Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Catedra Tehnologia Materialelor si Sudare

Termografierea cu radiatii in infrarosu

Student : Ghita Elena Mariana

Grupa : 641 CB
1 Introducere

Între toate simţurile cu care suntem dotaţi, sistemul vizual ne furnizează cea
mai mare cantitate de informaţii referitoare la mediul înconjurător. Cu toate că
percepţia vizuală este departe de a fi complet înţeleasă, ingineria modernă se
preocupă intens de problema realizării unor sisteme de vedere artificială, capabile
să emuleze, fie şi parţial, capabilităţile sistemului vizual uman.

Obiectivul prelucrării numerice a imaginilor constă în transformarea imaginii


în scopul facilitării interpretării vizuale (ajustare contrast, iluminare,
detectare/reprezentare contur etc) sau al reducerii cerinţelor de memorie pentru
reprezentare sau stocare, respectiv al debitului de date sau benzii de frecvenţă
necesare transmiterii la distanţă. În sensul cel mai larg, prelucrarea poate urmări
măsurarea unor parametri de poziţie, viteză de mişcare sau formă al unor obiecte,
recunoaşterea obiectelor dintr-un cadru de imagine, interpretarea scenei sau
recunoaşterea tipului de activităţi ce sunt surprinse în secvențele înregistrate.

2 Scopul lucrării

Această lucrare de laborator propune prelucrarea imaginilor având ca efect


obţinerea de imagini noi cu un contrast modificat, extragerea contururilor,
obţinerea negativului unei imagini, histograma imaginii etc.

Pentru aceasta se va pleca de la operațiunea de citire a imaginilor


achiziționate prin procedeele de termografiere în infraroșu, ultrasunete în imersie
etc urmând ca mai apoi să se treacă la preprocesarea lor în vederea prelucrării
ulterioare (eșantionare, cuantizare).

2
Figure 1 Imaginea citita cu ajutorul Matlab

Figure 2 Histograma imaginii cu niveluri gri

3
Figure 3. Imaginea initiala si cea dupa aplicarea mastii cu functia imadjust

Figure 4. Figura in alb-negru inainte si dupa modificarea de histograma

4
Paleta de culori; Conversia

Paleta de culori desemnează ansamblul de culori utilizate în definirea imaginii color


(profunzimea). Manipularea acesteia are rolul de a reduce timpul de calcul cu atunci când se
utilizează imaginea iar anumite detalii nu sunt semnificative.

Conversia unei imagini se realizează prin utilizarea unor multiplicatori scalari


pentru fiecare vector al matricei imaginei (pentru o imagine color există 3 vectori R,G,B).

Figure 5. Transformarea imaginii color in niveluri de gri

5
Figure 6. Crearea propriei palete de culori

Figure 7. Imaginea inainte si dupa conversie

6
Figure 8. Imaginea initiala si cea filtrata cu masca de filtrare 5x5

Figure 9. Manipularea functiei imfilter


7
Figure 10. Detectia de contur

Figure 11. Colorarea si pseudocolorarea


8