușor de transportat și de asamblat cu unelte obișnuite, standard
• Rezistente la umiditate – nu apar fenomene de contragere sau dilatare
• Oferă siguranță în exploatare – nu conduc curent electric, se pot obține produse cu suprafețe
aderente
• Costuri de întreținere reduse – ex. nu necesită revopsire deoarece pigmentul de culoare se
introduce din procesul de fabricare
• Conductivitate termică scăzută – un bun izolator

12
01/11/2017

Puncte tari
Fibrele de sticlă, carbon și aramidice sunt rezistente (aprox. 3000 MPa)
Rezistențele sunt mai mari decât ale oțelului pretensionat
Fibrele sunt rigide (modul de elasticitate ridicat)
Rigiditățile variază în funcție de tipul fibrei, dar sunt valori cel puțin egale cu cele ale
aluminiului și în unele cazuri apropiate de valori ale oțelului.
Fibrele sunt durabile
Nu corodează (cel puțin la fel ca oțelul).
Deoarece nu corodează, barele compozite nu vor expanda sub acțiunea agenților corozivi
și nu vor conduce la expansiunea și desprinderea acoperirii de beton și nici la colorarea
acesteia datorită ruginei.
Sunt rezistente la atacul clorurilor, (proiectarea și mediul de exploatare este in apropierea
drumurilor sau la malul marii) - armătură (necorozivă) și tendoane pretensionate.
Greutatea specifică a produselor compozite mică
Produsele compozite (armături sau platbande folosite la armarea sau consolidarea
elementelor de beton) sunt ușoare, dar acest aspect este mai important în costurile de
instalare a armăturilor sau a sistemelor de consolidare compozite.
Sunt materiale nemagnetice și netoxice

Puncte slabe
Costul
Flexibilitate
Fragilitatea
Nu se pot îndoi sau flexa (după ce au fost formate)
Durabilitatea
Curgerea și modul de cedare
Forfecarea

13
01/11/2017

Oportunități
Armături externe pentru elemente încovoiate

Armături externe pentru sarcini sau încărcări extreme

Armături interne (cu fibre de sticlă)

Armături realizate din țesături din fibre

Forme diferite de dispunere a fibrelor (unidirecțional, rețele bi/tri/multi-


direcționale)

Posibilități de pretensionare

CONSOLIDAREA LA ÎNCOVOIERE ȘI FORFECARE A GRINZILOR


DIN BETON CU FÂŞII COMPOZITE LIPITE LA EXTERIOR

14
01/11/2017

CONSOLIDAREA GRINZILOR DIN BETON CU LAMELECOMPOZITE


ÎNGLOBATE ÎN ZONA DIN IMEDIATA APROPIERE A FEŢEI ÎNTINSE

BARE DIN COMPOZITE


POLIMERICE PENTRU ARMAREA
BETONULUI

15
01/11/2017

STRUCTURI DE TIP MEMBRANĂ PENTRU ACOPERIŞURI

Amenințări
Industria siderurgică
Introducerea și aplicarea primelor produse compozite au condus la apariția primelor
încercări de a demontra că aceste produse nu sunt bune. Dar s-a demonstrat că
aceste produse se folosesc cu succes cel puțin atât în medii corozive precum și în
cele în care sunt necesare proprietăți nemagnetice ale materialelor. Pe de altă parte
pe piață, oțelul și betonul funcționează și conlucrează foarte bine împreună.
Acțiunile seismice
La momentul actual, structurile inginerești consolidate cu sisteme compozite nu au
fost testate de cutremure majore reale (Japonia, California), astfel încât să se poate
stabili eficiența consolidării structurale cu materiale compozite.
Coduri de proiectare insuficiente
Dezvoltarea și aplicarea produselor compozite este împiedicată de numărul restrâns
de coduri de proiectare și de certificarea produselor.
Noi
Cea mai mare amenințare vine de la utilizarea necorespunzătoare a materialelor
compozite (din faza fabricare, proiectare și execuție)
Tendința de vinde cât mai mult (presiunea pieței) conduce la probabilitatea de a
utiliza materialele si produsele compozite ignorand principii fundamentale avnd ca
rezultat aplicarea într-un mod necorespunzător sau greșit.

16