Sunteți pe pagina 1din 1

r,--.

]
[fembrii familiei care locuiesc cu persoana desemnati la rubrica 2 sau rubrica 3, pentru care sunt solicitate prestatii familiale

Numele gi adresa institutiei competente pentru acordarea prestaliilor familiale

5.'1

5.2

5.3