Sunteți pe pagina 1din 61

CAP. 5.

BAZE DE DATE
BIBLIOMETRICE

Curs:
Tehnologia informaŃiei
în cercetare

Prof.dr.ing. Elena HELEREA


Mat. Gabriela MAILAT
Drd.ing. Corina POP
CUPRINS

1. Baze de date bibliometrice


2. Baze de date bibliometrice accesibile prin Internet, din
reŃeaua UniversităŃii Transilvania din Braşov
– THOMSON ISI
– SCOPUS
3. AplicaŃii:
– THOMSON ISI – Web of Science
– THOMSON ISI – Journal Citation Reports
Baze de date bibliometrice

Bazele de date bibliometrice sunt colecŃii de


date întocmite pe diferite teme şi/sau
perioade, care conŃin:
- descrieri de documente,
- descrieri analitice (articole din periodice,
capitole din cărti).
Baze de date accesibile prin Internet, din
reŃeaua UniversităŃii Transilvania din Braşov

1. THOMSON ISI – www.isiknowledge.com


– Web of Science
– Journal Citation Reports
– Derwent Innovation Index
2. SCOPUS – www.scopus.com
THOMSON ISI – www.isiknowledge.com

 THOMSON ISI (Information Sciences


Institute)
- sursă de documentare ştiinŃifică la nivel
mondial
- oferă informaŃii despre recunoşterea ştiintifică
a articolelor ştiintifice şi de identificare a
noilor tendinŃe şi tehnologii la nivel mondial.
THOMSON ISI – Web of Science

- este o bază de date bibliografică şi


bibliometrică în format online, cuprinzând
reviste ştiinŃifice, livrată prin intermediul
Internetului. Disponibilă pe platforma online
Web of Knowledge, oferă acces la
rezumatele articolelor a peste 12,000 reviste
ştiintifice şi 148,000 de conferinŃe ştiinŃifice
din 256 de discipline.
THOMSON ISI – Web of Science

 este structurată în funcŃie de aria


subiectelor acoperite după cum urmează:
■ Science Citation Index Expanded™ —
Indexează integral peste 8,300 reviste
importante din domeniul ştiinŃelor exacte din
aproximativ 170 discipline;
■ Social Sciences Citation Index® – Indexează
integral peste 4,500 reviste din 55 de
discipline a ştiinŃelor sociale, precum şi 3,500
reviste tehnice;
THOMSON ISI – Web of Science

■ Arts & Humanities Citation Index® –


Indexează integral peste 2,300 reviste de artă şi
ştiinŃe umaniste, precum şi articole din 6,000 de
reviste din domeniul ştiintelor sociale;
■ Conference Proceedings Citation Index: –
ConŃine peste 148,000 reviste apărute în cadrul
conferinŃelor ştiintifice. Este împărŃit în două
ediŃii:
- Science;
- Social Science and Humanities;
THOMSON ISI – Journal Citation Reports

- bază de date bibliografică şi bibliometrică în format


online,
- oferă date statistice cuantificabile care permit evaluarea
impactului revistelor în comunitatea ştiintifică.
- cuprinde doar revistele cotate ISI.
- nu permite efectuarea de căutari după autor sau
cuvinte cheie.
- nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completa a
revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica
citărilor.
THOMSON ISI – Journal Citation Reports

 este structurată în funcŃie de aria subiectelor


acoperite după cum urmează:
■ JCR Science Edition – peste 8.000 de reviste
■ JCR Social Sciences Edition – peste 2.650 de
reviste
Acoperă peste 10.100 de reviste de la peste
2600 de edituri din 84 de Ńări din întreaga
lume, din aproximativ 238 de discipline.
THOMSON ISI – Derwent Innovations Index

- bază de date bibliografică şi bibliometrică în format


online, cuprinzând reviste ştiintifice, livrată prin
intermediul Internetului.
- cuprind date despre aproximativ 16 milioane brevete şi
invenŃii înregistrate din 47 de Ńări, inclusiv România.
- oferă o privire de ansamblu la nivel internaŃional asupra
unei invenŃii, inclusiv noutatea, proprietarul legal şi
gradul de protecŃie.
THOMSON ISI – Derwent Innovations Index

 permite cercetătorilor:
– Identificarea avantajelor tehnologice şi previziuni
asupra trendului în domeniu;
– Reducerea dublării în cercetare şi inovare;
– Urmărirea concurenŃei în domeniu;
– Prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate a
patentelor;
– Compararea performanŃelor în cercetare şi
inovare a instituŃiilor;
– Culegerea de informaŃii pentru înregistrarea de
noi patente;
SCOPUS – www.scopus.com

 cea mai mare bază de date de resurse bibliografice


din lume cuprinzând peste 19.500 de titluri din toate
domeniile de activitate de la peste 5000 de edituri
internaŃionale
 oferă metode rapide şi uşoare de a regăsi
informaŃiile.
SCOPUS

Platforma SCOPUS oferă acces la:


• Peste 18,800 reviste peer-reviewed (inclusiv 1,200
reviste Open Access).
• 350 serii de cărŃi.
• 4.6 milioane de articole la ConferinŃe internationale.
• 24.5 milioane de documente cu referinŃe după anul
1996
• 21 milioane de documente din perioada 1823 - 1996.
SCOPUS

FacilităŃi oferite cercetătorilor:


 Rezumatele articolelor ştiinŃifice sunt identice cu cele
din varianta tipărită;
 Motorul de căutare permite căutarea simultan în
toate numerele revistelor disponibile în baza de date
Scopus;
 Motorul de căutare poate fi programat după mai
multe criterii: cuvinte cheie, subiect, autor, titlul
revistei, titlul articolului, rezumat, afiliere, limbă,
ISSN, referinŃe, conferinŃă ştiinŃifică;
SCOPUS

 Se pot efectua căutări avansate după o serie de filtre


introduse de cercetători;
 OpŃiunea “Autor” permite identificarea autorului
corect, distingând între autorii cu acelaşi nume sau
cu nume asemănătoare;
 OpŃiunea “Affiliation” permite identificarea articolelor
care au fost publicate în cadrul unei instituŃii,
distingând între instituŃiile cu acelaşi nume sau cu
nume asemănătoare;
SCOPUS

 Oferă posibilitatea de configurare a unui cont personal


prin care fiecare cercetător poate salva articolele de
interes, căutările efectuate şi bibliografiile;
 Prin crearea unui cont personal se oferă posibilitatea
programării unor “alerte” (instrument de lucru care
generează un e-mail către utilizator ori de câte ori
apare un nou articol care satisface un cumul de criterii
definit de acesta);
 Acces online la numerele curente şi pentru o perioada
de arhivă până în 1841 în funcŃie de disponibilitate, în
varianta electronică transmisă de edituri;
 Se pot vizualiza citările primite până în 1996 de fiecare
articol ştiinŃific;
SCOPUS

 OpŃiunea ”Analytics” oferă posibilitatea de a vizualiza


analiza unei reviste ştiinŃifice până în anul 1996 în
funcŃie de mai multe criterii: citări primite, articole
publicate, articole publicate necitate. Se pot efectua
şi analize comparate pentru cel mult 10 reviste;
 Se ofertă facilităŃi de tipărire, salvare a informaŃiilor,
a rezultatelor căutărilor, pe format hârtie şi format
electronic, trimitere pe email fără restricŃii.
AplicaŃii - Web of Science

Accesul la baza de date Web of Science


Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

 După acesarea ISI Thomson - Web of Science , în


pagina principală va fi afişat motorul de căutare.
Căutarea se poate face în toate bazele de date
disponibile (A), sau prin selectarea unei baze de
date specifice (B).
 Selectând tab-ul Web of Science (C), căutarea se
va face doar în această baza de date.
 Este recomandată o astfel de căutare pentru a
elimina rezultate fără importanŃă pentru căutarea
efectuată şi eventualele erori.
Web of Science

Alegerea bazei de date Web of Science


Web of Science

InterfaŃa online Web of Science


Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

 Căutarea simplă (1), oferă posibilitatea de a realiza


o căutare cât mai precisă, adăugând cuvinte cheie în
cele trei câmpuri de căutare (5), sau adăugând şi
altele (6) şi legându-le prin operatori logici (AND,
OR, NOT), iar în final selectând criterii de căutare (7)
pentru fiecare cuvânt cheie adăugat.
 Cited Reference Search (2) permite găsirea
articolelor care au citat lucrările unui autor.
Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

 Căutarea avansată (3) permite configurarea


unei secvenŃe de căutare folosind limbajul
Boolean.
 Search History (4) permite salvarea şi
deschiderea listelor de căutare şi adăugarea
de alerte de căutare (atunci când un articol
nou se încadrează în criteriile de căutare
configurate, se va primi un email).
Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

 În cazul căutării după autor,


este recomandată folosirea
funcŃiei “author finder”(8).
Această funcŃie permite
căutarea tuturor formelor în
care poate fi înregistrat un
autor în diferite articole şi
eliminarea autorilor cu nume
asemănătoare.
Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

 Se va introduce numele autorul dorit, se vor


selecta din lista toate formele corecte în care
acesta poate apărea, apăsând butonul
“ADD”. După selectarea tuturor formelor
corecte se apasă “OK” iar aceste nume vor fi
transferate în câmpul de căutare.
Web of Science

InterfaŃa online Web of Science

Tot în pagina principală WOS, în jumătatea inferioară a


ecranului se va gasi caseta (9), prin care se poate face o
rafinare grosieră a căutarilor, prin diferite criterii.
Web of Science

Înregistrarea contului personal

Pentru a putea utiliza toate funcŃiile bazei de date, va fi necasară


crearea şi autentificarea unui cont personal. Contul personal se
poate configura, apăsând “SIGN IN” (a)
Web of Science

Înregistrarea contului personal

După apăsarea link-ului “SIGN IN”, în cazul în care există un cont


personal, se vor completa câmpurile “E-mail Address” şi
“Password, în caz contrar se apăsa “REGISTER ”, iar în pagina
ce urmează se va completa o adresă de email validă (adresa pe
care se vor primi alerte), apoi se apasă “Continue”.
Web of Science

Inregistrarea contului personal

În pagina următoare
se va completa un
formular cu datele
personale, iar după
finalizare se apasă
“Submit changes”
Web of Science

Inregistrarea contului personal

În acelaşi mod se poate configura / autentifica un cont


personal prin:
 Optiunea My Marked List (b) permite configurarea unei
liste de articole relevante, vizualizarea lor sau trimiterea
prin email a cuprinsului acestora.
 OpŃiunea MyResearcherID (c). Utilizând această opŃiune
utilizatorul se va înscrie în comunitatea online a
cercetătorilor „ResearcherID” .
 OpŃiunea My Citation Alerts (d) permite vizualizarea
alertelor configurate pentru citări.
 Optiunea My Saved Searches (e) permite vizualizarea
listelor de rezultate salvate.
 Prin optiunea Log Out (f) se face deconectarea de la
contul personal.
Web of Science

Identificarea cercetărilor unui autor

Web of Science este unealta ideală pentru


descoperirea şi identificarea cercetărilor unui
autor.
Unul dintre cei mai citaŃi cercetători români,
specializat în domeniile chimiei organice şi
bio-organice, chimie teoretică şi farmaceutică
este Alexandru T. Balaban.
Ne propunem să realizam o căutare a
lucrărilor sale ştiinŃifice.
Web of Science
Identificarea lucrărilor ştiinŃifice după autor
Web of Science
Identificarea celor mai citate lucrărilor ştiinŃifice ale d-lui Balaban
• Rezultatul căutării
Web of Science

Identificarea celor mai citate lucrărilor ştiinŃifice ale d-lui Balaban


• Rezultatul căutării

 În pagina de rezultate se pot vizualiza criteriile după


care s-a făcut căutarea (1), numărul de rezultate
găsite (2) sau se pot rafina rezultatele (3), fie prin
introducerea de noi cuvinte cheie între rezultatele
deja găsite sau făcând o rafinare după diferite
criterii. Dacă se selectează articolele considerate
importante (4), acestea pot fi tipărite, trimise prin
email sau adăugate în lista de articole importante.
Web of Science

Identificarea celor mai citate lucrărilor ştiinŃifice ale d-lui Balaban


• Rezultatul căutării

 Rezultatele pot fi sortate după diferite criterii (6).


 Deasemenea prin funcŃia Create Citation Report
(7), se pot vizualiza grafice ale articolelor publicate şi
criterilor primite în funcŃie de ani.
 Se observă că la anumite articole există butonul (8).
Acest buton permite accesul către rezumatul
articolului.
Web of Science

Identificarea celor mai citate lucrărilor ştiinŃifice ale d-lui Balaban

Număr de lucrări publicate în fiecare an


Web of Science

Identificarea celor mai citate lucrărilor ştiinŃifice ale d-lui Balaban

Citările primite de lucrările domnului Balaban


Web of Science

Vizualizarea citărilor unui articol, utilizând Citation Map


Web of Science

Vizualizarea citărilor unui articol, utilizând Citation Map

Această hartă interactivă a citărilor include coduri de culoare


pentru Ńări, instituŃii, autori, domeniu de activitate etc. şi
ajută la identificarea direcŃiilor de cercetare.
AplicaŃii - Journal Citation Reports

Instrumente de evaluare a revistelor ştiintifice:

 Factorul de impact este o modalitate


recunoscută internaŃional de măsurare a
influenŃei unei reviste în comunitatea
ştiinŃifică.
 Folosit în principal pentru:
– Elaborarea deciziei în privinŃa direcŃiilor de
publicare
– Decizia asupra revistelor propuse spre abonare –
Journal Citation Reports

Instrumente de evaluare a revistelor ştiintifice:

 Reviste ISI

Revistele indexate ISI (reviste incluse în Web of


Science: Science Citation Index Expanded, Social
Sciences Citation Index si Arts & Humanities Citation
Index).
InformaŃiile acoperă perioada 1981-2011.
Revistele care au factor de impact calculat de ISI şi
regăsit în JCR (Journal Citation Reports) se numesc
reviste cotate ISI.
Journal Citation Reports

Instrumente de evaluare a revistelor ştiintifice:

 Factorul de impact al unei reviste se


calculează după modelul de mai jos :

factorul de impact =
Nr. de citări din 2010 pentru articole publicate în revi stă în anul 2008 şi 2009
=
Nr. de articole publicate în revi stă în anii 2008 şi 2009
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Ne propunem să aflăm factorul de impact al unei


reviste publicate în România.
Pentru a realiza această căutare vom accesată baza
de date Journal Citation Reports (JCR), o bază de
date ce cuprinde doar revistele cotate ISI, nu permite
efectuarea de căutări după autor sau cuvinte cheie,
nu oferă rezumatele articolelor ci oferă lista completă
a revistelor cotate ISI şi datele statistice privind
dinamica citărilor.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Baza de date J.C.R. este disponibila în două ediŃii:


(A): ediŃia pentru ŞtiinŃe Exacte,
(B): ediŃia pentru ŞtiinŃe Sociale şi permite
vizualizarea revistelor cotate ISI după diferite criterii:
• Revistele dintr-un anumit domeniu
• Revistele publicate de o anumită editură
• Revistele publicate pe teritoriul unei tări anume
• O anumită revistă,
• Toate revistele ce aparŃin ediŃiei JCR selectate.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

EdiŃia ştiinŃifică

EdiŃia pentru ŞiinŃe Sociale


VizualizaŃi un anumit grup de
reviste, reviste individuale sau
toate revistele din această
categorie

Pentru vizualizarea revistelor româneşti cotate ISI, se va selecta


opŃiunea “Country/Territory” şi se va apasă butonul “SUBMIT”.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Din pagina nou deschisă, se va selecta Ńara dorită 1) şi se va alege


un criteriu de sortare a listei de reviste obŃinute 2) ce va fi afişată
după apăsarea butonului “SUBMIT”.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

 Lista revistelor poate fi aranjată după diferite


criterii. Pentru mai multe detalii despre o
anumita revistă, se va accesa titlul acesteia.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI


Lista de reviste după criteriul selectat: “Country/Territory” – Romania este:
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI


Detaliile revistei selectate
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

 InformaŃiile despre revista selectată rămân


disponibile şi în această fereastră, (A) dar apar şi
informaŃiile bibliogafice complete ale revistei (B).
 FuncŃia (1) generează un grafic (gr.1) al
citărilor primite de articolele revistei raportat pe ani,
iar butonul (2) generează un tabel cu
revistele care au citat articolele revistei.
 FuncŃia (3), generează un grafic (gr.2)
cu numărul de articole citate, raportat pe ani, iar
butonul (4) generează un tabel cu revistele ale căror
articole au fost citate.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI


Gr.1. Citărilor primite de articolele revistei
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI


Gr.2. Numărul de articole citate, raportat pe ani
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

 FuncŃia (5) , generează un grafic ce


reprezintă tendinŃa factorului de impact (gr.3), iar
butonul (6) generează o listă a revistelor
din acelaşi domeniu.
 FuncŃia (7) generează un tabel cu locul
ocupat de revista selectată în clasamentul revistelor
din domeniile în care este inclusă şi aceasta.
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI


Gr.3. TendinŃa factorului de impact
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Lista revistelor din acelaşi domeniu


Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Locul ocupat de revista selectată în clasamentul revistelor din


domeniile în care este inclusă şi aceasta
Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Modul de calcul pentru Factorul de impact:


Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Modul de calcul pentru Factorul de impact pe 5 ani:


Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Modul în care au contribuit auto-citările la calcularea factorului de impact:


Journal Citation Reports

Aflarea factorului de impact al unei reviste cotate ISI

Modul de calcul pentru Factorul de impact imediat: