Sunteți pe pagina 1din 6

Valoarea firmei

VF = VpKpr + Vp Dat

VF = Vp Kpr + VpDat – Db, Plasamente

𝑛
𝐶𝐹𝐸𝑞𝑖 𝑀𝑉𝐸𝑛
𝑉𝑝𝐾𝑝𝑟 = ∑ 𝑖
+
(1 + 𝑐𝑘𝑝𝑟) (1 + 𝑐𝑘𝑝𝑟)𝑛
𝑖=1

𝑪𝑭𝑳𝑭
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆𝒊 =
𝑪𝑴𝑷𝑲 − 𝒈

CFLF = PBE (1 – T) + Amortizarea – Investiții de capital –  INAC

APLICAȚIE VALOAREA FIRMEI

Valoarea de piață totală a firmei X este de 652 milioane de lei, din care valoarea bursieră
447 de milioane de lei, iar valoarea datoriilor pe termen mediu și lung este de 205 de
milioane lei. Capitalul propriu al firmei are o valoare contabilă de 390 milioane lei.

Firma își propune un nou proiect de investiții de 30 de milioane de lei, care va genera
venituri de 10 milioane de lei pe an cu cheltuieli de 4,2 milioane de lei pe an pe termen
nelimitat. Finanțarea investiției va fi făcută astfel încât după realizarea acesteia raportul
datorii/capitaluri proprii să ajungă la 1 la 2.

Acționarii firmei pretind 14% pe an remunerare pentru capitalurile investite, iar rata medie
a dobânzii la capitalurile împrumutate este de 10% pe an.

1. Să se determine VAN-ul investiției și rata sa internă de rentabilitate.


2. Cum a evoluat CMPK al capitalului firmei după realizarea investiției?
3. Să se determine nivelul minim al încasărilor anuale din exploatarea investiției care
ar permite strict acoperirea remunerării investitorilor (dobânzi și dividende).
4. Să se determine modul de repartizare a cash flow-urilor investiției între acționari și
creditori.
5. Să se estimeze valoarea firmei în urma realizării noii investiții.
1. Modul de calcul al cash flow-urilor de exploatare aferente investiției:

Venituri 10,000,000
Cheltuieli de exploatare 4,200,000
Cash flow de exploatare (al investiției) înainte de impozitare 5,800,000
Impozitul de 16% 928,000
Cash flow net al investiției 4,872,000

Aceste cash flow-uri nu țin cont de avantajele scutului de impozit al


dobânzilor.

Costul mediu ponderat al capitalului firmei = costul capitalului propriu x


+ costul capitalului împrumutat (1 – T) x 30 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖 =
30 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖

4,872,000
VAN = - 30,000,000 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖ț𝑖𝑒

4. Modul de repartizare a cash flow-urilor între acționari și creditori la VAN = 0 și la


VAN normal
Venituri (se vor folosi cele minime pentru asigurarea VAN =
0)
Cheltuieli de exploatare (aceleași ca la VAN) 4,200,000
Cash flow de exploatare (al investiției) înainte de impozitare
Dobânzile plătite (rata dobânzii x capitalul împrumutat
pentru investiție)
Cash flow înainte de impozitare
Impozitul de 16%
Cash flow net disponibil acționarilor (verificabil ca 0,14 x
capital propriu folosit la investiție)
Aplicație

Cunoaștem următoarele date despre evoluția costurilor și a prețurilor unei firme:

qv c/up p
0 1 0 1 0 1
A 1000 1050 8.5 8.9 9.3 9.9

Capacitatea de producție = 1200 unități


Rata inflației 1/0 = 4,7%

a) Determinați evoluția profitului firmei 1/0


b) Dacă firma ar fi reușit să-și folosească capacitatea de producție la 100% în anul 1,
determinați evoluția prețurilor produselor firmei (cu aceeași rată a inflației) astfel încât
firma să obțină aceeași creștere a profitului 1/0

a) Pr1= q1(p1 – c1) = 1050 (9.9 – 8.9) = 1050 lei


Pr0= q0(p0 – c0) = 1000 (9.3 – 8.5) = 800 lei
Pr1/0= Pr1 – Pr0 = 1050 – 800 = 250 lei
𝑃𝑟1−𝑃𝑟0 250
% Pr1/0 = 𝑃𝑟0
𝑥 100 = 1050 𝑥100 = 23.80%
b) q1 = 1200 unități
Pr1/0= q1(p1 – c1) – q0(p0 – c0)
250 = 1200 (x - 8.9) – 1000 (9.3 – 8.5)
250 = 1200x - 10680 – 800
1200x = 11730
X = 11730/1200
X= 9.775
9.775−9.3
%p1/0 = ∗ 100 = 5.1%
9.3
Aceasta înseamnă că firma ar fi putut să vândă încă 150 de unități dacă prețul ar fi fost
de 9,775 lei în loc de 9,9 lei

2. Firma are un cost al capitalului propriu de 14% și un cost al capitalului împrumutat de 9%


pe an. Cash flow-ul liber al firmei se presupune că va crește la nivelul unei rate medii
anuale de 2% pe an pe termen nedefinit.

Să se determine valoarea firmei în anul 2007.


Indicatori Nivel 2006 Nivel 2007
BILANȚ
Active imobilizate 2.300.000 2.450.000
Active circulante 1.850.000 2.000.000
Din care:
- Stocuri 500.000 600.000
- Creanțe 1.300.000 1.350.000
- Disponibilități bănești 50.000 50.000
Capital social 1.400.000 1.400.000
Rezerve, prime de emisiune și profit 350.000 452.500
nedistribuit
Împrumuturi din emisiunea de 500.000 400.000
obligațiuni
Credite bancare pentru investiții 1.000.000 1.100.000
Datorii curente de exploatare 900.000 1.097.500
Din care:
- Salarii 180.000 200.000
- Furnizori 650.000 800.000
- Impozite și taxe 70.000 97.500
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
Venituri din exploatare 8.600.000 9.300.000
Din care:
- Cifra de afaceri 8.000.000 8.800.000
- Venituri din vânzarea unui 200.000 150.000
activ
Cheltuieli de exploatare 7.850.000 8.600.000
Din care:
- Cheltuieli materiale, inclusiv 2.500.000 2.750.000
servicii prestate de terți
- Cheltuieli salariale 3.900.000 4.000.000
- Impozite și taxe 1.000.000 1.050.000
- Amortizarea 200.000 200.000
Cheltuieli cu dobânzile 150.000 190.000

CFLF = PBE (1 – T) + Amortizarea – Investiții de capital – Variația investiției în active


circulante
𝑪𝑭𝑳𝑭
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆𝒊 =
𝑪𝑴𝑷𝑲 − 𝒈

O altă modalitate de abordare a valorii firmei:

Indicator Prez Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6


EBIT(1-T) 10.000 12.000 13.000 12.000 13.500 12.500
Elemente 6.500 7.000 8.600 9.300 9.900 11.900
neplătibile
Investiția netă în -1.200 -1.400 -1.800 500 -1.600 -2.000
AC
Investiții nete de -8.000 -15.000 -10.200 -11.000 -22.000 -10.000
capital
Elemente în afara 500 -300 400 1.200 -800 0
exploatării
Cash flow liber 7.800 2.300 10.000 12.000 -1.000 12.400
Valoarea de 187.500
continuare (de 15
ori EBIAT)
Factorii de 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507
actualizare pt.
12%
Valorile 6.965 1.833 7.120 7.632 -567 101.349
actualizate
Valorile 6.965 8.799 15.919 23.551 22.984 124.333
actualizate
cumulate
Valoarea firmei 124.333
Active în afara 5.700
exploatării
Valoarea totală a 130.000
firmei
Valoarea DTML 40.000
Valoarea 90.000
capitalului
propriu